Balíček kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft BizTalk Server 2013

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 3088676
Tento balíček kumulativní aktualizace pro Microsoft BizTalk Server 2013 CU3 obsahuje opravy hotfix pro BizTalk Server 2013 problémy, které byly vyřešeny po vydání BizTalk Server 2013.

Doporučujeme vyzkoušet opravy hotfix před nasazením v provozním prostředí. Vzhledem k tomu, sestavení jsou kumulativní, každá nová verze aktualizace obsahuje všechny opravy hotfix a všechny aktualizace zabezpečení zahrnuté v předchozí serveru 2013 BizTalk vydání aktualizace. Doporučujeme zvážit použití nejnovější vydání aktualizace BizTalk Server 2013.

Důležité informace o balíčku kumulativní aktualizace

  • Jeden balíček kumulativní opravy hotfix zahrnuje všech balíčků součásti. Balíček kumulativní aktualizace aktualizuje však pouze ty součásti, které jsou nainstalovány v systému.
Poznámka: Další informace o nejnovější aktualizaci service pack nebo kumulativní aktualizace pro BizTalk Server naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:Poznámka: Pokud používáte adaptér MQSeries, MQSAgent.dll musí být aktualizovány na server IBM WebSphere MQ stejnou úroveň kumulativní aktualizace jako na BizTalk serveru. Chcete-li to provést, ujistěte se, spuštění stejné CU instalační program serveru IBM WebSphere MQ. Problémy s výkonem může dojít, pokud spustíte neodpovídající verze.
Další informace
Tento balíček kumulativní aktualizace je kumulativní aktualizace, která obsahuje následující položky:

  • Všechny opravy hotfix, které byly vydány pro BizTalk Server 2013
  • Některé opravy hotfix z BizTalk Server 2010
  • Některé opravy, které zlepšují výrobku
Další informace o terminologii používané k popisu aktualizací produktů společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

Balíček opravy hotfix BizTalk Server 2013, které jsou součástí kumulativní aktualizace 3 pro BizTalk Server 2013

Články znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které popisují tyto opravy hotfix jsou vydávány ve budou k dispozici. Další informace o problémech se serverem BizTalk Server klepněte na následující čísla článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base, přejděte.

