Související témata
×
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Přizpůsobení oprávnění pro seznam nebo knihovnu služby SharePoint

Důležité informace: I když SharePoint umožňuje značné přizpůsobení oprávnění webu, důrazně doporučujeme používat integrované skupiny SharePointu pro komunikační weby a správu oprávnění týmového webu prostřednictvím přidružené skupiny Microsoft 365. Oprávnění k jednotlivým dokumentům nebo složce můžete přidat, změnit nebo odebrat pomocí metod uvedených v tématu Sdílení souborů nebo složek v Microsoftu 365. To umožňuje mnohem jednodušší správu.

Všechny weby, seznamy a knihovny v kolekci webů ve výchozím nastavení dědí nastavení oprávnění z webu, který je v hierarchii webů přímo nad nimi. Tomu se říká dědičnost oprávnění. Dědičnost oprávnění znamená, že web dědí oprávnění z kořenového webu kolekce webů a podřízený web dědí oprávnění z nadřazeného webu. Složky, seznamy a dokumenty dědí oprávnění z webu, který je obsahuje, atd. 

Dědičnost oprávnění může správcům webů ušetřit čas, zejména u velkých nebo složitých kolekcí webů. Někdy ale možná budete muset změnit oprávnění, abyste mohli rozšířit přístup a pozvat ostatní ke sdílení informacínebo omezit přístup k webu. Jako správce nebo vlastník knihovny, seznamu nebo průzkumu můžete různě měnit oprávnění (tj. přiřazovat jedinečná oprávnění, měnit úrovně oprávnění nebo odebírat uživatelská oprávnění), abyste správným lidem umožnili přístup k datům, která potřebují, a zároveň omezit ostatní. Tento článek vysvětluje, jak se dostanete na stránku Oprávnění a přerušíte dědičnost, a popisuje postup přiřazení nebo změny oprávnění.

Nejdřív se musíte dostat na stránku oprávnění. 

Přístup na stránku oprávnění

Tyto pokyny platí pro Seznamy Microsoft, SharePoint v Microsoftu 365, SharePoint Server – vydání s předplatným,SharePoint Server 2019 aSharePoint Server 2016. 

Zobrazení stránky Oprávnění vSharePoint

Seznam nebo knihovna

 1. Přejděte do knihovny nebo seznamu a otevřete ho.

 2. Vyberte Nastavení Ikona Nastavenía pak Nastavení knihovny nebo Nastavení seznamu. V závislosti na verzi SharePointu možná budete muset vybrat Další nastavení knihovny

  Pokud v závislosti na verzi SharePointu nevidíte nastavení Ikona Nastavení, otevřete pás karet výběrem karty Knihovna nebo Seznam a pak na pásu karet vyberte Nastavení knihovny nebo Nastavení seznamu .

  Nastavení seznamu na pásu karet
 3. Na stránce Nastavení v části Oprávnění a správa vyberte Oprávnění pro tento seznam nebo Oprávnění pro tuto knihovnu dokumentů.

  Začátek stránky

Průzkum

 1. Otevřete průzkum.

 2. Vyberte Nastavení.

  Tlačítko Nastavení průzkumu v horní části celkového zobrazení průzkumu
 3. Vyberte rozevírací seznam a vyberte Nastavení průzkumu.

  Nabídka nastavení průzkumu se zvýrazněným nastavením průzkumu
 4. Na stránce Nastavení v části Oprávnění a správa vyberte Oprávnění pro tento průzkum.

Začátek stránky

Informace o jedinečných oprávněních individuálních položek

Když přejdete na stránku Oprávnění, můžou se na začátku této stránky zobrazovat zprávy podobné těmto:

Obrázek znázorňující zprávu pro jedinečná oprávnění seznamu nebo knihovny

Význam jednotlivých zpráv zjistíte tady:

 • Některé položky tohoto seznamu mohou mít jedinečná oprávnění, která nejsou řízena z této stránky. Zobrazit tyto položky To znamená, že některá individuální položka uvnitř seznamu, knihovny nebo průzkumu byla někdy v minulosti nasdílena s jinými uživateli. Když kliknete na Zobrazit tyto položky, zobrazí se dialog Výjimky, ve kterém budou tyto položky vypsané. Pokud jste jejich vlastníkem, můžete u každé položky kliknout na Spravovat oprávnění a udělat změny.

