Nastavení mobilní sítě a SIM karty

Nastavení na obrazovce Mobilní síť + SIM umožňují řídit nastavení mobilní sítě pro váš telefon – včetně mobilního datového připojení. Pokud vám připojení funguje tak, jak má, není potřeba nic měnit. Pokud ale máte s mobilním připojením problémy, může pomoct změna jednoho nebo více nastavení.

Pokud chcete otevřít nastavení mobilní sítě a SIM karty, klepněte v seznamu aplikací na Nastavení

Settings Icon
> Mobilní síť + SIM.

Nastavení Popis

Aktivní síť

Zobrazí název mobilní sítě, kterou používá váš telefon.

Na telefonu se dvěma SIM kartami se k tomuto nastavení dostanete tak, že na obrazovce Mobilní síť + SIM klepnete na Nastavení SIM 1 nebo Nastavení SIM 2.

Datové připojení

Zapne a vypne mobilní datové připojení. Připojení můžete vypnout z různých důvodů, například abyste snížili spotřebu dat, pokud nemáte neomezený datový tarif, nebo o něco prodloužili výdrž baterie.

I když je vypnuté připojení, můžete dál volat a přijímat hovory a posílat a přijímat SMS zprávy. Nemůžete ale třeba procházet web, hledat online, přijímat a odesílat e-maily nebo získat aktualizované informace pro aplikace, pokud nejste připojení k Wi-Fi síti. Při vypnutém mobilním datovém připojení nebudete moct odesílat ani přijímat MMS zprávy (to jsou SMS zprávy, ke kterým jsou připojené obrázky nebo jiné soubory).

Při omezeném připojení přes Wi-Fi

Určuje, jestli telefon připojený k Wi-Fi síti, která má omezenou konektivitu, použije místo Wi-Fi sítě mobilní datové připojení. Může se například jednat o situaci, kdy je telefon sice připojený k Wi-Fi síti, ale nemůže se přes ni připojit k internetu.

 • Používat mobilní data: Pokud je připojení Wi-Fi omezené, telefon použije mobilní datové připojení a vy můžete na telefonu pokračovat v činnostech, které vyžadují připojení k internetu. Bude se tak využívat váš datový tarif a můžou se vám účtovat poplatky za připojení.
 • Nepoužívat mobilní data: Když bude připojení Wi-Fi omezené, telefon nebude používat mobilní data. Když se to stane, nebude na telefonu možné pokračovat v ničem, pro co se využívá internet.

Aby měl telefon toto nastavení, musí váš používat software Windows Phone verze 8.0.10211.204 nebo novější.           

Nastavení hlasového roamingu

Určuje, jestli můžete telefonovat a posílat SMS zprávy, když je telefon mimo síť vašeho mobilního operátora. Pokud necháte nastavené Nepoužívat roaming, vyhnete se určitým poplatkům za hlasový roaming. Při tomto nastavení nemůžete v oblasti roamingu volat ani odesílat SMS zprávy, můžete ale přijímat hovory a SMS zprávy. Informace o tom, jak a kdy se vám můžou účtovat dodatečné poplatky, najdete u svého telefonního tarifu.

Když povolíte roaming, můžete volat a posílat SMS zprávy mimo síť vašeho mobilního operátora. V závislosti na vašem telefonním tarifu můžete za tyto hovory a SMS zprávy zaplatit víc. Můžete zvolit, jaký typ roamingu chcete povolit – Domácí nebo Domácí + mezinárodní.

SIM karta pro datové připojení

Určuje, která SIM karta se používá pro vaše mobilní datové připojení. Volba SIM karty, která se má používat pro mobilní data, vám dává kontrolu nad cenou dat. Můžete například zvolit jednu SIM kartu místo jiné, protože má levnější data.

Toto nastavení platí jenom na telefonech se dvěma SIM kartami a systémem Windows Phone 8.1.

Možnosti dat při roamingu

Určuje, jestli zůstane zachované datové připojení, když bude telefon mimo síť vašeho mobilního operátora. Pokud necháte nastavenou možnost Nepoužívat roaming, vyhnete se poplatkům za datový roaming.

Pokud roaming povolíte, můžete mobilní data používat i ve chvílích, kdy je váš telefon v oblasti roamingu. V závislosti na vašem telefonním tarifu můžete za data spotřebovaná při roamingu zaplatit víc. Někteří mobilní operátoři vám umožňují určit, jaký druh datového roamingu chcete povolit – Domácí nebo Domácí + mezinárodní.

Připojení 3G

Určuje, jestli bude telefon používat mobilní připojení 3G nebo 2G.

