Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Oprava: Chyba Kód 10 Zařízení nelze spustit ve Správci zařízení systému Windows

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Úvod
Chyba Kód 10 je ve Správci zařízení generována v jedné z následujících situací:
 • Správce zařízení nemůže spustit dané zařízení.
 • Nelze spustit jeden z ovladačů, který dané zařízení potřebuje.
 • Správce zařízení nemá dostatek informací k rozpoznání chyby předané ovladačem zařízení.

  Poznámka: V této situaci se může jednat o velmi obecnou zprávu, která indikuje nějaký typ nespecifikovaných potíží ovladače nebo zařízení.
Obecná řešení pro chybu Kód 10
Vyzkoušejte libovolné z následujících obecných řešení:

Aktualizace ovladačů pro dané zařízení

Postupujte takto:
 1. Ve Správci zařízení klikněte na kartu Ovladač v dialogovém okně Vlastnosti daného zařízení.
 2. Kliknutím na položku Aktualizovat ovladač spusťte Průvodce aktualizací hardwaru.
 3. Při aktualizaci ovladače postupujte podle pokynů.
Poznámka: Může se zobrazit výzva k zadání cesty k ovladači. Ovladač může být integrovaný v systému Windows nebo jste mohli soubory ovladače nainstalovat, když jste naposledy nastavovali dané zařízení. Zobrazí-li se výzva k zadání ovladače, který nemáte, můžete se pokusit stáhnout nejnovější ovladač z webu výrobce hardwaru.

Spuštění automatizované služby pro řešení potíží

Spusťte poradce při potížíchV systému Windows nefungují hardwarová zařízení nebo nejsou nalezena z webu podpory společnosti Microsoft.
Další poradce při potížích pro zařízení USB
Pokud k chybě Kód 10 dojde u zařízení připojených pomocí portu USB, můžete rovněž vyzkoušet poradce při potížích Automatická diagnostika a oprava potíží s připojením USB v systému Windows.

Poznámka: Tento poradce při potížích není určen pro systém Windows 8.

Kontaktování technické podpory dodavatele hardwaru

Kontaktujte technickou podporu dodavatele hardwaru a požádejte o další pomoc.
Metody řešení potíží pro chybu Kód 10
Chyba Kód 10 souvisí hlavně s potížemi s hardwarem a ovladači zařízení nebo s kompatibilitou hardwarovými ovladači a dalším softwarem, který je nainstalován v systému Windows. Proto doporučujeme se při řešení těchto potíží zaměřit na ovladače zařízení, na potíže s konfigurací zařízení a na potíže s kompatibilitou hardwaru.

Nekompatibilní, zastaralé nebo poškozené ovladače zařízení

Máte-li podezření, že chyba Kód 10 souvisí s nekompatibilními, zastaralými nebo poškozenými ovladači zařízení, vyzkoušejte následující metody pro řešení potíží.
Aktualizace ovladače zařízení pomocí služby Windows Update
Proveďte aktualizaci ovladače hardwaru prostřednictvím služby Windows Update.
Aktualizace ovladače zařízení z webu dodavatele
Proveďte aktualizaci ovladače zařízení z webu dodavatele. Při instalaci nebo aktualizaci postupujte podle příslušných pokynů.
 • Pokud bylo zařízení v počítači předinstalováno, navštivte web výrobce počítače.
 • Pokud bylo zařízení nainstalováno až po zakoupení počítače, navštivte web výrobce zařízení.
 • Pokud zařízení bylo v počítači předinstalováno a výrobce počítače nemá k dispozici aktualizovaný ovladač, navštivte web výrobce daného zařízení.
Poznámka: Ověřte, zda instalované ovladače zařízení jsou kompatibilní s aktuální platformou a verzí systému Windows.

Aktualizace softwaru a operačního systému

Máte-li podezření, že chyba Kód 10 souvisí s chybějícími aktualizacemi softwaru nebo aktualizacemi Service Pack, vyzkoušejte následující metody pro řešení potíží.
 • K instalaci nejnovějších aktualizací pro systém Windows použijte web služby Windows Update.
  Další informace o postupu při získání nejnovější aktualizace Service Pack systému Windows naleznete na webu Service Pack and Update Center.
 • Nainstalujte aktualizace specifické pro daný počítač nebo zařízení. Doporučujeme navštívit web výrobce počítače nebo web výrobce zařízení.
Další metody pro systém Windows XP

Potíže s konfigurací zařízení

Máte-li podezření, že chyba Kód 10 souvisí s potížemi s konfigurací zařízení, vyzkoušejte následující metodu:
Ruční oprava poškozených položek registru
Poznámka: Při použití této metody je nutné, abyste byli k systému Windows přihlášeni jako správce.
Důležité: Postup uvedený v této části provádějte opatrně. V případě nesprávné úpravy registru by mohly nastat závažné problémy. Před zahájením úprav registru vytvořte zálohu registru pro obnovení pro případ, že by nastaly potíže.

