Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Při regresní analýze funkce LOGEST vypočítá exponenciální křivku, která odpovídá vašim datům, a vrátí matici hodnot, která křivku popisuje. Vzhledem k tomu, že tato funkce vrací matici hodnot, musí být zadána jako maticový vzorec.

Poznámka: Pokud máte aktuální verzi Microsoftu 365, můžete snadno vložit vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potom stisknutím klávesy Enter vzorec potvrdit jako dynamický maticový vzorec. Jinak musíte vzorec zadat jako starší maticový vzorec tak, že nejprve vyberete výstupní oblast, potom vložíte vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potvrdíte ho stisknutím kláves Ctrl+Shift+Enter. Excel vloží složené závorky na začátku a konci vzorce za vás. Další informace o maticových vzorcích najdete v tématu s pokyny k používání a příklady maticových vzorců.

Popis

Rovnice pro tuto křivku je následující:

y = b*m^x

nebo

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

pokud existuje více hodnot x, kde závislá hodnota y je funkcí nezávislých hodnot x. Hodnoty m jsou hodnoty základu odpovídající jednotlivým hodnotám exponentu x a hodnota b je konstanta. Důležité je, že hodnoty y, x, a m mohou být vektory. Matice, kterou funkce LOGLINREGRESE vrátí, je ve tvaru {mn;mn-1;...;m1;b}.

LOGLINREGRESE(pole_y, [pole_x], [b], [stat])

Syntaxe funkce LOGLINREGRESE má následující argumenty:

 • known_y    Povinný argument. Množina hodnot y daných výrazem y = b*m^x.

  • Pokud je oblast pole_y v jediném sloupci, je každý sloupec oblasti pole_x interpretovaný jako samostatná proměnná.

  • Pokud je oblast pole_y v jediném řádku, je každý řádek oblasti pole_x interpretovaný jako samostatná proměnná.

 • known_x    Nepovinný argument. Volitelná množina hodnot x daných výrazem y = b*m^x.

  • Argument pole_x může obsahovat jednu či více množin proměnných. Pokud použijete jen jednu proměnnou, pak pole_y a pole_x mohou být oblasti libovolného tvaru, musí mít pouze shodné rozměry. Použijete-li více nezávislých proměnných, potom pole_y musí být oblast buněk o výšce jednoho řádku a šířce jednoho sloupce (která také reprezentuje vektor).

  • Pokud vynecháte argument pole_x, předpokládá se, že jde o matici {1;2;3;...}, která je stejně velká jako pole_y.

 • Const    Nepovinný argument. Jedná se o logickou hodnotu, která určuje, jestli se má parametr b (absolutní člen) počítat, nebo jestli se má rovnat 1.

  • Pokud má argument b hodnotu PRAVDA nebo není uveden, počítá se konstanta b běžným způsobem.

  • V případě, že argument b má hodnotu NEPRAVDA, uvažuje se, že b = 1, a hodnoty m se upraví tak, aby platilo y = m^x.

 • Statistiky    Volitelný argument. Jedná se o logickou hodnotu, která určuje, zda chcete zjistit další regresní statistiky.

  • Pokud stat je PRAVDA, vrátí funkce LOGLINREGRESE další regresní statistiky, takže výsledná matice má tvar {mn;mn-1;...;m1;b|sen;sen-1;...;se1;seb|r2;sey|F;df|ssreg;ssresid}.

  • Je-li hodnota stat NEPRAVDA nebo není-li uvedena, vrátí funkce LOGLINREGRESE pouze koeficienty m a konstantu b.

Další informace o doplňujících regresních statistikách najdete v tématu LOGLINREGRESE (funkce).

 • Čím více se graf dat podobá exponenciální křivce, tím lépe se počítaná čára vejde do vašich dat. Podobně jako funkce LINREGRESE vrátí funkce LOGEST matici hodnot, která popisuje vztah mezi hodnotami, ale funkce LINREGRESE odpovídá vašim datům přímkou. LOGEST odpovídá exponenciální křivce. Další informace najdete v tématu LINREGRESE.

 • Pokud máte pouze jednu nezávislou proměnnou x, můžete hodnoty y-intercept (b) (průsečík s osou y) získat přímo pomocí vzorců:

  Průsečík Y (b):
  INDEX(LOGEST(known_y;known_x);2)

  Rovnici y = b*m^x lze použít k předpovědi budoucích hodnot y, ale aplikace Microsoft Excel obsahuje pro tento účel vhodnější funkci LOGLINTREND. Další informace získáte v nápovědě k funkci LOGLINTREND.

 • Zadáváte-li jako argument maticovou konstantu (například pole_x), oddělujte hodnoty v řádku středníky a jednotlivé řádky symboly svislé čáry (|). Oddělovače se mohou lišit podle místního nastavení.

 • Je třeba si uvědomit, že odhady hodnot y mimo oblast hodnot pozorování y (extrapolace) nemusí být příliš spolehlivé.

Příklad 1 – funkce LOGEST

Aby výše uvedený vzorec fungoval správně, musíte ho zadat jako maticový vzorec v Excelu. Po zadání vzorce stiskněte Enter , pokud máte aktuální Microsoft 365 předplatné; v opačném případě stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+Enter. Pokud není vzorec zadán jako maticový vzorec, je jediným výsledkem číslo 1,4633.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat odborníka z komunity Excel Tech nebo získat podporu v komunitách.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×