Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Mnoho uživatelů s použitím externí klávesnice s klávesovými zkratkami pro PowerPoint usnadňuje práci efektivněji. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykové obrazovky a je důležitou alternativou k používání myši.

Poznámky: 

 • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Znaménko plus (+) v místní skupině znamená, že je potřeba stisknout více kláves současně.

 • Znak čárky (,) v klávesové zkratce znamená, že je potřeba stisknout více kláves v pořadí.

Tento článek popisuje klávesové zkratky, funkční klávesy a některé další běžné klávesové zkratky v režimu vytváření v PowerPoint pro Windows.

Poznámky: 

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

Následující tabulka uvádí nejčastěji používané klávesové zkratky v PowerPoint.

Akce

Stiskněte

Vytvořit novou prezentaci

Ctrl+N

Přidání nového snímku

Ctrl+M

Změna vybraného textu na tučný

Ctrl+B

Změna velikosti písma pro vybraný text

Alt + ů, F, S

Otevření dialogového okna Lupa

Alt+O, Č a pak U

Vyjmutí vybraného textu, objektu nebo snímku

Ctrl+X

Zkopírování vybraného textu, objektu nebo snímku

Ctrl+C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného textu, objektu nebo snímku

Ctrl+V

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Uložení prezentace

Ctrl+S

Vložení obrázku

Alt+Á, 1

Vložení obrazce

ALT + N, S, H

Výběr motivu

Alt+H, M

Výběr rozložení snímku

Alt+Ů, B a pak O

Přechod na další snímek

Page Down

Přechod na předchozí snímek

Page Up

Přechod na kartu Domů

Alt+Ů

Přejděte na kartu Vložení.

Alt+V

Spuštění prezentace

F5

Ukončení prezentace

Esc

Zavřete PowerPoint.

Ctrl+Q

Začátek stránky

Klávesové zkratky pásu karet

Možnosti skupiny pásu karet se vztahují na karty. Například na kartě Domů skupina odstavec obsahuje možnost odrážky . Stisknutím klávesy ALT zobrazte zástupce pásu karet, který se nazývá tipy, jako písmena v malých obrázcích vedle karet a možností, jak je znázorněno na obrázku níže.

Klávesové zkratky pásu karet aplikace Excel

Kombinace klávesových zkratek můžete kombinovat s klávesou Alt a vytvářet zástupce s názvem přístupové klávesy pro možnosti pásu karet. Když třeba stisknete Alt + H, otevřete kartu Domů a stisknutím ALT + Q se přesunete do pole řekněte mi nebo Prohledat . Opakovaným stisknutím klávesy ALT zobrazte tipy pro možnosti vybrané karty.

V Office 2010 se většina zástupců v nabídce staré klávesové zkratky pořád funguje. Musíte ale znát úplnou zkratku. Stiskněte například klávesu Alt a pak stiskněte některé ze starých nabídek (Upravit), V (zobrazení), I (Insert) a tak dále. Oznámení o tom, že používáte přístupovou klávesu ze starší verze Microsoft Office, se zobrazí. Pokud znáte celou posloupnost kláves, použijte ji. Pokud pořadí neznáte, stiskněte klávesu ESC a místo toho použijte klávesové zkratky.

Použití přístupových kláves pro karty na pásu karet

Pokud chcete přejít přímo na kartu na pásu karet, stiskněte jednu z následujících přístupových kláves. V závislosti na výběru v listu se můžou objevit další karty.

Akce

Stiskněte

Přesuňte se na pás karet na pole řekněte mi nebo Search a zadejte hledaný termín pro pomoc nebo obsah nápovědy.

Alt+Ě a pak zadejte hledaný výraz.

Otevření nabídky soubor

Alt+S

Otevřete kartu Domů a naformátujte snímky, písma, odstavce nebo kresby.

Alt+Ů

Otevření karty vložení a vložení snímků, tabulek, obrázků, ilustrací, formulářů, odkazů, textu, symbolů nebo multimédií

Alt+V

Otevření karty Návrh a použití motivů a přizpůsobení snímků

ALT+S

Otevření karty přechody a přidání přechodů mezi snímky

Dvakrát Alt+K

Otevření karty animace a přidání animací do snímků

ALT+TEČKA (.)

Otevření karty prezentace a nastavení a přehrání prezentace

ALT+TEČKA (.)

Otevření karty Revize a kontrola pravopisu a přístupnosti a přidání komentářů

ALT+A

Otevřete kartu zobrazení a zobrazte náhled rozložení prezentace, zobrazte a skryjte mřížky a vodítka, nastavte zvětšení náhledu, Správa oken a zobrazení maker.

Alt+O

Otevřete kartu Nápověda a procházejte PowerPoint, kontaktujte podporu a nechte svůj názor.

Alt+Y

Poznámka: Doplňky a jiné programy můžou na pás karet přidávat nové karty, které můžou mít přístupové klávesy.

Začátek stránky

Ovládání pásu karet klávesnicí

Akce

Stiskněte

Výběr aktivní karty na pásu karet a aktivace přístupových kláves

Alt nebo F10 Pro přechod na jinou kartu použijte přístupové nebo šipkové klávesy.

Přesunutí fokusu na příkazy na pásu karet

Tab nebo Shift+Tab

Přesunutí dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo mezi položkami na pásu karet (v tomto pořadí)

Klávesy se šipkami

Aktivace vybraného tlačítka nebo ovládacího prvku

Mezerník nebo Enter

Otevření seznamu u vybraného příkazu

Šipka dolů

Otevření nabídky pro vybrané tlačítko

Alt+šipka dolů

Přechod na další příkaz v otevřené nabídce nebo podnabídce

Šipka dolů

Rozbalení nebo sbalení pásu karet

Ctrl+F1

Zobrazení místní nabídky

Shift+F10

Nebo na klávesnici Windows (mezi pravou klávesou Alt a pravou klávesou Ctrl)

Přechod do podnabídky, když je otevřená nebo vybraná hlavní nabídka

Šipka doleva

Zobrazí nápovědu k aktuálně vybranému příkazu nebo ovládacímu prvku na pásu karet.

F1

Začátek stránky

Přesunutí mezi podokny

Akce

Stiskněte

Přecházení mezi podokny ve směru hodinových ručiček v normálním zobrazení

F6

Projděte mezi podokny v normálním zobrazení.