Pokud nastavíte možnost Zapnuto

Toggle On Icon
, bude telefon využívat připojení 3G vždycky, když bude dostupné. Pokud nastavíte možnost Vypnuto
Toggle Off Icon
, bude telefon používat mobilní připojení 2G. To je sice pomalejší, ale pomáhá trochu šetřit energii baterie.

Toto nastavení platí jenom na telefonech se dvěma SIM kartami a systémem Windows Phone 8.1.

Omezit přenosy dat na pozadí

Za určitých podmínek (například při roamingu) omezuje objem dat přenášených na pozadí. Řada aplikací a funkcí se aktualizuje v pravidelných intervalech bez vašeho zásahu. Například poštovní aplikace může každých pár minut kontrolovat poštovní server, aby zjistila, jestli ve složce Doručená pošta nemáte nové zprávy. Datům, která se tímto způsobem používají, se říká data přenášená na pozadí a můžou způsobovat problémy, když se snažíte nepřekročit datový limit.

 • Vždycky omezit přenosy dat na pozadí: Telefon vám bude omezovat použití dat na pozadí.
 • Omezit přenosy dat na pozadí při roamingu: Telefon omezí přenosy dat na pozadí, když je v oblasti roamingu.

Pokud některé z těchto nastavení zapnete, telefon počká s úlohami na pozadí, až budete připojení k Wi-Fi.

Název SIM karty

Zadáním názvu můžete SIM kartu pojmenovat, abyste ji snadno poznali.

U telefonů se dvěma SIM kartami vám to pomůže od sebe obě SIM karty odlišit, abyste věděli, kterou SIM kartu používáte pro mobilní datové připojení a kterou pro volání nebo SMS zprávy. Názvy SIM karet se objevují na různých místech telefonu, například na dlaždici Telefon, na dlaždici Zprávy, u kontaktů na SIM kartě a v nastavení Mobilní síť + SIM.

K tomuto nastavení se dostanete tak, že na obrazovce Mobilní síť + SIM klepnete na Nastavení SIM. Pak na telefonu se dvěma SIM kartami klepněte na Nastavení SIM 1 a Nastavení SIM 2 a zadejte názvy jednotlivých SIM karet.

Stav SIM karty

Umožňuje zapnout nebo vypnout SIM kartu. Pokud je nastavená možnost Zapnuto

Toggle On Icon
, můžete SIM kartu používat pro volání, textové zprávy a mobilní data (podle toho, co zvolíte). Pokud je nastavená možnost Vypnuto
Toggle Off Icon
, nebudete pomocí SIM karty moct volat, posílat SMS ani využívat mobilní data. Vypnutí vám ale může pomoct vyhnout se nečekaným poplatkům a kontrolovat náklady spojené s telefonem. A pokud se můžete připojit k nějaké Wi-Fi síti, můžete ji využít pro datové připojení.

K tomuto nastavení se dostanete tak, že na obrazovce Mobilní síť + SIM klepnete na Nastavení SIM 1 nebo Nastavení SIM 2.

Toto nastavení platí jenom na telefonech se dvěma SIM kartami a systémem Windows Phone 8.1.

Výběr režimu

Určuje druh mobilní sítě, který telefon používá. To, k jakým typům sítí se telefon může připojit, závisí na modelu telefonu a mobilním operátorovi.

K tomuto nastavení se dostanete tak, že na obrazovce Mobilní síť + SIM klepnete na Nastavení SIM.

Nejvyšší rychlost připojení

Určuje nejvyšší rychlost připojení, kterou váš telefon může používat. Pokud zvolíte nejvyšší rychlost připojení, bude telefon používat toto mobilní připojení, pokud bude dostupné. Pokud je ale signál v této rychlejší síti ve vaší oblasti horší, může se při vyhledávání této sítě nebo pokusech zachovat připojení k této síti nadměrně spotřebovávat energie baterie.

Když zvolíte nižší rychlost připojení, dokáže se telefon připojit k pomalejší mobilní síti, která může mít silnější signál. Navíc tím ušetříte energii baterie.

K tomuto nastavení se dostanete tak, že na obrazovce Mobilní síť + SIM klepnete na Nastavení SIM.

Typ sítě

Určuje, jakým způsobem se telefon pokusí připojit, pokud není k dispozici vaše domovská síť.

 • Automaticky: Výchozí nastavení. Váš telefon se pokouší připojit k nejlepší mobilní síti. Pokud vaše domovská síť není k dispozici, pokusí se telefon připojit k další dostupné síti.
 • Pouze domovská síť: Telefon se připojí jenom k domovské mobilní síti. To zabrání v přepnutí na roaming, když není domovská síť dostupná.

K tomuto nastavení se dostanete tak, že na obrazovce Mobilní síť + SIM klepnete na Nastavení SIM.