 • Na tomto webu jsou uživatelé s omezeným přístupem. Uživatelé můžou mít omezený přístup, pokud s nimi někdo sdílí položku nebo dokument v rámci webu. Zobrazit uživatele. To znamená, že pokud byla položka sdílena s uživatelem, ale celý seznam, knihovna nebo průzkum ne, je jeho přístup omezený na jednu položku, která s ním byla sdílena. Kliknutím na Zobrazit uživatele zobrazíte, kdo jsou.

  Když s uživatelem sdílíte položku, bude mu udělen omezený přístup k webu, aby k této položce získal přístup. Pokud zrušíte sdílení položky, bude mít uživatel dál omezený přístup k webu (a zobrazí se tato zpráva), ale nebude mít přístup k žádným položkám, které s ním nejsou sdílené.

 • Tato knihovna dědí oprávnění z nadřazeného objektu. (název webu). To znamená, že dědičnost seznamu, knihovny nebo průzkumu ještě nebyla přerušena. Postup najdete v části Přerušení dědičnosti oprávnění níže.

Začátek stránky

Přerušení dědičnosti oprávnění v SharePoint

Teď se dostanete na stránku Oprávnění . Dále budete muset přerušit dědičnost oprávnění, abyste mohli přiřadit jedinečná oprávnění, změnit úrovně oprávnění nebo odebrat uživatelská oprávnění k seznamu, knihovně nebo průzkumu. Když přerušíte dědičnost oprávnění pro seznam, knihovnu nebo průzkum a potom definujete nová oprávnění, seznam (nebo knihovna) se stane nadřazeným objektem položek v seznamu (nebo v knihovně). Podřízené položky zdědí nově nastavená oprávnění (pokud nemají vlastní, jedinečně definovaná oprávnění).

K přerušení dědičnosti a přiřazení jedinečných oprávnění použijte tento postup:

 1. Přejděte do seznamu, knihovny nebo průzkumu a otevřete je.

 2. Přejděte na stránku Oprávnění podle kroků v předchozí části.

 3. Pokud chcete přerušit dědičnost oprávnění z nadřazeného objektu, vyberte Zastavit dědění oprávnění.

  Ovládací prvek pro oprávnění seznamu nebo knihovny znázorňující tlačítko Ukončit dědění oprávnění

Poznámky: 

 • Pokud seznam nebo knihovna obsahuje více než 100 000 položek, nemůžete u samotného seznamu přerušit dědičnost oprávnění. Nemůžete ani znovu dědit oprávnění k samotnému seznamu.

 • Pokud složka obsahuje více než 100 000 položek, nemůžete u této složky přerušit dědičnost oprávnění. Nemůžete ani znovu dědit oprávnění k této složce.

 • Položky v knihovně nebo složce, které dosahují limitu (například na jeden soubor nebo složku), nebudou ovlivněny, takže můžete například přerušit dědičnost u jakéhokoli souboru v knihovně s více než 100 000 položkami.

 • Když uživatel sdílí dokument nebo jinou jednotlivou položku, dědičnost se u této položky automaticky přeruší. Zděděná oprávnění se zkopírují do položky a přidají se oprávnění pro uživatele, kterým byla položka nasdílena. Pokud se u nadřazené položky provedou změny oprávnění, tyto změny se u položky nepoužijí.

Začátek stránky

Přiřazení jedinečných oprávnění v SharePoint

Až přerušíte dědičnost pomocí postupu v předchozí části, udělíte jedinečná oprávnění takto:

 1. Přejděte do seznamu, knihovny nebo průzkumu a otevřete je.

 2. Přejděte na stránku Oprávnění podle kroků v předchozí části.

 3. Na kartě Oprávněnívyberte Udělit oprávnění.

  Tlačítko Odstranit jedinečná oprávnění

  Poznámka: Pokud seznam nebo knihovna dědí z nadřazeného objektu, nezobrazí se možnost Udělit oprávnění.

 4. V dialogu Sdílet vyberte možnost Pozvat ostatní a do pole Zadejte jména nebo e-mailové adresy napište jména lidí nebo skupin, kterým chcete udělit přístup.

  Dialogové okno Sdílet

 5. Pokud chcete, přidejte osobní zprávu.

 6. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Sdílet všechno, co je v této složce, včetně položek s jedinečnými oprávněními. Tím udělíte nebo zakážete přístup k položkám, u kterých jste už nastavili jedinečná oprávnění. (Tato možnost je dostupná jenom pro složky.)

