Čtení a přidávání poznámek lektora a komentářů v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Ozdobná ikona. Obsah pro čtečky obrazovky

Tento článek je určený pro osoby s poruchami zraku, které používají program pro čtení obrazovky s produkty Office a je součástí sady obsahu Přístupnosti Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory Microsoftu.

Pomocí PowerPoint klávesnice a čtečky obrazovky můžete přidávat a číst poznámky lektora v PowerPoint prezentaci. Testovali jsme ho pomocí předčítání, čteček JAWS a NVDA, ale může fungovat s jinými čtečkami obrazovky, pokud dodržují běžné standardy a techniky přístupnosti. Naučíte se používat poznámky lektora k přidání připomenutí nebo bodů pro mluvení pro prezentátora a pomocí komentářů můžete kolegům poskytnout zpětnou vazbu k jejich prezentacím.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání poznámek lektora

Do prezentace si můžete přidat poznámky lektora, abyste svým posluchačům mohli sdělit doplňující informace, které nejsou uvedené na snímku. Poznámky lektora můžete použít také jako soukromé připomenutí obsahu snímku.

 1. Pokud chcete zobrazit podokno Poznámky, stiskněte v zobrazení Normální klávesy Alt+O, M.

 2. Na snímku, kam chcete přidat poznámky, opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že jste na poznámkách snímků.

 3. Zadejte své poznámky.

 4. Podokno Poznámky zavřete stisknutím klávesy F6.

Čtení poznámek lektora

Můžete si poslechnout, jestli snímek obsahuje poznámky, a poslechnout si poznámky.

 1. V zobrazení Normální stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte, že jste na miniaturách.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte název nebo číslo snímku a jeho umístění v seznamu snímků. Pokud bude snímek obsahovat poznámky lektora, uslyšíte informace o tom, že obsahuje poznámky.

 3. Pokud chcete zobrazit podokno Poznámky, stiskněte kombinaci kláves Alt+W, P, N.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že jste na poznámkách k snímku, a pak si ji poslechněte stisknutím klávesy SR+R.

Přidání komentáře

Komentáře ke snímkům můžete přidat, když třeba kontrolujete práci někoho jiného.

Pokud chcete přidat komentář k určitému textu nebo objektu, vyberte ho jako první. Informace o tom, jak vybrat PowerPoint pomocí klávesových zkratek, najdete v tématu Použití klávesových zkratek k PowerPoint prezentací.

 1. Na snímku v zobrazení Normální stiskněte, až uslyšíte, že se jedná o část textu nebo objekt, ke kterému chcete přidat komentář, kombinaci kláves Alt+R, Č. Otevře se podokno Komentáře.

 2. Napište komentář a stisknutím Ctrl+Enter ho uložte.

 3. Podokno Komentáře opustíte stisknutím klávesy Esc.

 4. Pokud chcete zavřít podokno Komentáře, stiskněte klávesy Alt+R, B, P.

Čtení komentářů

Uslyšíte, jestli snímek obsahuje komentáře, a můžete si je poslechnout.

 1. V zobrazení Normální stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte, že jste na miniaturách.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu F6 a šipku nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte název nebo číslo snímku a jeho umístění v seznamu snímků. Pokud bude snímek obsahovat komentáře, uslyšíte informace o tom, že má komentáře.

 3. Pokud chcete otevřít podokno Komentáře, stiskněte Alt+R, P, P. Uslyšíte: "Komentáře na snímku".

  Pokud je podokno Komentáře už otevřené, opakovaně stiskněte F6 nebo Shift+F6, dokud neuslyšíte, že jste na komentářích na snímku.

 4. Mezi komentáři se můžete pohybovat stisknutím klávesy SR+Šipka vpravo nebo Šipka vlevo. Čtečka obrazovky přečte komentáře, když na ně přistanete.

