Obsah
×
Grafy
Grafy

Přidání nebo odebrání názvů v grafu

Pokud chcete, aby byl graf srozumitelný, můžete do libovolného typu grafu přidat názvy grafů a názvy os. Názvy os jsou obvykle k dispozici u všech os, které je možné v grafu zobrazit, včetně hloubkových os (os řad) v prostorových grafech. Některé typy grafů (například paprskové grafy) mají osy, u kterých ale nejde zobrazit názvy os. Názvy os nejde přidat do grafu, který osy nemá (jako třeba výsečové nebo prstencové grafy).

Váš prohlížeč nepodporuje video.

Přidání názvu grafu

 1. V grafu vyberte pole Název grafu a zadejte název.

 2. V pravém horním rohu grafu vyberte znaménko +.

 3. Vyberte šipku vedle položky Název grafu.

 4. Pokud chcete nad grafem položit název, vyberte Překryvné na střed nebo Další možnosti, které vám posouvá další možnosti.

 5. Kliknutím pravým tlačítkem myši na název grafu ho naformátovat můžete pomocí možností, jako je Výplň nebo Osnova.

Odebrání názvu grafu

 1. Klikněte na graf.

 2. V pravém horním rohu grafu vyberte znaménko +.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle položky Název grafu.

 1. Klikněte do libovolného místa v grafu, ke kterému chcete přidat název.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Popisky na tlačítko Název grafu.

  alternativní text

 3. Klikněte na položku Překryvný název zarovnaný na střed nebo Nad grafem.

 4. Do textového pole Název grafu, které se zobrazí v grafu, zadejte požadovaný text.

  Nový řádek spustíte stisknutím klávesy ENTER. Pokud chcete vložit konec řádku, kliknutím umístěte kurzor na místo, kde chcete čáru přerušit, a stiskněte enter.

 5. Pokud chcete formátovat text v poli nadpisu, proveďte toto:

  1. Klikněte do pole s nadpisem a vyberte text, který chcete formátovat.

  2. Na minipanelu nástrojů klikněte na požadované možnosti formátování.

   Můžete také použít tlačítka formátování na pásu karet (karta Domů, skupina Písmo). Chcete-li formátovat celý název, můžete na něj kliknout pravým tlačítkem myši, kliknout na příkaz Formát názvu grafu v místní nabídce a poté vybrat požadované možnosti formátování.

 • Velikost pole nadpisu se přizpůsobí velikosti textu. Velikost pole nadpisu nemůžete změnit a text se může zkrátit, pokud se nevejde do maximální velikosti.

 • Do grafu můžete přidat jenom jeden název. Pokud chcete použít druhý název nebo dílčí název, můžete v grafu nakreslit textové pole a přesunout ho do umístění, které chcete(Nástrojegrafu , karta Rozložení, skupina Vložení, Textové pole).

 • Název můžete ručně přesunout do jiného umístění přetažením pole nadpisu do umístění, které chcete.

 1. Klikněte do libovolného místa v grafu, ke kterému chcete přidat názvy os.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Popisky na tlačítko Názvy os.

  alternativní text

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přidat název hlavní vodorovné osy (osy kategorií), klikněte na položku Název hlavní vodorovné osy a potom klikněte na požadovanou možnost.

   Pokud má graf vedlejší vodorovnou osu, můžete taky kliknout na Název vedlejší vodorovné osy.

  • Pokud chcete přidat název k primární svislé ose (ose hodnot), klikněte na Název hlavní svislé osy nebo Název vedlejší svislé osy a potom klikněte na požadovanou možnost.

   Pokud má graf vedlejší svislou osu, můžete taky kliknout na Název vedlejší svislé osy.

  • Pokud chcete přidat název hloubkové osy (osy řad), klikněte na Název hloubkové osy a potom klikněte na požadovanou možnost.

   Tato možnost je k dispozici, jenom pokud je vybraný skutečný prostorový graf, například prostorový sloupcový graf.

 4. Do textového pole Název osy, které se zobrazí v grafu, zadejte požadovaný text.

  Nový řádek spustíte stisknutím klávesy ENTER. Pokud chcete vložit konec řádku, kliknutím umístěte kurzor na místo, kde chcete čáru přerušit, a stiskněte enter.

 5. Pokud chcete formátovat text v poli nadpisu, proveďte toto:

  1. Klikněte do pole s nadpisem a vyberte text, který chcete formátovat.

  2. Na minipanelu nástrojů klikněte na požadované možnosti formátování.

   Můžete taky použít tlačítka formátování na pásu karet (karta Domů,skupina Písmo. Pokud chcete formátovat celý název, můžete na něj kliknout pravým tlačítkem myši, kliknout na Formát názvu osy a pak vybrat požadované možnosti formátování.

   Poznámky: 

   • Změníte-li typ grafu na graf, který nepodporuje názvy os (například výsečový graf), nebudou názvy os nadále zobrazeny. Názvy se znovu zobrazí po přepnutí na typ grafu, který podporuje názvy os.

   • Názvy os zobrazené u sekundárních os budou ztraceny při změně na typ grafu, který nezobrazuje sekundární osy.

