Použití Řeči na telefonu

Věděli jste, že Windows Phone je pozorný posluchač? Díky funkci Řeč můžete vytočit číslo, odeslat textovou zprávu, zapsat si poznámku, otevřít aplikaci nebo vyhledávat online jenom pomocí hlasu.

Použití funkce Řeč

 1. Pokud chcete spustit funkci Řeč, stiskněte na telefonu tlačítko Hledání 

  Search Icon
  a přidržte ho. Když bude aktivní funkce Řeč a vyslovíte příkaz „Help“, dáte tím telefonu pokyn, aby vám přečetl příklady používání hlasových příkazů.

  Speech dialog box

  Když otevřete okno Řeč, telefon začne poslouchat hlasové příkazy.
 2. Tady jsou některé věci, které je možné dělat pomocí hlasu:

 3. Požadavek Řekněte

  Zavolat kontaktu

  „Call jméno kontaktu“

  (kde „jméno kontaktu“ je jméno člověka ze seznamu kontaktů)

  například: „Call Helena Kupková“

  Pokud má daný člověk na kartě kontaktu uvedené jenom jedno telefonní číslo a v nedávné době jste ho kontaktovali, zahájí se hovor. Pokud je u kontaktu více telefonních čísel, zobrazí se nabídka, ze které si můžete vybrat, na jaké číslo chcete volat.

  Vytočit telefonní číslo

  „Call telefonní číslo“

  (kde „telefonní číslo“ je libovolné telefonní číslo, které může, ale nemusí být přiřazené kontaktu)

  například: „Call 4255550155“

  Znovu vytočit poslední číslo

  „Redial“

  Poslat textovou zprávu

  „Text jméno kontaktu“

  (kde „jméno kontaktu“ je jméno člověka ze seznamu kontaktů)

  například: „Text Helena Kupková“

  Otevře se SMS zpráva pro tohoto člověka a můžete začít diktovat obsah zprávy. Až domluvíte, řekněte „Send“. Tím zprávu odešlete. Pokud chcete přidat další informace do zprávy, řekněte „Add more“. Pokud chcete zprávu zopakovat, řekněte „Try again“. Pokud chcete zprávu zrušit, řekněte „Cancel“.

  Zapsat si poznámku

  „Note co chcete poznamenat“

  (kde „co chcete poznamenat“ je text, který chcete přidat do poznámky)

  například: „Note Stavit se cestou domů pro chleba“

  Poznámka se uloží a otevře ve OneNotu. Pak si můžete poznámku prohlédnout nebo ji upravit. Pokud chcete poznámku přehrát, klepněte na Zvuková poznámka 

  Play Icon
  .

  Vytočit hlasovou schránku

  „Call voicemail“

  Otevřít aplikaci

  „Open aplikace“ nebo „Start aplikace“

  (kde „aplikace“ je název některé aplikace v telefonu, jako je Kalendář, Mapy nebo Hudba, nebo aplikace stažené ze Storu)

  například: „Open Kalendář“

  Hledat na webu

  „Find hledaný výraz“ nebo „Search for hledaný výraz“

  (kde „hledaný výraz“ je hledané slovo nebo slovní spojení)

  například: „Find pizza“

  Na základě vysloveného příkazu zobrazí Bing výsledky hledání, například mapu s nejbližšími pizzeriemi.

 4. Až domluvíte, klepněte na Přejít nebo několik sekund počkejte.

Nadiktování e-mailové zprávy

E-mailovou zprávu můžete v e-mailové aplikaci místo psaní nadiktovat.

 1. V seznamu aplikací klepněte na název e-mailového účtu.

 2. Klepněte na Nová

  Plus Icon
  a do řádku Komu zadejte jméno příjemce.

 3. Klepněte na Předmět, potom na ikonu Mluvit

  Microphone Icon
  a nadiktujte předmět zprávy.

 4. Klepněte na obsah zprávy, potom na ikonu Mluvit

  Microphone Icon
  a nadiktujte obsah zprávy.

 5. Klepněte na Odeslat

  Send Email Icon
  .

Použití funkce Řeč během hovoru

Funkci Řeč můžete zapnout i během hovoru a používat hlasové příkazy.

 • Spusťte funkci Řeč tím, že na telefonu stisknete a podržíte tlačítko Hledání 

  Search Icon
  a potom vyslovíte některý z těchto příkazů:

  • „Press číslo“ (kde „číslo“ je anglická číslovka od 0 do 9). Tímto hlasovým příkazem stisknete číslo na numerické klávesnici – například kvůli použití v hlasové schránce nebo při ovládání systému s interaktivními hlasovými nabídkami.
  • „Call jméno“ (kde „jméno“ je jméno člověka ze seznamu kontaktů). Tímto hlasovým příkazem můžete aktuální hovor přidržet a pak zavolat někomu jinému.

Další hlasové příkazy, které je možné zapnout

V nastavení telefonu můžete zapnout další hlasové příkazy a funkce, včetně hlasitého oznámení ID volajícího u příchozích hovorů a SMS zpráv. Telefonu dokonce můžete dát pokyn, aby přečetl přijatou SMS zprávu, a potom nadiktovat a odeslat odpověď.

 1. Pokud chcete usnadnit přístup k telefonu zapnutím funkce Řeč, klepněte na Nastavení 

  Settings Icon
  > Usnadnění přístupu a potom zapněte možnost Mluvené příkazy pro usnadnění přístupu k telefonu
  Toggle On Icon
  . Tím zapnete následující možnosti:

  • Oznámení ID volajícího u telefonních hovorů: V případě příchozího telefonního hovoru oznámí telefon jméno nebo číslo volajícího.
  • Rychlá volba: Pokud chcete přiřadit číslo rychlé volby, stiskněte a přidržte tlačítko Hledání, řekněte „Save speed dial“ a postupujte podle pokynů. Po přiřazení čísel rychlého vytáčení můžete pomocí hlasového příkazu „Call speed dial“ na tato čísla volat. Řekněte „Call speed dial číslo“ (kde „číslo“ je přiřazené číslo rychlé volby).
  • Zapnutí nebo vypnutí přesměrování hovorů pomocí hlasových příkazů: Řekněte „Turn call forwarding on“ nebo „Turn call forwarding off“.
 2. Pokud chcete, aby telefon oznamoval a četl příchozí SMS zprávy, klepněte na Nastavení 

  Settings Icon
  > Řeč a potom v rozevírací nabídce Číst nahlas doručené textové zprávy zvolte, kdy chcete slyšet oznámení: jestli nikdy, pokaždé nebo jenom tehdy, když se používá Bluetooth nebo náhlavní souprava.

 3. Když telefon oznámí příchozí textovou zprávu, můžete říct „Read it“ nebo „Ignore“. Potom můžete nadiktovat a odeslat odpověď.

Vlastnosti

ID článku: 10645 - Poslední kontrola: 17. 5. 2016 - Revize: 7

Váš názor