Microsoft Whiteboard je nekonečné, kolaborativní plátno pro efektivní schůzky a poutavé učení. Whiteboard můžete použít ke spolupráci s dalšími lidmi a provádění mnoha aktivit, od brainstormingu a plánování až po výuku a workshopy.

Co můžu dělat s aplikací Whiteboard?

Tady je několik věcí, které můžete udělat:

 • Vedení efektivních schůzek 

 • Debata

 • Učení a koučování

 • Plánování sprintů

 • Řízení projektů

 • Řešení problémů

 • Neustálé zdokonalování

 • Správa incidentů

Jak začít používat Whiteboard na počítači?

 • Aplikaci Microsoft Whiteboard pro Windows 10 si můžete nainstalovat z Microsoft Storu.

  Po dokončení instalace se přihlaste k Whiteboardu pomocí bezplatného účtu Microsoft (Outlook, Hotmail, Live, Xbox atd.) nebo účtu Microsoft 365 (osobního, pracovního nebo školního).

Jak začít používat Whiteboard na zařízení s iOSem?

 • Stáhněte si Microsoft Whiteboard na své zařízení z App Storu (vyžaduje Apple iOS 9 nebo novější, iPhone 5s nebo novější, iPad Mini 3 nebo novější, iPad Air nebo iPad Pro).

  Po dokončení instalace se přihlaste k Whiteboardu pomocí bezplatného účtu Microsoft (Outlook, Hotmail, Live, Xbox atd.) nebo účtu Microsoft 365 (osobního, pracovního nebo školního).

Jak začít používat Whiteboard pro web?

Komerční uživatelé mohou Whiteboard pro web používat na https://whiteboard.microsoft.com. Aplikace je podporovaná na zařízeních, na kterých běží většina prohlížečů s aktuální verzí – včetně prohlížečů Microsoft Edge, Chrome, Firefox a Safari.

Poznámka: Pokud chcete v Edgi na dotykové obrazovce zvětšit plátno, musí být povoleny události dotykového ovládání. Uděláte to takto: do adresního řádku zadáte about:flags a stisknete Enter. Posuňte se na Povolit události dotykového ovládání a v rozevíracím seznamu vyberte Trvale zapnuto.

Jak můžu použít Whiteboard na Surface Hub?

 • Aplikaci Microsoft Whiteboard můžete spustit klepnutím na ikonu Whiteboardu na obrazovce Start. Můžete hned začít psát perem, přidávat obrázky nebo rychlé poznámky a přihlásit se, aby jste mohli spolupracovat s kolegy.

  Další informace získáte v tématu Použití Microsoft Whiteboardu na Surface Hubu.

Jaký účet je potřeba k tomu, aby se dal používat Whiteboard?

 • Pokud chcete používat Microsoft Whiteboard ve Windows 10 nebo v iOSu, je nutné, abyste se přihlásili pomocí bezplatného účtu Microsoft (Outlook, Hotmail, Live, Xbox atd.) nebo účtu Microsoft 365 (osobního, pracovního nebo školního).

 • Pokud chcete používat Whiteboard pro web, je nutné, abyste se přihlásili pomocí účtu Microsoft 365 (pracovního nebo školního).

Jsem správce IT a mám na starosti Microsoft 365. Jak můžu povolit nebo zakázat Whiteboard pro naši organizaci?

Jaké jsou rozdíly ve funkcích Whiteboardu pro Windows 10, pro iOS a pro web?

 • Aplikace Whiteboard se aktualizují, aby poskytovaly stejné funkce a prostředí na všech zařízeních.

Jaká zařízení se podporují?

 • Aplikace Whiteboard pro Windows 10 se podporuje na všech zařízeních s Windows 10 včetně Surface Hubu.

 • Aplikace Whiteboard pro iOS se podporuje v Apple iOS 9 nebo novějším a vyžaduje iPhone 5s nebo novější, iPad Mini 3 nebo novější, iPad Air nebo iPad Pro.

 • Aplikace Whiteboard pro web je podporovaná na zařízeních, na kterých běží většina prohlížečů s aktuální verzí – včetně prohlížečů Microsoft Edge, Chrome, Firefox a Safari.

  Poznámka: Whiteboard pro web není v současné době kompatibilní s prohlížečem Internet Explorer, Windows Phone 8.1, prohlížečem Silk na zařízení Amazon Kindle a s velmi malými zařízeními, jako jsou chytré hodinky.