Shift+F6

Přepnutí mezi podoknem miniatur a podoknem zobrazení osnovy

Ctrl+Shift+Tab

Začátek stránky

Práce v zobrazení osnovy

Akce

Stiskněte

Zvýšení úrovně odstavce

Alt+Shift+Šipka vlevo

Snížení úrovně odstavce

Alt+Shift+Šipka vpravo

Přesunutí vybraných odstavců nahoru

Alt+Shift+šipka nahoru

Přesunutí vybraného odstavce dolů

Alt+Shift+Šipka dolů

Zobrazit nadpisy úrovně 1

Alt+Shift+1

Rozbalení textu pod nadpisem

Alt+Shift+znaménko plus (+)

Sbalení textu pod nadpisem

ALT + SHIFT + znaménko minus (-)

Začátek stránky

Výběr a úprava textu a objektů

Výběr textu a objektů

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Výběr jednoho znaku vpravo

Shift + šipka vpravo

Výběr jednoho znaku vlevo

Shift + šipka vlevo

Výběr textu do konce slova

CTRL + SHIFT + šipka vpravo

Výběr textu do začátku slova

CTRL + SHIFT + šipka vlevo

Výběr o jeden řádek nahoru (s kurzorem na začátku řádku)

Shift + šipka nahoru

Výběr o jeden řádek dolů (s kurzorem na začátku řádku)

Shift+Šipka dolů

Výběr objektu (je-li vybrán text uvnitř objektu)

Esc

Výběr dalšího objektu (je-li vybrán objekt)

TAB nebo SHIFT + TAB, dokud nebude vybrán požadovaný objekt

Odeslání objektu zpátky o jedno místo

CTRL + levá hranatá závorka ([)

Office 2010 a Office 2007: není k dispozici

Odeslání objektu dopředu o jedno místo

CTRL + pravá hranatá závorka (])

Office 2010 a Office 2007: není k dispozici

Přenesení objektu do pozadí

CTRL + SHIFT + levá hranatá závorka ([)

Office 2010 a Office 2007: není k dispozici

Přenesení objektu do popředí

CTRL + SHIFT + pravá hranatá závorka (])

Office 2010 a Office 2007: není k dispozici

Výběr textu uvnitř objektu (je-li vybrán objekt)

Enter

Výběr všech objektů

Ctrl+A (na kartě Snímky)

Přehrávání a pozastavení médií

Ctrl+mezerník

Výběr všech snímků

CTRL + A (v zobrazení řazení snímků )

Výběr veškerého textu

Ctrl+A (na kartě Osnova)

Tip: Pokud chcete vybírat objekty pomocí klávesnice, použijte podokno výběru. Další informace najdete v tématu Správa objektů pomocí podokna výběru .

Začátek stránky

Odstranění nebo kopírování textu a objektů

Akce

Stiskněte

Odstranění jednoho znaku vlevo

Backspace

Odstranění jednoho slova vlevo.

Ctrl+Backspace

Odstranění jednoho znaku vpravo.

Delete

Odstranění jednoho slova vpravo (pomocí kurzoru mezi slovy)

Ctrl+Delete

Vyjmutí vybraného objektu nebo textu

Ctrl+X

Zkopírování vybraného objektu nebo textu

Ctrl+C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného objektu nebo textu

Ctrl+V

Duplikování objektu

Ctrl+D

Ctrl + přetažení myši

Office 2010 a Office 2007: není k dispozici

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Zopakování poslední akce

Ctrl+Y

Zkopírování pouze formátování

Ctrl+Shift+C

Vložení pouze formátování

Ctrl+Shift+V

Zkopírujte funkci Kopírovat animaci.

Alt+Shift+C

Office 2010 a Office 2007: není k dispozici

Kopírovat animaci

Alt+Shift+V

Office 2010 a Office 2007: není k dispozici

Otevření dialogového okna Vložit jinak

Ctrl+Alt+V

Začátek stránky

Pohyb v textu

Když chcete udělat toto

Klávesy

Posun o jeden znak doleva.

Šipka doleva

Posun o jeden znak doprava.

Šipka doprava

Přesunutí o jeden řádek nahoru

Šipka nahoru

Přesunutí o jeden řádek dolů

Šipka dolů

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva.

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava.

Ctrl+Šipka doprava

Přesunutí na konec řádku

End

Přesunutí na začátek řádku.

Home

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí o jeden odstavec dolů

Ctrl+Šipka dolů

Přesunutí na konec textového pole.

Ctrl+End

Přesunutí na začátek textového pole.

Ctrl+Home

Přesunutí na další zástupný symbol nadpisu nebo textu. Pokud se jedná o poslední zástupný symbol na snímku, tato akce vloží nový snímek s rozložením shodným s rozložením původního snímku.

Ctrl+Enter

Začátek stránky

Vyhledání a nahrazení textu

Akce

Stiskněte

Otevření dialogového okna Najít

Ctrl+F

Otevření dialogového okna nahradit

Ctrl+H

Zopakování poslední akce Najít

Shift+F4

Začátek stránky

Pohyb a práce v tabulkách

Akce

Stiskněte

Přechod na následující buňku

Klávesa Tab

Přechod na předchozí buňku

Shift+Tab

Přechod na následující řádek

Šipka dolů

Přechod na předchozí řádek

Šipka nahoru

Vložení tabulátoru do buňky

Ctrl+Tab

Vložení začátku nového odstavce

Enter

Přidá nový řádek v dolní části tabulky (s kurzorem v poslední buňce posledního řádku).

Klávesa Tab

Začátek stránky

Formátování textu

Před použitím těchto klávesových zkratek vyberte text, který chcete formátovat.

Změna písma nebo jeho velikosti

Akce

Stiskněte

Otevření dialogového okna písmo pro změnu písma

Ctrl+Shift+F

Zvětšení velikosti písma

CTRL + SHIFT + pravá ostrá závorka (>)

Zmenšení velikosti písma

CTRL + SHIFT + levá lomená závorka (<)

Začátek stránky

Použití formátování znaků

Akce

Stiskněte

Otevření dialogového okna písmo pro změnu formátování znaků

Ctrl+T

Přepíná mezi velkými a malými písmeny.

