Usnadnění na telefonu

Windows Phone nabízí celou řadu způsobů, jak si telefon přizpůsobit. Telefon má také integrované funkce usnadnění, které zjednodušují čtení, poslouchání a používání telefonu.

Accessibility settings on Windows Phone

Obrazovka s nastavením pro usnadnění přístupu

Změna velikosti textu

Pro svůj telefon si můžete zvolit z celé řady velikostí textu. V e-mailu, zprávách, na zamykací obrazovce, některých webových stránkách a na některých dalších místech se pak bude zobrazovat text ve velikosti, kterou vyberete.

 1. V seznamu aplikací klepněte na Nastavení

  Settings Icon
  > Usnadnění přístupu.

 2. V části Velikost textu posouvejte posuvník tak dlouho, až bude mít text ukázky velikost, která vám vyhovuje.

Použití motivu s vysokým kontrastem

Vysoký kontrast usnadňuje čtení veškerého obsahu změnou textu na černobílou barvu a zobrazením jednobarevného pozadí za slovy, která by se jinak zobrazovala přes obrázky.

 1. V seznamu aplikací klepněte na Nastavení

  Settings Icon
  > Usnadnění přístupu.

 2. Zapněte možnost Vysoký kontrast 

  Toggle On Icon
  .

High contrast mode on Windows Phone

Úvodní obrazovka se zapnutým vysokým kontrastem

Zapnutí Předčítání

Předčítání nahlas přečte text v telefonu, včetně textu v e-mailech, textových zprávách, nastavení a na dalších místech. Další informace o tom, jak používat tuto funkci, včetně úplného seznamu gest specifických pro Předčítání, najdete v tématu Použití funkce předčítání v telefonu.

 1. V seznamu aplikací klepněte na Nastavení

  Settings Icon
  > Usnadnění přístupu.

 2. Zapněte funkci Předčítání 

  Toggle On Icon
  .

Zvětšení zobrazení

Lupa obrazovky umožňuje použít gesta ke zvětšení prohlíženého obsahu.

 1. V seznamu aplikací klepněte na Nastavení

  Settings Icon
  > Usnadnění přístupu.

 2. Zapněte funkci Lupa obrazovky 

  Toggle On Icon
  .

 3. Jakékoli zobrazení zvětšíte tak, že poklepete dvěma prsty. Na zvětšené obrazovce můžete vyzkoušet toto:

  • Pokud se chcete pohybovat po celé obrazovce (i po těch částech, které nejsou kvůli přiblížení zobrazené), jednou klepněte dvěma prsty kdekoli na obrazovce a potom posuňte zobrazení libovolným směrem.
  • Pokud chcete změnit úroveň přiblížení na zvětšené obrazovce, poklepejte dvěma prsty a přidržte a potom posunutím nahoru nebo dolů zobrazení zvětšete nebo zmenšete.
  • Pokud se na zvětšené obrazovce chcete posunout nahoru nebo dolů, posuňte se nejdřív na okraj obrazovky. Pak se můžete běžným způsobem posunovat přetažením prstu nebo posunutím zobrazení jedním prstem.

Zvětšení webového obsahu

Telefon můžete nastavit tak, aby přiblížil nebo oddálil jakoukoli webovou stránku, a to dokonce i web nebo aplikaci, které to normálně neumožňují.

 1. V seznamu aplikací klepněte na Nastavení

  Settings Icon
  > Usnadnění přístupu.

 2. Zapněte Povolit lupu u veškerého webového obsahu 

  Toggle On Icon
  .

 3. Roztažením palce a ukazováčku přiblížíte jakoukoliv webovou stránku, stažením ji oddálíte.

Zapnutí dalších možností funkce Řeč

Pomocí funkce Řeč můžete volat, hledat na webu, otevírat aplikace nebo poslouchat textové zprávy. Můžete taky zapnout další funkce, které vám pomůžou pracovat s telefonem bez nutnosti používat ruce (nebo dokonce bez nutnosti dívat se na telefon), třeba hlasité oznámení ID volajícího u telefonních hovorů. Další informace najdete v tématu Použití funkce Řeč v telefonu.

 1. V seznamu aplikací klepněte na Nastavení

  Settings Icon
  > Usnadnění přístupu.

 2. Zapněte funkci Mluvené příkazy pro usnadnění přístupu k telefonu 

  Toggle On Icon
  .

Přizpůsobení titulků v prohlížeči (titulky u videí)

Můžete si přizpůsobit vzhled titulků u videí v Internet Exploreru a v aplikacích, které zobrazují obsah v prohlížeči. Můžete si změnit velikost a barvu písma, průhlednost pozadí a další prvky tak, aby vám vyhovovaly.

 1. V seznamu aplikací klepněte na Nastavení

  Settings Icon
  > Usnadnění přístupu.

 2. Klepněte na Titulky pro prohlížeč a potom zapněte Vlastní písma a barvy 

  Toggle On Icon
  .

 3. Klepnutím na jednotlivé možnosti změňte předvolby písma, textu, pozadí a oken.


Vlastnosti

ID článku: 10664 - Poslední kontrola: 17. 5. 2016 - Revize: 6

Váš názor