Jak se přihlásím k Whiteboardu?

 • V pravém horním rohu klepněte na tlačítko Přihlásit se a přihlaste se. Po přihlášení budete mít přístup k dalším funkcím, jako jsou trvalé tabule a spolupráce s dalšími osobami.

Nemůžu se přihlásit. Co mám dělat?

 • Pokud používáte účet Microsoft 365 z vaší organizace, kontaktujte správce a ujistěte se, že nová služba Whiteboard je pro vaši organizaci povolená.

 • Pokud k tomuto problému dochází na Surface Hubu, požádejte o další informace svého správce nebo se podívejte do příručky pro správce Microsoft Surface Hubu, kde najdete nastavení, která mohou bránit přihlášení.

 • Pokud používáte firemní účet Microsoft 365 na mobilním zařízení a váš účet má jakékoli zásady podmíněného přístupu na úrovni tenanta nebo požadavky na správu mobilních zařízení, ujistěte se prosím, že máte nainstalovanou aplikaci Microsoft Authenticator.

Jak můžu ve Whiteboardu použít šablony?

Šablony jsou teď dostupné ve Whiteboardu na webu a v Teams. Šablony vám a dalším umožní debatovat a spolupracovat jednodušeji ve Whiteboardu. Brzy se spustí na Windows 10 a mobilních zařízeních.

K šabloně se dostanete klepnutím nebo kliknutím na tlačítko Šablony na novém panelu pro vytváření. Tím se zobrazí galerie šablon, kde se můžete posouvat a tím procházet a zvolit šablonu.

K dispozici jsou následující kategorie, ke kterým se mohou časem přidat další:

 • Debata – prozkoumání kreativních nápadů 

 • Řešení problémů – analýza a řešení problémů

 • Návrh a výzkum – prohloubení zaměření zákazníků 

 • Strategie – rychlejší přechod od strategie k provádění

 • Plánování projektů – zvýšení produktivity a výsledků

 • Hry – zapojení a podnětení skupin

 • Retrospektivní – reflektování a zlepšování

 • Workshopy – inspirování a usnadnění skupin

 • Výuka – sledování a učení

Jak se používá rukopis ve Whiteboardu? Co je kreslení prstem?

Digitální rukopis je dostupný všem bez ohledu na to, jestli používáte myš nebo pero. Panel nástrojů pera obsahuje 15 barev rukopisu, 15 zvýrazňovačů, šipky rukopisu a různé tloušťky.

Funkce:

 • Výběrem pera zobrazíte rozevírací seznam barvy a tloušťky.

 • Výběrem režimu šipky v rozevíracím seznamu převeďte tahy perem na šipky.

 • Kreslete rovné čáry podržením klávesy Shift při psaní rukou.

 • Výběrem rukopisu a výběrem ikony obrazce v místní nabídce převeďte věci, které nakreslíte, do obrazců.

Jak můžu ve Whiteboardu používat myš a klávesnici?

Udělejte jakoukoliv z těchto věcí:

 • Jestli chcete plátno posunout, klikněte na něj a posuňte ho myší. Posunout ho můžete i tak, že stisknete klávesu Ctrl na klávesnici a plátno posunete pomocí kláves se šipkami.

 • Pokud chcete plátno rychle přiblížit nebo oddálit, otáčejte rolovacím kolečkem myši nahoru nebo dolů (pokud ho máte).

 • Objekt vyberete tak, že na něj kliknete myší nebo opakovaně stisknete Tabulátor, dokud nevyberete požadovaný objekt.

 • Pokud chcete vložit objekt, třeba obrázek nebo text, klikněte na panelu nástrojů na ikonu + a potom klikněte na objekt, který chcete přidat. Můžete také použít místní nabídku: Stiskněte Shift+F10, pomocí kláves se šipkami vyberte objekt, který chcete přidat, a potom stiskněte klávesu Enter.

 • Pokud chcete nakreslit nebo vymazat rukopis, klikněte na panelu nástrojů na ikonu Pero, vyberte pero nebo gumu a potom na plátno kreslete nebo mažte rukopis pomocí myši. Pokud chcete pro výběr nástroje použít klávesnici, stiskněte opakovaně Tabulátor, dokud na panelu nástrojů nevyberete ikonu Pero.

