Řešení potíží s černou nebo prázdnou obrazovkou


Nestává se to často, ale občas se může něco pokazit a na vašem zařízení se zobrazí černá nebo prázdná obrazovka. Mezi běžné situace, kdy může dojít k zobrazení černé nebo prázdné obrazovky, patří problémy s připojením k displeji, problémy s aktualizací ovladače grafického adaptéru nebo problémy s nedávnými aktualizacemi nebo instalacemi.

Na této stránce s vámi projdeme řadu kroků pro řešení potíží, kterými zkontrolujeme jak hardware, tak software, a pokusíme se vám pomoct zjistit příčinu problému a jak jej vyřešit.

Kroky na této stránce sice můžou na první pohled vypadat komplikovaně, stačí ale postupovat podle nich v pořadí, krok za krokem, a my se pokusíme váš problém vyřešit.

Nestává se to často, ale občas se může něco pokazit a na vašem zařízení se zobrazí černá nebo prázdná obrazovka. Mezi běžné situace, kdy může dojít k zobrazení černé nebo prázdné obrazovky, patří problémy s připojením k displeji, problémy s aktualizací ovladače grafického adaptéru nebo problémy s nedávnými aktualizacemi nebo instalacemi.

Na této stránce s vámi projdeme řadu kroků pro řešení potíží, kterými zkontrolujeme jak hardware, tak software, a pokusíme se vám pomoct zjistit příčinu problému a jak jej vyřešit.

Kroky na této stránce sice můžou na první pohled vypadat komplikovaně, stačí ale postupovat podle nich v pořadí, krok za krokem, a my se pokusíme váš problém vyřešit.

Pokud dojde k chybě s černou nebo prázdnou obrazovkou ještě před obrazovkou s přihlášením, zkuste postupně provést následující akce:

Akce 1: Zkuste obrazovku „probudit” pomocí kombinace kláves systému Windows

Pokusme se probudit zařízení a podívat se, jestli to pomáhá. Stiskněte klávesu CapsLock nebo NumLock, jestli se rozsvítí stavová kontrolka nad tlačítkem.

Pokud ano, vyzkoušejte zařízení probudit tímto postupem:

 • Pokud máte připojenou klávesnici, stiskněte klávesu s logem Windows  + Ctrl + Shift + B. Pokud jste v tabletovém režimu, stiskněte současně během dvou sekund třikrát tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti. 

  Pokud systém Windows reaguje, uslyšíte krátké pípnutí a obrazovka zabliká nebo ztmavne, jak se systém Windows pokouší aktualizovat zobrazení.
   
 • Pokud používáte stolní osobní počítač (desktop), stiskněte Ctrl + Alt + Delete, vyberte účet a pokuste se přihlásit.

  Pokud se nemůžete přihlásit, vyberte v pravém dolním rohu obrazovky tlačítko Napájení  a restartujte zařízení. 

  Pokud na obrazovce nevidíte tlačítko Napájení , stiskněte a držte stisknuté tlačítko napájení na zařízení 10 sekund, abyste ho vypnuli. Potom stisknutím a uvolněním tlačítka napájení (vypínače) zařízení znovu zapněte.

Pokud se kontrolka stavu nezapne, stiskněte a podržte vypínač na svém zařízení po dobu 10 sekund, aby se vypnulo, a pak odpojte adaptér. Po 30 sekundách zapojte adaptér zpět a restartujte zařízení.

Pokud se stále zobrazuje černá nebo prázdná obrazovka, zkuste kroky v Akci 2 a zkontrolujte připojení zařízení a monitoru.

