Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Pokud chcete vzít tři samostatné hodnoty a sloučit je tak, abyste vytvořili datum, použijte excelovou funkci DATUM.

Funkce DATUM vrací pořadové číslo, které představuje určité datum.

Syntaxe: DATUM(rok;měsíc;den)

Syntaxe funkce DATUM má následující argumenty:

 • Rok    Povinný údaj. Hodnota argumentu rok může být složená z jedné až čtyř číslic. Excel interpretuje argument rok podle kalendářního systému, který používá váš počítač. Microsoft Excel pro systém Windows používá výchozí kalendářní systém 1900, což znamená, že prvním datem je 1. leden 1900.

  Tip: Pokud budete používat čtyři číslice pro argument rok, předejdete nežádoucím výsledkům. Například hodnota 07 může znamenat rok 1907 nebo rok 2007. Rok složený ze čtyř číslic zabrání nejasnostem.

  • Pokud je hodnota argumentu rok v rozmezí 0 až 1899 (včetně), vypočítá se rok přičtením hodnoty 1900. Například vzorec DATUM(108;1;2) vrátí datum 2. ledna 2008 (1900+108).

  • Pokud je hodnota argumentu rok v rozmezí 1900 až 9999 (včetně), použije se tato hodnota jako rok. Například vzorec DATUM(2008;1;2) vrátí datum 2. ledna 2008.

  • Pokud je hodnota argumentu rok menší než 0 nebo je 10000 a větší, vrátí aplikace Excel chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Měsíc:    Povinný argument. Kladné nebo záporné celé číslo, které představuje měsíc v roce od 1 do 12 (leden až prosinec).

  • Pokud je hodnota argumentu měsíc větší než 12, argument měsíc způsobí přičtení tohoto počtu měsíců k prvnímu měsíci daného roku. Například vzorec DATUM(2008;14;2) vrátí pořadové číslo představující datum 2. února 2009.

  • Pokud je hodnota argumentu měsíc menší než 1, odečte se hodnota argumentu měsíc plus 1 od prvního měsíce zadaného roku. Například vzorec DATUM(2008;-3;2) vrátí pořadové číslo představující datum 2. září. 2007.

 • Den:    Povinný argument. Kladné nebo záporné celé číslo představující den v měsíci od 1 do 31.

  • Pokud je hodnota argumentu den větší než počet dní v zadaném měsíci, přičte se hodnota argumentu den k prvnímu dni zadaného měsíce. Například vzorec DATUM(2008;1;35) vrátí pořadové číslo představující datum 4. února. 2008.

  • Pokud je hodnota argumentu den menší než 1, odečte se hodnota argumentu den plus 1 od prvního dne zadaného měsíce. Například vzorec DATUM(2008;1;-15) vrátí pořadové číslo představující datum 16. prosince. 2007.

Poznámka: Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby bylo možné je použít ve výpočtech. Datum 1. ledna 1900 má pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 447. den po 1. lednu 1900. Abyste zobrazili správné datum, budete potřebovat změnit formát čísla (Formát buněk).

Funkce DATUM – příklad 1

Syntaxe: DATUM(rok;měsíc;den).

Příklad: =DATUM(C2;A2;B2) sloučí rok z buňky C2, měsíc z buňky A2 a den z buňky B2 a vloží je do jedné buňky jako datum. V příkladu níže je konečný výsledek v buňce D2.

Funkce DATUM – příklad 2

Potřebujete vložit kalendářní data bez vzorce? Žádný problém. Můžete do buňky vložit aktuální datum a čas, nebo můžete vložit datum, které se samo aktualizuje. Také je možné data v buňkách listu vyplňovat automaticky.

 1. Na kartě Domů v části Číslo vyberte ether Dlouhé datum nebo Krátké datum.

 2. Případně můžete kliknout pravým tlačítkem na buňky, které chcete změnit, a vybrat Formát buněk nebo stisknout Ctrl+1. Na Macu stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na buňky (Command+1 na Macu).

 3. V nabídce Kategorie vyberte Datum.

 4. 3. Zvolte národní prostředí (umístění) a formát data, který chcete použít.

 5. Další informace o formátování kalendářních dat najdete v tématu Nastavení požadovaného formátu data.

  Formátování buňky jako data

Funkci DATUM můžete použít k vytvoření kalendářního data, které bude založené na datu jiné buňky. Můžete třeba použít funkci ROK, MĚSÍC a DEN a vytvořit datum výročí, které je založené na jiné buňce. Řekněme, že první den v práci zaměstnance, je 10. 1. 2016. Funkcí DATUM můžete vytvořit datum jeho pátého výročí v práci:

Výpočet kalendářního data založeného na jiném datu

 1. Funkce DATUM vytvoří kalendářní datum.

  =DATUM(ROK(C2)+5;MĚSÍC(C2);DEN(C2))

 2. Funkce ROK použije buňku C2 a extrahuje hodnotu 2012.

 3. Příkaz +5 potom přidá 5 let a jako rok výročí vznikne v buňce D2 rok 2017.

 4. Funkce MĚSÍC extrahuje z buňky C2 hodnotu 3. Tak v buňce D2 vznikne 3. měsíc.

 5. Funkce DEN extrahuje z buňky C2 hodnotu 14. Tak v buňce D2 vznikne 14. den.

Pokud otevřete soubor pocházející z jiného programu, Excel se v datech pokusí rozpoznat kalendářní data. Někdy se ale kalendářní data rozpoznat nedají. Může to být tím, že čísla nepřipomínají typické datum nebo jsou kalendářní data naformátovaná jako text. V takovém případě můžete k převodu informací na data použít funkci DATUM. Například na následujícím obrázku je v buňce C2 datum v tomto formátu: RRRRMMDD. Zároveň je tato buňka naformátovaná jako text. Abychom ji převedli na datum, použili jsme funkci DATUM ve spojení s funkcemi ZLEVA, ČÁST a ZPRAVA.

Převedení textových řetězců a čísel na kalendářní data

 1. Funkce DATUM vytvoří kalendářní datum.

  =DATUM(ZLEVA(C2;4);ČÁST(C2;5;2);ZPRAVA(C2;2))

 2. Funkce ZLEVA použije buňku C2 a vrátí první čtyři znaky zleva. Tak v buňce D2 vznikne rok 2014.

 3. Funkce ČÁST použije buňku C2 a vrátí dva znaky napravo, počínaje pátým znakem. a vrátí dva znaky napravo, počínaje pátým znakem. Tak v buňce D2 vznikne 03. měsíc. Hodnota 0 není součástí konečného výsledku, protože formátování buňky D2 je nastavené na Datum.

 4. Funkce ZPRAVA použije buňku C2 a vrátí první dva znaky zprava. Tak v buňce D2 vznikne 14. den.

Pokud chcete datum zvětšit nebo zmenšit o určitý počet dnů, jednoduše k hodnotě nebo odkazu na buňku s datem přidejte (nebo od nich odečtěte) požadovaný počet dní.

V následujícím příkladu buňka A5 obsahuje datum, které chcete zvýšit a snížit o 7 dnů (hodnota v buňce C5).

Zvětšení nebo zmenšení data o určitý počet dnů

Viz také

Sčítání nebo odčítání kalendářních dat

Vložení aktuálního data a času do buňky

Automatické vyplnění dat v buňkách listu

Funkce ROK

Funkce MĚSÍC

Funkce DEN

Funkce DNES

Funkce DATUMHODN

Funkce data a času (odkazy)

Všechny funkce v Excelu (podle kategorie)

Všechny funkce Excelu (podle abecedy)

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×