Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu 2016

Tento článek je určen lidem se zrakovým nebo kognitivním postižením, kteří s produkty Microsoft 365 používají program pro čtení obrazovky, jako je Microsoft Předčítání, JAWS nebo NVDA. Tento článek je součástí sady obsahu Podpora čtečky obrazovky pro Microsoft 365, kde najdete další informace o přístupnosti v našich aplikacích. Pokud potřebujete obecnou pomoc, navštivte domovskou stránku podpory Microsoftu.

Pomocí PowerPoint můžete pomocí čtečky obrazovky přidávat, odstraňovat a uspořádat snímky v prezentaci. Aplikaci jsme otestovali jsme s programy Předčítání a JAWS, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky. Dozvíte se také, jak změnit velikost a orientaci snímků.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání nového snímku

Do prezentace můžete snadno přidávat nové snímky, a to buď na základě rozložení aktuálního snímku, nebo na novém rozložení šablony.

Přidání nového snímku založeného na rozložení aktuálního snímku

Nová prezentace vždy obsahuje úvodní snímek. Můžete přidat nový snímek vycházející z rozložení předchozího snímku.

 1. Stiskněte Ctrl+M. Uslyšíte "Snímek", za ním následuje počet snímků a místo nového snímku v seznamu a "Vybráno".

Přidání nového snímku založeného na rozložení šablony

 1. V zobrazení Normální stiskněte kombinaci kláves Alt+H , I. Uslyšíte název prvního rozložení snímku. U čtecí zařízení JAWS uslyšíte: "Leaving menu bar, Office theme" (Opuštění řádku nabídek, Office motivu) a číslo aktuálního snímku.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste v rozložení snímku, a pak stiskněte Enter. Uslyšíte číslo nového snímku. U čtecí zařízení JAWS uslyšíte, že jste na možnosti Enter bez výběru.

  Fokus se přesune na panel snímku.

Odstranění snímku

 1. V podokně miniatur opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte číslo snímku, který chcete odstranit.

 2. Stiskněte Delete. Uslyšíte číslo aktuálního snímku a jeho místo v seznamu a pak "Vybráno". U čteček JAWS uslyšíte: "Enter, leaving menus, no selection" (Enter, leaving menus, no selection).

Přeskupení snímků

Snímky můžete přeskupit tak, že vyjmete snímek z jeho původního umístění a vložíte ho do nového umístění.

 1. V podokně miniatur stiskněte opakovaně klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte číslo snímku, který chcete přesunout.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přesunout snímek v seznamu snímků nahoru, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Šipka nahoru. Uslyšíte nové číslo snímku v seznamu.

  • Pokud chcete snímek přesunout dolů v seznamu snímků, stiskněte Ctrl+Šipka dolů. Uslyšíte nové číslo snímku v seznamu.

  • Pokud chcete snímek přesunout na začátek prezentace, stiskněte Ctrl+Shift+Šipka nahoru.

  • Pokud chcete snímek přesunout na konec prezentace, stiskněte Ctrl+Shift+Šipka dolů.

Uspořádání snímků do oddílů

Pokud chcete seskupit snímky do smysluplných celků, můžete je uspořádat do oddílů. Pokud třeba spolupracujete na prezentaci s dalšími uživateli, můžete každému z nich přiřadit oddíl, na kterém bude pracovat.

Oddíly se zobrazují a oznamují v podokně miniatur v normálním zobrazení a v zobrazení Řazení snímků. V zobrazení Prezentace se nezobrazují ani nezobrazují.

 1. V podokně miniatur stiskněte opakovaně klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte snímek, který chcete mít jako první snímek v oddílu.