BizTalk Server adaptéry

Číslo článku KBPopis
2901213Oprava: Zobrazí místo vypnutí při použití adaptéru pro sestavovatele systému zasílání zpráv na serveru BizTalk Server
2912755Oprava: Adaptér BizTalk Server 2013 SFTP nesnímá souborů ze serveru SFTP
2915715Oprava: Adaptér SFTP nemůže přijímat data z určitých SFTP serverů po upgradu na BizTalk serveru 2013
2951982Oprava: Adaptér MQSeries pro přijímání port není zachování pořadí zpráv BizTalk Server 2010 nebo BizTalk Server 2013 R2
2955773Oprava: Adaptér pro příjem protokolu HTTP není pozastavit zprávy nebo nereaguje na BizTalk serveru dojde k selhání příjmu kanálu na straně klienta
2958349Oprava: Instance port odesílání získá přilepená na aktivní stav při použití BizTalk Server 2013
2966521Oprava: Vysoké zatížení CPU dochází při použití adaptéru SFTP v BizTalk Server 2013
2966546Oprava: Dochází k nevracení paměti v průběhu času, pokud používáte SFTP adaptér BizTalk Server 2013
2975546Oprava: Adaptér SFTP přijímat umístění někdy zůstávají na serveru BizTalk Server
2990704Oprava: Adaptér SFTP přijímat umístění nelze vypsat nebo odstranit soubory na serveru BizTalk Server
3021223Oprava: Zasílání motoru chyby při použití portu odesílání WCF vlastní volání služby WCF BizTalk Server 2010
3021233Oprava: Zobrazí hromadění podproces ve službě WCF hostitele při příjmu umístění je zakázáno na serveru BizTalk Server
3034488Oprava: "SFTP otevřené připojení chyba" při použití SFTP adaptér BizTalk serveru
3042941Oprava: Http odeslat port instance zůstane při selhání sítě mezi BizTalk Server 2013 a webový server active
3049711Oprava: Chyba při použití adaptéru služby SharePoint přijímat soubory z knihovny, jejíž datum a čas není angličtina nebo UTC
3050885Oprava: Nelze stáhnout soubory z knihovny dokumentů služby SharePoint Server 2013 pomocí adaptéru služby SharePoint
3052396Oprava: Nelze nakonfigurovat adaptér MQSeries přijímat pouze některé zprávy ve frontě v BizTalk Server 2013 R2 nebo BizTalk Server 2013
3058611Oprava: Soubory, které jsou zapisovány jsou přenášeny nesprávně při dotazování adaptér SFTP běží současně
3063324Oprava: SFTP adaptér nelze určit správnou délku souboru na serveru BizTalk Server
3065786Oprava: SB zpráv přijímat umístění nebude opakovat a je zakázáno po EndpointNotFoundException v BizTalk Server 2013
3073176Oprava: Ověření schématu XML potrubí v BizTalk Server nefunguje
3076289Oprava: Chyba při nastavení ConnectionLimit vlastnosti adaptéru SFTP přijetí nebo odeslání portu na hodnotu 0 (nula)
3079396Oprava: "Došlo k výjimce podle cíle vyvolání" dojde k chybě při použití adaptéru WCF-WebHTTP a odeslat dynamické porty na serveru BizTalk Server
3067378Oprava: Adaptér SFTP nelze odeslat souboru nula bajtů v BizTalk Server 2013 R2 nebo BizTalk Server 2013
Rozhraní API správy a nástroje pro správu serveru BizTalk

Číslo článku KBPopis
952947Oprava: Uživatel do skupiny BizTalk Server Operators nelze povolit nebo zakázat příjem umístění pro některé adaptéry
2701417Oprava: Pomalý výkon při správě hostitelské instance ve skupině server obsahující offline servery pomocí konzoly pro správu serveru BizTalk
2724389Oprava: Chyba "místní mezipaměti verzi konfigurace skupiny BizTalk Server je zastaralý" po klepnutí na složku map v konzoli pro správu serveru BizTalk
2897026Oprava: Kopírované zprávy je poškozen při kopírování a vložení zprávy v BizTalk Server 2010 nebo 2013
2908686Oprava: Chybové zprávy při opětovném nasazení některé mapování souborů DLL BizTalk Server 2010 nebo BizTalk Server 2013
2947664Oprava: Přenést potrubí pro obousměrný příjem umístění je nastavena nesprávně při importu souboru vazby v BizTalk Server 2010 nebo BizTalk Server 2013
2954606Oprava: Nelze nainstalovat a nakonfigurovat v režimu bezobslužné neinteraktivní serveru BizTalk Server
3018395Oprava: Nastavení kanálu nastaveny na "passthru" při použití vlastní potrubí v BizTalk Server
3050958Oprava: Osamocené řádky v tabulkách Tracking_Parts1 a Tracking_Fragments1 při použití DTA vymazat a archiv úlohy
3074493Oprava: Import sestavení orchestration neočekávaně změní potrubí v přístavech, které je vázán orchestration
3088327Oprava: "Nelze vložit duplicitní klíč s jedinečným indexem" chybě dochází při použití BizTalk Server 2013
3097462Oprava: "Transformace chyba" Chyba při testování jednotky map je použita již v projektu BizTalk Server
Návrhových nástrojů BizTalk Server

