Související témata
×
Formátování
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Formátování

Dostupné formáty čísel v Excelu

V Excelu můžete čísla v buňkách naformátovat třeba jako měnu, procenta, desetinná čísla, kalendářní data, telefonní čísla nebo čísla sociálního pojištění.

Řádek vzorců a související buňka

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.
 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk.

 2. Na kartě Domů vyberte v rozevíracím seznamu Číslo.

  Obecné informace Nebo můžete zvolit jednu z těchto možností:

  • Stiskněte ctrl + 1 a vyberte Číslo.

  • Klikněte pravým tlačítkem na buňku nebo oblast buněk, vyberteFormát buněk a vyberte Číslo.

  • Vyberte malou šipku, ikonu pro otevření dialogového okna a pak vyberte Číslo.

 3. Vyberte požadovaný formát.

Formáty čísel

Pokud chcete zobrazit všechny dostupné formáty čísel, vyberte ikonu pro otevření dialogového okna vedle položky Číslo na kartě Domů ve skupině Číslo .

Ikona pro otevření dialogového okna ve skupině Číslo

Formát

Popis

Obecný

Výchozí formát čísel, který aplikace Excel použije při zadání čísla. Většinou platí, že se čísla formátovaná pomocí formátu Obecný zobrazují přesně tak, jak je zadáte. Pokud však buňka není dostatečně široká, aby zobrazila celé číslo, budou čísla při použití formátu Obecný zaokrouhlena na desetinné hodnoty. U velkých čísel (s 12 nebo více číslicemi) je ve formátu Obecný také použit matematický (exponenciální) zápis.

Číslo

Slouží k obecnému zobrazení čísel. Můžete zadat počet požadovaných desetinných míst a také nastavit, zda chcete používat oddělovač tisíců a jak chcete zobrazovat záporná čísla.

Měna

Používá se pro obecné peněžní hodnoty a společně s čísly zobrazuje výchozí symbol měny. Můžete zadat počet požadovaných desetinných míst a také nastavit, zda chcete používat oddělovač tisíců a jak chcete zobrazovat záporná čísla.

Účetnický

Používá se také pro peněžní hodnoty, ale zarovnává symboly měn a desetinné čárky čísel ve sloupci.

Datum

Zobrazuje pořadová čísla data a času jako hodnoty kalendářních dat, a to podle typu a národního prostředí (umístění), které zadáte. Formáty data začínající hvězdičkou (*) odpovídají změnám v místním nastavení data a času zadávaným v Ovládacích panelech. Formáty bez hvězdičky nejsou nastavením v Ovládacích panelech ovlivněny.

Čas

Zobrazuje pořadová čísla data a času jako časové hodnoty, a to podle typu a národního prostředí (umístění), které zadáte. Formáty času začínající hvězdičkou (*) odpovídají změnám v místním nastavení data a času zadávaným v Ovládacích panelech. Formáty bez hvězdičky nejsou nastavením v Ovládacích panelech ovlivněny.

Procenta

Vynásobí hodnotu buňky číslem 100 a výsledek zobrazí společně se symbolem procenta (%). Můžete zadat počet požadovaných desetinných míst.

Zlomek

Zobrazuje číslo jako zlomek, a to podle typu zlomku, který zadáte.

Matematický

Zobrazuje číslo v exponenciálním zápisu tak, že část čísla nahradí textem E+n, kde E (exponent) násobí předchozí číslo deseti na ntou. Například číslo 12345678901 se při použití formátu Matematický s vyjádřením na dvě desetinná místa zobrazí jako 1,23E+10, což je 1,23krát deset na desátou. Můžete zadat počet požadovaných desetinných míst.

Text

Zachází s obsahem buňky jako s textem a zobrazí ho přesně tak, jak ho zadáte, a to i v případě zadání čísel.

Speciální

Zobrazuje číslo jako poštovní směrovací číslo (PSČ), telefonní číslo nebo rodné číslo.