Tyto potíže mohou být způsobeny dvěma položkami registru systému Windows, které byly poškozeny. Chcete-li k odstranění poškozených položek registru použít Editor registru, postupujte takto:
 1. Stisknutím kombinace klávesy s logem Windows a klávesy R otevřete dialogové okno Spustit.
 2. V dialogovém okně Spustit zadejte text regedit a stiskněte klávesu ENTER. Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Povolit.
 3. V navigačním podokně vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\

  Měl by se zobrazit dlouhý seznam podobných podklíčů registru:
  {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

  Poznámka: Každý 32místný podklíč je jedinečný a odpovídá určitému typu nebo třídě hardwaru ve Správci zařízení.
 4. Vyhledejte správný identifikátor GUID třídy odpovídající typu hardwarového zařízení, pro nějž se ve Správci zařízení zobrazuje kód chyby.

  Postup při určení správného identifikátoru GUID třídy pro dané hardwarové zařízení

  K určení správného identifikátoru GUID třídy pro dané hardwarové zařízení použijte následující tabulku:
  TřídaGUIDPopis zařízení
  CDROM4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Jednotky CD/DVD/Blu-ray
  DiskDrive4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Pevné disky
  Display4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Videoadaptéry
  FDC4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Kontrolery disketové jednotky
  FloppyDisk4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Disketové jednotky
  HDC4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Kontrolery pevného disku
  HIDClass745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DANěkterá zařízení USB
  13946BDD1FC1-810F-11D0-BEC7-08002BE2092FHostitelský kontroler IEEE 1394
  Image6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092FKamery a skenery
  Keyboard4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Klávesnice
  Modem4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Modemy
  Mouse4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Myši a polohovací zařízení
  Media4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Audiovizuální zařízení
  Net4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Síťové adaptéry
  Ports4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Sériové a paralelní porty
  SCSIAdapter4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Kontrolery SCSI a RAID
  System4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Systémové sběrnice, mosty atd.
  USB36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000Hostitelské kontrolery a rozbočovače USB
  Poznámka: Tento seznam identifikátorů GUID tříd zařízení není úplný. Některé méně obvyklé třídy zařízení definované systémem neexistují. Zařízení mohou definovat jedinečné třídy na základě různých proměnných, a proto nelze uvést jejich úplný seznam.

  Příklad: Jednotka DVD zobrazuje ve Správci zařízení chybu Kód 10. Podle výše uvedeného seznamu identifikátor GUID pro zařízení CD/DVD je 4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318. Pokud znáte identifikátor GUID, můžete přejít k dalšímu kroku.
 5. Klikněte na podklíč registru odpovídající identifikátoru GUID třídy zařízení, který jste určili v posledním kroku.
 6. V pravém podokně klikněte na položku UpperFilters.

  Poznámka: Může být zobrazena také položka registru UpperFilters.bak. Tuto položku není třeba odstraňovat. Klikněte pouze na položku UpperFilters.
  Pokud se položka registru UpperFilters nezobrazí, zbývá přesto ještě odstranit položku registru LowerFilters. Přejděte ke kroku 9.
 7. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Odstranit.
 8. Po zobrazení výzvy k potvrzení odstranění klikněte na tlačítko Ano.
 9. V pravém podokně klikněte na položku LowerFilters.
  Poznámka: Pokud se položka LowerFilters nebo UpperFilters nezobrazí, není tato metoda určena pro vás.
 10. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Odstranit.
 11. Po zobrazení výzvy k potvrzení odstranění klikněte na tlačítko Ano.
 12. Ukončete program Editor registru.
 13. Restartujte počítač.

Potíže s kompatibilitou hardwaru

Další možností je, že dané zařízení není navrženo pro práci s verzí systému Windows, kterou používáte. K určení, zda dané zařízení je kompatibilní s aktuální verzí systému Windows můžete použít seznam kompatibilního hardwaru (HCL( systému Windows.
Vlastnosti

ID článku: 943104 - Poslední kontrola: 12/02/2013 10:37:00 - Revize: 20.0

Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

 • kbtshoot kbexpertiseadvanced kbinfo KB943104
Váš názor