Shift+F3

Nastavení tučného písma

Ctrl+B

Použití formátu podtržení

Ctrl+U

Nastavení kurzívy

Ctrl+I

Nastavení dolního indexu (automatické mezery)

Ctrl+rovnítko (=)

Použití horního indexu (automatické mezery)

Ctrl+Shift+znaménko plus (+)

Odebrání ručního formátování znaků, například horního nebo dolního indexu

Ctrl + mezerník

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Začátek stránky

Kopírování formátování textu

Akce

Stiskněte

Zkopírování formátování vybraného textu.

Ctrl+Shift+C

Vložení zkopírovaného formátování do vybraného textu

Ctrl+Shift+V

Začátek stránky

Zarovnání odstavců

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Zarovnání odstavce na střed

Ctrl+E

Zarovnání odstavce do bloku

Ctrl+J

Zarovnání odstavce doleva

Ctrl+L

Zarovnání odstavce doprava

Ctrl+R

Začátek stránky

Práce s obrazci, obrázky, poli, objekty a WordArtem

Akce

Stiskněte

Vložení textového pole

ALT + N, X

Vložení vloženého dokumentu nebo tabulky jako objektu

ALT + N, J

Vložení WordArtu

ALT + N, W

Přesunutí fokusu na první plovoucí obrazec, například obrázek nebo textové pole

Ctrl+Alt+5

Seskupení vybraných obrazců, obrázků nebo objektů WordArt

Ctrl+G

Oddělit vybranou skupinu

Ctrl+Shift+G

Kopírování atributů vybraného obrazce

Ctrl+Shift+C

Vložení atributů do vybraného objektu

Ctrl+Shift+V

Úpravy propojeného nebo vloženého objektu

SHIFT + F10 (Pokud chcete otevřít místní nabídku), pak O, ENTER, E

Začátek stránky

Vkládání komentářů a odpovídání na ně

Před použitím těchto klávesových zkratek otevřete podokno Komentáře příkazem Vložit komentář (ALT + N, L).

Akce

Stiskněte

Vložení nového komentáře

Ctrl+N

Odpověď na vybraný komentář

Ctrl+R

Začátek stránky

Změna pořadí snímků nebo oddílů v prezentaci

Akce

Stiskněte tyto klávesy

Přesunutí vybraného snímku nebo oddílu nahoru v pořadí

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí vybraného snímku nebo oddílu dolů v pořadí

Ctrl+Šipka dolů

Přesunutí vybraného snímku nebo oddílu na začátek

CTRL + SHIFT + šipka nahoru

Přesunutí vybraného snímku nebo oddílu na konec

CTRL + SHIFT + šipka dolů

Začátek stránky

Použití podokna výběru

Požadovaná akce

Stiskněte

Otevření podokna výběru

Alt + ů, S, ř, P

V Office 2007 ALT + c, D, A, P

Přepínání fokusu mezi různými podokny

F6

Zobrazení místní nabídky

Shift+F10

Přesunutí fokusu na jednu položku nebo skupinu

Šipka nahoru nebo dolů

Přesunutí fokusu z položky ve skupině na nadřazenou skupinu

Šipka doleva

Přesunutí fokusu ze skupiny na první položku v dané skupině

Šipka doprava

Rozbalení skupiny s fokusem a všech podřízených skupin

Symbol hvězdičky (*) (pouze na numerické klávesnici)

Rozbalení skupiny s fokusem

Znaménko plus (+) (jenom na numerické klávesnici)

Sbalení skupiny s fokusem

Znaménko minus (-) (jenom na numerické klávesnici)

Přesunutí fokusu na položku a její výběr

Shift + Šipka nahoru nebo dolů

Výběr položky s fokusem

MEZERNÍK nebo ENTER

Zrušení výběru položky s fokusem

SHIFT + MEZERNÍK nebo SHIFT + ENTER

Přesunutí vybrané položky vpřed

Ctrl+Shift+F

Přesunutí vybrané položky vzad

Ctrl+Shift+B

Zobrazení nebo skrytí položky s fokusem

Ctrl+Shift+S

Přejmenování položky s fokusem

F2

Přepnutí fokusu klávesnice v rámci podokna výběru mezi stromovým zobrazením a tlačítky Zobrazit vše a Skrýt vše

Tab nebo Shift+Tab

Sbalit všechny skupiny (Pokud je fokus v podokně výběru musí být ve stromovém zobrazení)

Alt+Shift+1

Rozbalení všech skupin

Alt+Shift+9

Začátek stránky

Přístup k podoknům úloh a jejich používání

Akce

Klávesy

Přesunutí do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace. (Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.)

F6

Pokud je fokus v podokně úloh aktivní, přejde na další nebo předchozí položku v podokně úloh.

Tab nebo Shift+Tab

Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokna úloh V této nabídce můžete podokno úloh například Zavřít, přesunoutnebo změnit jeho velikost .

Ctrl+mezerník

Office 2010 Ctrl + šipka dolů

Přechod na další příkaz v nabídce podokna úloh

Klávesy se šipkami nahoru a dolů

V nabídce podokna úloh vyberte zvýrazněnou možnost.

Enter

Přesunutí nebo změna velikosti podokna úloh po výběru odpovídajícího příkazu

Klávesy se šipkami

Otevření schránky

Alt + ů, F, O

Zavřete podokno úloh.

CTRL + MEZERNÍK, C

Začátek stránky

Další užitečné klávesové zkratky

Požadovaná akce

Stiskněte

Otevření dialogového okna Tisk

Ctrl+P

Vytiskněte všechny snímky v prezentaci jako snímky na celou stránku pomocí výchozího nastavení tiskárny (když je otevřené dialogové okno Tisk).

ALT + r, P

Zobrazení podokna poznámky v normálním zobrazení

ALT + o, P, N

Zobrazení nebo skrytí mřížky

Shift+F9

Zobrazení nebo skrytí vodítek

Alt+F9

Začátek stránky

Vlastní klávesové zkratky

Pokud chcete přiřadit vlastní klávesové zkratky položkám nabídek, zaznamenaným makrům a kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications) v PowerPoint, musíte použít doplněk od jiného výrobce, například správce zástupců pro PowerPoint, který je dostupný od OfficeOne doplňků pro PowerPoint.