 • Pokud chcete posunout pravítko, když je viditelné, klikněte na něj a přetáhněte ho myší. Pokud chcete použít klávesnici, klikněte na pravítko a pak ho přesuňte pomocí kláves se šipkami.

 • Pokud chcete změnit úhel pravítka, najeďte na něj ukazatelem myši a pak změňte úhel pomocí posunovacího kolečka – nebo pravítko kliknutím vyberte, pak podržte stisknutou klávesu Alt a stiskněte klávesu se šipkou na klávesnici.

Jak můžu vytvořit rovné čáry?

Nahradili jsme pravítko na obrazovce sadou objektů a nástrojů, které vám pomůžou kreslit přesné rovné čáry nebo zarovnat sadu objektů na tabuli. Nyní můžete přidat rovné čáry pomocí obrazců v galerii vytváření.

Jak se převádí rukopis na obrazec?

 • Pokud chcete, aby se ručně kreslené obrazce změnily na přesné obrazce, můžete použít volitelnou funkci Automaticky vylepšit rukopisné obrazce tím, že ji povolíte v Nastavení. Pokud je tato možnost aktivní, nakreslení obrazce jako je kruh nebo čtverec automaticky změní ručně kreslené tahy perem na přesný obrazec na tabuli.

  Převod obrazců ve Whiteboardu v současnosti funguje pro čtverce, obdélníky, trojúhelníky, kruhy, šestiúhelníky, pětiúhelníky a rovnoběžníky.

Tip: Pokud chcete poslední nakreslený obrazec převést zpět na původní ruční tahy, použijte příkaz Zpět. Obrazce nelze vymazat, ale můžete je odstranit klepnutím na obrazec a výběrem ikony koše z kontextové nabídky nebo pomocí klávesy Delete. Pokud nechcete automaticky převádět ruční tahy na obrazce, vypněte v Nastavení funkci Rukopis na obrazec.

Jak se používá přichycení objektu?

Přichycení objektu vám pomůže zarovnat obsah pomocí vizuálního upozornění. Když objekt (například rychlou poznámku nebo obrázek) přesunete blízko jiného objektu, zobrazí se čára.

Jak můžu vybrat obsah, přesunout ho a změnit jeho velikost?

 • Když chcete přesunout objekty, vypněte režim kreslení prstem a pak je můžete vybrat prstem a jednoduše přesouvat po plátně.

 • K výběru obsahu můžete použít prst nebo pero. K výběru několika objektů najednou můžete použít nástroj Laso, který se nachází na panelu nástrojů. Aktivujte nástroj Laso a potom použijte pero k zakroužkování obsahu, který chcete vybrat. Pokud je u pasivních zařízení nebo u zařízení, která nepodporují pero, zapnutý režim kreslení prstem, můžete také zapnout Laso a obsah zakroužkovat prstem.

 • Pokud má aktivní pero tlačítko, podržte ho, abyste se dočasně přepnuli do režimu Laso a zakroužkovali obsah, který chcete vybrat.

 • Když obsah vyberete, přesuňte ho prstem nebo perem. Když chcete změnit velikost obsahu, dvěma prsty ho roztáhněte nebo zmenšete.

Jak do Whiteboardu přidám obrázky ze svého zařízení?

 • Pokud chcete vložit obrázky ze svého zařízení, stisknutím a podržením (na dotykových zařízeních) nebo kliknutím pravým tlačítkem otevřete místní nabídku a vyberte tlačítko Obrázek. Zobrazí se Průzkumník souborů, ve kterém můžete vybrat obrázky ze svého zařízení.

Jak přidám rychlé poznámky a jak do nich něco vložím?

 • Klepněte na panelu nástrojů na tlačítko Vložit a pak klepněte na Text poznámky. Můžete také vybrat určité místo na plátně, stisknutím a podržením (na dotykových zařízeních) nebo kliknutím pravým tlačítkem otevřít místní nabídku a kliknutím na tlačítko Poznámka vložit rychlou poznámku.

 • Když chcete do rychlé poznámky vložit rukopis, začněte psát v horní části rychlé poznámky a rukopis se s danou rychlou poznámkou seskupí. Když chcete do rychlé poznámky vložit text, klikněte na příslušnou rychlou poznámku. Po zobrazení kurzoru začněte psát na klávesnici.

Kde najdu všechny svoje tabule a jak můžu mezi nimi přepínat?