 1. V grafu klikněte na název grafu nebo osy, který chcete propojit s buňkou listu.

 2. V listu klikněte na Řádek vzorců a poté napište znak rovná se (=).

 3. Vyberte buňku listu, která obsahuje data nebo text, který chcete zobrazit v daném grafu.

  Odkaz na buňku listu můžete taky zadat v řádku vzorců. Zadejte rovnítko, název listu a vykřičník, například: =List1!F2.

 4. Stiskněte klávesu ENTER.

 1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete odebrat název grafu, klikněte na kartě Rozložení ve skupině Popisky na Názevgrafu a potom klikněte na Žádné.

   alternativní text

  • Pokud chcete odebrat název osy, klikněte na kartě Rozložení ve skupině Popisky na Název osy, klikněte na typ názvu osy, který chcete odebrat, a potom klikněte na Žádné.

  • Pokud chcete rychle odebrat název grafu nebo osy, klikněte na název a stiskněte KLÁVESU DELETE. Můžete taky kliknout pravým tlačítkem myši na název grafu nebo osy a potom kliknout na Odstranit.

  • Pokud chcete názvy grafů nebo os odebrat hned po jejich přidání, můžete na panelu nástrojů Rychlý přístup kliknout na Zpět nebomůžete stisknout kombinaci kláves CTRL+Z.

Ke svému grafu můžete přidat název.

alternativní text

Popisek 1 Název grafu

alternativní text osy

 1. Tento krok platí jenom pro Word 2016 pro Mac: V nabídce Zobrazení klikněte na Rozložení při tisku.

 2. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Návrh grafu.

 3. Klikněte na Přidat prvek grafu > název grafua potom klikněte na požadovanou možnost názvu.

 4. Do pole Název grafu zadejte název.

  Pokud chcete název formátovat, vyberte text v poli s názvem a na kartě Home (Domů) vyberte v části Font (Písmo) požadované formátování.

Ke každé ose v grafu můžete přidat název. Názvy os jsou obvykle k dispozici u všech os, které se dají v grafu zobrazit, včetně hloubkových os ve 3D grafech.

Některé typy grafů (například paprskové grafy) mají osy, u kterých ale nejde zobrazit názvy os. U typů grafů, které osy nemají (například výsečové a prstencové), taky nejde zobrazit názvy os.

alternativní text

Popisek 1 Název grafu

alternativní text osy

 1. Tento krok platí jenom pro Word 2016 pro Mac: V nabídce Zobrazení klikněte na Rozložení při tisku.

 2. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Návrh grafu.

 3. Klikněte na Přidat prvek grafu > názvyos a pak zvolte možnost názvu osy.

 4. Zadejte text do pole Název osy.

  Pokud chcete název formátovat, vyberte text v poli s názvem a na kartě Home (Domů) vyberte v části Font (Písmo) požadované formátování.

Ke svému grafu můžete přidat název.

alternativní text

Popisek 1 Název grafu

alternativní text osy

Podle těchto pokynů přidejte do grafu název v Excel nebo Macu 2011, Word pro Mac 2011 a PowerPoint pro Mac 2011.

 1. Tento krok platí jenom pro Word for Mac 2011: V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Labels (Popisky) klikněte na Chart Title (Název grafu) a klikněte na to, co potřebujete.

  alternativní text

 4. Vyberte text v poli Chart Title a zadejte název grafu.

  Pokud chcete název formátovat, vyberte text v poli s názvem a na kartě Home (Domů) vyberte v části Font (Písmo) požadované formátování.

Ke každé ose v grafu můžete přidat název. Názvy os jsou obvykle k dispozici u všech os, které se dají v grafu zobrazit, včetně hloubkových os ve 3D grafech.

Některé typy grafů (například paprskové grafy) mají osy, u kterých ale nejde zobrazit názvy os. U typů grafů, které osy nemají (například výsečové a prstencové), taky nejde zobrazit názvy os.

alternativní text

Popisek 1 Název grafu

alternativní text osy

 1. Tento krok platí jenom pro Word for Mac 2011: V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Labels (Popisky) klikněte na Axis Titles (Názvy os), najeďte myší na osu, ke které chcete přidat název, a klikněte na požadovanou možnost.

  alternativní text

 4. Vyberte text v poli Axis Title (Název osy) a potom zadejte název osy.

  Pokud chcete název formátovat, vyberte text v poli s názvem a na kartě Home (Domů) vyberte v části Font (Písmo) požadované formátování.

Váš prohlížeč nepodporuje video.

Přidání nebo úprava názvu grafu

Můžete přidat nebo upravit název grafu, přizpůsobit jeho vzhled a zahrnout ho do grafu.

 1. Kliknutím na libovolné místo v grafu zobrazíte kartu Graf na pásu karet.

 2. Kliknutím na Formát otevřete možnosti formátování grafu.

  Excel pro web Formát grafu

 3. V podokně Graf rozbalte oddíl Název grafu.
  Možnosti názvu grafu pro Excel na webu

 4. Přidejte nebo upravte název grafu podle svých potřeb.

 5. Pokud nechcete, aby graf měl název, skryjte ho pomocí přepínače.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Viz také

Změna umístění názvů v grafu

Získání šablon grafů microsoftu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×