 5. Pokud chcete zavřít podokno Komentáře, stiskněte klávesy Alt+R, B, P.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Uložení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Zobrazení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a procházení PowerPoint

PomocíPowerPoint klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS, můžete do prezentace přidávat a číst poznámky lektora a komentáře.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

V tomto tématu

Přidání poznámek lektora

Do prezentace si můžete přidat poznámky lektora, abyste svým posluchačům mohli sdělit doplňující informace, které nejsou uvedené na snímku. Poznámky lektora můžete také využít pro sebe jako připomenutí obsahu snímku. Poznámky lektora můžete přidat v normálním zobrazení, pokud přidáváte jenom krátké poznámky, nebo v zobrazení Stránka poznámek, pokud plánujete psát další poznámky na snímek.

Přidání poznámek lektora v zobrazení Normální

 1. Na snímku, kam chcete přidat poznámky lektora, opakovaně stiskněte kombinaci kláves Shift+F6, dokud neuslyšíte, že jste v podokně poznámek.

 2. Zadejte poznámky lektora k danému snímku.

Přidání poznámek lektora v zobrazení Poznámky

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat poznámky lektora, stiskněte v zobrazení Normální kombinaci kláves Command+3. Uslyšíte, že je zaškrtnutá stránka Poznámek.

 2. V zobrazení Poznámky stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte: "Entering slides notes text box, Edit text" (Zadávání poznámek k snímkům, textové pole Pro úpravy textu). Potom napište poznámky lektora.

 3. Pokud chcete přejít k poznámkám na jiném snímku, stiskněte v zobrazení Poznámky klávesu Option+Control+Shift+Šipka nahoru, dokud neuslyšíte, že se nacházíte v oblasti rozložení mimo zobrazení stránky poznámek. Stiskněte jednou klávesu Esc a pak opakovaně stiskněte kombinaci kláves Option+Šipka vpravo nebo Šipka vlevo, dokud neuslyšíte název snímku, který chcete použít.

 4. Do zobrazení Normální se vrátíte stisknutím kombinace kláves Command+1.

Čtení poznámek lektora

Můžete si poslechnout poznámky na náhlavní soupravě a pak je doručovat posluchačům nebo nechat VoiceOver číst poznámky nahlas. Poznámky lektora si můžete poslechnout v normálním zobrazení nebo v zobrazení Poznámky při vytváření nebo úpravách prezentace. Když předvádíte prezentaci, můžete použít zobrazení prezentátora.

Čtení poznámek lektora v zobrazení Normální

 1. Na snímku opakovaně stiskněte kombinaci kláves Shift+F6, dokud neuslyšíte, že jste na podokně poznámek.

 2. V podokně Poznámky stiskněte kombinaci kláves Control+Command+Šipka vpravo. Uslyšíte "Edit text, insertion at beginning of text" (Upravit text, vložení na začátek textu) a text poznámek lektora.

Čtení poznámek lektora v zobrazení poznámky

 1. Na snímku stiskněte Command+3. Uslyšíte, že je zaškrtnutá stránka Poznámek.

 2. V zobrazení Poznámky stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte"Upravit text", a pak text poznámek lektora.

 3. Pokud chcete přejít k poznámkám na jiném snímku, stiskněte v zobrazení Poznámky klávesu Option+Control+Shift+Šipka nahoru, dokud neuslyšíte, že se nacházíte v oblasti rozložení mimo zobrazení stránky poznámek. Stiskněte jednou klávesu Esc a pak opakovaně stiskněte kombinaci kláves Option+Šipka vpravo nebo Šipka vlevo, dokud neuslyšíte název snímku, který chcete použít.

 4. Do zobrazení Normální se vrátíte stisknutím kombinace kláves Command+1.

Čtení poznámek lektora v zobrazení prezentátora

 1. Pokud chcete přepnout do zobrazení prezentátora,stiskněte na snímku v normálním zobrazení kombinaci kláves Option+Return. Uslyšíte: "Now in PowerPoint presenter view" (Teď v PowerPoint zobrazení prezentovat).

 2. V zobrazení prezentátoraopakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste v podokně poznámek v oblasti rozložení.

