17. srpna 2019 – KB4512534 (build operačního systému 17763.720)

Platí pro: Windows 10, version 1809Windows Server version 1809Windows Server 2019, all versions

Hlavní body


 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který zabraňuje fungování rozpoznání obličeje ve Windows Hello po restartování zařízení.
 • Umožňuje, aby aplikace Microsoft Edge mohla správně tisknout dokumenty PDF, které obsahují stránky orientované na šířku i na výšku. 
 • Umožňuje, aby aplikace Microsoft Edge správně otevírala soubory PDF, které jsou nakonfigurované tak, aby se otevřely jen jednou. 
 • Aktualizuje problém se stahováním digitálních médií chráněných autorskými právy (hudba, televizní pořady, filmy atd.) z určitých webů pomocí Microsoft Edge a Internet Exploreru.

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace netýkající se zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Zvyšuje spolehlivost nabízených oznámení o nasazení aplikací do zařízení Microsoft HoloLens 1.
 • Řeší problém, který zabraňuje ověřování pomocí funkce Obličej ve Windows Hello po restartování.
 • Řeší problém se stahováním souborů chráněných technologií DRM (Správa digitálních práv) z určitých webů pomocí Microsoft Edge a Internet Exploreru.
 • Řeší problém, který brání knihovně Universal C Runtime, aby za určitých podmínek vrátila správnou hodnotu pro globální proměnné časové zóny.
 • Řeší problém, který způsobuje, že architektura DISM (Deployment Image Servicing and Management) dočasně přestane reagovat při rušení zřízení některých předinstalovaných aplikací pomocí nástroje Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager).
 • Řeší problém, ve kterém nebyla správně nastavena výchozí klávesnice pro anglické národní prostředí en-CY (Kypr).
 • Řeší problém, aby aplikace Microsoft Edge mohla správně tisknout dokumenty PDF, které obsahují stránky orientované na šířku a na výšku.
 • Řeší problém se soubory PDF, které jsou nakonfigurované tak, aby se v aplikaci Microsoft Edge otevřely jen jednou.
 • Řeší problémy s výkonem subsystému Win32 a Správce oken plochy (DWM).
 • Řeší problém se zadáváním a zobrazováním speciálních znaků, ke kterému dochází, když aplikace používá imm32.dll.
 • Řeší problém s nevracením popisovače kompozice v aplikacích pro Univerzální platformu Windows (UWP).
 • Řeší problém s nevracením paměti v nástroji dwm.exe, který může vést ke ztrátě funkčnosti a způsobit, že zařízení přestane fungovat.
 • Řeší problém, při kterém se nezdaří vynechat automatické přihlášení, když při spouštění systému stisknete a podržíte klávesu SHIFT.
 • Řeší problém, který způsobuje, že třída rozhraní WMI (Windows Management Instrumentation) Win32_PhysicalMemory oznámí chybějící hodnotu kapacity v 32GB paměťových čipech.
 • Řeší problém, který zabraňuje otevření aplikace App-V a zobrazuje chybu selhání sítě. K tomuto problému dochází za určitých okolností, například když je vybitá baterie systému nebo když dojde k neočekávanému výpadku napájení.
 • Řeší problém s virtualizací činnosti koncového uživatele (UE-V), který může někdy bránit fungování cest pro vyloučení.
 • Řeší vzácný problém, který způsobuje, že Rozšířená ochrana před internetovými útoky v programu Windows Defender dočasně zabrání jiným procesům v přístupu k souborům.
 • Řeší problém, který způsobuje, že pracovní stanice přestane fungovat, když se přihlásíte pomocí aktualizovaného hlavního názvu uživatele (UPN) (například při změně z UserN@contoso.com na User.Name@contoso.com).
 • Řeší problém, ve kterém funkce Řízení aplikací v programu Windows Defender neumožňuje načítání binárních souborů třetích stran z aplikace pro Univerzální platformu Windows. Chyba 3033 události CodeIntegrity se zobrazí jako „Při kontrole integrity kódu bylo zjištěno, že proces (<název procesu>) se pokusil načíst soubor <název binárního souboru>, který nesplnil požadavky zabezpečení na úroveň podpisu ve Storu.“
 • Řeší problém, který zabraňuje tomu, aby byla některá zařízení s čipem TPM (Trusted Platform Module) použita pro přihlašovací údaje nové generace.
 • Řeší problém, který způsobuje, že aplikace na hostiteli kontejneru občas ztratí připojení kvůli konfliktu portů s aplikacemi spuštěnými v kontejneru.
 • Řeší problém, který brání některým uživatelům v získání hodnoty TTL, když jsou přidáni jako členové stínových objektů zabezpečení. K tomu dochází u uživatelů, kteří mají rozlišovací název (DN) obsahující řídicí znak. Hodnota TTL je nyní přidána podle očekávání.
 • Řeší problém se zakázaným atributem elementu input, který neumožňuje předání oboru do koncového bodu autorizace.
 • Řeší problém s nevracením soketů oznámení systému Windows, což způsobuje, že v systému Windows dojdou porty.
 • Řeší problém, který zabraňuje aktivaci edic serveru pomocí klíče k vícenásobné aktivaci v grafickém uživatelském rozhraní (GUI). Chyba je 0x80070490.
 • Řeší problém, který může přerušit vztah důvěryhodnosti domény, když nakonfigurujete Koš v doméně, která tento vztah důvěryhodnosti obsahuje.
 • Zvyšuje počet podporovaných přerušení v jednom zařízení na hodnotu 512 v systémech, které mají povoleno x2APIC.
 • Řeší problém, který může bránit spuštění zařízení při jejich spuštění pomocí obrázků PXE (Preboot Execution Environment) ze Služby pro nasazení systému Windows nebo nástroje SCCM (System Center Configuration Manager). Chyba je „Stav: 0xc0000001, Informace: Požadované zařízení nelze připojit nebo není dostupné.“
 • Řeší problém, který může způsobit, že přestanou fungovat:
  • aplikace vytvořené v jazyce Visual Basic 6 (VB6),
  • makra, která používají Visual Basic for Applications (VBA),
  • skripty nebo aplikace, které používají Visual Basic Scripting Edition (VBScript).