Viz také

Centrum nápovědy k powerpointu

Podpora přístupnosti pro PowerPoint

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Tento článek popisuje klávesové zkratky, funkční klávesy a některé další běžné klávesové zkratky v režimu vytváření v PowerPoint pro systém Mac OS.

Poznámky: 

 • Nastavení některých verzí operačního systému Mac a některých pomocných aplikací by mohlo být v konfliktu s klávesovými zkratkami a operacemi funkčních kláves v Office for Mac. Informace o změně zadání klávesových zkratek najdete v nápovědě k Macu pro vaši verzi Mac OS, programovou aplikaci nebo odkazování na konflikty zástupců.

 • Pokud tady nenajdete klávesovou zkratku, kterou chcete použít, můžete vytvořit vlastní klávesovou zkratku. Pokyny najdete v článku Vytvoření vlastní klávesové zkratky pro Office pro Mac.

 • Řada klávesových zkratek, které na klávesnici Windows používají klávesu CTRL, funguje také s klávesou Control v PowerPoint na Macu. Ale ne všechny.

 • Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít hledání. Stiskněte Command + F a pak zadejte hledaná slova.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

Následující tabulka uvádí nejčastěji používané klávesové zkratky v PowerPoint na Macu.

Akce

Stiskněte

Vytvořit novou prezentaci

PŘÍKAZ + N

Změna vybraného textu na tučný

PŘÍKAZ + B

Vyjmutí vybraného textu, objektu nebo snímku

PŘÍKAZ + X

Zkopírování vybraného textu, objektu nebo snímku

PŘÍKAZ + C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného textu, objektu nebo snímku

PŘÍKAZ + V

Vrácení poslední akce zpět

PŘÍKAZ + Z

Zopakování akce

PŘÍKAZ + Y

Uložení prezentace

PŘÍKAZ + S

Zavřete PowerPoint.

PŘÍKAZ + Q

Začátek stránky

Práce s prezentacemi a snímky

Akce

Stiskněte

V galerii PowerPointových prezentací vytvořte novou prezentaci se šablonou.

PŘÍKAZ + Shift + P

Vložení nového snímku

PŘÍKAZ + Shift + N

Zmenšení

PŘÍKAZ + znaménko minus (-)

Zvětšení

PŘÍKAZ + znaménko plus (+)

Vytvoření kopie vybraného snímku

PŘÍKAZ + Shift + D

Otevřete prezentaci.

PŘÍKAZ + O

Zavřete prezentaci.

PŘÍKAZ + W

Tisk prezentace

PŘÍKAZ + P

Uložení prezentace s jiným názvem, umístěním nebo formátem souboru

PŘÍKAZ + SHIFT + S

Zrušení příkazu, například Uložit jako

Esc

Pohyb ve více otevřených prezentacích

PŘÍKAZ + znak tilda (~)

Otevřete poslední soubor.

PŘÍKAZ + SHIFT + O

Začátek stránky

Přechod mezi zobrazeními

Akce

Stiskněte

Přepnutí do normálního zobrazení

PŘÍKAZ + 1

Přepnutí do zobrazení řazení snímků

PŘÍKAZ + 2

Přepnutí do zobrazení poznámek

PŘÍKAZ + 3

Přepne na zobrazení osnovy.

PŘÍKAZ + 4

Přechod na prezentaci

PŘÍKAZ + Shift + Return

Přepnutí na celou obrazovku (skrytí nabídek)

PŘÍKAZ + Control + F

Přepne do zobrazení prezentujícího.

Option + Return

Zobrazení nebo skrytí vodítek

PŘÍKAZ + Option + Control + G

Přepnutí do zobrazení předlohy podkladů

PŘÍKAZ + Option + 2

Přepnutí do zobrazení Předloha snímků

PŘÍKAZ + Option + 1

Přepnutí do zobrazení předlohy poznámek

PŘÍKAZ + Option + 3

Začátek stránky

Výběr a úprava textu a objektů

Výběr textu

Akce

Stiskněte

Výběr jednoho znaku vpravo

Shift + šipka vpravo

Výběr jednoho znaku vlevo

Shift + šipka vlevo

Výběr textu od pozice kurzoru do stejného bodu o jeden řádek nahoru

Shift + šipka nahoru

Výběr textu od pozice kurzoru do stejného bodu o jeden řádek dolů

Shift+Šipka dolů

Výběr veškerého textu na začátek řádku

PŘÍKAZ + Shift + šipka vlevo

Výběr veškerého textu na konec řádku

PŘÍKAZ + Shift + šipka vpravo

Výběr textu od pozice kurzoru do konce odstavce

Shift + Option + šipka dolů

Výběr textu od pozice kurzoru po začátek odstavce

Shift + Option + šipka nahoru

Začátek stránky

Úpravy textu a objektů

Akce

Stiskněte

Odstranění jednoho znaku vlevo

Delete

Odstranění jednoho znaku vpravo.

Function + DELETE

Provedení příkazu Vložit jinak

PŘÍKAZ + Control + V

Zvětšení velikosti písma

PŘÍKAZ + Shift + Pravá lomená závorka (>)

Zmenšení velikosti písma

PŘÍKAZ + Shift + levá lomená závorka (<)

Použití podtrženého písma

PŘÍKAZ + U

Nastavení kurzívy

PŘÍKAZ + I

Zarovná odstavec na střed.

PŘÍKAZ + E

Zarovnání odstavce do bloku

PŘÍKAZ + J

Zarovnání odstavce doleva

PŘÍKAZ + L

Zarovnání odstavce doprava

PŘÍKAZ + R

Přidání hypertextového odkazu na vybraný text, obrázek nebo objekt

PŘÍKAZ + K

Přidání nového komentáře

Obrázek příkazového tlačítka počítače MAC + SHIFT + M

Vyhledání textu a formátování

PŘÍKAZ + F

Otevření dialogového okna Formát textu , možnosti písma

PŘÍKAZ + T

Otevření dialogového okna formátovat text , možnosti odstavce

PŘÍKAZ + Option + M

Začátek stránky

Pohyb v textu

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přesunutí na začátek slova nebo jednoho slova vlevo

Option+šipka vlevo

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava.