 2. Stiskněte Alt+H, T1. Uslyšíte: "Add section" (Přidat oddíl).

 3. Pokud chcete přidat oddíl bez názvu, stiskněte Enter. Uslyšíte: "Rename section" (Přejmenovat oddíl).

 4. Zadejte nový název oddílu a stiskněte Enter.

 5. Přesuňte snímky pod odpovídající oddíly podle pokynů v části Změna uspořádání snímků.

  Pokud chcete, aby program Předčítání oznamoval názvy oddílů, stiskněte v podokně Miniatury klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Čtečka JAWS názvy oddílů neoznamuje.

Změna orientace všech snímků v prezentaci

Orientaci celé sady snímků můžete změnit z orientace na šířku na výšku nebo naopak.

 1. V zobrazení Normální stiskněte Alt+G, S, C. Otevře se okno Velikost snímku.

 2. V okně Velikost snímku stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na vybraném snímku a za ním aktuální orientace snímku, například "Na šířku".

  U čtecí zařízení JAWS uslyšíte: "Orientace, snímky, <aktuálně vybraná možnost>, přepínač zaškrtnuté".

  Tip: Když Předčítání, můžete si poslechnout možnosti v okně Velikost snímku a procházet je tak, že stisknete klávesy SR+Šipka nahoru nebo Šipka dolů.

 3. Pokud chcete změnit orientaci, stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Uslyšíte vybranou orientaci.

 4. Až s výběrem skončíte, stiskněte Enter. Uslyšíte „Microsoft PowerPoint, okno, tlačítko”. Otevře se okno potvrzení.

 5. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete maximalizovat velikost obsahu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Maximalizovat. Pokud máte na snímku hodně obsahu, nemusí se veškerý text při použití této možnosti vejde na snímek.

  • Pokud chcete obsah přizpůsobit tak, aby se vešel na snímek, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Zajistit přizpůsobení. Tato možnost může změnit velikost obsahu zmenšením písma tak, aby se celý vešel na snímek.

 6. Stiskněte Enter. Fokus se přesune na podokno Miniatury.

Změna formátu snímků

Pokud chcete změnit velikost snímku, můžete zvolit mezi dvěma výchozími možnostmi velikosti, Standardní (4:3) a Širokoúhlá (16:9), nebo si můžete velikost snímků přizpůsobit.

Změna velikosti snímku ze širokoúhlého na standardní formát nebo naopak

 1. V zobrazení Normální stiskněte Alt+G, S. Uslyšíte první položku v nabídce Velikost snímku. U čtecí zařízení JAWS uslyšíte: "Lower ribbon, customized group box" (Dolní pás karet, přizpůsobené skupinové pole).

 2. V nabídce Velikost snímku udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete vybrat standardní velikost, stiskněte opakovaně klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Standardní.

  • Pokud chcete vybrat širokoúhlou velikost, stiskněte opakovaně klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Širokoúhlá.

 3. Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte „Microsoft PowerPoint, okno, tlačítko”. Otevře se okno potvrzení.

 4. V okně Microsoft PowerPoint proveďte jednu z těchto akcí:

  • Pokud chcete maximalizovat velikost obsahu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Maximalizovat. Pokud máte na snímku hodně obsahu, nemusí se veškerý text při použití této možnosti vejde na snímek.

  • Pokud chcete obsah přizpůsobit tak, aby se vešel na snímek, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Zajistit přizpůsobení. Tato možnost může změnit velikost obsahu zmenšením písma tak, aby se celý vešel na snímek.

 5. Stiskněte Enter. Fokus se přesune na podokno Miniatury.

Přizpůsobení velikosti snímků

Pokud máte jinou velkost obrazovky nebo rozměry papíru, můžete požadovaným způsobem změnit velikost snímků.

 1. V zobrazení Normální stiskněte Alt+G, S, C. Otevře se okno Velikost snímku.

 2. Pokud chcete změnit velikost snímků v okně Velikost snímku, vyberte cílový formát prezentace nebo nastavte výšku, šířku a orientaci prezentace:

  • Pokud chcete vybrat cílový formát prezentace, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na velikosti snímků. Stisknutím klávesy Šipka dolů rozbalte rozevírací nabídku. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak stiskněte Enter.

