Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Microsoft Excel zobrazí chybu #DĚLENÍ_NULOU! v případě, že se nějaké číslo dělí nulou (0). Stává se to při zadání jednoduchého vzorce, třeba =5/0, nebo pokud vzorec odkazuje na buňku, která obsahuje nulu nebo je prázdná, jak je vidět na tomto obrázku.

Příklady vzorců způsobujících #DIV/0! Tím se vyloučí všechny vzorce a připojení – a také se tak zbavíte všech chyb #HODNOTA!.

Chybu opravíte tak, že uděláte některý z těchto kroků:

  • Zkontrolujte si, jestli dělitel ve funkci nebo vzorci není nula nebo prázdná buňka.

  • Změňte odkaz na buňku ve vzorci na jinou buňku, která neobsahuje nulu (0) nebo prázdnou hodnotu.

  • Zadejte do buňky, na kterou se ve vzorci odkazuje jako na dělitel, hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI. Tím se výsledek vzorce změní na #NENÍ_K_DISPOZICI, z čehož bude zřejmé, že hodnota dělitele není dostupná.

Mnohokrát #DIV/0! nelze se vyhnout, protože vzorce čekají na zadání od vás nebo někoho jiného. V takovém případě nechcete, aby se chybová zpráva vůbec zobrazuje, takže existuje několik metod zpracování chyb, které můžete použít k potlačení chyby při čekání na zadání.

Vyhodnocení jmenovatele jako 0 nebo bez hodnoty

Nejjednodušší způsob, jak potlačit #DIV/0! je použít funkci KDYŽ k vyhodnocení existence jmenovatele. Pokud jde o hodnotu 0 nebo žádnou hodnotu, pak místo výsledku vzorce #DIV/0! v opačném případě vzorec vypočítejte.

Pokud například chybu vrací vzorec =A2/A3, můžete zadat =KDYŽ(A3,A2/A3,0), aby se vrátila 0, nebo =KDYŽ(A3,A2/A3,""), aby se vrátil prázdný řetězec. Můžete také nechat zobrazit vlastní zprávu, jako například: =IF(A3,A2/A3,"Nutný vstup"). S funkcí QUOTIENT z prvního příkladu byste použili =IF(A3,QUOTIENT(A2,A3),0). Tím sdělíte Excelu následující: KDYŽ(A3 existuje, vrať výsledek vzorce, jinak ho ignoruj).

Příklady řešení #DIV/0! Tím se vyloučí všechny vzorce a připojení – a také se tak zbavíte všech chyb #HODNOTA!.

Použití funkce IFERROR k potlačení #DIV/0! #BUSY!

Tuto chybu můžete také potlačit vnořováním operace dělení do funkce IFERROR. Pokud opět použijeme příklad A2/A3, můžete použít =IFERROR(A2/A3,0). Tak sdělíte Excelu, že pokud vzorec vyhodnotí jako chybu, má vrátit 0, jinak má vrátit výsledek vzorce.

U verzí Excelu starších než Excel 2007 můžete použít metodu KDYŽ(JE.CHYBHODN()): =KDYŽ(JE.CHYBHODN(A2/A3),0,A2/A3) (Viz článek o funkcích typu JE).

Poznámka: Jak funkce IFERROR, tak funkce KDYŽ(JE.CHYBHODN()) se aplikují na všechny chyby – jinak řečeno, potlačí všechny chyby, nejen #DĚLENÍ_NULOU!. Než přistoupíte ke zpracování chyby, musíte si být jistí, že vzorec funguje tak, jak má, jinak může dojít k tomu, že vzorec nebude fungovat podle očekávání a vy o tom nebudete vědět.

Tip: Pokud je v Excelu zapnutá kontrola chyb, můžete kliknout na vzhled tlačítka vedle buňky, ve které je chyba zobrazená. Klikněte na Zobrazit kroky výpočtu, pokud je tato možnost dostupná, a vyberte si řešení, které bude fungovat u vašich dat.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Viz také

KDYŽ

IFERROR

JE

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Zjišťování chyb ve vzorcích

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce Excelu (podle kategorie)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×