Historie souborů ve Windows

Nastavení jednotky pro Historii souborů

Než začnete soubory zálohovat pomocí Historie souborů, potřebujete napřed nastavit, kam se budou zálohy ukládat. Můžete vybrat nějakou externě připojenou jednotku, třeba jednotku USB, nebo síťovou jednotku. Máte i další možnosti, ale tyto dvě jsou nejlepší volbou, když chcete soubory chránit před selháním nebo jinými problémy s počítačem.

Historie souborů zálohuje jenom kopie souborů, které jsou uložené ve složkách Dokumenty, Hudba, Obrázky, Videa a Plocha, a soubory na OneDrivu, které jsou na vašem počítači dostupné offline. Pokud chcete zálohovat soubory nebo složky umístěné jinde, můžete je přidat do jedné z těchto složek.

Pokud hodláte použít novou externí jednotku, připojte ji k počítači. Pokud se zobrazí oznámení s dotazem, jestli chcete jednotku konfigurovat pro Historii souborů, vyberte ji a na následující obrazovce zapněte Historii souborů.

V opačném případě pomocí tohoto postupu vyberte síťovou nebo externí jednotku, která je už připojená k počítači.

  1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a klepněte na Hledat. (Pokud používáte myš, přejděte do pravého dolního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a pak klikněte na Hledat.)
  2. Do vyhledávacího pole zadejte nastavení historie souborů a pak vyberte Nastavení historie souborů.
  3. Vyberte možnost Vybrat jednotku a zvolte síťovou nebo externí jednotku, kterou chcete použít.
  4. Zapněte Historii souborů.

Obnovení souborů nebo složek pomocí Historie souborů

Historie souborů pravidelně zálohuje verze souborů ve složkách Dokumenty, Hudba, Obrázky, Videa a Plocha a soubory na OneDrivu, které jsou na vašem počítači dostupné offline. Časem tak budete mít úplnou historii svých souborů. Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo odstranění původních souborů, můžete je obnovit. Můžete taky procházet a obnovovat různé verze souborů. Když třeba chcete obnovit starší verzi souboru (i když jste ho neodstranili ani se neztratil), můžete na časové ose najít požadovanou verzi a obnovit ji.

K obnovení souborů nebo složek pomocí Historie souborů použijte následující postup.

  1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte obnovit soubory a pak vyberte Obnovit soubory pomocí služby Historie souborů.
  2. Do vyhledávacího pole zadejte název hledaného souboru. K procházení různých verzí složek a souborů taky můžete použít šipky vlevo a vpravo.
  3. Vyberte, co chcete obnovit do původního umístění, a pak vyberte tlačítko Obnovit.

    Pokud chcete soubory obnovit jinam než do původního umístění, stiskněte a podržte tlačítko Obnovit nebo na ně klikněte pravým tlačítkem, vyberte Obnovit do a zvolte nové umístění.
Vlastnosti

ID článku: 17128 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 2

Váš názor