  • Nastavení šířky a výšky:

   • Pokud chcete změnit šířku snímku, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Šířka. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte název hodnoty, kterou chcete použít, nebo zadejte hodnotu.

   • Pokud chcete změnit výšku snímku, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Výška. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte název hodnoty, kterou chcete použít, nebo zadejte hodnotu.

  Tip: Když Předčítání, můžete si poslechnout možnosti v okně Velikost snímku a procházet je tak, že stisknete klávesy SR+Šipka nahoru nebo Šipka dolů.

 3. Až s výběrem skončíte, stiskněte Enter. Uslyšíte „Microsoft PowerPoint, okno, tlačítko”. Otevře se okno potvrzení.

 4. V okně Microsoft PowerPoint udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete maximalizovat velikost obsahu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte"Maximalizovat". Pokud máte na snímku hodně obsahu, nemusí se veškerý text při použití této možnosti vejde na snímek.

  • Pokud chcete změnit velikost obsahu tak, aby se vešel na nový snímek, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Zajistit přizpůsobení. Tato možnost může změnit velikost obsahu zmenšením písma tak, aby se celý vešel na snímek.

 5. Stiskněte Enter. Fokus se přesune na podokno Miniatury.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a procházení PowerPoint

Pomocí PowerPoint klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému macOS, můžete do prezentací přidávat, odstraňovat a uspořádat snímky. Můžete také měnit jejich velikost a orientaci.

V následujícím příkladu se úkoly provádějí v zobrazení Normální v PowerPoint. Do normálního zobrazení přejdete stisknutím kombinace kláves Command+1.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

V tomto tématu

Přidání nového snímku

Do prezentace můžete snadno přidávat nové snímky, a to buď na základě rozložení aktuálního snímku, nebo na novém rozložení šablony.

Přidání nového snímku vycházejícího z aktuálního snímku

 1. Pokud PowerPoint snímku přidat nový snímek na základě rozložení předchozího snímku, stiskněte kombinaci kláves Command+Shift+N. VoiceOver oznámí, že jde o nový snímek, a snímek se přidá.

  Tip: Pokud chcete duplikovat aktuální snímek, stiskněte Command+Shift+D.

Přidání nového snímku založeného na rozložení šablony

 1. V zobrazení Normální stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud nepřejdete na kartu. Budete na kartě, která je aktuálně vybraná. V případě potřeby stiskněte opakovaně klávesu Šipka doleva, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na kartě Domů. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 2. Na kartě Domů jednou stiskněte klávesu Šipka dolů, abyste se dostali na pás karet.

 3. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů otevřete pás karet.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku nabídky Nový snímek.

 5. Nabídku otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+M. VoiceOver oznámí: "Nový snímek, okno. Nový snímek, galerie."

 6. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů galerii otevřete.

 7. Mezi položkami můžete přecházet pomocí šipkových kláves. Při procházení vám VoiceOver oznamuje názvy jednotlivých položek.

 8. Pokud chcete některé rozložení vybrat, stiskněte klávesu Enter. Snímek se přidá do prezentace.

Odstranění snímku

 1. Stisknutím Command+1 přejděte do zobrazení Normální.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o podokno Miniatury, seznam, 1 vybraná položka.

 3. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů podokno Miniatury otevřete. VoiceOver oznámí, že jste v podokně Miniatury, seznam, 1 vybraná položka.

 4. Stisknutím kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů můžete přecházet mezi snímky. Při procházení vám VoiceOver oznamuje názvy jednotlivých snímků.

 5. Až budete na snímku, který chcete odstranit, stiskněte klávesu Delete. Snímek se odebere.

Přeskupení snímků

Snímky můžete přeskupit tak, že vyjmete snímek z aktuálního umístění a vložíte ho na nové místo.

