Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Když přesunete nebo zkopírujete řádky a sloupce, ve výchozím nastavení Excel přesune nebo zkopíruje všechna data, která obsahují, včetně vzorců a jejich výsledných hodnot, komentářů, formátů buněk a skrytých buněk.

Při kopírování buněk obsahujících vzorec se relativní odkazy na buňky neupraví. Obsah buněk a všech buněk, které na ně odkazují, proto může zobrazit #REF! chybovou hodnotu #HODNOTA!. Pokud k tomu dojde, můžete odkazy upravit ručně. Další informace najdete v tématu Zjištění chyb ve vzorcích.

K přesunutí nebo zkopírování vybraných buněk, řádků a sloupců můžete použít příkaz Vyjmout nebo Kopírovat , ale můžete je také přesunout nebo zkopírovat pomocí myši.

Ve výchozím nastavení Excel zobrazí tlačítko Možnosti vložení. Pokud ho potřebujete znovu zobrazit, přejděte v části Možnosti Excel na Upřesnit. Další informace najdete v části Upřesnit možnosti.

 1. Vyberte buňku, řádek nebo sloupec, které chcete přesunout nebo zkopírovat.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přesunout řádky nebo sloupce, klikněte na kartě Domů ve skupině Schránka na Vyjmout Obrázek tlačítkanebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+X.

  • Pokud chcete zkopírovat řádky nebo sloupce, klikněte na kartě Domů ve skupině Schránka na Kopírovat Obrázek tlačítkanebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na řádek nebo sloupec pod nebo vpravo od místa, kam chcete výběr přesunout nebo zkopírovat, a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Při přesouvání řádků nebo sloupců klikněte na Vložit vyjmuté buňky.

  • Při kopírování řádků nebo sloupců klikněte na vložit zkopírované buňky.

  Tip: Chcete-li výběr přesunout nebo zkopírovat do jiného listu nebo sešitu, klikněte na ouško jiného listu nebo přejděte do jiného sešitu a potom vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

Poznámka: Okolo vyjmutých nebo zkopírovaných buněk se zobrazí pohyblivé ohraničení. Toto ohraničení zrušíte stisknutím klávesy ESC.

Ve výchozím nastavení jsou úpravy přetažením zapnuty, a proto lze buňky přesouvat a kopírovat pomocí myši.

 1. Vyberte řádek nebo sloupec , který chcete přesunout nebo zkopírovat.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Vyjmutí a nahrazení    Nastavte ukazatel myši na okraj ohraničení výběru. Jakmile se ukazatel myši změní na ukazatel přesunutí Přesunout ukazatel, přetáhněte řádky nebo sloupce na jiné místo. Excel vás upozorní, pokud chcete nahradit sloupec. Stisknutím tlačítka Storno se vyhnete nahrazení.

  • Kopírování a nahrazení    Podržte stisknutou klávesu CTRL a přejděte na okraj výběru. Jakmile se ukazatel myši změní na ukazatel kopírování Ukazatel kopírování, přetáhněte řádky nebo sloupce na jiné místo. Excel vás nevaruje, pokud chcete nahradit sloupec. Pokud nechcete nahradit řádek nebo sloupec, stiskněte kombinaci kláves CTRL+Z.

  • Vyjmutí a vložení   Podržte klávesu SHIFT a přejděte na okraj výběru. Jakmile se ukazatel myši změní na ukazatel přesunutí Přesunout ukazatel, přetáhněte řádky nebo sloupce na jiné místo.

  • Kopírování a vkládání   Podržte stisknutou klávesu SHIFT a CTRL a přejděte na okraj výběru. Jakmile se ukazatel myši změní na ukazatel přesunutí Přesunout ukazatel, přetáhněte řádky nebo sloupce na jiné místo.

  Poznámka: Během operace přetahování podržte stisknutou klávesu CTRL nebo SHIFT. Pokud před uvolněním tlačítka myši uvolníte klávesu CTRL nebo SHIFT, přesunete řádky nebo sloupce místo jejich kopírování.

Poznámka: Nesousedící řádky a sloupce nelze přesouvat ani kopírovat pomocí myši.