Akce 2: Zkontrolujte připojení

Může jít o problém s připojením počítače nebo monitoru. Tady je pár věcí, které můžete vyzkoušet:

Pokud používáte stolní osobní počítač:

 • Zkontrolujte, jestli je monitor zapojený do zásuvky a zapnutý.
 • Odpojte kabel videa od monitoru a počítače a potom ho znovu pevně připojte. Po opětovném připojení kabelu videa zkuste pohnout myší na monitoru.
 • V závislosti na tom, který počítač máte, zkuste pomocí klávesové zkratky zvýšit úroveň jasu monitoru.
 • Pokud máte k počítači připojenou televizi, ujistěte se, že je zapnutá a nastavená na vstup z vašeho počítače.
 • Zkuste připojení k jiným videovýstupům na počítači. Změna ovladače může někdy způsobit, že se videosignál bude posílat na jiný grafický adaptér nebo výstup.
 • Pokud máte nainstalovaný vlastní grafický adaptér a máte k němu připojený monitor, zkuste monitor připojit k integrované videokartě na základní desce.

Pokud používáte přenosný počítač nebo tablet:

 • Pokud je zařízení v dokovací stanici, dočasně ho vyjměte. Je nutné, aby víko vašeho notebooku bylo po odpojení zcela otevřené.
 • Zkontrolujte, že je externí monitor zapnutý a zapojený do zásuvky.
 • V závislosti na tom, které zařízení máte, zkuste pomocí klávesové zkratky zvýšit úroveň jasu displeje.
 • Zkontrolujte, jestli nemáte poškozené kabely (DVI, VGA, HDMI, Thunderbolt, DisplayPort), uvolněná připojení nebo vadné adaptéry (například adaptér z DVI na VGA). 

Pokud používáte více obrazovek, zkuste promítnout video na jiný monitor. Stiskněte klávesu s logem Windows  + P, vyberte některý displej a pak stiskněte klávesu Enter.

Pokud jsou připojení v pořádku a stále se zobrazuje černá nebo prázdná obrazovka, zkuste kroky v Akci 3 a odeberte antivirový software od jiného výrobce.

Akce 3: Odeberte antivirový software od jiného výrobce

Některý antivirový software od jiných výrobců může způsobovat, že se zobrazí černá nebo prázdná obrazovka. Tento software můžete dočasně odinstalovat, abyste zjistili, jestli není příčinou problému, a potom software znovu nainstalovat, až bude vaše zařízení zase funkční.

Po odebrání tohoto softwaru nezůstane vaše zařízení bez ochrany – pokud není spuštěn žádný jiný antivirový software, začne fungovat Antivirová ochrana v programu Windows Defender. Získat další informace o Zabezpečení Windows

Pokud chcete odebrat antivirový software od jiného výrobce, musíte se nejprve přihlásit do systému Windows pomocí nouzového režimu. Tady je postup.

 1. Vypněte přístroj stisknutím vypínače po dobu 10 sekund a poté jej znovu zapněte stisknutím vypínače. Tento postup opakujte třikrát, abyste spustili nástroj Automatické opravy.
 2. Na obrazovce Zvolte možnost vyberte Odstranit problémy > Upřesnit možnosti > Nastavení spouštění > Restartovat.
 3. Po restartování zařízení se zobrazí seznam možností. Preferovanou volbou je vybrat 5 nebo stisknout klávesu F5 pro nouzový režim se sítí.

Jakmile je zařízení v nouzovém režimu, vyberte tlačítko Start   a vyberte Nastavení  > Systém > Aplikace a funkce. Vyberte možnost Seřadit podle názvu a změňte ji na Seřadit podle data instalace. Vyberte antivirový software jiného výrobce, který chcete odebrat, a pak vyberte Odinstalovat. Po odebrání antivirového softwaru jiného výrobce restartujte zařízení.

Pokud se stále zobrazuje černá nebo prázdná obrazovka, zkuste kroky v Akci 4 a proveďte čisté spuštění.

Akce 4: Proveďte čisté spuštění systému 

Při spuštění Windows pomocí normálního spuštění se automaticky spustí několik aplikací a služeb a běží potom na pozadí. Tyto aplikace a služby zahrnují základní systémové procesy, antivirový software, aplikace systémových nástrojů a další software, který byl dříve nainstalován.

„Čisté spuštění“ spouští Windows s minimální sadou ovladačů a programů po spuštění, abyste mohli zjistit, jestli může potíže způsobovat program na pozadí. Čisté spuštění je určené především pro řešení problémů s kompatibilitou softwaru.