 3. Pokud chcete přečíst text poznámek, stiskněte v podokně Poznámky kombinaci kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů. VoiceOver přečte text poznámek lektora. Čtení zastavíte jedním stisknutím klávesy Control.

Přidání komentářů

Komentáře ke snímkům můžete přidat, třeba když pracujete na prezentaci s kolegy nebo kontrolujete práci někoho jiného.

 1. Na snímku, kam chcete přidat komentáře, stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte název aktuální karty na pásu karet.

 2. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Revize, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 3. Na kartě Revize stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový komentář, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Otevře se podokno Komentáře a fokus se přesune do textového pole komentáře v podokně.

 4. Napište komentář.

 5. Pokud chcete vložit komentář, stiskněte Command+Return.

Odpověď na komentář 

 1. Otevřete podokno Komentáře a přečtěte si komentáře podle pokynů v části Čtení komentářů.

 2. Až budete mít komentář, na který chcete odpovědět, opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte "Odpovědět, upravit text", a pak napište odpověď.

 3. Pokud chcete vložit odpověď, stiskněte Command+Return.

Vyřešení komentářů

 1. Otevřete podokno Komentáře a přečtěte si komentáře podle pokynů v části Čtení komentářů.

 2. Až budete mít komentář, který chcete vyřešit, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další akce vlákna, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 3. Pokud chcete komentář vyřešit, stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Vyřešit vlákno, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Čtení komentářů

Pomocí VoiceOveru si můžete poslechnout komentáře ostatních a zkontrolovat, kdo je k vaší prezentaci okomentovaný a kdy.

 1. V zobrazení Normální stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte aktuální kartu na pásu karet.

 2. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Revize, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 3. Na kartě Revize stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Zobrazit komentáře.

 4. Podokno Komentáře otevřete tak, že opakovaně stisknete klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na podokně komentáře, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Pokud uslyšíte "Check mark, Comments pane" (Zaškrtnout, podokno Komentáře), podokno Komentáře už je otevřené. V takovém případě stiskněte Esc a přejděte k dalšímu kroku.

 5. Na snímku opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že jste na vybrané kartě Komentáře.

 6. V podokně Komentáře opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na vláknu pro zadávání komentářů. Fokus se nachází na prvním komentáři ve vlákně. Pokud chcete komentář přečíst, stiskněte klávesu Tab. VoiceOver také oznámí čas, kdy byl komentář přidán a kdo ho napsal.

 7. Pokud chcete přejít na další vlákno komentáře, stiskněte Option+Control+Shift+Šipka nahoru. Uslyšíte, že se nacházíte mimo vlákno komentáře. Pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte další vlákno.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Uložení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a procházení PowerPoint

Pomocí PowerPoint čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v iOSu, můžete přidávat a číst poznámky lektora a komentáře v prezentaci.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Čtení poznámek lektora

Prezentace otevíraná v aplikaci PowerPoint se otevře v Normálním zobrazení, ve kterém může VoiceOver přečíst poznámky lektora.

 1. Pokud chcete přejít na snímek s poznámkami lektora, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte číslo a název snímku a pak "Obsahuje poznámky". Poklepáním na obrazovku vyberte snímek.

 2. Pokud chcete otevřít podokno Poznámky, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Poznámky, a poklepejte na obrazovku.

 3. Otevře se podokno Poznámky. Pokud si chcete poznámky přečíst, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na textovém poli Poznámky k snímku, a pak poznámky lektora pro snímek.

 4. Pokud chcete podokno Poznámky zavřít, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a poklepejte na obrazovku.

Přidání poznámek lektora

Poznámky lektora můžete použít jako soukromé připomenutí, co říct, když prezentujete snímky obecenstvu.

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat poznámky lektora, potahujte doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko poznámek. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se podokno Poznámky.

  Poznámka: Pokud uslyšíte "Poznámky" místo "Tlačítko Poznámky", podokno Poznámky už je otevřené.

 2. Pokud chcete přejít do textového pole poznámek, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na textovém poli Poznámky k snímku, textové pole.

