Použití Režimu v autě

Jste v pokušení otevírat vtipné obrázky od kamarádů, když jedete autem? Režim v autě systému Windows Phone přispívá ke snížení rozptylování způsobeného používáním telefonu, když jste za volantem. Tuto funkci zapněte, když chcete omezit oznámení na zamykací obrazovce, včetně textových zpráv, hovorů a rychlých informací o stavu, dokud bezpečně nezaparkujete. Když se vás někdo snaží kontaktovat, můžete mu poslat jednu z automatických odpovědí. Druhá strana tak nebude muset dlouho čekat na vaši odpověď.

Driving mode screen on Windows Phone

Nastavení Režimu v autě

Pro nastavení Režimu v autě budete potřebovat zařízení Bluetooth (například sadu hands-free do auta nebo náhlavní soupravu), která je spárovaná s telefonem. Jakmile zařízení nastavíte, Režim v autě se spustí automaticky, kdykoli se k němu telefon připojí.

 1. Pokud jste ještě zařízení Bluetooth nespárovali s telefonem, klepněte v seznamu aplikací na Nastavení  

  Settings Icon
  , klepněte na Bluetooth a spárujte zařízení s telefonem.

 2. Po spárování zařízení se vraťte zpět do seznamu aplikací a klepněte na Nastavení 

  Settings Icon
   > Režim V autě.

 3. Klepněte na Další a použijte jednu nebo obě následující možnosti:

  • Pokud chcete přesměrovat příchozí hovory do hlasové schránky, zapněte Odmítat volání 
   Toggle On Icon
   .
  • Pokud chcete vypnout oznámení o SMS zprávách, zapněte Odmítat SMS 
   Toggle On Icon
   .
 4. Klepněte na Další a použijte jednu nebo více následujících možností:

  • Pokud chcete na hovory automaticky odpovídat odesláním textové zprávy, zapněte Textové odpovědi na volání 
   Toggle On Icon
   .
  • Pokud chcete na textové zprávy automaticky odpovídat odesláním SMS zprávy, zapněte Textové odpovědi na SMS 
   Toggle On Icon
   .
  • Pokud chcete odpověď přizpůsobit, napište zprávu, která se použije v textových odpovědích, a potom klepněte na Další.
 5. Pokud chcete zařízení Bluetooth nastavit pro Režim V autě, klepněte v seznamu na jeho název. Po nastavení zařízení se Režim v autě spustí automaticky, jakmile se telefon připojí k zařízení.

 6. Nastavení Režimu v autě dokončíte klepnutím na Další a potom klepnutím na Dokončit.

Používání Režimu v autě

Pokud chcete zapnout Režim v autě, připojte zařízení Bluetooth, které jste pro tuto funkci nastavili. Pokud je obrazovka vypnutá, nemusíte dělat nic – telefon zapne Režim v autě automaticky.

Pokud se objeví obrazovka s dotazem, jestli chcete spustit Režim v autě, klepněte na Ano. Pokud ho nechcete zapnout, klepněte na Ne.

Vypnutí Režimu v autě

Režim v autě můžete vypnout jednorázově, pro konkrétní zařízení Bluetooth nebo úplně.

 1. V seznamu aplikací klepněte na Nastavení 

  Settings Icon
   > Režim v autě.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete Režim v autě vypnout jednorázově, vypněte Stav 
   Toggle Off Icon
   . Zůstane vypnutý do doby, než se příště připojí zařízení Bluetooth, které je pro tento režim nastavené.
  • Pokud chcete Režim v autě vypnout pro konkrétní zařízení Bluetooth, klepněte na Přidat zařízení a pak na název příslušného zařízení Bluetooth. Zařízení bude dál zobrazené v seznamu a bude možné ho připojit k telefonu, ale zpod jeho názvu zmizí označení Připraveno na Režim v autě. Pokud budete chtít režim později znovu zapnout, znovu klepněte na zařízení Bluetooth.
  • Pokud se označení Připraveno na Režim v autě už nezobrazuje pod žádným zařízením Bluetooth v seznamu, je Režim v autě úplně vypnutý.


Vlastnosti

ID článku: 11575 - Poslední kontrola: 17. 5. 2016 - Revize: 6

Váš názor