Nejprve postupujte podle pokynů v části Proveďte čisté spuštění počítače ve Windows. Je důležité vědět, že čisté spuštění problém s černým nebo prázdným displejem nevyřeší.

Pokud se však problém nevyskytuje v době, kdy je zařízení v prostředí čistého spuštění, můžete určit, jestli způsobuje problém aplikace nebo služba spouštěná při spuštění systému tím, že je budete postupně zapínat a vypínat a následně restartovat zařízení.

Po spuštění zařízení v prostředí čistého spuštění přejděte do části „Postupy při odstraňování potíží při instalaci, odinstalování nebo spuštění aplikace“ na stránce Proveďte čisté spuštění počítače ve Windows, abyste zjistili, jak můžete zkontrolovat, jestli aplikace nebo služba spouštěná při spuštění systému způsobuje váš problém.

Po dokončení odstraňování problémů přejděte k části „Obnovení normálního spouštění počítače“ na stejné stránce.

Pokud se po čistém spuštění stále zobrazuje černá nebo prázdná obrazovka, vyzkoušejte kroky v Akci 5, ať zjistíte, jestli je vaše grafická karta podporována ve Windows 10.

Akce 5: Zkontrolujte, že Windows 10 podporuje grafickou kartu

Pokud se setkáte s černou nebo prázdnou obrazovkou, může jít o problém s kompatibilitou mezi grafickou kartou a Windows 10.

Nejlepší způsob, jak to udělat, je najít na webových stránkách výrobce grafické karty nejnovější a nejkompatibilnější ovladač grafické karty pro Windows 10 a zjistit stav kompatibility s Windows 10.

Pokud se dostanete na přihlašovací obrazovku a obrazovka pak zčerná nebo zůstane prázdná, zkuste provést následující akce:

Akce 1: Zkuste obrazovku „probudit” pomocí klávesové zkratky systému Windows

Pokusme se probudit zařízení a podívat se, jestli to pomáhá. 

Pokud máte připojenou klávesnici, stiskněte klávesu s logem Windows  + Ctrl + Shift + B. Pokud jste v tabletovém režimu, stiskněte během dvou sekund třikrát současně tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.

Pokud systém Windows reaguje, zazní krátké pípnutí a obrazovka zabliká nebo ztmavne, zatímco se systém Windows pokouší aktualizovat zobrazení.

Pokud se stále zobrazuje černá nebo prázdná obrazovka, zkuste kroky v Akci 2 a zjistěte, jestli můžete otevřít Správce úloh, abyste restartovali Průzkumníka Windows.

Akce 2: Zkuste otevřít Správce úloh a restartovat Průzkumníka Windows

Pokud na černé nebo prázdné obrazovce uvidíte nějaký obsah nebo kurzor, zkuste otevřít Správce úloh, abyste mohli restartovat proces Průzkumníka Windows. Postupujte následovně:

 1. Stiskněte Ctrl + Alt + Delete a pak vyberte Správce úloh.
 2. Pod kartou Proces vyhledejte Průzkumník Windows. Klikněte pravým tlačítkem myši na Průzkumník Windows a potom vyberte Restartovat.
 3. Pokud to nefunguje, vyberte Soubor v levém horním rohu Správce úloh a potom vyberte Spustit nový úkol. Zadejte explorer.exe a potom vyberte OK.

Pokud se stále zobrazuje černá nebo prázdná obrazovka, zkuste kroky v Akci 3 a vraťte předchozí verzi ovladače grafického adaptéru.

Akce 3: Vraťte předchozí verzi ovladače grafického adaptéru

Pokud dochází k problému s černou nebo prázdnou obrazovkou a pokud systém Windows fungoval správně před aktualizací, můžete vrátit ovladač grafického adaptéru zpět, abyste vrátili zpět změny, které byly provedeny při aktualizaci Windows 10.

K tomu se musíte nejprve přihlásit do systému Windows pomocí nouzového režimu. Tady je postup.

