Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Funkce HODNOTA.NA.TEXT umožňuje změnit způsob zobrazení čísla tak, že pro něho nastavíte formátování pomocí kódů formátů. Je užitečná v situacích, kdy chcete zobrazit čísla v čitelnějším formátu nebo zkombinovat čísla s textem nebo symboly.

Poznámka: Funkce TEXT převádí čísla na text, což může ztížit odkaz v pozdějších výpočtech. Nejlepší je ponechat původní hodnotu v jedné buňce a pak použít funkci TEXT v jiné buňce. Pokud pak budete potřebovat vytvořit další vzorce, odkazujte vždycky na původní hodnotu, ne na výsledek funkce HODNOTA.NA.TEXT.

Syntaxe

HODNOTA.NA.TEXT(hodnota; formát)

Syntaxe funkce HODNOTA.NA.TEXT má následující argumenty:

Název argumentu

Popis

hodnota

Číselná hodnota, kterou chcete převést na text

formát

Textový řetězec definující formátování, které se má použít na hodnotu

Základní informace

V nejjednodušší podobě funkce HODNOTA.NA.TEXT říká:

 • =HODNOTA.NA.TEXT(Hodnota, kterou chcete formátovat;"Kód formátu, který chcete použít")

Tady jsou některé oblíbené příklady, které si můžete zkopírovat přímo do Excelu a dále s nimi experimentovat. Všimněte si, že kódy formátu se zadávají do uvozovek.

Vzorec

Popis

=HODNOTA.NA.TEXT(1234,567;"# ##0,00 Kč")

Měna s oddělovačem tisíců a 2 desetinnými místy, například 1 234,57 Kč. Všimněte si, že Excel hodnotu zaokrouhlil na 2 desetinná místa.

=HODNOTA.NA.TEXT(DNES();"DD. MM. RRRR")

Dnešní datum ve formátu DD. MM. RRRR, například 18. 01. 2017.

=HODNOTA.NA.TEXT(DNES();"DDDD")

Dnešní den v týdnu, například středa

=HODNOTA.NA.TEXT(NYNÍ();"HH:MM")

Aktuální čas, například 13:29

=HODNOTA.NA.TEXT(0,285;"0,0%")

Procenta, například 28,5%

=HODNOTA.NA.TEXT(4,34;"# ?/?")

Zlomek, například 4 1/3

=PROČISTIT(HODNOTA.NA.TEXT(0,34;"# ?/?"))

Zlomek, například 1/3. V tomto vzorci se pomocí funkce PROČISTIT odebere mezera, která by jinak byla na začátku před zlomkem.

=HODNOTA.NA.TEXT(12200000;"0,00E+00")

Exponenciální notace, například 1,22E+07

=HODNOTA.NA.TEXT(1234567898;"(###) ###-####")

Zvláštní formát pro telefonní čísla používaná v USA, například (123) 456-7898

=HODNOTA.NA.TEXT(1234;"0000000")

Přidání nul (0) na začátku, například 0001234

=HODNOTA.NA.TEXT(123456;"##0° 00' 00''")

Vlastní formát pro zeměpisnou šířku nebo délku

Poznámka: Kromě funkce HODNOTA.NA.TEXT existují i další způsoby, jak měnit formátování. Formát můžete změnit bez vzorce stisknutím kombinace kláves CTRL+1 (nebo Obrázek příkazového tlačítka počítače MAC+1 na Macu) a pak požadovaný formát vyberte v dialogovém okně Formát buněk > číslo .

Stažení příkladů

Můžete si stáhnout ukázkový sešit se všemi příklady funkce HODNOTA.NA.TEXT uvedenými v tomto článku a několika dalšími k tomu. Můžete se jím inspirovat nebo pro funkci HODNOTA.NA.TEXT vytvořit vlastní kódy formátu.

