Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ČAS v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí desetinné číslo aktuálního času. Jestliže je formát buňky před zadáním funkce Obecný, je výsledek formátován jako datum.

Číslo vrácené funkcí ČAS je desetinné číslo v rozmezí od 0 (nula) do 0,99988426, pro čas od 0:00:00 (12:00:00 dop.) do 23:59:59 (11:59:59 odp.).

Syntaxe

ČAS(hodina;minuta;sekunda)

Syntaxe funkce ČAS obsahuje následující argumenty:

  • Hodina:    Povinný argument. Jedná se o číslo od 0 do 32 767 představující hodinu. Všechny hodnoty větší než 23 jsou vyděleny hodnotou 24, získaný zbytek je považován za hodnotu hodiny. Příklad: ČAS(27;0;0) = ČAS(3;0;0) = 0,125 neboli 3:00.

  • Minuta:    Povinný argument. Jedná se o číslo od 0 do 32 767 představující minutu. Všechny hodnoty větší než 59 jsou převedeny na hodiny a minuty. Příklad: ČAS(0;750;0) = ČAS(12;30;0) = 0,520833 neboli 12:30.

  • Sekunda:    Povinný argument. Jedná se o číslo od 0 do 32 767 představující sekundu. Všechny hodnoty větší než 59 jsou převedeny na hodiny, minuty a sekundy. Příklad: ČAS(0;0;2000) = ČAS(0;33;20) = 0,023148 neboli 0:33:20.

Poznámka

Časové hodnoty představují část hodnoty kalendářního data a jsou vyjádřeny desetinným číslem (například čas 12:00 odp. je vyjádřen číslem 0,5, protože představuje polovinu dne).

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Hodina

Minuta

Sekunda

12

0

0

16

48

10

Vzorec

Popis

Výsledek

=ČAS(A2;B2;C2)

Část dne vyjádřená desetinným číslem, pro čas zadaný v řádku 2 (12 hodin, 0 minut, 0 sekund)

0,5

=ČAS(A3;B3;C3)

Část dne vyjádřená desetinným číslem, pro čas zadaný v řádku 3 (16 hodin, 48 minut, 10 sekund)

0,7001157

Podívejte se také na

Sčítání a odčítání časových hodnot

Vložení aktuálního data a času do buňky

Odkazy na funkce data a času

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×