 •  Když máte otevřenou tabuli, můžete kliknout na šipku Zpět, abyste zobrazili další existující tabule.

Poznámka: Dokud se nepřihlásíte, není tlačítko pro návrat zpět na Surface Hubu vidět.

Jak můžu pojmenovat tabuli?

Tabuli můžete pojmenovat tak, že přejdete do galerie panelu a klepnete na tlačítko pro tabuli, kterou chcete přejmenovat.

 • Názvy mohou obsahovat 1–254 znaků.

 • Názvy nesmí obsahovat znaky " * : < > ? / \ |

 • Názvy nesmí začínat znakem ~ (tilda) 

 • Názvy nesmí obsahovat: _vti_, .lock, CON, PRN, AUX, NUL, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9, nebo desktop.ini

Jak můžu ve Whiteboardu spolupracovat s jiným uživatelem?

 • Po přihlášení zahájíte relaci se spolupracovníky tak, že klepnete na tlačítko Pozvat vedle svého jména a pak napíšete nebo zadáte jméno osoby, se kterou chcete spolupracovat. Po této akci se dané osobě odešle e-mail a v jejím seznamu dostupných tabulí se automaticky zobrazí vaše tabule.

 • Každému, koho pozvete, může být přiřazeno oprávnění upravovat nebo oprávnění jen pro čtení. Ve výchozím nastavení má pozvaný uživatel oprávnění upravovat, přejmenovávat tabuli, sdílet a odebírat ostatní. Nemá oprávnění odstranit tabuli nebo odebrat vlastníka. Když budete chtít oprávnění změnit, klepněte na ikonu uživatele a pak klepněte na ikonu pera vedle jeho jména. V rozevírací nabídce můžete vybrat z možností Může upravovat nebo Jen pro čtení.

 • Když budete chtít vygenerovat odkaz ke sdílení, který lze zkopírovat a vložit do Skypu nebo do e-mailové zprávy, klepněte na Další možnosti.

 • Poznámka: V současné době můžou uživatelé spolupracovat jenom s dalšími lidmi ve své organizaci. Možnost spolupráce na tabulích s hosty mimo vaši organizaci přidáme v budoucnu.

Jak můžu vyexportovat tabuli nebo ji uložit jako snímek obrazovky nebo soubor?

 • Pokud chcete vyexportovat tabuli, klepněte na tlačítko Nastavení a vyberte Exportovat obrázek (png).

Jak můžu vyexportovat, převést nebo odstranit osobní údaje ze svých tabulí?

Export:

 • Klepněte na tlačítko . . . u tabule, kterou chcete vyexportovat, a pak vyberte Exportovat obrázek (png).

  Tím otevřete okno Průzkumníka souborů, ve kterém můžete vybrat umístění pro uložení obrázku.

Převod:

 • Požádejte svého správce IT, aby změnil vlastnictví tabule, kterou chcete převést.

Odstranění:

 • Klepněte na tlačítko . . . u tabule, kterou chcete odstranit, a pak vyberte Odstranit.

  Upozornění: Touto akcí se daná tabule trvale odstraní.

Co je Whiteboard ve schůzkách Microsoft Teams?

 • Integraci Whiteboardu ve schůzkách Microsoft Teams zajišťuje aplikace Whiteboard pro web, která umožňuje účastníkům schůzek Teams kreslit a psát společně na sdíleném digitálním plátně.

  Podrobnosti o integraci Whiteboardu s Teams najdete v tématu Používání Whiteboardu v Microsoft Teams.

Které kategorie souladu s předpisy Whiteboard splňuje?

 • Aplikace Whiteboard pro Windows 10, iOS a web jsou v souladu s předpisy na úrovni C, což znamená, že vyhovují globálním standardům včetně SOC 1, SOC 2, ISO 27001, HIPAA a klauzule o modelech EU (EUMC).

  Další informace najdete na stránce Centrum zabezpečení Microsoftu.

Mám návrh nebo jsem našel/našla chybu. Co mám dělat?

 • Svůj názor můžete poslat přímo týmu aplikace Microsoft Whiteboard. Stačí klepnout na tlačítko Nastavení a zvolit Odeslat názor. Otevře se centrum Microsoft Feedback, kde můžete zadat informace o problému, se kterým jste se setkali, a můžete také připojit snímek obrazovky.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×