 1. Vypněte přístroj stisknutím vypínače po dobu 10 sekund a poté jej znovu zapněte stisknutím vypínače. Tento postup opakujte třikrát, abyste spustili nástroj Automatické opravy.
 2. Na obrazovce Zvolte možnost vyberte Odstranit problémy > Upřesnit možnosti > Nastavení spouštění > Restartovat.
 3. Po restartování zařízení se zobrazí seznam možností. Preferovanou volbou je vybrat 5 nebo stisknout klávesu F5 pro nouzový režim se sítí.

Jakmile je zařízení v nouzovém režimu, proveďte následující kroky k vrácení ovladače grafického adaptéru:

 1. Zadáním správce zařízení do vyhledávacího pole na hlavním panelu a výběrem Správce zařízení otevřete Správce zařízení a pak šipkou rozbalte Grafické adaptéry.
 2. V části Grafické adaptéry klikněte pravým tlačítkem myši na položku a vyberte Vlastnosti.
 3. Vyberte kartu Ovladač a pak vyberte Vrátit změny ovladače > Ano.
 4. Vypněte zařízení a poté ho znovu zapněte.

Pokud se stále zobrazuje černá nebo prázdná obrazovka, zkuste kroky v Akci 4 a odinstalujte ovladač grafického adaptéru.

Akce 4: Odinstalujte ovladač grafického adaptéru

Aktualizace ovladačů pro Windows 10 a řadu zařízení (třeba síťové adaptéry, monitory, tiskárny a grafické karty) se stahují a instalují automaticky při aktualizaci Windows 10.

Je pravděpodobné, že už používáte nejnovější ovladač, ale pokud se zobrazuje černá nebo prázdná obrazovka, můžete to zkusit spravit odinstalací ovladače.

K tomu je nejprve nutné mít Windows v nouzovém režimu.

Jakmile je zařízení v nouzovém režimu, proveďte následující kroky k odinstalaci ovladače grafického adaptéru:

 1. Zadáním správce zařízení do vyhledávacího pole na hlavním panelu a výběrem Správce zařízení otevřete Správce zařízení a pak šipkou rozbalte Grafické adaptéry.
 2. V části Grafické adaptéry klikněte pravým tlačítkem myši na položku a vyberte Vlastnosti.
 3. Vyberte kartu Ovladač a pak Odinstalovat > OK.
 4. Vypněte zařízení a poté ho znovu zapněte.

Pokud se stále zobrazuje černá nebo prázdná obrazovka, zkuste kroky v Akci 5 a odeberte antivirový software jiného výrobce.

Akce 5: Odeberte antivirový software od jiného výrobce

Některý antivirový software od jiných výrobců může způsobovat, že se zobrazí černá nebo prázdná obrazovka. Tento software můžete dočasně odinstalovat, abyste zjistili, jestli není příčinou problému, a potom software znovu nainstalovat, až bude vaše zařízení zase funkční.

Po odebrání tohoto softwaru nezůstane vaše zařízení bez ochrany – pokud není spuštěn žádný jiný antivirový software, začne fungovat Antivirová ochrana v programu Windows Defender. Získat další informace o Zabezpečení Windows


K tomu je nejprve nutné mít Windows v nouzovém režimu.

Jakmile je zařízení v nouzovém režimu, vyberte tlačítko Start a vyberte Nastavení > Systém > Aplikace a funkce. Vyberte možnost Seřadit podle názvu a změňte ji na Seřadit podle data instalace. Vyberte antivirový software jiného výrobce, který chcete odebrat, a pak vyberte Odinstalovat. Po odinstalaci antivirového softwaru jiného výrobce restartujte zařízení.

Pokud se stále zobrazuje černá nebo prázdná obrazovka, vyzkoušejte kroky v Akci 6 a obnovte zařízení do dřívějšího bodu pomocí nástroje Obnovení systému.

Akce 6: Použijte Obnovení systému

Pomocí Obnovení systému můžete vrátit Windows do dřívějšího bodu v čase, který se označuje jako bod obnovení. Obnovení systému nezmění vaše osobní soubory, ale může odstranit nedávno nainstalované aplikace a ovladače. Body obnovení se vytvářejí při instalaci nové aplikace, ovladače nebo aktualizace nebo při ručním vytvoření bodu obnovení systému.