Option+šipka vpravo

Přesunutí na konec řádku

PŘÍKAZ + šipka vpravo

Přesunutí na začátek řádku

PŘÍKAZ + šipka vlevo

Přesunutí na začátek odstavce nebo o jeden odstavec nahoru

Option+šipka nahoru

Přesunutí o jeden odstavec dolů

Option+šipka dolů

Přesunutí na začátek nebo konec veškerého textu v upravovaném objektu

klávesy PŘÍKAZ + šipka nahoru nebo dolů

Začátek stránky

Pohyb a práce v tabulkách

Akce

Stiskněte

Přechod na následující buňku

Klávesa Tab

Přechod na předchozí buňku

Shift+Tab

Přesunutí na další řádek nebo řádek

Šipka dolů

Přesunutí na předchozí řádek nebo řádek

Šipka nahoru

Vytvoření nového odstavce v buňce

RETURN

Přidá nový řádek v dolní části tabulky (s kurzorem v poslední buňce posledního řádku).

Klávesa Tab

Začátek stránky

Práce s objekty

Akce

Stiskněte

Výběr dalšího objektu

Klávesa Tab

Výběr předchozího objektu

Shift+Tab

Výběr všech objektů a veškerého textu

PŘÍKAZ + A

Přesunutí vybraného objektu ve směru šipky

Klávesy se šipkami nebo PŘÍKAZ + klávesy se šipkami

Seskupení vybraných objektů

PŘÍKAZ + Option + G

Zrušení seskupení vybraných objektů

PŘÍKAZ + Option + Shift + G

Opětovné seskupení vybraných objektů

PŘÍKAZ + Option + J

Otočení vybraného objektu ve směru hodinových ručiček

Option+šipka vpravo

Otočení vybraného objektu o proti směru hodinových ručiček

Option+šipka vlevo

Formátování vybraného objektu

PŘÍKAZ + Shift + 1

Duplikovat vybrané objekty

PŘÍKAZ + D nebo Control + přetáhněte myší

Změna velikosti vybraných objektů

Shift + klávesy se šipkami

Začátek stránky

Další užitečné klávesové zkratky

Akce

Stiskněte

Přepnout režim kreslení

PŘÍKAZ + Control + Z

Zobrazení položky tezauru pro vybrané slovo

PŘÍKAZ + Option + Control + R

Zobrazení položky inteligentního vyhledávání pro vybrané slovo nebo frázi

PŘÍKAZ + Option + Control + L

Začátek stránky

Viz taky

Centrum nápovědy k powerpointu

Podpora přístupnosti pro PowerPoint

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Tento článek popisuje klávesové zkratky v režimu vytváření v PowerPoint pro iOS.

Poznámky: 

 • Pokud jste obeznámeni s klávesovými zkratkami na počítači s MacOS, fungují stejné kombinace kláves i s PowerPoint pro iOS pomocí externí klávesnice. Klávesové zkratky uvedené v tomto článku jsou jediné, které budou v této verzi aplikace PowerPoint fungovat.

 • Pokud chcete rychle najít zástupce, můžete použít hledání. Stiskněte Command + F a pak zadejte hledaná slova.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky na iPadu

Tato tabulka uvádí seznam nejčastěji používaných klávesových zkratek v aplikaci PowerPoint pro iPad.

Akce

Klávesy

Vložení nového snímku

PŘÍKAZ + Shift + N

Odstranění vybraného textu, objektu nebo snímku

Delete

Vyjmutí vybraného obsahu a jeho zkopírování do schránky

PŘÍKAZ + X

Vrácení poslední akce zpět

PŘÍKAZ + Z

Zkopírování vybraného obsahu do schránky

PŘÍKAZ + C

Vložení zkopírovaného nebo vyjmutého obsahu

PŘÍKAZ + V

Výběr veškerého textu

PŘÍKAZ + A

Vybraný obsah je označený tučně.

PŘÍKAZ + B

Výběr obsahu na kurzívu

PŘÍKAZ + I

Podtržení vybraného obsahu

PŘÍKAZ + U

Výběr jednoho slova vlevo

Shift + Option + šipka vlevo

Výběr jednoho slova vpravo

Shift + Option + šipka vpravo

Začátek stránky

Navigace v PowerPointu pro iPad

PowerPoint pro iPad se otevře s vodorovným seznamem možností, který se nazývá pás karet. Pokud chcete procházet možnosti, stiskněte kombinaci kláves Shift + šipka vpravo, dokud se fokus nepřesune na pás karet, a pak stiskněte šipku vpravo nebo vlevo. Pokud chcete vybrat možnost, stiskněte PŘÍKAZ + Option + mezerník.

Chcete-li přesunout fokus na různé oblasti v PowerPoint pro iPad (například z pásu karet do podokna miniatur), umístěte fokus na tlačítko a pak stisknutím kombinace kláves Shift + šipka vpravo přejděte na možnost přesměrovat dozadu nebo Shift + šipka vlevo.

PowerPoint pro iPad je mobilní aplikace, takže klávesové zkratky a navigace se můžou lišit od těch v desktopových verzích PowerPoint.

Přesunutí kurzoru na zástupné symboly a poznámky na iPadu

Akce

Klávesy

Přesunutí o jeden znak vpravo

Šipka doprava

Přesunutí o jeden znak vlevo

Šipka doleva

Přesunutí o jedno slovo vpravo

PŘÍKAZ + šipka vpravo

Přesunutí o jedno slovo vlevo

PŘÍKAZ + šipka vlevo

Přesunutí o jeden řádek nahoru

Šipka nahoru

Přesunutí o jeden řádek dolů.