Výběr sítě

Umožňuje zobrazit seznam dostupných sítí v aktuální oblasti a pak se k jedné připojit. Výchozí nastavení je Automaticky.

Pokud zapnete telefon a zobrazí se zpráva, že vybraná síť není dostupná, můžete tu vybrat jinou síť.

K tomuto nastavení se dostanete tak, že na obrazovce Mobilní síť + SIM klepnete na Nastavení SIM.

Přidat APN pro připojení k internetu

Název přístupového bodu (APN) pro připojení k internetu je adresa, kterou telefon používá pro připojení k internetu. Ve výchozím nastavení se APN pro připojení k internetu nastaví automaticky při počátečním nastavování telefonu.

Pokud vám mobilní datové připojení nefunguje, zkuste zadat nové APN pro připojení k internetu na základě vaší geografické polohy a mobilního operátora. Pokud se můžete pomocí telefonu připojit k Wi-Fi síti nebo jste v blízkosti svého počítače, zkuste nastavení APN pro připojení k internetu pro svého mobilního operátora vyhledat online.

Přidání APN pro připojení k internetu

Do pole APN musíte zadat adresu. Ostatní nastavení jsou nepovinná a závisí na vašem mobilním operátorovi.

 1. Na obrazovce Mobilní síť + SIM klepněte na Nastavení SIM > Přidat APN pro připojení k internetu.

  Pokud máte telefon se dvěma SIM kartami, klepněte na obrazovce Mobilní síť + SIM na Nastavení SIM 1 nebo Nastavení SIM 2 – podle toho, kterou SIM kartu používáte pro mobilní datové připojení.

 2. Udělejte některé z těchto kroků:

  • Klepněte na APN a zadejte adresu, kterou chcete pro APN používat.
  • Klepněte na Uživatelské jméno a zadejte uživatelské jméno svého mobilního účtu.
  • Klepněte na Heslo a zadejte heslo ke svému mobilnímu účtu.
  • Klepněte na Typ ověřování a pak na metodu ověřování, která se používá pro váš mobilní účet.
  • Klepněte na Proxy server (adresa URL) a potom zadejte adresu proxy serveru pro svůj mobilní účet.
  • Klepněte na Port proxy serveru a zadejte číslo portu.
  • Klepněte na Typ IP a zvolte typ IP adresy, který chcete používat.
 3. Klepněte na Uložit

  Save Icon
  .

Přidat APN pro MMS

Název přístupového bodu (APN) pro MMS je adresa, kterou váš telefon používá k odesílání a příjmu MMS zpráv. I APN pro MMS se nastaví automaticky při prvním nastavování telefonu.

Pokud nemůžete odesílat nebo přijímat zprávy MMS, zkuste zadat nové APN pro MMS na základě vaší geografické polohy a mobilního operátora. Na telefonu nebo počítači zkuste na internetu vyhledat nastavení APN pro MMS pro svého mobilního operátora.

Přidání APN pro MMS

Zadání adresy do polí APN a MMSC (URL) je povinné. Ostatní nastavení jsou nepovinná a závisí na vašem mobilním operátorovi.

 1. Na obrazovce Mobilní síť + SIM klepněte na Nastavení SIM > Přidat APN pro MMS.

  Pokud máte telefon se dvěma SIM kartami, klepněte na obrazovce Mobilní síť + SIM na Nastavení SIM 1 nebo Nastavení SIM 2 – podle toho, kterou SIM kartu používáte pro mobilní datové připojení.

 2. Udělejte některé z těchto kroků:

  • Klepněte na APN a zadejte adresu, kterou chcete pro APN pro MMS používat.
  • Klepněte na Uživatelské jméno a zadejte uživatelské jméno svého mobilního účtu.
  • Klepněte na Heslo a zadejte heslo ke svému mobilnímu účtu.
  • Klepněte na Typ ověřování a pak na metodu ověřování, která se používá pro váš mobilní účet.
  • Klepněte na Brána WAP (URL) a zadejte adresu brány WAP, kterou chcete používat.
  • Klepněte na Port brány WAP a zadejte číslo portu brány WAP.
  • Klepněte na MMSC (URL) a zadejte adresu centra zpráv MMS (MMSC) svého mobilního operátora začínající řetězcem http://.
  • Klepněte na Port MMSC a zadejte číslo portu MMSC.
  • Klepněte na Maximální velikost MMS a zadejte maximální možnou velikost odesílané zprávy MMS (v kB).
  • Klepněte na Typ IP a zvolte typ IP adresy, který chcete používat.
 3. Klepněte na Uložit

  Save Icon
  .

  

Vlastnosti

ID článku: 10652 - Poslední kontrola: 17. 5. 2016 - Revize: 6

Váš názor