Může se také zobrazit chyba „Neplatné volání procedury”.

 • Vylepšuje službu Storage Migration Service (Službu migrace úložiště), aby podporovala migraci clusterů sytému Windows Server s podporou převzetí služeb při selhání, počítačů Samba Linux a místních uživatelů a skupin.
 • Přidává podporu pro migrace mezi místními sítěmi a sítěmi Azure.
 • Řeší problém, který způsobí chybu, pokud otevřete soubory Microsoft OneDrive na vyžádání, když je povolená virtualizace činnosti koncového uživatele (UE-V). Když budete chtít toto řešení použít, nastavte následující hodnotu DWORD na 1: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\UEV\Agent\Configuration\ApplyExplorerCompatFix 

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci


Příznak Alternativní řešení
Určité operace, jako je rename (přejmenování), prováděné u souborů nebo složek, které jsou na sdíleném svazku clusteru, můžou selhat s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). K tomu dochází při provádění operace na uzlu vlastníka sdíleného svazku clusteru z procesu, který nemá oprávnění správce.

Proveďte jeden z těchto kroků:

 • Operaci proveďte z procesu, který má oprávnění správce.
 • Operaci proveďte z uzlu, který nemá vlastnictví sdíleného svazku clusteru.
Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.
Po instalaci aktualizace KB4493509 se na zařízeních s určitými asijskými jazykovými sadami může zobrazit chyba „0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND”.
 1. Odinstalujte a znovu nainstalujte všechny nedávno přidané jazykové sady. Pokyny najdete v článku Správa nastavení jazyka zadávání a zobrazení ve Windows 10.
 2. Vyberte Vyhledat aktualizace a nainstalujte kumulativní aktualizaci z dubna 2019. Pokyny najdete v článku Aktualizace Windows 10.

Poznámka: Pokud přeinstalace jazykové sady problém nezmírní, obnovte počítač do továrního nastavení následujícím způsobem:

 1. Přejděte do aplikace Nastavení > Obnovení.
 2. V části Obnovit počítač do továrního nastavení vyberte Spustit.
 3. Vyberte Zachovat moje soubory.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Prověřujeme zprávy, že u malého počtu zařízení se může při prvním přihlášení po instalaci aktualizací zobrazit černá obrazovka.

Tento problém řeší aktualizace KB4520062.

Aplikace a skripty, které volají rozhraní API NetQueryDisplayInformation nebo ekvivalentního zprostředkovatele WinNT, nemusí vrátit výsledky následující po první stránce dat, což je často 50 nebo 100 položek. Při žádosti o další stránky se může zobrazit chyba „1359: Došlo k vnitřní chybě“. K tomuto problému dochází v této aktualizaci a ve všech aktualizacích před 18. červnem 2019. Tento problém řeší aktualizace KB4516077.
Po instalaci této aktualizace se může uživatelům aplikace Windows Mixed Reality Portal (Portál hybridní reality) občas zobrazit kód chyby „15-5”. V některých případech může Windows Mixed Reality Portal (Portál hybridní reality) hlásit, že náhlavní souprava je v režimu spánku, a může se zdát, že stisknutí tlačítka „Probudit“ nevyvolá žádnou akci.

Tento problém řeší aktualizace KB4520062.

Jak získat tuto aktualizaci


Před instalací této aktualizace

Společnost Microsoft velmi doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizace, aby se zmírnily případné problémy při instalaci LCU a při použití oprav zabezpečení od Microsoftu. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4512937) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s touto nejnovější aktualizací SSU, vyhledejte ho v Katalogu služby Microsoft Update.

Instalace této aktualizace

Kanál použitý k vydání K dispozici Další krok
Windows Update nebo Microsoft Update Ano Přejděte na Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.
Katalog služby Microsoft Update Ano Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte do Katalogu služby Microsoft Update.
Služba WSUS (Windows Server Update Services) Ano

Tato aktualizace se bude automaticky synchronizovat se službou WSUS, pokud nakonfigurujete Produkty a klasifikace takto:

Produkt: Windows 10

Klasifikace: aktualizace

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4512534