Šipka dolů

Přesunutí na začátek řádku

PŘÍKAZ + šipka vlevo

Přesunutí na konec řádku

PŘÍKAZ + šipka vpravo

Přesunutí na začátek zástupného symbolu nebo poznámek

PŘÍKAZ + šipka nahoru

Přesunutí na konec zástupného symbolu nebo poznámek

PŘÍKAZ + konec

Začátek stránky

Výběr obsahu na iPadu

Akce

Stiskněte

Výběr jednoho znaku vpravo

Shift + šipka vpravo

Výběr jednoho znaku vlevo

Shift + šipka vlevo

Výběr jednoho slova vpravo

Shift + PŘÍKAZ + šipka vpravo

Výběr jednoho slova vlevo

Shift + PŘÍKAZ + šipka vlevo

Výběr jednoho řádku nahoře

Shift + šipka nahoru

Výběr jednoho řádku dole

Shift+Šipka dolů

Výběr jednoho odstavce nahoře

Shift + PŘÍKAZ + šipka nahoru

Výběr jednoho odstavce dole

Shift + PŘÍKAZ + šipka dolů

Výběr veškerého textu v rámci zástupného symbolu nebo poznámek

PŘÍKAZ + A

Výběr od aktuální pozice na začátek řádku

Shift + PŘÍKAZ + šipka vlevo

Výběr od aktuální pozice do konce řádku

Shift + PŘÍKAZ + šipka vpravo

Začátek stránky

Úpravy a formátování prezentací na iPhonu

Akce

Stiskněte

Vrácení poslední akce zpět

Symbol Apple Cmd + Z

Zopakování poslední akce

Shift + Symbol Apple Cmd

Vyjmutí vybraného obsahu

Symbol Apple Cmd + X

Zkopírování vybraného obsahu

Symbol Apple Cmd + C

Vložení zkopírovaného nebo vyjmutého obsahu

Symbol Apple Cmd + V

Vyberte vše.

Symbol Apple Cmd + A

Vybraný obsah je označený tučně.

Symbol Apple Cmd + B

Výběr obsahu na kurzívu

Symbol Apple Cmd + I

Podtržení vybraného obsahu

Symbol Apple Cmd + U

Začátek stránky

Navigace a výběr v textovém poli na iPhonu

Akce

Stiskněte

Vyberte text.

Shift + šipka vlevo nebo vpravo nebo Shift + šipka nahoru nebo dolů

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

Option+šipka vpravo

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

Option+šipka vlevo

Přesunutí kurzoru na začátek textového pole

Symbol Apple Cmd + šipka nahoru

Přesunutí kurzoru na konec textového pole

klávesy Symbol Apple Cmd + šipka dolů

Přesunutí kurzoru na začátek aktuálního řádku

Symbol Apple Cmd + šipka vlevo

Přesunutí kurzoru na konec aktuálního řádku

Symbol Apple Cmd + šipka vpravo

Výběr slova vlevo

Shift + Option + šipka vlevo

Vyberte slovo vpravo.

Shift + Option + šipka vpravo

Výběr od aktuální pozice na začátek dokumentu

Shift + Symbol Apple Cmd + šipka nahoru

Výběr od aktuální pozice na konec dokumentu

Shift + Symbol Apple Cmd + šipka dolů

Výběr od aktuální pozice na začátek řádku

Shift + Symbol Apple Cmd + šipka vlevo

Výběr od aktuální pozice do konce řádku

Shift + Symbol Apple Cmd + šipka vpravo

Začátek stránky

Viz taky

Centrum nápovědy k powerpointu

Podpora přístupnosti pro PowerPoint

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Tento článek popisuje klávesové zkratky v režimu vytváření v PowerPoint pro Android.

Poznámky: 

 • Pokud jste obeznámeni s klávesovými zkratkami na počítači s Windows, budou stejné kombinace kláves fungovat taky s PowerPoint pro Android pomocí externí klávesnice. Klávesové zkratky uvedené v tomto článku jsou jediné, které budou v této verzi aplikace PowerPoint fungovat.

 • Pokud chcete rychle najít zástupce, můžete použít hledání. Stiskněte kombinaci kláves CTRL + F a pak zadejte hledaná slova.

Úpravy a formátování prezentace

Akce

Stiskněte

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Zopakování poslední akce

Ctrl+Y

Vyjmutí vybraného obsahu (a zkopírování do schránky)

Ctrl+X

Zkopírování vybraného obsahu do schránky

Ctrl+C

Vložení zkopírovaného nebo vyjmutého obsahu

Ctrl+V

Vyberte vše.

Ctrl+A

Vybraný obsah je označený tučně.

Ctrl+B

Výběr obsahu na kurzívu

Ctrl+I

Podtržení vybraného obsahu

Ctrl+U

Uložte nebo synchronizujte prezentaci.

Ctrl+S

Kopírování formátování

Ctrl+Shift+C

Vyberte text.

Shift + šipka vlevo nebo vpravo nebo Shift + šipka nahoru nebo dolů

Viz také

Centrum nápovědy k powerpointu

Podpora přístupnosti pro PowerPoint

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Tento článek popisuje klávesové zkratky v režimu tvorby PowerPoint Mobile ve Windows 10.

Poznámky: 

 • Pokud jste obeznámeni s klávesovými zkratkami na počítači s Windows, budou stejné kombinace kláves fungovat taky s PowerPoint Mobile pomocí externí klávesnice. Klávesové zkratky uvedené v tomto článku jsou jediné, které budou v této verzi aplikace PowerPoint fungovat.

 • Pokud chcete rychle najít zástupce, můžete použít hledání. Stiskněte kombinaci kláves CTRL + F a pak zadejte hledaná slova.

Úpravy a formátování prezentace

Akce

Stiskněte

Otevřete prezentaci.

Ctrl+O

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Zopakování poslední akce

Ctrl+Y

Vyjmutí vybraného obsahu (a zkopírování do schránky)

Ctrl+X

Zkopírování vybraného obsahu do schránky

Ctrl+C

Vložení zkopírovaného nebo vyjmutého obsahu

Ctrl+V

Vyberte vše.

Ctrl+A

Vybraný obsah je označený tučně.

Ctrl+B

Duplicitní (nefunguje na miniaturách snímků)

Ctrl+D

Výběr obsahu na kurzívu

Ctrl+I

Podtržení vybraného obsahu

Ctrl+U

Seskupení vybraného obsahu

Ctrl+G

Zarovnání vybraného obsahu do bloku

Ctrl+J

Zarovnání vybraného obsahu doleva

Ctrl+L

Zarovnání vybraného obsahu doprava

Ctrl+R

Centrování vybraného obsahu

Ctrl+E

Uložte nebo synchronizujte prezentaci.

Ctrl+S

Přechod na předchozí snímek

Page Up

Přechod na další snímek

Page Down

Odstranění vybraného obsahu

Delete

Spusťte prezentaci.

F5

Spustí prezentaci od aktuální pozice.

Shift+F5

Zobrazení nebo skrytí poznámek

Ctrl+Shift+H

Kopírování formátování vybraného obsahu

Ctrl+Shift+C

Vyberte text.