EDI\AS2 serveru BizTalk Server

BizTalk Server ESB Toolkit

Nástroje pro správu serveru BizTalk a obchodní nástroje

BizTalk Server zprávu Runtime, potrubí a sledování

BizTalk Server Orchestration motoru

Číslo článku KBPopis
2689953Oprava: Deklarace XML odebrán na příjem umístění, které používá BAM sledování a PassThruReceive potrubí v BizTalk Server 2010
2749592Oprava: Pomalý výkon v případě produktu System Center Operations Manager sleduje počítače v serveru BizTalk Server
2903322Oprava: Z webové služby WCF odesílání odpovědí zpět na nesprávné orchestration zdroj BizTalk zprávy po cestě
2909928Oprava: BizTalk serveru dojde k chybě s kódem chyby 80131544 při instalaci .NET Framework 4.5
2910813Oprava: BizTalk WMI volá přestane reagovat při zatížení serveru BizTalk Server
2952667Oprava: Nesprávné XML ověření Chyba při přidání BAM, sledování profilu na portu příjmu zprávy
2952675Oprava: Zprávy se pozastavuje při sledování profilu v BizTalk Server 2013
3005268IX: Zpráva je neplatná chyba nastane, pokud zpráva obsahuje záhlaví pole, což je více než 1 000 znaků dlouhý na serveru BizTalk Server
3019503Oprava: Žádné chyby nebo upozornění při žádné sledování data jsou uložena v BAM v serveru BizTalk Server
3047076Oprava: Selhání spuštění potrubí při nasazení BAM sledování profilu na port odesílání nebo přijímání port BizTalk serveru
3049737Oprava: Neplatná zpráva XML je pozastaveno, pokud použijete OOB PassThruReceive potrubí v BizTalk Server 2013 R2 nebo BizTalk Server 2013
3053569Oprava: BizTalk používá jedinečné identifikátory GUID jako název aplikace v některých připojení SQL
3058787Oprava: BAM sledování nefunguje podle očekávání pro zprávy, které odpovídají více kořenových schémata BizTalk serveru
3085850Oprava: Žádné chyby při zpracování neplatná data XML pomocí XML disassembler a XML validátoru komponenty na serveru BizTalk Server
BizTalk Server služby UDDI

Jak získat balíček kumulativní aktualizace 3 pro BizTalk Server 2013

BizTalk Server použije poskytuje opravy a aktualizace, kumulativní aktualizace (CU) modelu. Každý kumulativní aktualizace obsahuje nové aktualizace a také všechny aktualizace zahrnuté v předchozí kumulativní aktualizace. Společnost Microsoft doporučuje testování a následným použitím nejnovější CU do všech prostředí BizTalk.

Všechny nové opravy jsou veřejně vydány v nadcházející kumulativní aktualizace. Samostatné opravy mohou být poskytnuty před další kumulativní aktualizace, pokud ohlášených potíží je velmi důležité, má dopad na významné obchodní a nemá řešení. Nejnovější vydání kumulativní aktualizace jako předpoklad vyžadují samostatné opravy (Pokud je k dispozici).

Stažení softwaru

Následující soubor je k dispozici pro stažení z Microsoft Download Center:

Datum vydání: 9. října 2015

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft naleznete v tématu Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online.

Požadavek na vyhledání virů
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů, používat aktuální antivirový software, který byl k dispozici na datum, kdy byla zaúčtována v souboru. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněné změny k ní.

Informace o balíčku kumulativní aktualizace

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tento balíček kumulativní aktualizace, musíte mít BizTalk Server 2013 nainstalován.

Poznámka: Chcete-li použít příslušné opravy hotfix pro následující součásti, musí mít nainstalovány součásti:

  • Služba Microsoft UDDI Services 3.0 (to je zahrnuta na disku instalaci BizTalk Server 2013)
  • Microsoft BizTalk adaptéry pro organizace aplikace (také známé jako BizTalk LOB adaptéry)
Pokud je soubor Readme.txt je součástí tohoto balíčku kumulativní aktualizace, naleznete v souboru Readme.txt pro další informace o instalaci této aktualizace.

Důležité Balíček kumulativní aktualizace je jednotný balíček, který obsahuje (x86) 32bitové a 64bitové soubory (amd64/x64). Chcete-li nainstalovat aktualizaci správně, spusťte soubor Setup.exe. Nikdy nespouštějte jiné soubory, například soubory s příponou MSP přímo.