Stáhnout příklady excelové funkce HODNOTA.NA.TEXT

Další kódy formátu, které jsou k dispozici

Pomocí dialogového okna Formát buněk můžete najít další dostupné kódy formátu:

 1. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+1 (Obrázek příkazového tlačítka počítače MAC+1 na Macu) zobrazíte dialogové okno Formát buněk .

 2. Vyberte požadovaný formát na kartě Číslo.

 3. Vyberte možnost Vlastní .

 4. Příslušný kód formátu se teď zobrazí v poli Typ. V tomto případě vyberte v poli Typ všechno kromě znaků | a @. V příkladu níže jsme vybrali a zkopírovali jenom dd. mm. rrrr.

 5. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+C zkopírujte kód formátu a stisknutím klávesy Storno zavřete dialogové okno Formát buněk .

 6. Teď můžete kód formátu do vzorce s funkcí HODNOTA.NA.TEXT vložit jednoduše stisknutím Ctrl+V a vytvoříte například vzorec =HODNOTA.NA.TEXT(B2;"dd. mm. rrrr"). Nezapomeňte kód formátu vložit do uvozovek ("kód formátu"), jinak vám Excel zobrazí chybovou zprávu.

Příklad použití dialogu Formát > Buňky > Číslo > Vlastní tak, aby za vás Excel vytvořil formátovací řetězce.

Kódy formátu podle kategorie

Následuje několik příkladů, jak můžete u hodnot použít různé formáty čísel pomocí dialogového okna Formát buněk a potom pomocí možnosti Vlastní zkopírovat tyto kódy formátu do funkce TEXT .

Proč Excel odstraňuje úvodní nuly?

Excel je trénovaný tak, aby očekával, že v buňkách se budou zadávat čísla – ne čísla, která vypadají jako text, jako jsou čísla dílů nebo skladové jednotky (SKU). Pokud chcete úvodní nuly zachovat, naformátujte před vložením nebo zadáním hodnot vstupní oblast jako text. Vyberte sloupec nebo oblast, kam budete zadávat hodnoty, stisknutím CTRL+1 otevřete dialog Formát buněk a na kartě Číslo vyberte Text. Excel teď bude úvodní nuly zachovávat.

Pokud jste už zadali data a Excel počáteční nuly odstranil, můžete je pomocí funkce HODNOTA.NA.TEXT přidat zpátky. Použijte vzorec =HODNOTA.NA.TEXT(hodnota;"00000"), který odkazuje na horní buňku hodnot a ve kterém počet nul představuje celkový počet znaků, které se mají zobrazit. Pak ho zkopírujte a vložte do zbývajících částí rozsahu.

Příklady použití funkce HODNOTA.NA.TEXT k formátování počátečních nul. =HODNOTA.NA.TEXT(A2,"00000")

Pokud z nějakého důvodu potřebujete převést textové hodnoty zpátky na čísla, můžete je vynásobit hodnotou 1, například =D4*1, nebo použít dvojitý unární operátor (--), například =--D4.

Excel odděluje tisíce mezerou, pokud formát obsahuje mezeru, která je uzavřena znaky křížku (#) nebo nulami. Pokud je například formát nastavený na "# ###", zobrazí Excel číslo 12200000 jako 12 200 000.

Mezera za zástupným symbolem číslice vydělí číslo hodnotou 1 000. Pokud je například formát nastavený na "# ###,0 ", zobrazí Excel číslo 12200000 jako 12 200,0.

Příklady funkce HODNOTA.NA.TEXT s oddělovačem tisíců

Poznámky: 

 • Oddělovač tisíců je závislý na místních nastaveních. V České republice používáme mezeru, ale v jiných národních prostředích by to mohla být čárka nebo tečka.

 • Oddělovač tisíců je dostupný pro formáty Číslo, Měna a Účetnický.

Níže jsou příklady standardních formátů z kategorie Číslo (čísla s oddělovači tisíců a desetinnými místy), Měna a Účetnický. Formát Měna umožňuje vložit libovolný symbol měny a zarovnat ho vedle hodnoty. Formát Účetnický zarovnává symboly měny a desetinné čárky ve sloupci. Rozdíly mezi kódy pro formáty Měna a Účetnický si můžete prohlédnout níže. Uvidíte například, že ve formátu Účetnický se jako oddělovač používá hvězdička.