Pokud se některé buňky, řádky nebo sloupce listu nezobrazují, máte možnost zkopírovat všechny buňky, nebo jenom viditelné buňky. U listu s osnovou můžete například také zkopírovat jenom zobrazená souhrnná data.

 1. Vyberte řádek nebo sloupec , který chcete přesunout nebo zkopírovat.

 2. Na kartě Domů ve skupině Úpravy klikněte na položku Najít a vybrat a poté klikněte na příkaz Přejít na – jinak.

  Skupina Buňky na kartě Domů

 3. V oblasti Vybrat klikněte na Pouze viditelné buňky a potom na OK.

 4. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na kopírovat Obrázek tlačítkanebo stiskněte Ctrl+C. .

 5. Vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

  Tip: Chcete-li výběr přesunout nebo zkopírovat do jiného listu nebo sešitu, klikněte na ouško jiného listu nebo přejděte do jiného sešitu a potom vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

 6. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na příkaz Vložit Obrázek tlačítkanebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+V.

  Pokud kliknete na šipku pod možností Vložit Obrázek tlačítka, můžete si vybrat z několika možností vložení, které se mají u výběru použít.

Zkopírovaná data se vloží do souvislých řádků nebo sloupců. Pokud oblast pro vložení obsahuje skryté řádky nebo sloupce, bude pravděpodobně třeba zobrazit celou oblast pro vložení, aby byly vidět všechny zkopírované buňky.

Pokud kopírujete nebo vkládáte skrytá nebo filtrovaná data do jiné aplikace nebo do jiné instance Excelu, zkopírují se jenom viditelné buňky.

 1. Vyberte řádek nebo sloupec , který chcete přesunout nebo zkopírovat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na kopírovat Obrázek tlačítkanebo stiskněte Ctrl+C.

 3. Vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

 4. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku pod možností Vložit Obrázek tlačítkaa potom klikněte na příkaz Vložit jinak.

 5. Zaškrtněte políčko Vynechat prázdné.

 1. Poklikejte na buňku obsahující data, která chcete přesunout nebo zkopírovat. V Řádek vzorců můžete také upravit a vybrat data buňky.

 2. Vyberte řádek nebo sloupec , který chcete přesunout nebo zkopírovat.

 3. Na kartě Domů proveďte ve skupině Schránka jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete výběr přesunout, klikněte na Vyjmout Obrázek tlačítkanebo stiskněte Ctrl+X.

  • Pokud chcete výběr zkopírovat, klikněte na Kopírovat Obrázek tlačítkanebo stiskněte Ctrl+C.

 4. V buňce klikněte na místo, kam chcete znaky vložit, nebo poklikejte na jinou buňku, do které chcete data přesunout nebo zkopírovat.

 5. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na příkaz Vložit Obrázek tlačítkanebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+V.

 6. Stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka: Pokud poklikáte na buňku nebo stisknete klávesu F2, aby bylo možné aktivní buňku upravovat, budou klávesy se šipkou fungovat pouze uvnitř této buňky. Klávesy se šipkou lze použít k přesunutí na jinou buňku až po dokončení úprav v aktivní buňce stisknutím klávesy ENTER.

Při vložení kopírovaných dat můžete provést některou z následujících akcí:

 • Vložit pouze formátování buněk, jako je například barva písma či výplně (nikoli obsah buněk)

 • Převést všechny vzorce v buňce na vypočítané hodnoty, aniž by bylo přepsáno existující formátování

 • Vložit pouze vzorce (nikoli vypočítané hodnoty)

Postup

 1. Vyberte řádek nebo sloupec , který chcete přesunout nebo zkopírovat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na kopírovat Obrázek tlačítkanebo stiskněte Ctrl+C.
   

 3. Vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení nebo buňku, do které chcete vložit hodnotu, formát buňky nebo vzorec.

 4. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku pod možností Vložit Obrázek tlačítkaa potom udělejte jednu z těchto věcí:

  • Chcete-li vložit pouze hodnoty, klikněte na příkaz Hodnoty.

  • Chcete-li vložit pouze formáty buněk, klikněte na příkaz Formátování.

  • Chcete-li vložit pouze vzorce, klikněte na příkaz Vzorce.

Po vložení zkopírovaných dat používají vložená data nastavení šířky sloupce cílových buněk. Chcete-li šířky sloupců opravit tak, aby odpovídaly zdrojovým buňkám, proveďte následující kroky.

