Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Důležité informace: Zkuste použít novou funkci XLOOKUP, což je vylepšená verze funkce VLOOKUP, která funguje v libovolném směru a ve výchozím nastavení vrací přesné shody, což zaručuje snadnější a pohodlnější používání, než jeho předchůdce.

Podrobné informace o funkci získáte kliknutím na její název v prvním sloupci.

Poznámka: Značky verzí označují verzi Excelu, ve které byla funkce zavedená. Tyto funkce nejsou v dřívějších verzích dostupné. Například značka verze 2013 označuje, že daná funkce je dostupná v Excelu 2013 a ve všech pozdějších verzích.

Funkce

Popis

ODKAZ

Vrátí textový odkaz na jednu buňku listu.

POČET.BLOKŮ

Vrátí počet oblastí v odkazu.

ZVOLIT

Zvolí hodnotu ze seznamu hodnot.

CHOOSECOLS
Tlačítko Office 365

Vrátí zadané sloupce z pole.

CHOOSEROWS
Tlačítko Office 365

Vrátí zadané řádky z pole.

SLOUPEC

Vrátí číslo sloupce odkazu.

SLOUPCE

Vrátí počet sloupců v odkazu.


DROP Tlačítko Office 365

Vyloučí zadaný počet řádků nebo sloupců ze začátku nebo konce pole.


EXPAND Tlačítko Office 365

Rozbalí nebo nastaví pole na zadané rozměry řádků a sloupců.

Funkce FILTER

Tlačítko Office 365

Funkce FILTER umožňuje filtrovat oblast dat na základě kritérií, která definujete.

FORMULATEXT
Excel 2013

Vrátí funkci ze zadaného odkazu, zformátovanou jako text.

ZÍSKATKONTDATA
Excel 2010

Vrátí data uložená v sestavě kontingenční tabulky.

VVYHLEDAT

Prohledá horní řádek matice a vrátí hodnotu určené buňky.

HSTACK
Tlačítko Office 365

Připojí pole vodorovně a po sobě, aby se vrátilo větší pole.

HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ

Vytvoří zástupce nebo odkaz, který otevře dokument uložený na síťovém serveru, v síti intranet nebo Internet.

INDEX

Pomocí rejstříku zvolí hodnotu z odkazu nebo matice.

NEPŘÍMÝ.ODKAZ

Vrátí odkaz určený textovou hodnotou.

VYHLEDAT

Vyhledá hodnoty ve vektoru nebo matici.

POZVYHLEDAT

Vyhledá hodnoty v odkazu nebo matici.

POSUN

Vrátí posun odkazu od zadaného odkazu.

ŘÁDEK

Vrátí číslo řádku odkazu.

ŘÁDKY

Vrátí počet řádků v odkazu.

RTD

Načte data v reálném čase z aplikace, která podporuje automatizaci COM.

SORT

Tlačítko Office 365

Používá se k seřazení obsahu oblasti nebo pole (matice).

SORTBY

Tlačítko Office 365

Slouží k seřazení obsahu oblasti nebo matice na základě hodnot v odpovídající oblasti nebo matici.


TAKE Tlačítko Office 365

Vrátí zadaný počet souvislých řádků nebo sloupců od začátku nebo konce pole.

TOCOL
Tlačítko Office 365

Vrátí pole v jednom sloupci.

FUNKCE
TOROW Tlačítko Office 365

Vrátí matici v jednom řádku.

TRANSPOZICE

Vrátí transponovanou matici.

UNIQUE

Tlačítko Office 365

 Vrátí seznam jedinečných hodnot v seznamu nebo oblasti.

VSTACK
Tlačítko Office 365

Připojí pole svisle a po sobě, aby se vrátilo větší pole.

SVYHLEDAT

Hledá v prvním sloupci matice a dále ve směru řádku, až vrátí hodnotu buňky.

WRAPCOLS
Tlačítko Office 365

Zalomí zadaný řádek nebo sloupec hodnot podle sloupců po zadaném počtu prvků.

WRAPROWS
Tlačítko Office 365

Zalomí zadaný řádek nebo sloupec hodnot podle řádků po zadaném počtu prvků.

XLOOKUP

Tlačítko Office 365

Vyhledá oblast nebo pole a vrátí položku odpovídající první nalezené shodě. Pokud odpovídající hodnota neexistuje, může XLOOKUP vrátit nejbližší (přibližnou) shodu. 

XMATCH

Tlačítko Office 365

Vrátí relativní pozici položky v matici nebo oblasti buněk. 

Důležité informace: Počítané výsledky vzorců a některé funkce listu Excelu se mezi počítači s Windows s procesory s architekturou x86 nebo x86-64 a počítači s Windows RT s procesory architektury ARM můžou mírně lišit. Další informace o rozdílech

Viz také

Funkce Excelu (podle kategorie)

Funkce Excelu (podle abecedy)

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×