Spuštění počítače v nouzovém režimu ve Windows 10

Platí pro: Windows 10

Nouzový režim spustí Windows v základním stavu pomocí omezené sady souborů a ovladačů. Pokud k určitému problému nedochází v nouzovém režimu, znamená to, že problém není způsoben výchozím nastavením a základními ovladači zařízení. Pozorování systému Windows v nouzovém režimu umožňuje upřesnit zdroj problému a může vám pomoct při řešení problémů na počítači.

Existují dvě verze nouzového režimu: Nouzový režim a Nouzový režim se sítí. Nouzový režim se sítí přidává navíc síťové ovladače a služby potřebné pro přístup k internetu a jiným počítačům v síti. 
 
Vyberte si jeden z následujících oddílů podle toho, jestli chcete osobní počítač spustit v nouzovém režimu z Nastavení, z přihlašovací obrazovky nebo z černé či prázdné obrazovky.