Změna aplikací, které se automaticky spouští po spuštění Windows 10

Platí pro: Windows 10

Změna aplikací

Změna aplikací spouštěných po spuštění systému

Tady najdete dva způsoby, jak změnit, které aplikace se budou automaticky spouštět po spuštění Windows 10:

  • Vyberte tlačítko Start  a pak vyberte Nastavení  > Aplikace > Po spuštění. Zkontrolujte, že všechny aplikace, které se mají spouštět po spuštění systému, jsou nastavené na Zapnuto.
  • Pokud možnost Po spuštění v Nastavení nevidíte, klikněte pravým tlačítkem na tlačítko Start , pak vyberte Správce úloh a nakonec vyberte kartu Po spuštění. (Pokud kartu Po spuštění nevidíte, vyberte Více informací.) Vyberte aplikaci, u které chcete udělat změnu, a pak vyberte Povolit, pokud se má spouštět po spuštění systému, nebo Zakázat, pokud se spouštět nemá. Ve videu nahoře se dozvíte, jak na to.

Přidání aplikací

Přidání aplikace do seznamu Po spuštění:

  • Vyberte tlačítko Start  a posunováním vyhledejte aplikaci, která se má spouštět po spuštění systému.
  • Na aplikaci klikněte pravým tlačítkem, vyberte Další a pak vyberte Otevřít umístění souboru. Otevře se umístění, ve kterém je uložený zástupce aplikace. Pokud není možnost Otevřít umístění souboru dostupná, znamená to, že aplikace nemůže být spouštěná po spuštění systému.
  • V otevřeném okně umístění souboru stiskněte klávesu s logem Windows  + R, zadejte shell:startup a pak vyberte OK. Otevře se složka Po spuštění.
  • Zkopírujte a vložte zástupce aplikace z okna umístění souboru do složky Po spuštění.