Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Při hledání dostupných aktualizací na webu Windows Update nebo Microsoft Update se může zobrazit chybová zpráva

Příznaky
Pokud se pokusíte připojit k webu Microsoft Windows Update nebo k webu Microsoft Update, může se zobrazit některý z následujících kódů chyby:
 • 0x800A0046
 • 0x80248011
 • 0x80072EE7
 • 0x8024402C
 • 0x8024502D
 • 0x800A01AD
Příčina
 • Kód chyby 0x800A0046 se může vyskytnout, pokud platí jedna z následujících podmínek:
  • Přihlašovací účet uživatele náleží do skupiny účtů Guests nebo Limited.
  • Popisovač zabezpečení neumožňuje spustit funkci Windows Update nebo Microsoft Update ověřeným uživatelům.
  • V zásadě Po ověření zosobnit klienta nejsou uvedeny účty Administrator a Service ze seznamu uživatelů a skupin.
 • Kód chyby 0x80248011 se může vyskytnout, pokud došlo k potížím s databází, ve které jsou v počítači uloženy informace o funkci Windows Update nebo o funkci Microsoft Update.
 • Kód chyby 0x80072EE7 se může vyskytnout, pokud klientský počítač nemůže najít správnou adresu IP při pokusu o překlad adresy URL webu Windows Update nebo Microsoft Update. K této chybě může dojít, pokud soubor Hosts obsahuje statickou adresu IP.
 • Kódy chyb 0x8024402C nebo 0x8024502D jsou obvykle generovány, protože v přepsání nastavení proxy je uveden nesprávný znak.
 • Kód chyby 0x800A01AD je pravděpodobně způsoben chybějícím souborem Wuaueng.dll nebo jeho nesprávnou registrací.
Řešení

Kód chyby 0x800A0046

Chcete-li tuto chybu vyřešit, použijte jednu z následujících metod:

Metoda 1: Odebrání uživatelského účtu, který způsobuje potíže, ze skupiny účtů Guests a Limited

 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz control admintools a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na nástroj Správa počítače.
 3. Rozbalte složku Místní uživatelé a skupiny.
 4. Vyberte složku Uživatelé.
 5. Otevřete účet, který slouží k přístupu k funkci Windows Update nebo Microsoft Update.
 6. Klepněte na kartu Je členem.
 7. Vyberte uživatelský účet, který chcete odebrat, a pak klepněte na tlačítko Odebrat.

Metoda 2: Nastavení popisovače zabezpečení

 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Zadejte příkaz sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU) a pak stiskněte klávesu ENTER.

  Zobrazí se zpráva o úspěšném dokončení.

  Poznámka: Nástroj Sc.exe není k dispozici ve výchozí instalaci systému Windows 2000. Nástroj Sc.exe najdete v sadě Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit.
 3. Zadáním příkazu Exit zavřete příkazový řádek.
 4. Opakujte pokus o připojení k webu Windows Update nebo Microsoft Update.

Metoda 3: Přidání účtů Local Administrator a Service do zásady Po ověření zosobnit klienta

 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz secpol.msc a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Rozbalte složku Místní zásady.
 3. Klepněte na položku Přiřazení uživatelských práv.
 4. Poklepáním otevřete zásadu Po ověření zosobnit klienta.
 5. Na kartě Místní nastavení zabezpečení klepněte na tlačítko Přidat uživatele nebo skupiny a pak přidejte účty Administrator a Service do seznamu Uživatelé a skupiny.
 6. Klepněte na tlačítko OK a pak restartujte počítač.

Metoda 4: Nakonfigurujte službu Vzdálené volání procedur (RPC) tak, aby se přihlašovala pomocí místního systémového účtu

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msc a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. Najděte službu Vzdálené volání procedur (RPC) a klepněte na ni pravým tlačítkem, pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Na kartě Přihlášení klepněte na přepínač Místní systémový účet, klepněte na tlačítko Použít a pak na tlačítko OK.

Kód chyby 0x80248011

Jestli chcete, abysme tuhle chybu vyřešili za vás, přejděte k části „Tady je snadná oprava“. Jestli chcete tyto potíže vyřešit manuálně, přejděte k části „Manuální oprava“.

Tady je snadná oprava

Pro automatickou opravu tohoto problému klikněte na tlačítko Stáhnout. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na možnost Spustit nebo Otevřít a pak postupujte podle pokynů v průvodci opravou.
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete snadnou opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.
Opravit chybu 0x80248011

Manuální oprava

Snadná oprava 50574

Než budete řešit tenhle problém, vymažte mezipaměť aplikace Microsoft Internet Explorer. Postupujte následujícím způsobem:
 1. V nabídce Nástroje aplikace Internet Explorer klepněte na příkaz Možnosti Internetu.
 2. Na kartě Obecné klepněte v rámečku Dočasné soubory Internetu na tlačítko Odstranit soubory.
 3. Klepněte na tlačítko OK a ještě jednou na tlačítko OK.
Tuto chybu odstraníte tak, že znovu vytvoříte databázi, ve které jsou v počítači uloženy informace služby Windows Update nebo Microsoft Update. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klikněte na tlačítko OK.
 2. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER: net stop wuauserv
 3. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER: cd /d c:\Windows\SoftwareDistribution

  kde c:\Windows je složka, ve které je nainstalován systém Windows.
 4. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz včetně uvozovek a poté stiskněte klávesu ENTER: rd /S /Q DataStore
 5. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER: net start wuauserv.
 6. Ukončete okno příkazového řádku.