 1. V zobrazení Normální stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud VoiceOver neoznámí, že se jde o podokno Miniatury, seznam, 1 vybraná položka.

 2. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů podokno Miniatury otevřete. VoiceOver oznámí, že jste v podokně Miniatury, seznam, 1 vybraná položka.

 3. Stisknutím kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů můžete přecházet mezi snímky. Při procházení vám VoiceOver oznamuje názvy jednotlivých snímků.

 4. Až budete na snímku, který chcete přesunout, stiskněte Command+X, abyste snímek vyjmuli.

 5. Stisknutím kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů můžete přecházet mezi snímky. Při procházení vám VoiceOver oznamuje názvy jednotlivých snímků.

 6. Až budete na snímku, za který chcete vyjmutý snímek přidat, stiskněte klávesy Command+V a snímek se vloží.

Uspořádání snímků do oddílů

Snímky můžete přehledně uspořádat tak, že je seskupíte do oddílů. Pokud například spolupracujete na prezentaci s dalšími uživateli, můžete každému z nich přiřadit oddíl, na kterém bude pracovat.

Oddíly se zobrazují a oznamují v podokně miniatur v normálním zobrazení a v zobrazení Řazení snímků.

 1. V podokně Miniatury v zobrazení Normální přejděte na první snímek oddílu.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud nepřejdete na kartu. Pokud jste se nedostali na kartu Domů, opakovaně stiskněte klávesu Šipka doleva, dokud na ní nebudete. VoiceOver oznámí, že jde o kartu Domů, 1 z 8. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 3. Stisknutím klávesy Šipka dolů se přesuňte na pás karet. VoiceOver oznámí: "Scroll area" (Oblast posouvání). Momentálně se nacházíte v oblasti posouvání."

 4. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů otevřete pás karet. VoiceOver oznámí, že jde o oblast posunu, <počet položek>, <název tlačítka, na kterém je fokus>.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku nabídky Oddíl. Nabídku otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 6. Stisknutím Control+Option+Mezerník vyberte možnost Přidat oddíl.

 7. Zadejte název oddílu a stiskněte klávesu Enter. Oddíl se zobrazí v podokně Miniatury, a když na něj v tomto podokně přejdete, VoiceOver přečte jeho název.

Změna orientace snímků v prezentaci

PowerPoint snímky se automaticky nastaví v orientaci na šířku, ale orientaci snímku můžete změnit na výšku nebo naopak.

 1. V zobrazení Normální stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud nepřejdete na kartu. Pokud jste se nedostali na kartu Návrh, opakovaně stiskněte klávesu Šipka doprava nebo Šipka doleva, dokud na ní nebudete. VoiceOver oznámí, že jde o kartu Návrh, 3 z 8. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 2. Na kartě Návrh opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud VoiceOver oznámí, že jste na tlačítku nabídky Velikost snímku.

 3. Nabídku otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník. VoiceOver oznámí: "Pressed Slide Size, menu button. Momentálně jste v galerii."

 4. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů nabídku otevřete. VoiceOver oznámí, že jste v galerii Velikost snímku, <počet položek v nabídce>, <aktuálně vybraná velikost>.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud VoiceOver nesznámí, že jste na možnosti Vzhled stránky.

 6. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Otevře se dialogové okno Vzhled stránky.

 7. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava, dokud nepřejdete na požadovanou možnost orientace, například Orientace snímků na výšku nebo Orientace snímků na šířku, a pak ji stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník vyberte.

 8. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud VoiceOver nesznámí, že jste na výchozím tlačítku OK. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník tlačítko stiskněte.

 9. Pokud se aktuální obsah nevejde do vybrané orientace, otevře se dialogové okno s dotazem, jestli chcete upravit jeho velikost v souladu s vybranou orientací.

  • Pokud chcete obsah zmenšit, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud VoiceOver nesznámí, že jste na tlačítku Pro škálování dolů. Pomocí této možnosti můžete změnit velikost obsahu a zmenšit písmo tak, aby se celý obsah na snímek vešel.

  • Pokud chcete maximalizovat velikost obsahu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud VoiceOver oznámí, že jste na tlačítku Pro zvýšení velikosti. Pokud máte na snímku velké množství obsahu, může se při výběru této možnosti stát, že se celý obsah na snímek nevejde.

  Požadovanou možnost vyberte stisknutím klávesy Enter.

Změna velikosti snímků

Pokud chcete změnit velikost snímku, můžete zvolit mezi dvěma výchozími možnostmi, Standardní (4:3) a Širokoúhlá (16:9), nebo si můžete velikost sami přizpůsobit podle svých potřeb.

Změna velikosti snímku ze širokoúhlého na standardní formát nebo naopak

 1. V zobrazení Normální stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud nepřejdete na kartu. Pokud jste se nedostali na kartu Návrh, opakovaně stiskněte klávesu Šipka doprava nebo Šipka doleva, dokud na ní nebudete. VoiceOver oznámí, že jde o kartu Návrh, 3 z 8. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud VoiceOver oznámí, že jste na tlačítku nabídky Velikost snímku.

 3. Nabídku otevřete stisknutím kláves Control+Option+mezerník. VoiceOver oznámí: "Pressed Slide Size, menu button. Momentálně jste v galerii."

 4. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů otevřete nabídku. VoiceOver oznámí, že jste v galerii Velikost snímku, <počet položek v nabídce>, <aktuálně vybraná velikost>.

 5. Mezi jednotlivými možnostmi můžete přecházet stisknutím klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Při procházení vám VoiceOver bude oznamovat názvy možností.

 6. Pokud chcete některou velikost vybrat, stiskněte Control+Option+Mezerník.

 7. Pokud velikost zmenšujete, může se zobrazit dialogové okno s dotazem, jestli chcete velikost obsahu přizpůsobit vybrané velikosti:

  • Pokud chcete obsah zmenšit, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud VoiceOver oznámí, že jste na tlačítku Měřítko, výchozí. Pomocí této možnosti můžete změnit velikost obsahu a zmenšit písmo tak, aby se celý obsah na snímek vešel.

  • Pokud chcete maximalizovat velikost obsahu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku Nezmenšovat měřítko. Pokud máte na snímku velké množství obsahu, může se při výběru této možnosti stát, že se celý obsah na snímek nevejde.

  Požadovanou možnost vyberte stisknutím klávesy Enter.

Přizpůsobení velikosti snímků

 1. V zobrazení Normální stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud nepřejdete na kartu. Pokud jste se nedostali na kartu Návrh, opakovaně stiskněte klávesu Šipka doprava nebo Šipka doleva, dokud na ní nebudete. VoiceOver oznámí, že jde o kartu Návrh, 3 z 8. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud VoiceOver oznámí, že jste na tlačítku nabídky Velikost snímku.

 3. Nabídku otevřete stisknutím kláves Control+Option+mezerník. VoiceOver oznámí: "Pressed Slide Size, menu button. Momentálně jste v galerii."

 4. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů otevřete nabídku.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud VoiceOver nesznámí, že jste na možnosti Vzhled stránky.

 6. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Otevře se dialogové okno Vzhled stránky.

 7. Dvakrát stiskněte klávesu Šipka doprava. VoiceOver oznámí aktuálně vybranou velikost, například možnost Širokoúhlá nebo Předvádění na obrazovce (4:3).

 8. Možnosti zobrazíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 9. Mezi možnostmi můžete procházet stisknutím klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Při procházení vám VoiceOver bude oznamovat názvy možností. Pokud chcete některou z nich vybrat, stiskněte Control+Option+Mezerník.

