Zálohování a obnovení počítače

Platí pro: Windows 8.1

Informace o zálohování a obnovování jednotlivých souborů na počítači s Windows:

Informace o zálohování a obnovování ve Windows 10:

Zálohování

Existují různé způsoby, jak zálohovat počítač.
 
 1. Vyberte tlačítko Start  a pak vyberte Ovládací panely Systém a údržba > Zálohování a obnovení.
 2. Udělejte jednu z těchto věcí:
  • Pokud jste program Windows Zálohování ještě nepoužívali nebo jste svojí verzi Windows nedávno upgradovali, vyberte Nastavit zálohování a postupujte podle pokynů průvodce.
  • Pokud už jste nějakou zálohu vytvořili, můžete počkat na řádně naplánované zálohování nebo můžete novou zálohu vytvořit ručně výběrem možnosti Zálohovat.
  • Pokud jste už zálohu vytvořili, ale místo aktualizace staré zálohy chcete vytvořit úplně novou zálohu, vyberte Vytvořit novou, Úplná záloha a postupujte podle pokynů průvodce.

Vytvoření bitové kopie systému

Bitové kopie systému obsahují všechny informace o počítači v určitém stavu.

 1. Pravým tlačítkem klikněte na tlačítko Start  a pak vyberte Ovládací panely > Systém a údržba > Zálohování a obnovení.
 2. V levém podokně zvolte Vytvořit bitovou kopii systému a pak postupujte podle pokynů průvodce. 
  Administrator permission required
   Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, udělejte to.

Udržování různých verzí bitových kopií systému

Bitových kopií systému můžete mít několik verzí. Pokud na interním nebo externím pevném disku není dostatek místa, budou na nich starší bitové kopie systému odstraněné. Proto odstraňujte starší bitové kopie systému, abyste zachovali místo na disku.
 
Pokud bitové kopie systému ukládáte do umístění v síti, můžete pro každý počítač uchovávat jenom poslední bitovou kopii systému. Bitové kopie systému se ukládají v tomto formátu: jednotka\WindowsImageBackup\název počítače\. Pokud už máte stávající bitovou kopii systému počítače a chcete pro stejný počítač vytvořit novou kopii, přepíše nová bitová kopie systému původní kopii.

Pokud chcete původní bitovou kopii systému zachovat, můžete ji napřed zkopírovat do jiného umístění a teprve potom vytvořit novou bitovou kopii systému. Použijte následující postup:
 
 1. Přejděte do umístění bitové kopie systému.
 2. Zkopírujte složku WindowsImageBackup na nové místo.

 

Vytvoření bodu obnovení

Bod obnovení slouží k obnovení systémových souborů počítače do dřívějšího stavu, který odpovídá staršímu časovému bodu. Nástroj Obnovení systému vytváří body obnovení automaticky každý týden nebo když počítač zjistí změnu, třeba nainstalovanou aplikaci nebo ovladač.

Tady je postup, jak vytvořit bod obnovení:
 1. Pravým tlačítkem klikněte na tlačítko Start  , vyberte Ovládací panely > Systém a údržba > Systém.
 2. V levém podokně vyberte Ochrana systému.
 3. Vyberte kartu Ochrana systému a pak vyberte Vytvořit.
 4. V dialogovém okně Ochrana systému zadejte popis a vyberte Vytvořit.

Obnovení

 1. Pravým tlačítkem klikněte na tlačítko Start  a vyberte Ovládací panely > Systém a údržba > Zálohování a obnovení.
 2. Udělejte jednu z těchto věcí:
  • Pokud chcete obnovit soubory, zvolte Obnovit moje soubory.
  • Pokud chcete obnovit soubory všech uživatelů, zvolte Obnovit soubory všech uživatelů.
 3. Udělejte jednu z těchto věcí:
  • Pokud si chcete prohlédnout obsah zálohy, vyberte Vyhledat soubory nebo Vyhledat složky. Když vyhledáváte složky, neuvidíte jednotlivé soubory ve složce. Pokud se chcete podívat na jednotlivé soubory, použijte možnost Vyhledat soubory.
  • Pokud chcete prohledávat obsah zálohy, vyberte Hledat, zadejte celý název souboru nebo jeho část a vyberte Hledat.

Obnovení zálohy vytvořené na jiném počítači

Můžete obnovit soubory ze zálohy vytvořené na jiném počítači s Windows Vista nebo Windows 7.
 1. Vyberte tlačítko Start  a pak vyberte Ovládací panely > Systém a údržba > Zálohování a obnovení.
 2. Zvolte Vybrat jinou zálohu pro obnovení souborů a pak postupujte podle pokynů průvodce. 
  Administrator permission required
  Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, udělejte to.

 

Hledání souborů obnovených ze zálohy vytvořené na jiném počítači

Pokud obnovujete soubory ze zálohy, která byla vytvořená na jiném počítači, obnoví se tyto soubory do složky pod uživatelským jménem použitým k vytvoření zálohy. Pokud se uživatelská jména liší, budete muset přejít ke složce, do které jsou soubory obnovené. Pokud na počítači, na kterém se vytvářela záloha, bylo vaše uživatelské jméno Marie, ale na počítači, na kterém se záloha obnovuje, je vaše uživatelské jméno MarieM, uloží se obnovené soubory do složky označené Marie.
 
Vyhledání obnovených souborů:
 1. Vyberte tlačítko Start  a pak vyberte Počítač.
 2. Poklikejte na ikonu jednotky, na kterou se soubory uložily, například na C:\.
 3. Poklikejte na složku Users. Každý uživatelský účet bude mít svojí složku.
 4. Poklikejte na složku se jménem uživatele, která byla použitá k vytvoření zálohy. Obnovené soubory budou v různých složkách podle toho, kde se původně nacházely.

 

Obnovení souborů ze zálohy po obnovení počítače ze zálohy systémové image

Po obnovení počítače ze zálohy bitové kopie systému může záloha souborů obsahovat novější verze některých souborů, které obnovujete.

Pokud chcete obnovit soubory ze zálohy vytvořené až po vytvoření zálohy systémové image, použijte tento postup.

 1. Vyberte tlačítko Start  a pak vyberte Ovládací panely > Systém a údržba >Zálohování a obnovení.
 2. Zvolte Vybrat jinou zálohu pro obnovení souborů
  Administrator permission required
   Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, udělejte to.
 3. V poli Interval zálohování vyberte časový rozsah záloh, které obsahují obnovované soubory, a dál postupujte podle pokynů průvodce.