Změna nebo resetování hesla systému Windows

Platí pro: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Pokud jste zapomněli nebo ztratili své heslo pro Windows 10, Windows 8.1 nebo Windows 7, můžete ho zkusit změnit nebo resetovat. Začněte tím, že v rozevírací nabídce Vyberte verzi produktu vyberete verzi Windows, kterou máte. 

Windows 10


Pokud své stávající heslo znáte chcete ho změnit

Vyberte Start  > Nastavení > Účty > Možnosti přihlášení . V části Heslo vyberte tlačítko Změnit a postupujte podle pokynů.

Resetování hesla místního účtu ve Windows 10

Pokud jste zapomněli nebo ztratili své heslo k Windows 10 pro místní účet a potřebuje se znovu přihlásit ke svému zařízení, můžou vám pomoct níže uvedené možnosti. Další informace o rozdílech mezi standardním místním účtem a účtem správce najdete v článku Vytvoření místního uživatelského účtu nebo účtu správce ve Windows 10.

Windows 10 verze 1803 a novější

Pokud jste při nastavování místního účtu ve Windows 10 přidali bezpečnostní otázky, pak máte alespoň verzi 1803 a můžete na tyto bezpečnostní otázky odpovědět, abyste se mohli znovu přihlásit.

Po zadání nesprávného hesla:

  1. Vyberte odkaz Resetovat heslo na přihlašovací obrazovce. Pokud používáte místo hesla PIN kód, podívejte se na článek Potíže při přihlášení pomocí PIN kódu. Pokud používáte pracovní zařízení, které je v síti, nemusí se vám možnost resetování hesla nebo PIN kódu zobrazit. V takovém případě se obraťte na správce.
  2. Odpovězte na bezpečnostní otázky.
  3. Zadejte nové heslo.
  4. Přihlaste se obvyklým způsobem s novým heslem.

Windows 10 před verzí 1803

U starších verzí Windows 10, než je verze 1803, nejde hesla místních účtů resetovat, protože nejsou k dispozici bezpečnostní otázky. Zařízení můžete obnovit do továrního nastavení a zvolit si nové heslo, při použití této možnosti se však trvale odstraní vaše data, programy a nastavení. Pokud jste si zazálohovali soubory, budete moct obnovit odstraněné soubory. Další informace najdete v článku Možnosti obnovení ve Windows 10.
Obnovení zařízení do továrního nastavení, při kterém se odstraní data, programy a nastavení:

  1. Stiskněte klávesu SHIFT a současně vyberte tlačítko Napájení  > Restartovat v pravém dolním rohu obrazovky.
  2. Na obrazovce Zvolte možnost vyberte Odstranit potíže > Obnovit počítač do továrního nastavení.
  3. Vyberte Odebrat všechno.

Resetování hesla účtu Microsoft, které používáte k přihlášení k počítači

Na přihlašovací obrazovce zadejte název svého účtu Microsoft, pokud už není zobrazený. Pokud máte na počítači více účtů, zvolte ten, který chcete resetovat. Pod textovým polem hesla vyberte možnost Zapomenuté heslo. Postupujte podle pokynů k resetování hesla.

Řešení potíží s přihlašováním

Pokud máte stále potíže s přihlášením k účtu, podívejte se na další řešení v článku Řešení potíží s přihlašováním.