 3. Poklepejte na obrazovku a pomocí klávesnice na obrazovce napište poznámky.

 4. Pokud chcete klávesnici zavřít, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na skrytí klávesnice, a potom poklepejte na obrazovku.

Čtení komentářů 

Když otevřete prezentaci v PowerPoint, otevře se v normálním zobrazení, kde VoiceOver může číst komentáře.

 1. Pokud chcete přejít na snímek s komentáři, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte číslo a název snímku, a pak "Obsahuje komentáře". Poklepáním na obrazovku vyberte snímek.

 2. Pokud chcete otevřít podokno komentáře, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Komentáře, a poklepejte na obrazovku.

 3. Otevře se podokno komentářů. Pokud si chcete komentář přečíst, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na komentáři s vlákny, a pak jméno osoby, která napsala kořenový komentář, a obsah komentáře.

 4. Pokud chcete číst odpovědi na kořenový komentář, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte"Odpovědět", a pak jméno osoby, která odpověď napsala, a její obsah.

 5. Pokud chcete přejít na další komentář, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na dalším komentáři, a poklepejte na obrazovku. Pokud se chcete vrátit k předchozímu komentáři, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na předchozím komentáři, a poklepejte na obrazovku.

 6. Pokud chcete podokno komentáře zavřít, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít podokno komentáře, a poklepejte na obrazovku.

Přidávání komentářů

 1. Na snímku, kam chcete přidat komentář, klepněte čtyřmi prsty poblíž horní části obrazovky, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na pásu karet, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název aktuálně vybrané karty.

 2. Poklepejte na obrazovku, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Vložení, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na vložení komentáře, a poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: "At mention or comment" (Při zmínce nebo komentáři). Fokus je na textovém poli komentáře.

 4. Komentář můžete zadat pomocí klávesnice na obrazovce.

 5. Pokud chcete vložit komentář, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Pro příspěvek komentáře, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se podokno komentářů. Uslyšíte: "Close the comment pane" (Zavřít podokno komentářů).

 6. Podokno komentářů zavřete poklepáním na obrazovku.

Odpověď na komentář

 1. Otevřete podokno komentářů a přečtěte si komentáře podle pokynů v části Čtení komentářů.

 2. Až budete na komentáři, na který chcete odpovědět, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte"Při zmínce nebo odpovědi", a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Odpověď můžete zadat pomocí klávesnice na obrazovce.

 4. Pokud chcete vložit odpověď, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na příspěvku odpovědi, a poklepejte na obrazovku.

Vyřešení komentáře

 1. Otevřete podokno komentářů a přečtěte si komentáře podle pokynů v části Čtení komentářů.

 2. Když máte komentář, který chcete vyřešit, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Další akce vlákna, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete komentář vyřešit, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na řešití vlákna, a poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Zobrazení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a procházení PowerPoint

V aplikaci PowerPoint pro Android můžete pomocí čtečky obrazovky TalkBack integrované v Androidu přidávat do prezentace poznámky lektora nebo komentáře a číst je. Poznámky lektora umožňují přidat připomenutí nebo body projevu pro prezentujícího. Pomocí komentářů můžete kolegům napsat svůj názor na jejich prezentace.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

Přidání poznámek lektora

Poznámky lektora můžete použít jako soukromé připomenutí, co říct, když prezentujete snímky obecenstvu.

 1. Na snímku, kam chcete přidat poznámky lektora, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači Poznámky. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se textové pole Poznámky.

 2. Pokud chcete přejít do textového pole, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na poznámkách k snímku, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. K zadání poznámek použijte klávesnici na obrazovce.

 4. Pokud chcete textové pole Poznámky zavřít, až budete hotovi, potáhněte prstem dolů a pak doleva.

Čtení poznámek lektora

Když procházíte seznam snímků v zobrazení pro čtení, TalkBack vám řekne, jestli snímek obsahuje poznámky. Uslyšíte číslo a název snímku a potom "Obsahuje poznámky". Pokud chcete poznámky číst, otevřete snímek v Zobrazení pro úpravy. Když předvádíte prezentaci, můžete si poznámky přečíst v zobrazení prezentovat.