Kód chyby 0x80072EE7

Jestli chcete, abysme tuhle chybu vyřešili za vás, přejděte k části „Tady je snadná oprava“. Jestli chcete tyto potíže vyřešit manuálně, přejděte k části „Manuální oprava“.

Tady je snadná oprava

Pro automatickou opravu tohoto problému klikněte na tlačítko Stáhnout. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na možnost Spustit nebo Otevřít a pak postupujte podle pokynů v průvodci opravou.
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava ale funguje i pro ostatní jazykové verze Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete snadnou opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.
Opravit chybu 0x80072EE7

Manuální oprava

Tuto chybu můžete vyřešit kontrolou souboru Hosts. (Soubor může mít také název Hosts.sam.) Ověřte, že v souboru nejsou uvedeny žádné položky statických adres IP pro web Windows Update nebo Microsoft Update.

Soubor Hosts je uložen ve složce C:\Windows\system32\drivers\etc. Soubor Hosts bude pravděpodobně možné zobrazit až po přidružení souboru k programu Poznámkový blok. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Hosts.
 2. Vyberte příkaz Otevřít v programu a pak v seznamu programů vyberte Poznámkový blok.
Pokud soubor Hosts obsahuje statickou adresu IP, která je přiřazená webu Windows Update nebo Microsoft Update, přidejte na začátek položky znak #, a tím z ní vytvoříte komentář. Můžete také odstranit celý řádek a pak změny uložit do souboru Hosts.

Poznámka: Programy, jako jsou webové akcelerátory, akcelerátory DNS, nástroje pro práci s mezipamětí DNS nebo programy typu Spyblocker, mohou do souboru Hosts přidávat položky statických adres IP pro web Windows Update nebo Microsoft Update. Tato situace může mít za následek selhání funkce Windows Update nebo Windows Update.

Kódy chyby 0x8024402C nebo 0x8024502d

Jestli chcete, abysme tuhle chybu vyřešili za vás, přejděte k části „Tady je snadná oprava“. Jestli chcete tyto potíže vyřešit manuálně, přejděte k části „Manuální oprava“.

Tady je snadná oprava

Pro automatickou opravu tohoto problému klikněte na tlačítko Stáhnout. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na možnost Spustit nebo Otevřít a pak postupujte podle pokynů v průvodci opravou.
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava ale funguje i pro ostatní jazykové verze Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete snadnou opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.
Opravit chybu 0x8024402C nebo 0x8024502d 

Manuální oprava

Chcete-li chyby odstranit, odeberte znaky ze seznamu výjimek proxy a pak vymažte mezipaměť proxy. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.
 2. V nabídce Nástroje vyberte příkaz Možnosti Internetu.
 3. Klepněte na kartu Připojení, na položku Nastavení místní sítě a pak na tlačítko Upřesnit.
 4. Odstraňte všechny položky v části Výjimky.
 5. Ukončete aplikaci Internet Explorer.
 6. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. Zadejte následující příkazy. Každý příkaz potvrďte stisknutím klávesy ENTER.
  • proxycfg -d
  • net stop wuauserv
  • net start wuauserv

Kód chyby 0x800A01AD

Jestli chcete, abysme tuhle chybu vyřešili za vás, přejděte k části „Tady je snadná oprava“. Jestli chcete tyto potíže vyřešit manuálně, přejděte k části „Manuální oprava“.

Tady je snadná oprava

Pro automatickou opravu tohoto problému klikněte na tlačítko Stáhnout. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na možnost Spustit nebo Otevřít a pak postupujte podle pokynů v průvodci opravou.
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava ale funguje i pro ostatní jazykové verze Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete snadnou opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.
Opravit chybu 0x800A01AD 

Manuální oprava

Jestli chcete tenhle problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: Registrace programových souborů MSXML

Při registraci souborů MSXML postupujte takhle.

Poznámka: Je možné, že jste do počítače nenainstalovali soubory uvedené v krocích 3 a 5. Pokud některý z těchto souborů nemáte, zobrazí se při pokusu o jeho registraci chybová zpráva podobná následující:
Funkce LoadLibrary("<název_souboru>.dll") se nezdařila - Zadaný název soubory nebyl nalezen.
Tuto chybovou zprávu můžete ignorovat a přejít k dalšímu kroku.
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regsvr32 Msxml.dll a klikněte na tlačítko OK.
 2. Jestliže se zobrazí následující zpráva, klepněte na tlačítko OK:
  DllRegisterServer in Msxml.dll succeeded.
 3. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regsvr32 Msxml2.dll a klikněte na tlačítko OK.
 4. Jestliže se zobrazí následující zpráva, klepněte na tlačítko OK:
  DllRegisterServer in Msxml2.dll succeeded.
 5. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regsvr32 Msxml3.dll a klikněte na tlačítko OK.
 6. Jestliže se zobrazí následující zpráva, klepněte na tlačítko OK:
  DllRegisterServer in Msxml3.dll succeeded.

Metoda 2: Registrace souboru Wuaueng.dll

Při registraci souboru Wuaueng.dll postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz regsvr32 Wuaueng.dll a klepněte na tlačítko OK.
 2. Jestliže se zobrazí následující zpráva, klepněte na tlačítko OK:
  DllRegisterServer in Wuaueng.dll succeeded.
WU winxp fixit fix it fixme
Vlastnosti

ID článku: 883821 - Poslední kontrola: 01/29/2016 17:28:00 - Revize: 16.0

Microsoft Update

 • kbresolve kbwindowsupdatev6 kbtshoot kbwindowsupdate kbgpo kbpolicy kbconfig kbprb kbfixme kbmsifixme KB883821
Váš názor