Funkce INDEX vrací hodnotu nebo odkaz na hodnotu v tabulce nebo oblasti.

Váš prohlížeč nepodporuje video.

Funkce INDEX se dá použít dvěma způsoby:

 • Pokud chcete vrátit hodnotu zadané buňky nebo matice buněk, podívejte se na maticovou formu.

 • Pokud chcete vrátit odkaz na zadané buňky, podívejte se na formu odkazu.

Maticová forma

Popis

Vrátí hodnotu prvku v tabulce nebo matici vybrané indexy čísel řádků a sloupců.

Funkce INDEX v maticové formě se používá, jestliže je první argument této funkce maticovou konstantou.

Syntaxe

INDEX (pole, řádek; [sloupec])

Maticová forma funkce INDEX má následující argumenty:

 • matice    Povinný argument. Jedná se o oblast buněk nebo maticovou konstantu.

  • Pokud argument matice obsahuje jenom jeden řádek nebo sloupec, je row_num nebo column_num argument nepovinný.

  • Pokud má pole více než jeden řádek a více sloupců a použije se row_num nebo column_num, vrátí funkce INDEX matici celého řádku nebo sloupce v matici.

 • Řádek    Povinné, pokud column_num není k dispozici. Určuje řádek v matici, ze kterého chcete vrátit hodnotu. Pokud row_num, je column_num povinný.

 • Sloupec    Nepovinný argument. Určuje sloupec v matici, ze kterého chcete vrátit hodnotu. Pokud column_num, je row_num povinný.

Poznámky

 • Pokud se row_num i column_num argumenty, vrátí funkce INDEX hodnotu v buňce v průsečíku row_num a column_num.

 • row_num a column_num musí odkazovat na buňku v matici. v opačném případě vrátí funkce INDEX #REF! .

 • Pokud nastavíte row_num nebo column_num na 0 (nula), vrátí funkce INDEX matici hodnot pro celý sloupec nebo řádek. Pokud chcete použít hodnoty vrácené jako matici, zadejte funkci INDEX jako maticový vzorec.

  Poznámka: Pokud máte aktuální verzi Microsoft 365 ,můžete vzorec zadat do levé horní buňky výstupní oblasti a stisknutím klávesy ENTER vzorec potvrdit jako dynamický maticový vzorec. Jinak je nutné vzorec zadat jako starší maticový vzorec tak, že nejdřív vyberete výstupní oblast, zadáte vzorec do levé horní buňky výstupní oblasti a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ENTER ho potvrďte. Excel vloží složené závorky na začátku a konci vzorce za vás. Další informace o maticových vzorcích najdete v tématu s pokyny k používání a příklady maticových vzorců.

Příklady

Příklad 1

V následujícím příkladu je funkce INDEX použitá k nalezení hodnoty buňky, ve které se protíná řádek a sloupec.

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter.

Data

Data

Jablka

Citrony

Banány

Hrušky

Vzorec

Popis

Výsledek

=INDEX(A2:B3;2;2)

Hodnota v průsečíku druhého řádku a druhého sloupce oblasti A2:B3

Hrušky

=INDEX(A2:B3,2,1)

Hodnota v průsečíku druhého řádku a prvního sloupce oblasti A2:B3

Banány

Příklad 2

V následujícím příkladu je funkce INDEX použitá k nalezení hodnot dvou buněk v zadané matici 2×2.  

Poznámka: Pokud máte aktuální verzi Microsoft 365 ,můžete vzorec zadat do levé horní buňky výstupní oblasti a stisknutím klávesy ENTER vzorec potvrdit jako dynamický maticový vzorec. V opačném případě je nutné vzorec zadat jako starší maticový vzorec tak, že nejdřív vyberete dvě prázdné buňky, zadáte vzorec do levé horní buňky výstupní oblasti a pak ho potvrdíte stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ENTER. Excel vloží složené závorky na začátku a konci vzorce za vás. Další informace o maticových vzorcích najdete v tématu s pokyny k používání a příklady maticových vzorců.

Vzorec

Popis

Výsledek

=INDEX({1,2;3,4},0,2)

Hodnota nacházející se v prvním řádku a druhém sloupci matice. Matice obsahuje v prvním řádku hodnoty 1 a 2 a v druhém řádku hodnoty 3 a 4.

2

Hodnota nacházející se v druhém řádku a druhém sloupci matice (stejné matice jako výše).