 1. Vyberte řádek nebo sloupec , který chcete přesunout nebo zkopírovat.

 2. Na kartě Domů proveďte ve skupině Schránka jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přesunout buňky, klikněte na Vyjmout Obrázek tlačítkanebo stiskněte Ctrl+X.

  • Pokud chcete zkopírovat buňky, klikněte na Kopírovat Obrázek tlačítkanebo stiskněte Ctrl+C.

 3. Vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

  Tip: Chcete-li výběr přesunout nebo zkopírovat do jiného listu nebo sešitu, klikněte na ouško jiného listu nebo přejděte do jiného sešitu a potom vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

 4. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku pod položkou Vložit Obrázek tlačítkaa potom klikněte na Zachovat šířky zdrojových sloupců.

K přesunutí nebo zkopírování vybraných buněk, řádků a sloupců můžete použít příkaz Vyjmout nebo Kopírovat , ale můžete je také přesunout nebo zkopírovat pomocí myši.

 1. Vyberte buňku, řádek nebo sloupec, které chcete přesunout nebo zkopírovat.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přesunout řádky nebo sloupce, klikněte na kartě Domů ve skupině Schránka na Vyjmout Obrázek tlačítkanebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+X.

  • Pokud chcete zkopírovat řádky nebo sloupce, klikněte na kartě Domů ve skupině Schránka na Kopírovat Obrázek tlačítkanebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na řádek nebo sloupec pod nebo vpravo od místa, kam chcete výběr přesunout nebo zkopírovat, a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Při přesouvání řádků nebo sloupců klikněte na Vložit vyjmuté buňky.

  • Při kopírování řádků nebo sloupců klikněte na vložit zkopírované buňky.

  Tip: Chcete-li výběr přesunout nebo zkopírovat do jiného listu nebo sešitu, klikněte na ouško jiného listu nebo přejděte do jiného sešitu a potom vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

Poznámka: Okolo vyjmutých nebo zkopírovaných buněk se zobrazí pohyblivé ohraničení. Toto ohraničení zrušíte stisknutím klávesy ESC.

 1. Vyberte řádek nebo sloupec , který chcete přesunout nebo zkopírovat.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Vyjmutí a vložení    Nastavte ukazatel myši na okraj ohraničení výběru. Když se ukazatel myši změní na ukazatel ruky Ikona přesunout ruku, přetáhněte řádek nebo sloupec na jiné místo.

  • Vyjmutí a nahrazení   Podržte klávesu SHIFT a přejděte na okraj výběru. Jakmile se ukazatel myši změní na ukazatel přesunutí Ikona přesunout ruku, přetáhněte řádek nebo sloupec na jiné místo. Excel vás upozorní, pokud chcete nahradit řádek nebo sloupec. Stisknutím tlačítka Storno se vyhnete nahrazení.

  • Kopírování a vkládání   Podržte stisknutou klávesu CTRL a přejděte na okraj výběru. Jakmile se ukazatel myši změní na ukazatel přesunutí Ikona přesunout ruku, přetáhněte řádek nebo sloupec na jiné místo.

  • Kopírování a nahrazení    Podržte stisknutou klávesu SHIFT a CTRL a přejděte na okraj výběru. Jakmile se ukazatel myši změní na ukazatel přesunutí Ikona přesunout ruku, přetáhněte řádek nebo sloupec na jiné místo. Excel vás upozorní, pokud chcete nahradit řádek nebo sloupec. Stisknutím tlačítka Storno se vyhnete nahrazení.

  Poznámka: Během operace přetahování podržte stisknutou klávesu CTRL nebo SHIFT. Pokud před uvolněním tlačítka myši uvolníte klávesu CTRL nebo SHIFT, přesunete řádky nebo sloupce místo jejich kopírování.

Poznámka: Nesousedící řádky a sloupce nelze přesouvat ani kopírovat pomocí myši.

 1. Poklikejte na buňku obsahující data, která chcete přesunout nebo zkopírovat. V Řádek vzorců můžete také upravit a vybrat data buňky.

 2. Vyberte řádek nebo sloupec , který chcete přesunout nebo zkopírovat.

 3. Na kartě Domů proveďte ve skupině Schránka jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete výběr přesunout, klikněte na Vyjmout Obrázek tlačítkanebo stiskněte Ctrl+X.

