Vyzváněcí tóny, zvuky a hlasitost

Vyzváněcí tóny a zvuky vám můžou pomoct při rozhodování, kdy máte svému Windows Phone věnovat pozornost a kdy ho ignorovat. Lidem, kteří jsou pro vás nejdůležitější, můžete přiřadit jedinečné vyzváněcí tóny. Můžete používat různé zvuky pro různé typy upozornění, jako jsou budíky, nové textové nebo rychlé zprávy, hlasové zprávy, e-maily, připomenutí a další oznámení.

Můžete taky přidat nebo vytvořit nové vyzváněcí tóny ze souborů MP3 nebo jiných zvukových souborů a pak je používat jako vlastní zvuky nebo si stáhnout nejrůznější aplikace s vyzváněcími tóny z Windows Phone Storu na svém telefonu – cokoliv vám vyhovuje.

Nastavení vlastních vyzváněcích tónů nebo tónů SMS pro kontakt

 1. Na obrazovce Start klepněte na Lidé
  People Icon
  a pak potáhněte prstem na Kontakty.
 2. Klepněte na kontakt, ke kterému chcete přiřadit tón.
 3. Klepněte na Upravit 
  Edit icon
  a udělejte jednu nebo obě z těchto věcí:
  • Klepněte na Vyzváněcí tón a pak klepněte na vyzváněcí tón, který chcete přiřadit.
  • Klepněte na Tón SMS a pak klepněte na upozornění nebo vlastní zvuk, který chcete přiřadit.

Změna jiného vyzváněcího tónu nebo upozornění

 1. V seznamu aplikací klepněte na Nastavení
  Settings Icon
  > Vyzváněcí tóny+zvuky.
 2. Klepněte na typ vyzváněcího tónu nebo upozornění, které chcete změnit. Pak vyberte zvuk, který chcete použít.

Přidání zvukových souborů z počítače

Zvukové soubory můžete z počítače do telefonu dostat pomocí aplikace Windows Phone pro klasickou pracovní plochu nebo pomocí počítače. Přečtěte si další informace o uvedené aplikaci v tématu Synchronizace Windows Phone nebo postupujte podle kroků v části Přidání vyzváněcího tónu pomocí počítače s Windows níže.

Windows Phone file structure in Windows Explorer

Získání dalších vyzváněcích tónů z počítače

Přidání vyzváněcího tónu pomocí počítače s Windows

 1. Připojte svůj telefon k počítači a pak udělejte jedno z tohoto:
  • Na počítači s Windows 10 klikněte na Start, potom na Průzkumník souborů a pak na Tento počítač.
  • Na počítači s Windows 8.1 klikněte na Plocha, klikněte na hlavním panelu na Průzkumník souborů a pak klikněte na Tento počítač.
  • Na počítači s Windows 8 klikněte na Plocha, klikněte na hlavním panelu na Průzkumník souborů a pak klikněte na Počítač.
  • Na počítači s Windows 7 klikněte na Start a pak na Počítač.
 2. V části Zařízení a jednotky (ve Windows 7 v části Přenosná zařízení) vyberte svůj telefon, vyberte složku Telefon a pak vyberte složku Vyzváněcí tóny.
 3. Najděte zvukový soubor v počítači (hudební soubory jsou často ve složce Hudba a uspořádané podle interpreta a alba) a potom soubor přetáhněte do složky Vyzváněcí tóny.
 4. Na telefonu přejděte v seznamu aplikací na Nastavení
  Settings Icon
  > Vyzváněcí tóny+zvuky a pak zobrazte seznam dostupných vyzváněcích tónů klepnutím na Vyzváněcí tón. Nový vyzváněcí tón se zobrazí v seznamu v části Vlastní.

Ovládání hlasitosti na telefonu

Pokud jste na místě, kde může hlasitě pípající nebo hrající telefon působit nevhodně nebo rušivě, budou najednou skvělé vyzváněcí tóny méně důležité než tlačítka pro ovládání hlasitosti. Tato tlačítka umožňují snadno zesílit nebo zeslabit zvuk volání nebo hudby a rychle vypnout vyzvánění.

Zapnutí nebo vypnutí vyzvánění pomocí tlačítek pro ovládání hlasitosti

Pokud chcete vyzvánění vypnout, stiskněte a přidržte tlačítko snížení hlasitosti 

Volume Down Icon
, dokud se v horní části obrazovky neobjeví Vibrace.

Pokud chcete vyzvánění zapnout, stiskněte a přidržte tlačítko zvýšení hlasitosti 

Volume Up Icon
, dokud se neobjeví Vyzvánění + oznámení.

Úprava nastavení hlasitosti na obrazovce

Stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti 

Volume Up Icon
nebo snížení hlasitosti
Volume Down Icon
a pak rozbalte možnosti hlasitosti pro váš telefon klepnutím na Otevřít panel hlasitosti 
Expand Icon
.

Volume bar on Windows Phone 8.1

Panel hlasitosti poskytuje rychlý přístup k nastavením hlasitosti prakticky z libovolného místa na telefonu.

Podle toho, co zrovna děláte, uvidíte jednu z těchto věcí:

 • Hovor 
  In Call Volume Icon
 • Vyzvánění + oznámení (pro úplné ztlumení nebo opětovné zapnutí klepněte na
  Ringer Notification Volume Icon
  ,
  Silent Mode Icon
  nebo
  Vibrate Icon
  )
 • Média + aplikace (pro úplné ztlumení nebo opětovné zapnutí klepněte na
  Media Icon
  nebo
  Media Mute Icon
  )
 • Sluchátka (pro úplné ztlumení nebo opětovné zapnutí klepněte na
  Headphone Volume Icon
  )
 • Bluetooth (pro úplné ztlumení nebo opětovné zapnutí klepněte na
  Bluetooth Icon
  )

Nastavte požadovanou hlasitost pomocí posuvníků. Pod posuvníky můžete taky přepínat nastavení vibrací telefonu klepnutím na Vibrace zapnuty 

Vibrate Icon
nebo Vibrace vypnuty
Vibrate Icon
. Panel hlasitost můžete zavřít klepnutím na Zavřít panel hlasitosti
Collapse Icon
.

Změna nastavení vibrací telefonu

 1. V seznamu aplikací klepněte na Nastavení
  Settings Icon
  > Vyzváněcí tóny+zvuky.
 2. Nastavte přepínač Vibrace do polohy Zapnuto
  Toggle On Icon
  nebo Vypnuto
  Toggle Off Icon
  .
Vlastnosti

ID článku: 11672 - Poslední kontrola: 19. 7. 2016 - Revize: 8

Váš názor