 10. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud VoiceOver nesznámí, že jste na výchozím tlačítku OK. Tlačítko vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 11. Pokud měníte velikost, může se zobrazit dialogové okno s dotazem, jestli chcete velikost obsahu přizpůsobit vybrané velikosti:

  • Pokud chcete obsah zmenšit, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud VoiceOver nesznámí, že jste na tlačítku Pro zmenšování velikosti. Pomocí této možnosti můžete změnit velikost obsahu a zmenšit písmo tak, aby se celý obsah na snímek vešel.

  • Pokud chcete maximalizovat velikost obsahu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud VoiceOver oznámí, že jste na tlačítku Pro zvýšení velikosti. Pokud máte na snímku velké množství obsahu, může se při výběru této možnosti stát, že se celý obsah na snímek nevejde.

  Požadovanou možnost vyberte stisknutím klávesy Enter.

Viz taky

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a procházení PowerPoint

Pomocí PowerPoint čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v iOSu, můžete přidávat, odstraňovat a uspořádat snímky v prezentacích.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání, změna uspořádání a odstranění snímků v PowerPointu

Do prezentace si můžete snadno přidat nové snímky vycházející z rozložení aktuálního snímku nebo nové šablony nebo můžete snímky, které už nepotřebujete, odstranit. Snímky můžete také přeskupit tak, že vyjmete snímek z aktuálního umístění a vložíte ho na nové místo.

Přidání nového snímku

 1. V prezentaci potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, před který chcete přidat nový snímek. Při pohybu mezi snímky vám čtečka bude oznamovat snímky: Snímek <číslo snímku> z <celkového počtu snímků>.

 2. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte informace o výběru.

 3. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nového snímku, a potom poklepejte na obrazovku.

  Snímek se přidá do prezentace.

 4. Pokud chcete změnit rozložení vložili snímku, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Rozložení, a pak poklepejte na obrazovku. Pokud chcete procházet možnosti šablony, potáhněte prstem doprava. VoiceOver vám při pohybu oznámí šablony. U aktuálně vybraného rozložení uslyšíte "Vybráno" a název rozložení. Šablonu vyberete poklepáním na obrazovku.

Přeskupení snímků

 1. V prezentaci potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, který chcete přesunout. Při pohybu mezi snímky vám čtečka bude oznamovat snímky.

 2. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte informace o výběru.

 3. Poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Uslyšíte informace o tom, že se jedná o možnost zobrazit další položky a položku nabídky. Zobrazí se místní nabídka.

 4. V místní nabídce potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost vyjmout a položku nabídky. Potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, před který chcete přesunout vyjmutý snímek, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte informace o tom, že položka je vybraná.

 6. Poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Uslyšíte informace o tom, že se jedná o výběr všech položek a položku nabídky.

 7. Pokud chcete vložit snímek, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky Vložit, a potom poklepejte na obrazovku. Snímek se přesune do nového umístění.

Odstranění snímku

 1. V prezentaci potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, který chcete odstranit. Při pohybu mezi snímky vám čtečka bude oznamovat snímky.

 2. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte informace o výběru.

 3. Poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Uslyšíte informace o tom, že se jedná o možnost zobrazit další položky a položku nabídky.

 4. Poklepejte na obrazovku a pak potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o položku nabídky pro odstranění.

 5. Pokud chcete snímek odstranit, poklepejte na obrazovku.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Čtení a přidávání poznámek lektora a komentářů v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a procházení PowerPoint

V aplikaci PowerPoint pro Android můžete pomocí čtečky obrazovky TalkBack integrované v Androidu přidávat do prezentace snímky, odstraňovat je a měnit jejich uspořádání.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání, změna uspořádání a odstranění snímků v PowerPointu

Do prezentace si můžete snadno přidat nové snímky vycházející z rozložení aktuálního snímku nebo nové šablony nebo můžete snímky, které už nepotřebujete, odstranit. Snímky můžete také přeskupit tak, že vyjmete snímek z aktuálního umístění a vložíte ho na nové místo.