Další informace o obnovení zařízení pomocí Obnovení systému najdete v části „Obnovení počítače z bodu obnovení systému“ na stránce Možnosti obnovení ve Windows 10.

Pokud se stále zobrazuje černá nebo prázdná obrazovka, zkuste kroky v Akci 7 a odinstalujte nedávné aktualizace.

Akce 7: Odinstalujte nedávné aktualizace

Pokud jste nedávno nainstalovali aktualizaci, můžete ji odinstalovat a pokusit se tento problém vyřešit. K tomu nejprve musíte mít Windows v nouzovém režimu.

Jakmile je vaše zařízení v nouzovém režimu, odinstalujte nedávné aktualizace tímto postupem:

 1. Vyberte tlačítko Start   a pak vyberte Nastavení  > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update > Upřesnit možnosti > Zobrazit historii aktualizací > Odinstalovat aktualizace.
 2. Vyberte aktualizaci, kterou chcete odebrat, a pak vyberte Odinstalovat.

Pokud se stále zobrazuje černá nebo prázdná obrazovka, zkuste postup v Akci 8 a proveďte čisté spuštění.

Akce 8: Proveďte čisté spuštění systému

Při spuštění Windows pomocí normálního spuštění se automaticky spustí několik aplikací a služeb a běží potom na pozadí. Tyto aplikace a služby zahrnují základní systémové procesy, antivirový software, aplikace systémových nástrojů a další software, který byl dříve nainstalován.

„Čisté spuštění“ spouští Windows s minimální sadou ovladačů a programů při spuštění, abyste mohli zjistit, jestli může potíže způsobovat program na pozadí. Čisté spuštění je určené především pro řešení problémů s kompatibilitou softwaru.

Nejprve postupujte podle kroků k provedení čistého spuštění ve Windows. Je důležité vědět, že čisté spuštění problém s černým nebo prázdným displejem nevyřeší.

Pokud se však problém nevyskytuje v době, kdy je zařízení v prostředí čistého spuštění, můžete určit, jestli způsobuje problém aplikace nebo služba spouštěná při spuštění systému tím, že je budete postupně zapínat a vypínat a následně restartovat zařízení.

Po spuštění zařízení v prostředí čistého spuštění přejděte do části „Postupy při odstraňování potíží při instalaci, odinstalování nebo spuštění aplikace“ na stránce Proveďte čisté spuštění počítače ve Windows, abyste zjistili, jak můžete zkontrolovat, jestli aplikace nebo služba spouštěná při spuštění systému způsobuje váš problém.

Po dokončení odstraňování problémů přejděte k části „Obnovení normálního spouštění počítače“ na stejné stránce.

Pokud po restartování zařízení uvidíte černou nebo barevnou obrazovku s kroužícími tečkami, obvykle to znamená, že se dokončují aktualizace. V takovém případě není potřeba dělat nic a stačí jen počkat.

Pokud však po aktualizaci tyto tečky zůstávají na obrazovce příliš dlouho, můžete mít nekompatibilní nebo nesprávné grafické karty nebo ovladače. Vyzkoušejte jednu po druhé následující akce.

Akce 1: Restartujte zařízení

Jedním z příznaků, že budete muset restartovat zařízení, je to, že pevný disk neindikuje žádnou činnost. Pokud indikátor pevného disku nesvítí, pokuste se zařízení restartovat.

Pokud toto restartování nepomůže, zkuste kroky v Akci 2 a odpojte všechna nepotřebná zařízení USB.

Akce 2: Odpojte nepotřebná zařízení připojená přes USB

Někdy můžou být příčinou problému externí zařízení. Zkuste odpojit všechna nepotřebná zařízení a stisknutím a podržením vypínače na zařízení na 10 sekund jej vypněte. Poté stisknutím a uvolněním vypínače zařízení znovu zapněte.

Pokud to nepomohlo, vyzkoušejte kroky Akci 3.

Akce 3: Další informace o řešení problémů s aktualizací systému Windows

Další nápovědu k chybám s Windows Update a dalším problémům najdete v některé následujících možností: