Spuštění počítače v nouzovém režimu ve Windows 10


Nouzový režim spustí Windows v základním stavu pomocí omezené sady souborů a ovladačů. Pomůže vám odstranit potíže ve vašem počítači. Pokud se potíže neobjeví v nouzovém režimu, je zřejmé, že výchozí nastavení a základní ovladače zařízení nejsou příčinou potíží.

Existují dvě verze nouzového režimu: Nouzový režim a Nouzový režim se sítí. Jsou si docela podobné, ale Nouzový režim se sítí zahrnuje síťové ovladače a služby potřebné pro váš přístup k internetu a jiným počítačům v síti.

Vyberte si jeden z následujících oddílů podle toho, jestli chcete osobní počítač spustit v nouzovém režimu buď z Nastavení, z přihlašovací obrazovky nebo z černé či prázdné obrazovky.