Přidání nového snímku

 1. V prezentaci v podokně miniatur táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, před který chcete přidat nový snímek. Při pohybu mezi snímky vám čtečka bude oznamovat čísla snímků.

 2. Poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Snímek se vybere a otevře se zobrazení pro úpravy.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém přepínači Zpět, a potom poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na podokno Miniatury.

 4. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Nový snímek. Potom poklepejte na obrazovku.

  Snímek se přidá do prezentace.

 5. Pokud chcete změnit rozložení vložili snímku, potáhněte v zobrazení pro úpravy snímku prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nabídce Rozložení, a potom poklepejte na obrazovku. V nabídce Rozložení potáhněte prstem doprava a procházejte tak možné šablony. TalkBack vám při pohybu oznámí šablony. U aktuálně vybraného rozložení uslyšíte název rozložení a "Vybrané". Šablonu vyberete poklepáním na obrazovku.

Přeskupení snímků

 1. V prezentaci v podokně miniatur táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, který chcete přesunout. Při pohybu mezi snímky vám bude čtečka oznamovat snímky.

 2. Poklepejte na obrazovku. Zobrazí se místní nabídka a uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit.

 3. V místní nabídce táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vyjmout. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, za který chcete přesunout vyjmutý snímek, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit.

 5. Pokud chcete vložit snímek, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit, a pak poklepejte na obrazovku. Snímek se přesune do nového umístění.

Odstranění snímku

 1. V prezentaci v podokně miniatur táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, který chcete odstranit. Při pohybu mezi snímky vám bude čtečka oznamovat snímky.

 2. Poklepáním na obrazovku otevřete místní nabídku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit.

 3. V místní nabídce potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odstranit.

 4. Pokud chcete snímek odstranit, poklepejte na obrazovku.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a procházení PowerPoint

Pomocí PowerPoint pro web klávesnice a čtečky obrazovky můžete přidávat, odstraňovat a uspořádat snímky v prezentacích. Aplikaci jsme otestovali jsme s programy Předčítání a JAWS, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office pro web mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace PowerPoint pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint pro web běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint pro web.

V tomto tématu

Přidání nového snímku

Do prezentace můžete přidat nové snímky, a to buď na základě rozložení aktuálního snímku, nebo na jiném rozložení.

 1. V zobrazení pro úpravystiskněte Alt+Windows klávesa s logem, N, S, I. Otevře se nabídka Nový snímek.

 2. V nabídce je vybrané rozložení snímku založené na aktuálním snímku. Pokud chcete procházet ostatní rozložení, opakovaně stiskněte šipkové klávesy, dokud neuslyšíte, že jste na rozložení, které chcete použít, a pak stiskněte Enter. Nový snímek se přidá do prezentace.

Přeskupení snímků

Snímky můžete přesouvat a změnit jejich pořadí v prezentaci.

 1. V zobrazení pro úpravystiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte číslo aktuálního snímku. Aplikace JAWS oznámí, že jste na panelu snímků.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte číslo snímku, který chcete přesunout.

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete daný snímek přesunout směrem k začátku prezentace, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Šipka nahoru. Snímek se přesune o jeden snímek nahoru.

  • Pokud chcete daný snímek přesunout směrem ke konci prezentace, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Šipka dolů. Snímek se přesune o jeden snímek dolů.

  • Pokud chcete daný snímek umístit jako první snímek v prezentaci, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+Šipka nahoru.

  • Pokud chcete daný snímek umístit jako poslední snímek v prezentaci, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+Šipka dolů.

Odstranění snímků

 1. V zobrazení pro úpravystiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte číslo aktuálního snímku. Aplikace JAWS oznámí, že jste na panelu snímků.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte číslo snímku, který chcete odebrat.

 3. Stiskněte Delete.

  Tip: Pokud chcete akci odstranění vrátit zpět, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Z.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a procházení PowerPoint

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×