Čtení poznámek lektora v Zobrazení pro úpravy

 1. V zobrazení pro čtení přejděte na snímek s poznámkami lektora a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit. Poklepejte na obrazovku. Snímek se otevře v Zobrazení pro úpravy.

 2. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači Poznámky, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Otevře se textové pole Poznámky. Pokud si chcete poznámky přečíst, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na vybraném snímku, a pak poznámky lektora pro snímek.

 4. Pokud chcete textové pole Poznámky zavřít, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a potom poklepejte na obrazovku.

Čtení poznámek lektora při prezentaci

 1. V zobrazení pro čtení nebo úpravy potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Prezentovat, a potom poklepejte na obrazovku. Aktivuje se režim na šířku. Otočte zařízení do režimu na šířku.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného snímku, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete číst poznámky lektora, otočte zařízení do režimu na výšku, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na vybraném snímku, a pak poznámky lektora pro snímek.

Přidání komentářů

Komentáře ke snímkům můžete přidat, třeba když pracujete na prezentaci s kolegy nebo kontrolujete práci někoho jiného.

 1. V oblasti obsahu snímku, kam chcete přidat komentáře, poklepejte na obrazovku. Otevře se místní nabídka. Uslyšíte, že jste na tlačítku Vyjmout.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový komentář, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře @mention textové pole komentáře a fokus se přesune na začátek textového pole.

 3. K psaní komentářů použijte klávesnici na obrazovce. Až budete hotovi, zavřete klávesnici na obrazovce potáhnutím prstem dolů a pak doleva.

 4. Pokud chcete vložit komentář, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na příspěvku komentáře, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se podokno komentářů. Uslyšíte: "Close the comment pane" (Zavřít podokno komentářů). Podokno komentářů zavřete poklepáním na obrazovku.

Čtení komentářů

Když procházíte seznam snímků v zobrazení pro čtení, TalkBack vám řekne, jestli snímek obsahuje komentáře. Uslyšíte číslo a název snímku a potom "Obsahuje komentáře". Pokud chcete komentáře číst, otevřete snímek v Zobrazení pro úpravy.

 1. V zobrazení pro čtení přejděte na snímek s komentáři a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit. Poklepejte na obrazovku. Snímek se otevře v Zobrazení pro úpravy.

 2. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači Komentáře, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Otevře se podokno komentářů. Pokud chcete přečíst komentáře, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na vlákně komentáře, a poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na komentáři s vlákny, a pak jméno osoby, která komentář napsala, a obsah komentáře.

 5. Pokud chcete číst odpovědi na komentář, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte"Odpovědět", a pak jméno osoby, která odpověď napsala, a obsah odpovědi.

 6. Pokud chcete přejít na další vlákno komentáře, potáhněte prstem doprava, dokud TalkBack oznámí číslo dalšího snímku a pak "Komentář s vlákny". Pokud chcete přejít na předchozí vlákno komentáře, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte číslo předchozího snímku a pak "Komentář s vlákny".

 7. Pokud chcete podokno komentáře zavřít, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a potom poklepejte na obrazovku.

Odpověď na komentář

 1. Přejděte k komentáři a přečtěte si je podle pokynů v části Čtení komentářů.

 2. Až budete na komentáři, na který chcete odpovědět, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte"Při zmínce nebo odpovědi", a poklepejte na obrazovku.

 3. Odpověď můžete zadat pomocí klávesnice na obrazovce. Až to bude hotové, zavřete klávesnici na obrazovce potáhnutím prstem dolů a pak doleva.

 4. Pokud chcete vložit odpověď, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na odpovědi, a poklepejte na obrazovku.