Shift + šipka vlevo nebo vpravo nebo Shift + šipka nahoru nebo dolů

Přepínání mezi plovoucími obrazci, například textovými poli nebo obrázky

CTRL + ALT + 5 a pak opakovaně stiskněte klávesu TAB

Ukončení navigace mezi plovoucími obrazci a návrat k normální navigaci

Esc

Viz také

Centrum nápovědy k powerpointu

Podpora přístupnosti pro PowerPoint

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Tento článek popisuje klávesové zkratky v režimu tvorby PowerPoint pro web ve Windows.

Poznámky: 

 • Pokud chcete rychle najít zástupce, můžete použít hledání. Stiskněte kombinaci kláves CTRL + F a pak zadejte hledaná slova.

 • Při používání aplikace PowerPoint pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint pro web běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint pro web.

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office pro web mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

V následující tabulce najdete zkratky, které v PowerPointu Online nejspíš často využijete.

Akce

Stiskněte

Vložení nového snímku (s fokusem v podokně miniatur)

Ctrl+M

Odstranění vybraného textu, objektu nebo snímku

Delete

Přesunutí obrazce

Klávesy se šipkami

Přechod na další snímek

Klávesa Page Down

Přechod na předchozí snímek

Klávesa Page Up

Ukončení prezentace

Esc

Začátek stránky

Navigace jen s použitím klávesnice

Když chcete přesunout fokus do jiné části rozhraní PowerPointu Online (třeba z pásu karet do podokna miniatur), stiskněte Ctrl+F6 pro posun dopředu a Ctrl+Shift+F6 pro posun dozadu. Stejnými příkazy se dá přesouvat do obsahu snímku a pryč z něj. Když chcete v PowerPointu Online procházet příkazy, pro pohyb dopředu stiskněte klávesu Tab, pro pohyb dozadu stiskněte Shift+Tab a požadovanou položku vyberte stisknutím klávesy Enter.

Tip: Pokud chcete v zobrazení pro úpravy rychle provést akci, přesuňte fokus na vyhledávací pole řekněte mi stisknutím kláves ALT + Q a pak zadejte požadovanou akci nebo možnost. Pokud chcete vybrat možnost, stiskněte klávesu šipka nahoru nebo šipka dolů a pak stiskněte ENTER.

V zobrazení pro čteníje vodorovný seznam možností v horní části obrazovky nad dokumentem. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud se fokus nepřesune na řádek možností, a pak pomocí klávesy TAB přejděte mezi možnostmi. Klávesou Enter vyberte požadovanou možnost.

Pokud chcete přepnout do zobrazení pro úpravy, přejděte na možnost Upravit prezentaci , stiskněte ENTER a pak vyberte Upravit v PowerPoint pro web.

V zobrazení pro úpravyje pás karet pruh v horní části okna PowerPoint pro web. Pás karet je uspořádaný podle karet. Každá karta zobrazuje jinou sadu nástrojů a funkcí tvořených skupinami a každá skupina obsahuje jednu nebo více možností. Pokud chcete fokus přesunout na pás karet, stiskněte Alt + klávesu s logem Windows. Můžete také opakovaně stisknout kombinaci kláves CTRL + F6, dokud nebude fokus na pásu karet.

Mezi další klávesové zkratky pro práci s pásem karet patří:

 • Mezi kartami se můžete pohybovat stisknutím klávesy Tab nebo Shift+Tab.

 • Když se chcete dostat na pás karet aktuálně vybrané karty, stiskněte Enter.

 • Mezi možnostmi na pásu karet se můžete pohybovat stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT + TAB.

Možnosti se aktivují různými způsoby v závislosti na typu možnosti:

 • Pokud je vybraná možnost tlačítko nebo tlačítko rozdělení, aktivujte ho stisknutím mezerníku.

 • Pokud je vybraná možnost seznam (například seznam písem ), otevřete seznam stisknutím klávesy se šipkou dolů. Pokud se chcete pohybovat mezi položkami, stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů. Pokud je fokus na požadované položce, stiskněte klávesu ENTER.

 • Pokud je vybraná možnost galerie, stisknutím klávesy TAB přejděte na možnost Další v galerii a pak ji otevřete stisknutím klávesy ENTER. Stisknutím klávesy Tab se můžete pohybovat mezi položkami. Jednu z nich pak vyberete stisknutím klávesy Enter.

Začátek stránky

Navigace v zobrazení pro čtení

Akce

Klávesy

Přechod na další snímek

N

Přechod na předchozí snímek

P

Přechod na určitý snímek

G, zadejte číslo snímku, stiskněte klávesu TAB a pak stiskněte ENTER.

Začátek stránky

Navigace v zobrazení prezentace

Akce

Klávesy

Přechod na další snímek

N

Přechod na předchozí snímek

P

Přechod na určitý snímek

G, zadejte číslo snímku, stiskněte klávesu TAB a pak stiskněte ENTER.

Zapnutí nebo vypnutí titulků nebo skrytých titulků

J

Ukončení prezentace

Esc

Začátek stránky

Navigace na pásu karet a podoknech v zobrazení pro úpravy

Pokud chcete procházet orientační body v PowerPoint pro web, stiskněte CTRL + F6.

Akce

Stiskněte

Přesunutí z podokna snímků, podokna Komentáře , podokna poznámky , stavového řádku, záhlaví, pásu karet a podokna miniatur.

Ctrl+F6

Přesunutí v obráceném pořadí, v podokně snímků, v podokně miniatur, na pásu karet, v záhlaví, na stavovém řádku, v podokně poznámek a v podokně Komentáře

Shift+Ctrl+F6

Přechod na jinou kartu na pásu karet

Klávesa Tab, Enter

Provedení aktuálně vybraného pásu karet

Enter

Přechod mezi příkazy na pásu karet

Klávesa Tab

Přechod mezi skupinami funkcí na pásu karet

Ctrl + šipka vlevo nebo šipka vpravo

Začátek stránky

Úpravy snímků

Požadovaná akce

Stiskněte

Vytvoření nového snímku po aktuálně vybrané miniatuře

Ctrl+M

Přecházení zleva doprava mezi zástupnými symboly na snímku

Klávesa Tab

Výběr nebo úprava aktuálního zástupného symbolu

Enter nebo F2

Ukončení úprav textu v zástupném symbolu

F2

Výběr víc jednotlivých objektů

Ctrl+kliknutí nebo Shift+kliknutí

Výběr víc objektů

Klikněte na + přetáhněte myší, stiskněte klávesu SHIFT + přetáhněte myší nebo stiskněte CTRL a přetáhněte myší.