4

Začátek stránky


Referenční formulář

Popis

Vrátí adresu buňky ležící v průsečíku zadaného řádku a sloupce. Pokud je odkaz tvořený nesousedícími výběry, můžete vybrat výběr, ve který chcete hledat.

Syntaxe

INDEX(odkaz, řádek, [sloupec], [oblast])

Referenční formulář funkce INDEX má následující argumenty:

 • odkaz    Povinný argument. Jedná se o odkaz na jednu nebo víc oblastí buněk.

  • Pokud pro odkaz zadáváte nesousedící oblast, uzavřete odkaz do závorek.

  • Pokud každá oblast v odkazu obsahuje jenom jeden řádek nebo sloupec, je row_num nebo column_num argument nepovinný. Pokud třeba odkazujete na jeden řádek, zadejte hodnotu INDEX(odkaz;;sloupec).

 • Řádek    Povinný argument. Určuje řádek, který se má protínat.

 • Sloupec    Nepovinný argument. Určuje sloupec, který se má protínat.

 • area_num    Nepovinný argument. Vybere oblast v odkazu, ze které chcete vrátit průnik row_num a column_num. První vybraná nebo zadaná oblast je očíslovaná 1, druhá je 2 atd. Pokud area_num, index použije oblast 1.  Tady uvedené oblasti musí být všechny umístěné na jednom listu.  Pokud zadáte oblasti, které nejsou na stejném listu jako ostatní, způsobí to #VALUE! .  Pokud potřebujete použít oblasti umístěné na různých listech, doporučujeme použít maticový formulář funkce INDEX a použít jinou funkci k výpočtu oblasti, která tvoří matici.  Funkci CHOOSE můžete například použít k výpočtu oblasti, která se použije.

Pokud například odkaz popisuje buňky (A1:B4;D1:E4;G1:H4), area_num 1 je oblast A1:B4, area_num 2 je oblast D1:E4 a area_num 3 je oblast G1:H4.

Poznámky

 • Po výběru area_num oblasti row_num column_num vyberte konkrétní buňku: row_num 1 je první řádek v oblasti, první sloupec je column_num 1 a tak dále. Odkaz vrácený indexem je průnik row_num a column_num.

 • Pokud nastavíte row_num nebo column_num na 0 (nula), vrátí funkce INDEX odkaz na celý sloupec nebo řádek.

 • row_num, column_num a area_num musí odkazovat na buňku v odkazu; v opačném případě vrátí funkce INDEX #REF! . Pokud row_num a column_num, vrátí funkce INDEX oblast v odkazu zadaná area_num.

 • Výsledkem funkce INDEX je odkaz, který může být předložený jiným funkcím. V závislosti na vzorci vrátí funkce INDEX hodnotu, která může být použitá jako hodnota nebo jako odkaz. Třeba vzorec POLÍČKO("šířka";INDEX(A1:B2;1;2)) odpovídá vzorci POLÍČKO("šířka";B1). Funkce POLÍČKO použije návratovou hodnotu funkce INDEX jako odkaz na buňku. Na druhé straně vzorec jako 2*INDEX(A1:B2;1;2) způsobí, že vrácená hodnota funkce INDEX je číslo v buňce B1.

Příklady

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter.

Ovoce

Cena

Množství

Jablka

69 Kč

40

Banány

34 Kč

38

Citrony

55 Kč

15

Pomeranče

25 Kč

25

Hrušky

59 Kč

40

Mandle

280 Kč

10

Oříšky kešu

355 Kč

16

Burské oříšky

125 Kč

20

Vlašské ořechy

175 Kč

12

Vzorec

Popis

Výsledek

=INDEX(A2:C6;2;3)

Průsečík druhého řádku a třetího sloupce v oblasti buněk A2:C6, což odpovídá obsahu buňky C3.

38

=INDEX((A1:C6;A8:C11);2;2;2)

Průsečík druhého řádku a druhého sloupce v druhé oblasti A8:C11, což odpovídá obsahu buňky B9.

1,25

=SUMA(INDEX(A1:C11;0;3;1))

Součet třetího sloupce v první oblasti z oblasti buněk A1:C11, což odpovídá součtu C1:C11.

216

=SUMA(B2:INDEX(A2:C6;5;2))

Součet oblasti buněk začínající na B2 a končící na průsečíku pátého řádku a druhého sloupce oblasti buněk A2:A6, což odpovídá součtu B2:B6.

2.42

Začátek stránky

Viz také

SVYHLEDAT

POZVYHLEDAT

NEPŘÍMÝ.ODKAZ

Pokyny k používání a příklady maticových vzorců

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy (odkazy)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×