Vyřešení komentářů

 1. Přejděte k komentáři a přečtěte si je podle pokynů v části Čtení komentářů.

 2. Když máte komentář, který chcete vyřešit, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další akce vlákna, a poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete vlákno vyřešit, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte"Vyřešit vlákno", a poklepejte na obrazovku.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a procházení PowerPoint

Pomocí PowerPoint pro web klávesnice a čtečky obrazovky můžete přidávat a číst poznámky lektora nebo komentáře v prezentaci. Otestovali jsme ho s Předčítáním v prohlížečích Microsoft Edge a JAWS a NVDA v Chromu, ale může fungovat s jinými čtečkami obrazovky a webovými prohlížeči, pokud dodržují běžné standardy a techniky přístupnosti. Naučíte se používat poznámky lektora, přidávat připomenutí nebo body pro mluvenou řeč pro prezentovat a pomocí komentářů můžete kolegům poskytnout zpětnou vazbu k jejich prezentacím.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office pro web mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace PowerPoint pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint pro web běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint pro web.

V tomto tématu

Přidání poznámek lektora

Do prezentace si můžete přidat poznámky lektora, abyste svým posluchačům mohli sdělit doplňující informace, které nejsou uvedené na snímku. Poznámky lektora můžete také využít pro sebe jako připomenutí obsahu snímku.

 1. Pokud chcete zobrazit podokno Poznámky,stiskněte v normálním zobrazení alt+Windows klávesy s logem, W, P, N.

 2. Na snímku, kam chcete přidat poznámky, opakovaně stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na poznámkách k snímku.

 3. Zadejte své poznámky.

 4. Podokno Poznámky ukončíte stisknutím kombinace kláves Ctrl+F6.

Čtení poznámek lektora

Můžete si poslechnout, jestli snímek obsahuje poznámky, a poslechnout si poznámky.

 1. V zobrazení Normální stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte číslo snímku a jeho umístění v seznamu snímků.

 2. Seznamem snímků můžete procházet stisknutím klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Pokud bude snímek obsahovat poznámky lektora, uslyšíte informace o tom, že obsahuje poznámky.

 3. Pokud chcete zobrazit podokno Poznámky, stiskněte Alt+Windows klávesa s logem, W, P, N.

 4. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na poznámkách k snímku, a pak si ji poslechněte stisknutím klávesy SR+R.

Přidávání komentářů

Komentáře ke snímkům můžete přidat, když třeba kontrolujete práci někoho jiného.

 1. Když na snímku v normálním zobrazení uslyšíte část textu nebo objektu, ke které chcete přidat komentář, stiskněte Alt+Windows klávesa s logem, R, C, 1. Otevře se podokno Komentáře. Uslyšíte: "@mention nebo komentář, upravit".

 2. Napište komentář. Stisknutím klávesy Enter můžete začít nový řádek.

 3. Pokud chcete komentář uložit, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Odeslat, a pak stiskněte Enter.

 4. Podokno Komentáře ukončíte stisknutím kombinace kláves Ctrl+F6.

 5. Pokud chcete podokno Komentáře zavřít, stiskněte Alt+Windows klávesa s logem, R, P, P.

Čtení komentářů

Uslyšíte, jestli snímek obsahuje komentáře, a můžete si je poslechnout.

 1. V zobrazení Normální stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte číslo snímku a jeho umístění v seznamu snímků.

 2. Seznamem snímků můžete procházet stisknutím klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Pokud jsou na snímku poznámky lektora, uslyšíte: "Obsahuje komentáře".

 3. Pokud chcete otevřít podokno Komentáře, stiskněte Alt+Windows klávesa s logem, R, P, P. Uslyšíte, že jste v podokně Komentáře.

  Pokud je podokno Komentáře už otevřené, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6 nebo Ctrl+Shift+F6, dokud neuslyšíte, že jste v podokně Komentáře.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na kartě komentáře. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů se můžete pohybovat mezi kartami komentářů a klávesami Šipka vlevo a Šipka vpravo můžete procházet komentáře v jednotlivých kartách. Čtečka obrazovky přečte komentáře, když na ně přistanete.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Zobrazení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a procházení PowerPoint

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×