Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Zadali jste vzorec, ale ten nefunguje. Místo toho se zobrazuje zpráva o cyklickém odkazu. Stejný problém mají milióny lidí – příčinou je to, že se vzorec snaží spočítat svou vlastní buňku a přitom je zakázaný iterativní přepočet. Vypadá to takhle:

Vzorec způsobující cyklický odkaz

Vzorec =D1+D2+D3 nefunguje, protože je v buňce D3 a pokouší se vypočítat její obsah. Pokud chcete problém vyřešit, můžete vzorec přesunout do jiné buňky. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+X vzorec vyjmete, vyberete jinou buňku a stisknutím kláves Ctrl+V ho vložíte.

Další častou chybou je použití funkce, která obsahuje odkaz na buňku, ve které je umístěná – třeba když je v buňce F3 vzorec =SUMA(A3:F3). Tady je příklad:

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Vyzkoušejte také tyto postupy:

 • Pokud jste vzorec zrovna zadali, zkontrolujte, jestli v něm neodkazujete na buňku, ve které je umístěný. Třeba buňka A3 může obsahovat vzorec =(A1+A2)/A3. Chyby cyklického odkazu způsobují také vzorce jako =A1+1 (v buňce A1).

Při zjišťování příčiny problému hledejte taky nepřímé odkazy. Příklad nepřímého odkazu: Do buňky A1 zadáte vzorec, který využívá jiný vzorec z buňky B1 a ten odkazuje zpátky na buňku A1. Pokud jste z toho zmatení, co to teprve udělá s Excelem!

 • Pokud nemůžete chybu najít, klikněte na kartu Vzorce, klikněte na šipku u tlačítka Kontrola chyb, přejděte myší na Cyklické odkazy a klikněte na první buňku uvedenou v podnabídce.

  Příkaz Cyklické odkazy

 • Zkontrolujte vzorec v buňce. Pokud nemůžete poznat, jestli je tahle buňka příčinou cyklického odkazu, klikněte na další buňku v podnabídce Cyklické odkazy.

 • Zjišťujte a opravujte cyklické odkazy v sešitu opakováním předchozích kroků, až se na stavovém řádku přestane zobrazovat text Cyklické odkazy.

Tipy    

 • Na stavovém řádku v levém dolním rohu se zobrazí text Cyklické odkazy a adresa buňky, která je součástí cyklického odkazu.

  Pokud jsou cyklické odkazy na jiných listech, ale ne v aktivním listu, na stavovém řádku se zobrazí jenom text Cyklické odkazy – bez adres buněk.

 • Mezi buňkami v cyklickém odkazu můžete přecházet dvojitým klikáním na šipky závislostí. Tyto šipky označují buňky, které mají vliv na hodnotu aktuálně vybrané buňky. Šipky závislostí zobrazíte tak, že kliknete na kartu Vzorce a potom kliknete na Předchůdci nebo Následníci.

  Předchůdci

Informace o zprávě upozornění na cyklický odkaz

Když Excel poprvé najde cyklický odkaz, zobrazí zprávu upozornění. Klikněte na OK nebo zavřete okno zprávy.

Když zprávu zavřete, excel zobrazí v buňce buď nulu, nebo poslední počítanou hodnotu. A teď asi říkáte: "Počkejte, poslední počítaná hodnota?" Ano. V některých případech může vzorec úspěšně běžet, než se pokusí vypočítat sám sebe. Například vzorec, který používá funkci KDYŽ , může fungovat, dokud uživatel nezadá argument (část dat, která vzorec musí správně spustit), která způsobí, že se vzorec vypočítá sám. V takovém případě si Excel zachová hodnotu z posledního úspěšného výpočtu.

Pokud máte podezření, že v buňce je cyklický odkaz, přestože není zobrazená nula, zkuste tohle:

 • Klikněte na vzorec v řádku vzorců a stiskněte klávesu ENTER.

Důležité:    Často se stává, že když vytvoříte další vzorce obsahující cyklické odkazy, Excel zprávu upozornění znovu nezobrazí. V následujícím seznamu jsou některé (ne všechny) případy, ve kterých se zpráva upozornění zobrazí:

 • Vytvoříte první případ cyklického odkazu v otevřeném sešitu.

 • Odeberete všechny cyklické odkazy ze všech otevřených sešitů a potom vytvoříte nový cyklický odkaz.

 • Zavřete všechny sešity, vytvoříte nový sešit a zadáte vzorec obsahující cyklický odkaz.

 • Otevřete sešit, který obsahuje cyklický odkaz.

 • Když nejsou otevřené další sešity, otevřete sešit a vytvoříte cyklický odkaz.

Informace o iterativních výpočtech

Někdy můžete chtít cyklické odkazy použít, protože díky nim budou funkce iterovat – opakovaně se počítat, dokud se nesplní určitá číselná podmínka. To může zpomalit váš počítač, proto jsou obvykle v Excelu iterativní výpočty vypnuté.

Pokud se nevyznáte v iterativních výpočtech, nebudete cyklické odkazy potřebovat. Pokud ano, můžete iterativní výpočty povolit, ale musíte zadat, kolikrát se má vzorec přepočítávat. Jestliže zapnete iterativní výpočty a nezměníte hodnotu maximálního počtu iterací nebo hodnotu maximální změny, aplikace Excel zastaví výpočet po 100 iteracích nebo potom, co se všechny hodnoty v cyklickém odkazu budou mezi iteracemi měnit o míň než 0,001, podle toho, která z těchto možností nastane dřív. Maximální počet iterací a přípustnou velikost změny můžete měnit.

 1. Pokud používáte Excel 2010 nebo novější, klikněte na Soubor > Možnosti > Vzorce. Pokud používáte Excel pro Mac, klikněte na nabídku Excel a pak klikněte na Předvolby > Výpočty.

  Pokud používáte Excel 2007, klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office, klikněte na Možnosti aplikace Excel a potom klikněte na kategorii Vzorce .

 2. V části Možnosti výpočtů zaškrtněte políčko Povolit iterativní přepočet. Na počítači Mac klikněte na Použít iterativní přepočet.

 3. Pokud chcete nastavit maximální počet přepočtů, zadejte počet iterací do pole Nejvyšší počet iterací. Čím vyšší je počet iterací, tím víc času bude Excel k výpočtu listu potřebovat.

 4. Do pole Maximální změna zadejte nejmenší hodnotu vyžadovanou k tomu, aby iterace pokračovala. Je to nejmenší změna libovolné počítané hodnoty. Čím je tohle číslo menší, tím bude výsledek přesnější a tím víc času bude Excel potřebovat k výpočtu listu.

Iterativní výpočet může dopadnout třemi způsoby:

 • Řešení konverguje – to znamená, že bylo dosaženo stabilního konečného výsledku. To je žádoucí stav.

 • Řešení diverguje – to znamená, že mezi iteracemi se rozdíl mezi aktuálním a předchozím výsledkem zvětšuje.

 • Řešení přepíná mezi dvěma hodnotami. Například po první iteraci je výsledek 1, po další iteraci je výsledek 10, po další iteraci je výsledek 1 atd.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Získání živých a bezplatných odpovědí v Excelu

Viz taky

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Nalezení a oprava chyb ve vzorcích

Klávesové zkratky a funkční klávesy Excelu

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce Excelu (podle kategorie)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×