Vlastní

Umožňuje změnit kopii existujícího kódu formátu čísla. Pomocí tohoto formátu lze vytvořit vlastní formát čísla, který je přidán do seznamu kódů formátů čísel. Můžete přidat 200 až 250 vlastních formátů čísel, a to v závislosti na jazykové verzi Excelu nainstalované v počítači. Další informace o vlastních formátech najdete v článku Vytvoření nebo odstranění vlastního formátu čísla.

U čísel můžete použít různé formáty a změnit tak, jak se budou zobrazovat. Formáty mění jenom způsob zobrazení čísel a neovlivňují hodnoty. Pokud například chcete, aby se číslo zobrazovalo jako měna, vybrali byste buňku s číselnou hodnotou > Měna.

Dostupné formáty čísel

Použitím formátu čísla se změní jenom způsob zobrazení čísla a neovlivní hodnoty buněk, které se používají k provádění výpočtů. Skutečnou hodnotu můžete zobrazit v Řádek vzorců.

Zobrazení číselné hodnoty na řádku vzorců

Tady je seznam dostupných formátů čísel a jejich použití v Excel pro web:

Formát čísla

Popis

Obecný

Výchozí formát čísla. Pokud buňka není dostatečně široká, aby zobrazila celé číslo, tento formát číslo zaokrouhlí. Například 25,76 se zobrazí jako 26.

Pokud je číslo 12 nebo více číslic, zobrazí obecný formát hodnotu s vědeckým (exponenciálním) zápisem.

Číselná hodnota s dvanácti nebo více číslicemi se zobrazuje v exponenciálním zápisu.

Číslo

Funguje velmi podobně jako formát Obecné , ale liší se tím, jak zobrazuje čísla s oddělovači desetinných míst a zápornými čísly. Tady je několik příkladů, jak oba formáty zobrazují čísla:

Ukázka zobrazení čísel s různými formáty, jako jsou Číslo a Obecný

Měna

Zobrazuje peněžní symbol s čísly. Počet desetinných míst můžete zadat pomocí možnosti Zvětšit desetinné číslo nebo Zmenšit počet desetinných míst.

Zvýšení nebo snížení počtu desetinných míst při formátování čísel

Účetnický

Používá se také pro peněžní hodnoty, ale zarovná symboly měny a desetinné čárky čísel ve sloupci.

Datum (krátké)

Zobrazuje datum v tomto formátu:

Krátký formát data

Datum (dlouhé)

Zobrazí měsíc, den a rok v tomto formátu:

Dlouhý formát data

Čas

Zobrazí pořadová čísla data a času jako časové hodnoty.

Procenta

Vynásobí hodnotu buňky číslem 100 a výsledek zobrazí společně se symbolem procenta (%).

Pomocí možnosti Zvětšit desetinné místo nebo Zmenšit počet desetinných míst určete požadovaný počet desetinných míst.

Zvýšení nebo snížení počtu desetinných míst při formátování čísel

Zlomek

Zobrazí číslo jako zlomek. Například 0,5 se zobrazí jako 1/2.

Matematický

Zobrazí čísla v exponenciálním zápisu a nahradí část čísla E+n, kde E (Exponent) vynásobí předchozí číslo číslem 10 na n. mocninu. Například číslo 12345678901 se při použití formátu Matematický s vyjádřením na dvě desetinná místa zobrazí jako 1,23E+10, což je 1,23krát deset na desátou. Pokud chcete určit počet desetinných míst, která chcete použít, použijte možnost Zvětšit desetinné místo nebo Zmenšit desetinné místo.

Text

Zachází s hodnotou buňky jako s textem a zobrazuje ji přesně tak, jak ji zadáváte, i když zadáváte čísla. Přečtěte si další informace o formátování čísel jako textu.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat odborníka z komunity Excel Tech nebo získat podporu v komunitách.

Viz také

Formátování čísel jako měny v Excelu

Formátování čísel

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×