Příklady funkce HODNOTA.NA.TEXT s formáty Číslo, Měna a Účetnický

Pokud chcete najít kód formátu pro symbol měny, stiskněte napřed Ctrl+1 (nebo Obrázek příkazového tlačítka počítače MAC+1 na Macu), vyberte požadovaný formát a pak zvolte symbol v rozevíracím seznamu Symbol:

Výběr symbolu měny v dialogu Formát buněk

Pak vlevo v seznamu Druh klikněte na Vlastní a zkopírujte kód formátu včetně symbolu měny.

Funkce HODNOTA.NA.TEXT – vlastní měna se symbolem

Poznámka: Funkce HODNOTA.NA.TEXT nepodporuje barevné formátování, takže pokud z dialogu Formát buněk zkopírujete kód formátu čísla, který zahrnuje barvu, například # ##0,00 Kč;[Červená]# ##0,00 Kč, tak funkce HODNOTA.NA.TEXT kód formátu přijme, ale barvu nezobrazí.

Způsob, jakým se zobrazí kalendářní data, můžete měnit pomocí písmen D pro den, M pro měsíc a R pro rok.

Kódy formátů pro dny, měsíce a roky

V kódech formátu ve funkci HODNOTA.NA.TEXT se nerozlišují velká a malá písmena, takže můžete použít M i m, D i d a R i r.

Mynda Treacy (MVP pro Excel)

Mynda doporučuje...

Pokud sdílíte excelové soubory a sestavy s uživateli z různých zemí, pravděpodobně jim budete chtít dát sestavu v jejich jazyce. Mynda Treacy, MVP pro Excel, má skvělé řešení, které je popsané v článku Zobrazení excelových dat v různých jazycích. Článek také obsahuje ukázkový sešit, který si můžete stáhnout.

Způsob, jakým se zobrazí časové údaje, můžete měnit pomocí písmen H pro hodiny, M pro minuty, S pro sekundy a dop./odp. pro 12hodinový formát.

Časové formáty pro hodiny, minuty a sekundy

Pokud dop./odp. vynecháte, zobrazí se čas ve 24hodinovém formátu.

V kódech formátu ve funkci HODNOTA.NA.TEXT se nerozlišují velká a malá písmena, takže můžete použít H i h, M i m, S i s a DOP./ODP. i dop./odp.

Způsob zobrazení desetinných hodnot můžete změnit pomocí formátů s procenty (%).

Kódy formátů pro procenta

Způsob zobrazení desetinných hodnot můžete změnit pomocí formátů se zlomky (?/?) .

Kódy formátů pro zlomky

Exponenciální notace je způsob zobrazení, ve kterém se používá desetinné číslo mezi 1 a 10 vynásobené násobkem 10. Často se používá ke zkrácení zobrazení velkých čísel.

Kódy formátů pro exponenciální notaci

Excel nabízí 4 speciální formáty:

 • PSČ: "000\ 00"

 • PSČ (bez mezery): "00000"

 • Telefonní číslo: "[<=99999]###\ ##;##\ ##\ ##"

 • Telefonní číslo (dlouhé): "[<=9999999]###\ ##\ ##;##\ ##\ ##\ ##"

Speciální formáty pro funkci HODNOTA.NA.TEXT

Speciální formáty se liší v závislosti na národním prostředí. Pokud speciální formáty pro vaše národní prostředí nevyhovují vašim potřebám, můžete si vytvořit vlastní v dialogu Formát buněk > Vlastní.

