Nastavení mobilní sítě ve Windows 10

Některé počítače s Windows 10 v sobě obsahují SIM kartu, která jim umožňuje připojit se k mobilní datové síti a být tak online kdekoliv, kde je v dosahu signál mobilní sítě. I když váš počítač SIM kartu nemá, můžete se k mobilní síti připojit třeba tak, že do počítače zapojíte externí mobilní zařízení (které se označuje taky jako modem pro mobilní sítě nebo mobilní širokopásmové zařízení). V každém případě budete k připojení potřebovat datový tarif mobilního operátora.

První připojení k mobilní datové síti

 1. Vyberte ikonu Síť (
  Ikona Wi-Fi
  nebo
  Ikona s?te Ethernet
  ) v pravém dolním rohu hlavního panelu a pak vyberte ze seznamu Mobilní síť  > Připojit.

  Obvykle se tady vedle ikony Mobilní sítě  zobrazuje název mobilního operátora.

 2. Pokud se zobrazí výzva, zadejte svoje uživatelské jméno a heslo a název přístupového bodu (APN).

  Pokud to bude třeba, další informace o nastavení, které se má použít, najdete v materiálech dodaných k počítači, SIM kartě nebo mobilnímu zařízení.

Pokud vaše mobilní připojení funguje bez problémů, není většinou potřeba měnit nastavení mobilní sítě. Pokud ale máte s mobilním připojením problémy, může pomoct změna jednoho nebo více nastavení. Nastavení, která se zobrazují, se liší podle modelu počítače a mobilního operátora.

 Nastavení Popis
Připojovat automaticky

Určuje, jestli se váš počítač automaticky připojuje k mobilní datové síti, pokud je síť dostupná. Pokud se při každém použití mobilního datového připojení chcete připojit ručně, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

K tomuto nastavení se dostanete tak, že vyberete tlačítko Start a pak vyberete Nastavení  > Síť a internet > Mobilní síť > název mobilního připojení > Připojovat automaticky. Toto nastavení je dostupné, pokud jste odpojení od mobilní datové sítě, a použije se, když vyberete Připojit.

Povolit roaming

Určuje, jestli je vaše mobilní datové připojení aktivní i v případě, že se váš počítač nachází mimo síť vašeho mobilního operátora. Pokud toto políčko necháte nezaškrtnuté, může vám to pomoct vyhnout se poplatkům za datový roaming.

Pokud roaming povolíte, můžete svoje mobilní data používat i ve chvílích, kdy je váš počítač v roamingové oblasti. V závislosti na vašem datovém tarifu můžete za data využitá v roamingu zaplatit víc.

K tomuto nastavení se dostanete tak, že vyberete tlačítko Start a pak vyberete Nastavení  > Síť a internet > Mobilní síť > název mobilního připojení > Povolit roaming. Toto nastavení je dostupné, pokud jste odpojení od mobilní datové sítě, a použije se, když vyberete Připojit.

Výběr sítě

Zobrazí se při roamingu a určuje, které připojení k mobilní síti se použije. Výchozí nastavení je Automaticky.

Když se zkusíte připojit k mobilní síti a zobrazí se vám zpráva, že zvolená síť není dostupná, můžete kliknout na Hledat sítě a vybrat jinou mobilní síť.

K tomuto nastavení se dostanete tak, že vyberete tlačítko Start a pak vyberete Nastavení  > Síť a internet > Mobilní síť > název mobilního připojení > Upřesnit možnosti.

Aktivní síť

Zobrazuje název mobilní sítě, kterou právě používáte.

K tomuto nastavení se dostanete tak, že vyberete tlačítko Start a pak vyberete Nastavení  > Síť a internet > Mobilní síť > název mobilního připojení > Upřesnit možnosti.

Nastavení aktualizace

Získá nejnovější nastavení mobilní sítě od vašeho mobilního operátora. Nejnovější nastavení vám může pomoct při zajištění správné funkce vašeho mobilního datového připojení.

K tomuto nastavení se dostanete tak, že vyberete tlačítko Start  a pak vyberete Nastavení  > Síť a internet > Mobilní síť > název mobilního připojení > Upřesnit možnosti > Nastavení aktualizace.

Přidat APN pro připojení k internetu

Název přístupového bodu (APN) pro připojení k internetu je adresa, kterou váš počítač používá, aby se připojil k internetu přes vaše mobilní datové připojení. APN pro připojení k internetu se obvykle nastavuje automaticky.

Pokud vaše mobilní datové připojení nefunguje, zkuste zadat nové APN pro připojení k internetu podle vašeho umístění a mobilního operátora. Pokud se s počítačem můžete připojit k Wi-Fi síti nebo máte po ruce telefon, zkuste nastavení APN pro připojení k internetu pro vašeho mobilního operátora najít na webu.

Při přidávání APN pro připojení k internetu musíte do pole APN zadat adresu. Ostatní nastavení jsou nepovinná a závisí na vašem mobilním operátorovi.