Výběr všech objektů na stránce

Ctrl+A

Výběr veškerého textu v aktivním textovém poli

Ctrl+A

Zkopírování snímku

Ctrl+C

Vložení snímku

Ctrl+V

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Zopakování poslední akce

Ctrl+Y

Přesunutí snímku o jednu pozici nahoru (v podokně miniatur)

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí snímku o jednu pozici dolů (v podokně miniatur)

Ctrl+Šipka dolů

Přesunutí snímku na první pozici (v podokně miniatur)

CTRL + SHIFT + šipka nahoru

Přesunutí snímku na poslední pozici (v podokně miniatur)

CTRL + SHIFT + šipka dolů

Zmenšení velikosti písma

CTRL + levá hranatá závorka ([)

Zvětšení velikosti písma

CTRL + pravá hranatá závorka (])

Začátek stránky

Přesouvání kurzoru mezi zástupnými symboly a poznámkami

Akce

Stiskněte

Přesunutí o jeden znak vpravo

Šipka doprava

Přesunutí o jeden znak vlevo

Šipka doleva

Přesunutí o jedno slovo vpravo

Ctrl+Šipka doprava

Přesunutí o jedno slovo vlevo

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí o jeden řádek nahoru

Šipka nahoru

Přesunutí o jeden řádek dolů.

Šipka dolů

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí o jeden odstavec dolů

Ctrl+Šipka dolů

Přesunutí na začátek řádku.

Home

Přesunutí na konec řádku

End

Přesun na začátek zástupného symbolu nebo poznámek

Ctrl+Home

Přesun na konec zástupného symbolu nebo poznámek

Ctrl+End

Začátek stránky

Výběr obsahu

Akce

Stiskněte

Výběr jednoho znaku vpravo

Shift + šipka vpravo

Výběr jednoho znaku vlevo

Shift + šipka vlevo

Výběr jednoho slova vpravo

Shift + Ctrl + šipka vpravo

Výběr jednoho slova vlevo

Shift + Ctrl + šipka vlevo

Výběr jednoho řádku nahoře

Shift + šipka nahoru

Výběr jednoho řádku dole

Shift+Šipka dolů

Výběr jednoho odstavce nahoře

Shift + Ctrl + šipka nahoru

Výběr jednoho odstavce dole

Shift + Ctrl + šipka dolů

Výběr textu po začátek odstavce

Shift+Home

Výběr textu po konec odstavce

Shift+End

Výběr směrem k začátku zástupného symbolu nebo poznámek

Shift+Ctrl+Home

Výběr směrem ke konci zástupného symbolu nebo poznámek

Shift+Ctrl+End

Výběr veškerého textu v rámci zástupného symbolu nebo poznámek

Ctrl+A

Začátek stránky

Úprava textu

Akce

Klávesy

Uložení změn

PowerPoint pro web ukládá změny automaticky.

Vyjmout vybraný text.

Ctrl+X

Zkopírovat vybraný text.

Ctrl+C

Vložit text.

Ctrl+V

Vložit text bez formátování.

Ctrl+Shift+V

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Vrácení poslední změny zpět

Ctrl+Z

Zopakování poslední vrácené akce

Ctrl+Y

Zarovnání vybraného odstavce doleva

Ctrl+J

Začátek stránky

Přesunutí vybraného obrazce

Akce

Stiskněte

Posunutí obrazce doprava

Šipka doprava

Posunutí obrazce doleva

Šipka doleva

Posunutí obrazce nahoru

Šipka nahoru

Posunutí obrazce dolů

Šipka dolů

Začátek stránky

Uspořádání vybraného obrazce

Akce

Stiskněte

Přenesení obrazce dozadu

CTRL + SHIFT + levá hranatá závorka ([)

Přenesení obrazce dál

CTRL + levá hranatá závorka ([)

Přenesení obrazce dopředu

CTRL + SHIFT + pravá hranatá závorka (])

Přenesení obrazce blíž

CTRL + pravá hranatá závorka (])

Začátek stránky

Formátování textu

Akce

Stiskněte

Změna vybraného textu na tučný

Ctrl+B

Změna vybraného textu na kurzívu

Ctrl+I

Podtrhnout vybraný text

Ctrl+U

Zarovnání vybraného textu doleva

Ctrl+L

Zarovnání vybraného textu doprava

Ctrl+R

Zarovnání vybraného textu na střed

Ctrl+E

Začátek stránky

Práce s komentáři

S výjimkou zástupce "Přidat nový komentář" jsou klávesové zkratky komentářů, které jsou uvedené dole, funkční jenom v případě, že je podokno Komentáře aktuální a je vybrané.

Akce

Klávesy

Přidání nového komentáře

Ctrl+Alt+M

Přechod na další vlákno komentáře

Šipka dolů

Přechod na předchozí vlákno komentáře

Šipka nahoru

Rozbalení vlákna komentáře, pokud je na něm fokus

Šipka vpravo

Sbalení vlákna komentáře

Šipka vlevo

Přechod na další odpověď ve vlákně komentáře

Šipka dolů

Přechod na předchozí odpověď ve vlákně nebo nadřazeném komentáři

Šipka nahoru

Zavřete podokno Komentáře .

Klávesa Tab

Přesunutí fokusu do pole odpovědět

Klávesa Tab

Úprava nadřazeného komentáře/odpovědi (když je fokus na nadřazeném komentáři nebo odpovědi)

Klávesa Tab

Vystavení komentáře nebo odpovědi nebo uložení úpravy

Ctrl+Enter

Zrušení konceptu komentáře nebo odpovědi nebo úpravy

Esc

Rozbalení vlákna komentáře prostřednictvím tlačítka Zobrazit další odpovědi

Klávesa Tab

Začátek stránky

Viz taky

Centrum nápovědy k powerpointu

Podpora přístupnosti pro PowerPoint

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Buďte díky Microsoftu 365 o krok napřed

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×