Částečné obnovení počítače, obnovení do továrního nastavení nebo obnovení

Platí pro: Windows 8.1

Pokud máte problémy s počítačem, můžete:

  • Částečným obnovením počítače přeinstalovat systém Windows a zachovat své osobní soubory a nastavení. Při tomto obnovení se také zachovají aplikace dodané s počítačem a aplikace, které jste si nainstalovali z Microsoft Storu. 
  • Obnovením počítače do továrního nastavení přeinstalovat systém Windows a zároveň odstranit své soubory, nastavení a aplikace – kromě aplikací dodaných s počítačem. 
  • Obnovením počítače vrátit nedávno provedené změny systému.

Pokud máte potíže se spouštěním počítače, podívejte se na článek Nastavení spouštění Windows (včetně nouzového režimu) a přejděte v něm do části Přístup k nastavení spouštění Windows v prostředí Windows Recovery Environment. Z prostředí Windows Recovery Environment můžete počítač obnovit, částečně obnovit nebo obnovit do továrního nastavení.

Pokud chcete zálohovat a obnovit vaše osobní soubory pomocí Historie souborů, přečtěte si článek Nastavení jednotky pro službu Historie souborů.

Než začnete s částečným obnovením počítače nebo obnovením do továrního nastavení

Jakmile zahájíte částečné obnovení počítače nebo obnovení do továrního nastavení, ve většině případů se dokončí automaticky. Pokud ale systém Windows potřebuje chybějící soubory, požádá vás o vložení média pro obnovení, kterým je zpravidla DVD nebo USB flash disk. Když se to stane, závisí na vašem počítači, co budete potřebovat.

Pokud jste počítač koupili s Windows 8.1 nebo Windows RT 8.1, budete potřebovat disk nebo flash disk dodaný s počítačem. V dokumentaci k počítači zjistěte, jestli výrobce počítače dodal tyto disky nebo média. V některých případech jste je mohli vytvořit při prvotním nastavení počítače.

Pokud nemáte žádný disk, můžete si ho vytvořit, pokud máte USB flash disk s kapacitou 16 GB nebo větší. Jednotka pro obnovení vám může pomoct vyřešit a opravit problémy s počítačem, i když vám počítač nepůjde spustit. Další informace najdete v článku Vytvoření jednotky USB pro obnovení.

Pokud jste počítač upgradovali na Windows 8.1 nebo Windows RT 8.1 pomocí DVD, použijte tento disk. Pokud médium s Windows 8.1 nebo Windows RT 8.1 nemáte, kontaktujte Podporu Microsoftu.

Částečné obnovení počítače, obnovení do továrního nastavení nebo obnovení

Výběrem kteréhokoli z následujících odkazů zobrazíte podrobnější informace.