 7. Udělená úroveň oprávnění je ve výchozím nastavení nastavená na Upravit , což znamená, že pozvaní lidé můžou v seznamu, knihovně nebo průzkumu udělat nějaké změny. Pokud chcete udělit jinou úroveň oprávnění, například jen Čtení, klikněte na Zobrazit možnosti a změňte výběr v poli Vybrat úroveň oprávnění.

 8. Všem v poli Pozvat ostatní se odešle e-mailová zpráva. Pokud nechcete, aby k tomu došlo, klikněte na Zobrazit možnosti a zrušte zaškrtnutí políčka Poslat e-mailovou pozvánku.

 9. Až všechno dokončíte, klikněte na Sdílet.

  Začátek stránky

Někdy můžete potřebovat vytvořit ve službě Active Directory skupinu zabezpečení Windows a udělit přístup ke knihovně nebo seznamu všem osobám v této skupině zabezpečení. Celému týmu můžete udělit přístup k nějakému seznamu například tak, že skupinu zabezpečení týmu přidáte do sharepointové skupiny. Když se později k vašemu týmu připojí noví uživatelé, udělíte jim odpovídající oprávnění jednoduše tak, že je přidáte do příslušné skupiny zabezpečení Windows. Další informace o skupinách zabezpečení Windows najdete v článku Skupiny zabezpečení služby Active Directory.

Poznámka: Nemůžete udělit přístup k distribuční skupině, která není skupinou zabezpečení Windows.

Změna úrovní oprávnění v SharePoint

Abyste mohli změnit jedinečná oprávnění, musíte přerušit dědičnost nadřazeného webu. Jakmile přerušíte dědičnost pomocí kroků v předchozí části, změňte oprávnění následujícím postupem:

 1. Přejděte do seznamu, knihovny nebo průzkumu a otevřete je.

 2. Pomocí kroků v předchozí části přejděte na stránku Oprávnění pro seznam, knihovnu nebo průzkum.

 3. V seznamu Název zaškrtněte políčko vedle jmen uživatelů nebo názvů skupin, jejichž úroveň oprávnění chcete změnit.

  Oprávnění webů se změnila.
 4. Vyberte Upravit uživatelská oprávnění.

  Pokud chcete změnit úroveň oprávnění, klikněte na Upravit oprávnění.
 5. V části Oprávnění zaškrtněte políčko u úrovně oprávnění, kterou chcete vybraným uživatelům nebo skupinám udělit.

  Změna úrovní oprávnění v dialogovém okně oprávnění

Další informace o úrovních oprávnění najdete v tématu Principy úrovní oprávnění v SharePointu.

Začátek stránky

Odebrání uživatelských oprávnění v SharePoint

Abyste mohli odebrat uživatelská oprávnění, musíte přerušit dědičnost z nadřazeného webu. Jakmile přerušíte dědičnost pomocí kroků v části výše, odeberte uživatelská oprávnění následujícím postupem:

 1. Přejděte do seznamu, knihovny nebo průzkumu a otevřete je.

 2. Pomocí kroků v předchozí části přejděte na stránku Oprávnění pro seznam, knihovnu nebo průzkum.

 3. V seznamu Název zaškrtněte políčko vedle jmen uživatelů nebo názvů skupin, kterým chcete odebrat oprávnění.

  Oprávnění webů se změnila.
 4. Vyberte Odebrat uživatelská oprávnění.

Stránka oprávnění je aktualizovaná a zobrazí, že skupina nebo uživatel již nemá oprávnění k seznamu.

Obnovením dědičnosti odstraníte všechna jedinečná oprávnění v SharePoint

Když přerušíte dědičnost oprávnění mezi webem, složkou, seznamem, knihovnou, položkou seznamu nebo dokumentem a příslušným nadřazeným objektem, můžete ji kdykoli obnovit. Zároveň tím odeberete všechna nastavená vlastní oprávnění.

 1. Přejděte do seznamu, knihovny nebo průzkumu a otevřete je.

 2. Pomocí kroků v předchozí části přejděte na stránku Oprávnění pro seznam, knihovnu nebo průzkum.

 3. Na kartě Oprávnění (pro seznam nebo knihovnu) vyberte Odstranit jedinečná oprávnění.

  Tlačítko Odstranit jedinečná oprávnění
 4. Vyberte OK. Stavový řádek seznamu teď hlásí, že tento seznam dědí oprávnění z nadřazeného objektu. Vedle aktualizovaného stavu se teď zobrazuje název nadřazeného objektu.

Začátek stránky

Viz také

Principy úrovní oprávnění

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×