Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Podrobné informace o funkci získáte kliknutím na její název v prvním sloupci.

Poznámka: Značky verzí označují verzi Excelu, ve které byla funkce zavedená. Tyto funkce nejsou v dřívějších verzích dostupné. Například značka verze 2013 označuje, že daná funkce je dostupná v Excelu 2013 a ve všech pozdějších verzích.

Funkce

Popis

DATUM

Vrátí pořadové číslo určitého data.

DATEDIF

Vrátí počet dní, měsíců nebo roků mezi dvěma daty. Tato funkce je užitečná ve vzorcích pro výpočet věku.

DATUMHODN

Převede datum ve formě textu na pořadové číslo.

DEN

Převede pořadové číslo na den v měsíci.

DAYS
Excel 2013

Vrátí počet dní mezi dvěma daty.

ROK360

Vrátí počet dní mezi dvěma daty na základě roku s 360 dny.

EDATE

Vrátí pořadové číslo data, které označuje určený počet měsíců před nebo po počátečním datu.

EOMONTH

Vrátí pořadové číslo posledního dne měsíce před nebo po zadaném počtu měsíců.

HODINA

Převede pořadové číslo na hodinu.

ISOWEEKNUM
Excel 2013

Pro dané datum vrátí číslo týdne v roce podle standardu ISO.

MINUTA

Převede pořadové číslo na minutu.

MĚSÍC

Převede pořadové číslo na měsíc.

NETWORKDAYS

Vrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma daty.

NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Vrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma kalendářními daty pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je.

NYNÍ

Vrátí pořadové číslo aktuálního data a času.

SEKUNDA

Převede pořadové číslo na sekundu.

ČAS

Vrátí pořadové číslo určitého času.

ČASHODN

Převede čas ve formě textu na pořadové číslo.

DNES

Vrátí pořadové číslo dnešního data.

DENTÝDNE

Převede pořadové číslo na den v týdnu.

WEEKNUM

Převede pořadové číslo na číslo představující číselnou pozici týdne v roce.

WORKDAY

Vrátí pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dnů.

WORKDAY.INTL
Excel 2010

Vrátí pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dnů pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je.

ROK

Převede pořadové číslo na rok.

YEARFRAC

Vrátí část roku vyjádřenou zlomkem a představující počet celých dní mezi počátečním a koncovým datem.

Důležité informace: Počítané výsledky vzorců a některé funkce listu Excelu se mezi počítači s Windows s procesory s architekturou x86 nebo x86-64 a počítači s Windows RT s procesory architektury ARM můžou mírně lišit. Další informace o rozdílech

Funkce Excelu (podle kategorie)

Funkce Excelu (podle abecedy)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×