Dialogové okno Upravit příjemce

V tomto dialogovém okně můžete vybrat příjemce, kterým chcete poslat poštu.

 • Seznam příjemců    Zobrazuje všechny záznamy, které se budou používat v hromadné korespondenci. Každý řádek je ve výchozím nastavení vybraný. Vymažte jména, na která nechcete posílat.

 • Zdroj dat    Pokud chcete změnit jednotlivá pole nebo přidat záznamy, vyberte Upravit. Pokud jste seznam vytvořili nebo vlastníte, můžete taky odstranit záznamy nebo přizpůsobit sloupce ve zdroji dat. Aktualizace aktualizuje seznam příjemců, pokud ho potřebuje.

 • Seřadit     Výběrem až tří úrovní polí seřadíte vzestupně nebo sestupně. Seznam příjemců se znovu zobrazí tak, aby odrážel řazení. Další informace najdete v tématu Dialogové okno Seřadit možnosti dotazu.

 • Filtr:    Porovná pole seznamu a porovná je s jedním nebo více řetězci, které poskytnete. Mezi porovnání patří:

  • Rovno nebo Ne rovno

  • Menší nebo větší než

  • Menší nebo rovno nebo Větší než nebo rovno

  • Je prázdné nebo Není prázdné.

  • Obsahuje nebo neobsahuje

  Při porovnání se rozlišují malá a velká písmena, takže megan odpovídá megan, Megan nebo mEGAN. Seznam příjemců se znovu zobrazí tak, aby odrážel výsledky filtru. Další informace najdete v tématu Dialogové okno Filtr možností dotazu.

 • Vyhledání duplicit    Prohledá a zobrazí všechny duplicitní záznamy založené na polích Jméno a Příjmení. V seznamu můžete vymazat pole pro všechny, které nechcete zahrnout do korespondence. Zrušením zaškrtnutí políčka neodeberete záznam z hlavního seznamu příjemců, jenom zrušíte zaškrtnutí políčka přidruženého k tomuto jménu.

 • Najít příjemce    Prohledá a zvýrazní záznamy poli, která odpovídají textu, který zadáte. Můžete prohledát všechna pole v záznamech nebo zadat jenom jedno, například Město nebo Stát. Když je nalezeno více než jeden a první se zvýrazní. Pokud chcete posouvat všechny shody, vyberte Najít další.

 • Ověření adres    Ke kontrole adresy ve zdroji dat používá technologii ověření adresy třetí strany. Pokud nemáte žádné nastavení, výběrem této možnosti se zobrazí možnost přejít na stránku, kde najdete další informace, kde si můžete službu koupit.

 • OK    Ukončí dialogové okno. Změny se už ukládají při použití řazení, filtrů nebo jiných parametrů.

Dialogové okno Upravit příjemce

Úprava seznamu adresátů

Přejděte na Korespondence >Upravit seznam příjemců a upravte seznam příjemců.

Úprava položek seznamu    Zobrazuje zdroj dat po jednom záznamu. Zvolte a upravte všechna pole. Změny se uloží, pokud přepnete na jiný záznam nebo vyberete OK.

Najít    Vyhledá shodu s řetězcem zadaným pro pole ve zdroji dat. Hledání rozlišuje malá a velká písmena, takže MEGAN najde Megan, Megan a mEGAN. Pokud se v dialogovém okně Upravit položky seznamu zobrazí dialogové okno Najít v poli, můžete ho přesunout z cesty, abyste viděli záznamy, které najde. Pokud chcete pokračovat v hledání, vyberte Najít další. Automaticky otevírané okno vám řekne, kdy Word dosáhl konce databáze zdroje dat.

Zobrazit zdroj    Zobrazí dokument s tabulkou položek v souboru zdroje dat. Můžete ho použít k rychlým změnám mnoha polí. Tabulátor od pole k poli Pokud chcete přidat záznamy, doporučujeme vybrat tabulku a zapnout ohraničení (Domů > Ohraničení). Přejděte na poslední pole posledního záznamu a stiskněte klávesu Tab. Tím se vytvoří nový záznam. Můžete taky přejít na Rozložení vedle položky Návrh tabulky a výběrem možnosti Vložit nad nebo pod přidat nový záznam.

OK    Zavře dialogové okno.

Dialogové okno Upravit příjemce

Seřazení seznamu pro vyhledání skupin

Seznam příjemců můžete seřadit tak, aby vaše informace seskupit určitým způsobem, třeba podle konkrétních měst.

 1. Přejděte na Korespondence a >příjemci filtru.

 2. Vyberte Seřadit záznamy > seřadit podlea vyberte název pole, podle kterého chcete řadit.

  Po kliknutí na Řazení záznamů se položky hromadné korespondence seřadí.

  Pokud chcete řadit podle více polí – například podle státu a potom podle města, vyberte Potom podle a potom vyberte další pole, podle kterých chcete řadit.

  Po kliknutí je možné provést řazení podle více polí.

 3. Když jsou všechna pole seřazená podle toho, jak chcete, vyberte OK.

  Další informace najdete v tématu Dialogové okno Seřadit možnosti dotazu.

Vyfiltrování seznamu, aby se zobrazovaly jenom řádky, které chcete použít

Seznam si můžete vyfiltrovat tak, abyste viděli jenom ty lidi nebo položky, které chcete použít pro hromadnou korespondenci, například jenom lidi z konkrétního města nebo jenom skladové položky za určitou cenu.

 1. Vyberte Korespondence >Filtrovat příjemce.

  Po kliknutí je možné seznam hromadné korespondence filtrovat.

 2. V části Filtrovat záznamyvyberte sloupec, podle kterého chcete filtrovat.

  Klikněte na pole, podle kterého chcete filtrovat.

 3. Vyberte Porovnánía typ porovnání, které chcete provést.

  Klikněte na možnosti Porovnání, které chcete nastavit.

 4. Do pole Porovnat s zadejte hodnotu pro filtr.

 5. Vyberte A nebo Neboa potom přidejte do filtru další podmínku. Vyberte třeba Nebo, v seznamu Pole zvolte Město, vyberte Rovno azadejte název druhého města.

 6. Vyberte OK.

 7. Další informace najdete v tématu Dialogové okno Filtr možností dotazu.

Teď můžete do dokumentu, který používáte pro hromadnou korespondenci nebo hromadnou korespondenci ve Wordu, vložit pole hromadné korespondence.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×