Požadavek na restartování

Po instalaci tohoto balíčku kumulativní aktualizace po restartování počítače.

Informace o souborech

Anglická verze tohoto balíčku kumulativní aktualizace má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.

Pro všechny podporované verze x86 z BizTalk serveru 2013
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatum a časPlatforma
BAMAlerts.exe3.10.344.25186411/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.BTS_Administration_Logic.SQL.dll3.10.344.21252011/9/2015 7:38:41 PMx 86
BTS_Administration_Logic.SQL57747817/8/2015 10:25:30 ODP.x 86
BTS_Tracking_Logic.SQL33057017/8/2015 10:25:36 ODP.x 86
BTSDBAccessor.dll3.10.344.28208011/9/2015 7:38:41 PMx 86
BTSHTTPReceive.dll3.10.344.218397611/9/2015 7:38:41 PMx 86
BTSMessageAgent.dll3.10.344.271850411/9/2015 7:38:41 PMx 86
BTSMsgCore.dll3.10.344.2125712011/9/2015 7:38:41 PMx 86
BTSPrcCntnr.dll3.10.344.27696011/9/2015 7:38:41 PMx 86
BTSWMIProvider.dll3.10.344.262634411/9/2015 7:38:41 PMx 86
Configuration.exe6.10.344.2246851211/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.Biztalk.LogShipping_Destination_Logic.SQL.dll3.10.344.21252811/9/2015 7:38:42 PMx 86
LogShipping_Destination_Logic.sql16594817/8/2015 10:25:30 ODP.x 86
Microsoft.BizTalk.Mapper.MapperVsPackage.dll3.10.344.275234411/9/2015 7:38:42 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Administration.SnapIn.dll3.10.344.2466402411/9/2015 7:38:42 PMx 86
MBVConsole.exe13.40.0.03958411/9/2015 7:38:41 PMx 86
MBVConsole.exe13.40.0.03958411/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Streaming.dll3.10.344.25190411/9/2015 7:38:42 PMx 86
Microsoft.BizTalk.XPathReader.dll3.10.344.28467211/9/2015 7:38:42 PMx 86
MQSAgent.dll3.10.344.218703211/9/2015 7:38:42 PMx 86
MQSeries.dll3.10.344.219112811/9/2015 7:38:42 PMx 86
MQSeries.dll3.10.344.219112811/9/2015 7:38:42 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll3.10.344.210924811/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll3.10.344.210924811/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll3.10.344.21660811/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll3.10.344.21660811/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQSAdmin.dll3.10.344.29288011/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Common.dll3.10.344.242465611/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Common.dll3.10.344.242465611/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Publishing.dll3.10.344.218709611/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Publishing.dll3.10.344.218709611/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll3.10.344.222396011/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll3.10.344.222396011/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.ServiceBus.dll3.10.344.245742411/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Sftp.dll3.10.344.210106411/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Sftp.dll3.10.344.210106411/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Administration.EdiExt.dll3.10.344.2105544811/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.10.344.2498349611/9/2015 7:38:42 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.10.344.2498349611/9/2015 7:38:42 PMx 86
Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll3.10.344.29287211/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll3.10.344.29287211/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.10.344.234681611/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.10.344.234681611/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Edi.MessageCore.dll3.10.344.240416811/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Edi.MessageCore.dll3.10.344.240416811/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll3.10.344.220757611/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll3.10.344.220757611/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll3.10.344.214204811/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll3.10.344.214204811/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll3.10.344.258438411/9/2015 7:38:42 PMx 86
Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll3.10.344.258438411/9/2015 7:38:42 PMx 86
Microsoft.BizTalk.GlobalPropertySchemas.dll3.10.344.2118242411/9/2015 7:38:42 PMx 86
Microsoft.BizTalk.GlobalPropertySchemas.dll3.10.344.2118242411/9/2015 7:38:42 PMx 86
Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.StaticAdapterManagement.dll3.10.344.214208011/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Validator.dll3.10.344.29700011/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Validator.dll3.10.344.29700011/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Runtime.dll3.10.344.221577611/9/2015 7:38:42 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Mapper.OM.dll3.10.344.214611211/9/2015 7:38:42 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll3.10.344.229768811/9/2015 7:38:42 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll3.10.344.229768811/9/2015 7:38:42 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.10.344.229766411/9/2015 7:38:42 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.10.344.229766411/9/2015 7:38:42 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.10.344.229766411/9/2015 7:38:42 PMx 86
Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll3.10.344.29954411/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll3.10.344.29954411/9/2015 7:38:41 PMx 86
sshlib.dll30991211/9/2015 7:38:42 PMx 86
sshmessages.dll2422411/9/2015 7:38:42 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Streaming.dll3.10.344.25190411/9/2015 7:38:42 PMx 86
Microsoft.BizTalk.TestTools.dll3.10.344.25190411/9/2015 7:38:42 PMx 86
Microsoft.BizTalk.TestTools.dll3.10.344.25190411/9/2015 7:38:42 PMx 86
Microsoft.BizTalk.TestTools.dll3.10.344.25190411/9/2015 7:38:42 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Deployment.B2B.PartnerManagement.dll3.10.344.26833611/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Deployment.B2B.PartnerManagement.dll3.10.344.26833611/9/2015 7:38:41 PMx 86
MsgBoxViewer.exe13.40.0.0145424011/9/2015 7:38:42 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MSMQ.MsmqAdapter.dll3.10.344.28880011/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MSMQ.MsmqAdapter.dll3.10.344.28880011/9/2015 7:38:41 PMx 86
Microsoft.VisualStudio.BizTalkProject.dll3.10.344.233864811/9/2015 7:38:42 PMx 86
MYHC.dll5.0.0.023003211/9/2015 7:38:42 PMx 86
MYHC.dll5.0.0.023003211/9/2015 7:38:42 PMx 86
MYHCQueries_MBVQueries.dll13.40.0.098578411/9/2015 7:38:42 PMx 86
MYHCQueries_MBVQueries.dll13.40.0.098578411/9/2015 7:38:42 PMx 86
PartnerMgmt_Schema.sql2281617/8/2015 10:25:32 PMx 86
Microsoft.BizTalk.PartnerMgmt_Schema.SQL.dll3.10.344.21250411/9/2015 7:38:42 PMx 86
XLANGsCompiler.dll3.10.344.2135952811/9/2015 7:38:43 PMx 86
Microsoft.Practices.ESB.Itinerary.Services.dll2.2.2.02408019/8/2015 10:34:12 DOP.x 86
Microsoft.Practices.ESB.Itinerary.Services.dll2.2.2.02408019/8/2015 10:34:12 DOP.x 86
Microsoft.Practices.ESB.ServiceModel.Helpers.dll2.2.2.02712819/8/2015 10:34:12 DOP.x 86
Microsoft.Practices.ESB.ServiceModel.Helpers.dll2.2.2.02712819/8/2015 10:34:12 DOP.x 86