Běžná situace

Funkce HODNOTA.NA.TEXT se málokdy používá samostatně, spíše se využívá společně s něčím dalším. Řekněme, že chcete zkombinovat text a číselnou hodnotu, jako například „Zpráva vytištěná dne: 14.03.2012“ nebo „Týdenní výnosy: 66 348,72 Kč“. Samozřejmě to můžete do Excelu zadat ručně, ale tím popřete požadovaný účel, aby to Excel udělal za vás. Když zkombinujete text a formátovaná čísla, jako jsou kalendářní data, časy, měny atd., tak ale Excel bohužel neví, jak je chcete zobrazit, takže formát čísla nezpracuje. A právě to je případ, kdy je funkce HODNOTA.NA.TEXT velmi užitečná. S její pomocí přimějete Excel formátovat hodnoty přesně tak, jak chcete. Stačí jen nastavit správný kód formátu, například "DD.MM.RRRR".

V následujícím příkladu uvidíte, co se stane, když se pokusíte spojit text a číslo bez použití funkce HODNOTA.NA.TEXT. V tomto případě používáme operátor ampersand (&) pro zřetězení textového řetězce, mezeru (" ") a hodnoty: =A2&" "&B2.

Příklad spojení textu bez funkce HODNOTA.NA.TEXT

Jak vidíte, Excel odebral formátování kalendářního data z buňky B2. V dalším příkladu uvidíte, jak funkce HODNOTA.NA.TEXT umožňuje použít požadovaný formát.

Příklad spojení textu pomocí funkce HODNOTA.NA.TEXT

Aktualizovaný vzorec je:

 • Buňka C2: =A2&" "&HODNOTA.NA.TEXT(B2;"dd.mm.rrrr") – formát kalendářního data

Časté otázky

Bohužel to nemůžete udělat pomocí funkce TEXT ; potřebujete použít kód jazyka VBA (Visual Basic for Applications). Následující odkaz obsahuje metodu: Jak v Excelu převést číselnou hodnotu na anglická slova.

Ano, můžete použít funkce VELKÁ, MALÁ a VELKÁ2. Funkce =VELKÁ("ahoj") například vrátí AHOJ.

Ano, ale je nutné provést několik kroků. Nejprve vyberte buňku nebo buňky, ve kterých se to má stát, a stisknutím kombinace kláves Ctrl+1 otevřete dialogové okno Formát > buňky , potom zarovnejte > ovládací prvek Text > zaškrtněte možnost Zalamovat text . Potom upravte dokončenou funkci HODNOTA.NA.TEXT tak, aby zahrnovala ASCII funkci ZNAK(10) v místě, kam chcete vložit konec řádku. Možná budete muset upravit šířku sloupců podle toho, jak vypadá zarovnání v konečném výsledku.

Příklad použití funkce HODNOTA.NA.TEXT s funkcí ZNAK(10) pro vložení konce řádku. ="Dnes je:"& ZNAK(10))&HODNOTA.NA.TEXT(DNES(),"MM/DD/YY")

V tomto případě jsme použili: ="Dnes je: "&ZNAK(10)&HODNOTA.NA.TEXT(DNES();"dd.mm.rrrr")

Označuje se jako vědecký zápis a excel automaticky převede čísla delší než 12 číslic, pokud jsou buňky naformátované jako Obecné, a 15 číslic, pokud jsou buňky formátované jako číslo. Pokud potřebujete zadat dlouhé číselné řetězce, ale nechcete je převést, naformátujte příslušné buňky před zadáním nebo vložením hodnot do Excelu jako Text .

Mynda Treacy (MVP pro Excel)

Mynda doporučuje...

Pokud sdílíte excelové soubory a sestavy s uživateli z různých zemí, pravděpodobně jim budete chtít dát sestavu v jejich jazyce. Mynda Treacy, MVP pro Excel, má skvělé řešení, které je popsané v článku Zobrazení excelových dat v různých jazycích. Článek také obsahuje ukázkový sešit, který si můžete stáhnout.

Viz také

Vytvoření nebo odstranění vlastního formátu čísla

Převod čísel uložených jako text na čísla

Všechny funkce v Excelu (podle kategorie)

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×