 1. Vyberte tlačítko Start a pak vyberte Nastavení  > Síť a internet > Mobilní síť > vyberte název mobilního připojení > Upřesnit možnosti > Přidat APN pro připojení k internetu.
 2. Udělejte některé z těchto kroků:
  • Do pole Název profilu zadejte název profilu APN.
  • Do pole APN zadejte adresu APN, která se má použít.
  • Do pole Uživatelské jméno zadejte uživatelské jméno svého mobilního účtu.
  • Do pole Heslo zadejte heslo svého mobilního účtu.
  • Vyberte Typ přihlašovacích údajů a vyberte použitou metodu ověřování.
  • Vyberte Typ IP a pak vyberte typ IP adresy, která se má použít.
 3. Pokud chcete tento profil APN použít hned po uložení, zaškrtněte políčko Použít tento profil.
 4. Vyberte Uložit > OK.
 5. Pokud se chcete vrátit a prohlédnout si seznam profilů APN, vyberte Zpět a podívejte se do oblasti APN pro připojení k internetu.
Vlastnosti

Zobrazí informace o vaší SIM kartě a mobilním datovém připojení. Pokud je chcete vložit do e-mailu nebo někam jinam, zkopírujete je tak, že zvolíte Kopírovat. To může být užitečné, pokud máte problémy s připojením a potřebujete poslat informace svému mobilnímu operátorovi nebo pracovníkovi podpory.

K tomuto nastavení se dostanete tak, že vyberete tlačítko Start a pak vyberete Nastavení  > Síť a internet > Mobilní síť > název mobilního připojení > Upřesnit možnosti.

Použít PIN kód SIM karty

Určuje, jestli chcete používat PIN kód pro SIM kartu ve vašem počítači a zabránit tak jiným lidem, aby používali mobilní datové připojení, pokud k tomu nemají oprávnění. Až nastavíte PIN kód svojí SIM karty, zobrazí se vám při pokusu o připojení výzva k zadání kódu.

Při zobrazení výzvy zadejte PIN kód SIM karty. Pokud ji používáte poprvé, zadejte výchozí PIN kód. Pokud výchozí PIN kód SIM karty neznáte, podívejte se, jestli ho mobilní operátor neuvádí někde na svém webu. Pokud chcete, aby bylo mobilní datové připojení uzamčené PIN kódem SIM karty, budete muset počítač restartovat.

Pokud jste PIN kód SIM karty už nastavili, při zobrazení výzvy ho zadejte a pak vyberte OK.

Toto nastavení PIN kódu SIM karty najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak vyberete Nastavení  > Síť a internet > Mobilní síť > název mobilního připojení > Upřesnit možnosti > Použít PIN kód SIM karty v sekci Zabezpečení.

Odebrat PIN kód SIM karty

Tato možnost se zobrazuje při používání PIN kódu SIM karty. Pokud PIN kód používáte a rozhodnete se, že už ho používat nechcete, zvolte Odebrat PIN kód SIM karty, zadejte svůj aktuální PIN kód a vyberte OK.

Toto nastavení PIN kódu SIM karty najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak vyberete Nastavení  > Síť a internet > Mobilní síť > název mobilního připojení > Upřesnit možnosti > Odebrat PIN kód SIM karty v sekci Zabezpečení.

Změnit PIN kód SIM karty

Tato možnost se zobrazuje při používání PIN kódu SIM karty. Pokud používáte PIN kód SIM karty a chcete ho změnit, zvolte Změnit PIN kód SIM karty, zadejte svůj aktuální PIN kód do pole Aktuální PIN kód SIM karty, pak do pole Nový PIN kód SIM karty zadejte nový kód, stejný kód zadejte do pole Potvrdit nový PIN kód SIM karty a klikněte na OK.

Toto nastavení najdete tak, že vyberete tlačítko Start a pak vyberete Nastavení  > Síť a internet > Mobilní síť > název mobilního připojení > Upřesnit možnosti > Změnit PIN kód SIM karty v sekci Zabezpečení.

Odblokovat PIN kód SIM karty

Tato možnost se zobrazí, když používáte PIN kód SIM karty a třikrát ho zadáte špatně. V takovém případě se SIM karta zablokuje a nedá se používat, dokud ji neodblokujete. Abyste ji odblokovali, budete nejdřív muset kontaktovat svého mobilního operátora a zjistit od něj kód k odblokování PIN kódu (PUK). Pak vyberte Odblokovat PIN kód SIM karty a zadejte tento PUK kód. Pokud několikrát zadáte špatný kód PUK, SIM karta se vám trvale zablokuje a budete muset k mobilnímu operátorovi pro novou SIM kartu.

Toto nastavení najdete při zablokované SIM kartě tak, že vyberete tlačítko Start a pak vyberete Nastavení  > Síť a internet > Mobilní síť > název mobilního připojení > Upřesnit možnosti > Odblokovat PIN kód SIM karty v sekci Zabezpečení.
Vlastnosti

ID článku: 10739 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 3

Váš názor