  • Pokud chcete výběr zkopírovat, klikněte na Kopírovat Obrázek tlačítkanebo stiskněte Ctrl+C.

 4. V buňce klikněte na místo, kam chcete znaky vložit, nebo poklikejte na jinou buňku, do které chcete data přesunout nebo zkopírovat.

 5. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na příkaz Vložit Obrázek tlačítkanebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+V.

 6. Stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka: Pokud poklikáte na buňku nebo stisknete klávesu F2, aby bylo možné aktivní buňku upravovat, budou klávesy se šipkou fungovat pouze uvnitř této buňky. Klávesy se šipkou lze použít k přesunutí na jinou buňku až po dokončení úprav v aktivní buňce stisknutím klávesy ENTER.

Při vložení kopírovaných dat můžete provést některou z následujících akcí:

 • Vložit pouze formátování buněk, jako je například barva písma či výplně (nikoli obsah buněk)

 • Převést všechny vzorce v buňce na vypočítané hodnoty, aniž by bylo přepsáno existující formátování

 • Vložit pouze vzorce (nikoli vypočítané hodnoty)

Postup

 1. Vyberte řádek nebo sloupec , který chcete přesunout nebo zkopírovat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na kopírovat Obrázek tlačítkanebo stiskněte Ctrl+C.
   

 3. Vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení nebo buňku, do které chcete vložit hodnotu, formát buňky nebo vzorec.

 4. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku pod možností Vložit Obrázek tlačítkaa potom udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vložit jenom hodnoty, klikněte na Vložit hodnoty.

  • Pokud chcete vložit jenom formáty buněk, klikněte na PasteFormatting

  • Pokud chcete vložit jenom vzorce, klikněte na PasteFormulas

Vybrané buňky, řádky a sloupce můžete přesouvat nebo kopírovat pomocí myši a transponovat.

 1. Vyberte buňky nebo Oblast buněk, které chcete přesunout nebo zkopírovat.

 2. Nasměrujte ukazatel na ohraničení buňky nebo oblasti, kterou jste vybrali.

 3. Jakmile se ukazatel změní na Hand pointer, udělejte jednu z těchto věcí:

Akce

Akce

Přesunutí buněk

Přetáhněte buňky na jiné místo.

Kopírování buněk

Podržte klávesu OPTION a přetáhněte buňky na jiné místo.

Poznámka: Když přetáhnete nebo vložíte buňky do nového umístění, pokud jsou v něm již existující data, Excel přepíše původní data.

 1. Vyberte řádky nebo sloupce, které chcete přesunout nebo zkopírovat.

 2. Nasměrujte ukazatel na ohraničení buňky nebo oblasti, kterou jste vybrali.

 3. Jakmile se ukazatel změní na Hand pointer, udělejte jednu z těchto věcí:

Akce

Akce

Přesunutí řádků nebo sloupců

Přetáhněte řádky nebo sloupce na jiné místo.

Kopírování řádků nebo sloupců

Podržte klávesu OPTION a přetáhněte řádky nebo sloupce na jiné místo.

Přesunutí nebo zkopírování dat mezi existujícími řádky nebo sloupci

Podržte klávesu SHIFT a přetáhněte řádek nebo sloupec mezi existujícími řádky nebo sloupci. Excel vytvoří místo pro nový řádek nebo sloupec.

 1. Zkopírujte řádky nebo sloupce, které chcete transponovat.

 2. Vyberte cílovou buňku (první buňku řádku nebo sloupce, do které chcete vložit data) pro řádky nebo sloupce, které transponujete.

 3. Na kartě Domů klikněte v části Upravit na šipku vedle možnosti Vložit a potom klikněte na Transponovat.

  Home tab, Edit group

  Poznámka: Sloupce a řádky se nesmí překrývat. Pokud například vyberete hodnoty ve sloupci C a pokusíte se je vložit do řádku, který překrývá sloupec C, Excel zobrazí chybovou zprávu. Cílová oblast vloženého sloupce nebo řádku musí být mimo původní hodnoty.

Viz taky

Vložení nebo odstranění buněk, řádků, sloupců

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×