Pro všechny podporované verze x64 z BizTalk serveru 2013
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatum a časPlatforma
BAMAlerts.exe3.10.344.25186411/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.BTS_Administration_Logic.SQL.dll3.10.344.21252011/9/2015 7:38:41 PMx64
BTS_Administration_Logic.SQL57747817/8/2015 10:25:30 ODP.x64
BTS_Tracking_Logic.SQL33057017/8/2015 10:25:36 ODP.x64
BTSDBAccessor.dll3.10.344.28208011/9/2015 7:38:41 PMx64
BTSDBAccessor.dll3.10.344.29232011/9/2015 7:42:33 ODP.x64
BTSHTTPReceive.dll3.10.344.218397611/9/2015 7:38:41 PMx64
BTSHTTPReceive.dll3.10.344.222544811/9/2015 7:42:34 ODP.x64
BTSMessageAgent.dll3.10.344.271850411/9/2015 7:38:41 PMx64
BTSMessageAgent.dll3.10.344.2114397611/9/2015 7:42:34 ODP.x64
BTSMsgCore.dll3.10.344.2125712011/9/2015 7:38:41 PMx64
BTSMsgCore.dll3.10.344.2172099211/9/2015 7:42:34 ODP.x64
BTSPrcCntnr.dll3.10.344.27696011/9/2015 7:38:41 PMx64
BTSPrcCntnr.dll3.10.344.29180811/9/2015 7:42:34 ODP.x64
BTSWMIProvider.dll3.10.344.262634411/9/2015 7:38:41 PMx64
Configuration.exe6.10.344.2246851211/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.Biztalk.LogShipping_Destination_Logic.SQL.dll3.10.344.21252811/9/2015 7:38:42 PMx64
LogShipping_Destination_Logic.sql16594817/8/2015 10:25:30 ODP.x64
Microsoft.BizTalk.Mapper.MapperVsPackage.dll3.10.344.275234411/9/2015 7:38:42 PMx64
Microsoft.BizTalk.Administration.SnapIn.dll3.10.344.2466402411/9/2015 7:38:42 PMx64
MBVConsole.exe13.40.0.03958411/9/2015 7:38:41 PMx64
MBVConsole.exe13.40.0.03958411/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.Streaming.dll3.10.344.25190411/9/2015 7:38:42 PMx64
Microsoft.BizTalk.XPathReader.dll3.10.344.28467211/9/2015 7:38:42 PMx64
MQSAgent.dll3.10.344.218703211/9/2015 7:38:42 PMx64
MQSeries.dll3.10.344.219112811/9/2015 7:38:42 PMx64
MQSeries.dll3.10.344.219112811/9/2015 7:38:42 PMx64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll3.10.344.210924811/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll3.10.344.210924811/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll3.10.344.21660811/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll3.10.344.21558411/9/2015 7:42:33 ODP.x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll3.10.344.21660811/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQSAdmin.dll3.10.344.29288011/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Common.dll3.10.344.242465611/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Common.dll3.10.344.242465611/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Publishing.dll3.10.344.218709611/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Publishing.dll3.10.344.218709611/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll3.10.344.222396011/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll3.10.344.222396011/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.Adapter.ServiceBus.dll3.10.344.245742411/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Sftp.dll3.10.344.210106411/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Sftp.dll3.10.344.210106411/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.Administration.EdiExt.dll3.10.344.2105544811/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.10.344.2498349611/9/2015 7:38:42 PMx64
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.10.344.2498349611/9/2015 7:38:42 PMx64
Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll3.10.344.29287211/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll3.10.344.29287211/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.10.344.234681611/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.10.344.234681611/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.Edi.MessageCore.dll3.10.344.240416811/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.Edi.MessageCore.dll3.10.344.240416811/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll3.10.344.220757611/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll3.10.344.220757611/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll3.10.344.214204811/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll3.10.344.214204811/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll3.10.344.258438411/9/2015 7:38:42 PMx64
Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll3.10.344.258438411/9/2015 7:38:42 PMx64
Microsoft.BizTalk.GlobalPropertySchemas.dll3.10.344.2118242411/9/2015 7:38:42 PMx64
Microsoft.BizTalk.GlobalPropertySchemas.dll3.10.344.2118242411/9/2015 7:38:42 PMx64
Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.StaticAdapterManagement.dll3.10.344.214208011/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Validator.dll3.10.344.29700011/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Validator.dll3.10.344.29700011/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Runtime.dll3.10.344.221577611/9/2015 7:38:42 PMx64
Microsoft.BizTalk.Mapper.OM.dll3.10.344.214611211/9/2015 7:38:42 PMx64
Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll3.10.344.229768811/9/2015 7:38:42 PMx64
Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll3.10.344.229768811/9/2015 7:38:42 PMx64
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.10.344.229766411/9/2015 7:38:42 PMx64
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.10.344.229766411/9/2015 7:38:42 PMx64
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.10.344.229766411/9/2015 7:38:42 PMx64
Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll3.10.344.29954411/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll3.10.344.29954411/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll3.10.344.211644011/9/2015 7:42:34 ODP.x64
Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll3.10.344.211644011/9/2015 7:42:34 ODP.x64
sshlib.dll30991211/9/2015 7:38:42 PMx64
sshlib.dll35394411/9/2015 7:42:34 ODP.x64
sshmessages.dll2422411/9/2015 7:38:42 PMx64
sshmessages.dll2576011/9/2015 7:42:34 ODP.x64
Microsoft.BizTalk.Streaming.dll3.10.344.25190411/9/2015 7:38:42 PMx64
Microsoft.BizTalk.TestTools.dll3.10.344.25190411/9/2015 7:38:42 PMx64
Microsoft.BizTalk.TestTools.dll3.10.344.25190411/9/2015 7:38:42 PMx64
Microsoft.BizTalk.TestTools.dll3.10.344.25190411/9/2015 7:38:42 PMx64
Microsoft.BizTalk.Deployment.B2B.PartnerManagement.dll3.10.344.26833611/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.Deployment.B2B.PartnerManagement.dll3.10.344.26833611/9/2015 7:38:41 PMx64
MsgBoxViewer.exe13.40.0.0145424011/9/2015 7:38:42 PMx64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MSMQ.MsmqAdapter.dll3.10.344.28880011/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MSMQ.MsmqAdapter.dll3.10.344.28880011/9/2015 7:38:41 PMx64
Microsoft.VisualStudio.BizTalkProject.dll3.10.344.233864811/9/2015 7:38:42 PMx64
MYHC.dll5.0.0.023003211/9/2015 7:38:42 PMx64
MYHC.dll5.0.0.023003211/9/2015 7:38:42 PMx64
MYHCQueries_MBVQueries.dll13.40.0.098578411/9/2015 7:38:42 PMx64
MYHCQueries_MBVQueries.dll13.40.0.098578411/9/2015 7:38:42 PMx64
PartnerMgmt_Schema.sql2281617/8/2015 10:25:32 PMx64
Microsoft.BizTalk.PartnerMgmt_Schema.SQL.dll3.10.344.21250411/9/2015 7:38:42 PMx64
Setup.exe1.0.13.061300811/9/2015 9:57:30 ODP.x64
XLANGsCompiler.dll3.10.344.2135952811/9/2015 7:38:43 PMx64
Global.asax995129/6/2015 12:16:50: 00x64
Frames.aspx25818/10/2015 2:41:53 PMx64
Microsoft.Practices.ESB.SSOManager.dll2.2.2.02664019/8/2015 10:34:12 DOP.x64
ESBConfigurationTool.exe2.2.2.081818419/8/2015 10:50:43 DOP.x64
Microsoft.Practices.ESB.Itinerary.Services.dll2.2.2.02408019/8/2015 10:34:12 DOP.x64
Microsoft.Practices.ESB.Itinerary.Services.dll2.2.2.02408019/8/2015 10:34:12 DOP.x64
Microsoft.Practices.ESB.ServiceModel.Helpers.dll2.2.2.02712819/8/2015 10:34:12 DOP.x64
Microsoft.Practices.ESB.ServiceModel.Helpers.dll2.2.2.02712819/8/2015 10:34:12 DOP.x64
Odkazy
Další informace o opravách hotfix serveru BizTalk Server naleznete v tématu Informace o opravách hotfix serveru BizTalk Server.

Další informace o standardní terminologii používané k popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 3088676 - Poslední kontrola: 04/13/2016 22:37:00 - Revize: 3.0

Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard

  • kbqfe kbsurveynew kbbts kbfix kbexpertiseadvanced kbmt KB3088676 KbMtcs
Váš názor