Zpřístupnění powerpointového dokumentu uživatelům s postižením

V tomto tématu najdete podrobné pokyny a doporučené postupy pro zpřístupnění PowerPoint a odemknutí obsahu všem, včetně osob s postižením.

PowerPoint obsahuje mnoho předdefinované funkce, které pomáhají lidem s různými schopnostmi číst a vytvářet dokumenty. V tomto tématu se například dozvíte, jak pracovat s funkcí Kontrola přístupnosti při řešení problémů s přístupností při vytváření prezentace. Dozvíte se také, jak přidat alternativní texty k obrázkům, aby si lidé používající čtečky obrazovky mohli poslechnout, o čem je obrázek. Můžete si také přečíst, jak použít návrh snímku, písma, barvy a styly k maximalizaci inkluzivnosti snímků před tím, než je nasdílíte nebo prezentujete posluchačům.

V tomto tématu

Doporučené postupy pro zpřístupnění PowerPoint prezentací

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření PowerPoint prezentací, které jsou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Jak to najít

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům přidejte alternativní text.

Pokud chcete vyhledat chybějící alternativní text, použijte Kontrolu přístupnosti.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nevidí obrazovku, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům

Zajistěte, aby se obsah snímku dal číst v zamýšleném pořadí.

Snímky s možnými problémy s pořadím čtení vyhledáte Kontrolou přístupnosti.

Zkuste snímky provigovat pomocí čtečky obrazovky.

Čtečka obrazovky přečte prvky snímku v pořadí, ve kterém byly na snímek přidány, což se může velmi lišit od pořadí, ve kterém se věci zobrazují.

Nastavení pořadí čtení obsahu snímků

Použití předdefinových návrhů snímků pro inkluzivní pořadí čtení, barvy a další

Přidejte smysluplný a přesný text hypertextového odkazu a popisy.

Pokud chcete zjistit, jestli text hypertextového odkazu dává smysl jako samostatné informace, vizuálně naskenujte snímky v prezentaci.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů.

Tip: Můžete taky přidat popisy ovládacích prvků, které se zobrazí po najetí myší na text nebo obrázky s hypertextovým odkazem.

Vytvoření textu s přístupným hypertextovým odkazem a přidání popisů

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Vyberte Spustit > Nastavení > přístupnosti > filtry barev. Zapněte přepínač Barevný filtr a pak vyberte Stupně šedé. Vizuálně naskenujte každý snímek v prezentaci, pokud chcete zobrazit barevné kódování.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Použití šablony s přístupnou prezentací

Použití předdefinových návrhů snímků pro inkluzivní pořadí čtení, barvy a další

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Pokud chcete najít nedostatečný barevný kontrast, použijte Kontrolu přístupnosti.

V prezentaci můžete také hledat text, který se těžko čte nebo odlišuje od pozadí.

Silný kontrast mezi textem a pozadím usnadňuje zobrazení a používání obsahu lidem se zlehka zrakem nebo barvostí.

Použití přístupnější barvy písma

Použití předdefinových návrhů snímků pro inkluzivní pořadí čtení, barvy a další

Přidání jedinečného nadpisu na každý snímek

Pokud chcete najít snímky, které nemají nadpisy, použijte Kontrolu přístupnosti.

Nevidomí a osoby se zhoršeným zrakem nebo potížemi se čtením se při navigaci spoléhají právě na nadpisy snímků. Seznam nadpisů snímků si můžou rychle prohlédnout zběžným projitím nebo pomocí čtečky obrazovky a pak můžou rovnou přejít na požadovaný snímek.

Dejte každému snímku název

Skrytí nadpisu snímku

Pokud musíte použít tabulky, vytvořte jednoduchou strukturu tabulky jenom pro data a zadejte informace záhlaví sloupce.

Pokud chcete zajistit, aby tabulky neobsahují rozdělené buňky, sloučené buňky nebo vnořené tabulky, použijte Kontrolu přístupnosti.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. 

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Vyhněte se používání tabulek

Použití záhlaví tabulky

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Pokud chcete vyhledat potenciální potíže související s písmem nebo prázdným místem, zkontrolujte, jestli vaše snímky neobsahují přeplněné nebo nečitelné oblasti.

Lidé, kteří mají dyslexii, popisují, jak se text slučuje nebo deformuje.

Použití šablony s přístupnou prezentací

Použití formátu a barvy přístupných písem

Zlepšete přístup k videím nevidomí nebo nevidomí nebo neslyšící nebo neslyšící.

Titulky obvykle obsahují přepis (nebo překlad) dialogu.

Skryté titulky obvykle popisují také doprovodný zvuk, třeba hudbu nebo zvukové efekty, ke kterým dochází mimo obrazovku.

Popis videa je namluvený popis důležitých vizuálních prvků videa. Tento popis se vkládá do přirozených pauz v dialogu daného programu. Díky popisu videa jsou videa přístupnější pro nevidomé nebo zrakové.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

Vytvářejte soubory PDF s přístupem nebo jiné formáty souborů prezentace.

Do souborů PDF, které vytvoříte z prezentace, můžete zahrnout značky přístupnosti. Značky umožňuje čtečky obrazovky a další technologie pro pomoc při čtení a navigaci v dokumentu.

Prezentaci můžete také uložit ve formátu, který se může prezentovat do braillského písma.

Uložení prezentace v jiném formátu

Začátek stránky 

Kontrola přístupnosti během práce

Kontrola přístupnosti je nástroj, který zkontroluje váš obsah a označí problémy s přístupností, na které narazit. Vysvětluje, proč může být každý problém potenciálním problémem pro někoho s postižením. Kontrola přístupnosti také navrhuje, jak můžete vyřešit problémy, které se objeví.

VPowerPoint se kontrola přístupnosti spustí automaticky na pozadí při vytváření dokumentu. Pokud Kontrola přístupnosti zjistí problémy s přístupností, zobrazí se na stavovém řádku připomenutí.

Pokud chcete kontrolu přístupnosti spustit ručně, vyberte Zkontrolovat > Zkontrolovat přístupnost. Otevře se podokno Přístupnost a teď můžete zkontrolovat a opravit problémy s přístupností. Další informace najdete v oblasti Zlepšení přístupnosti pomocí kontroly přístupnosti.

Tip: Pomocí doplňku Připomenutí přístupnosti můžete Office autorům a přispěvatelům upozornit na problémy s přístupností ve svých dokumentech. Pomocí doplňku můžete rychle přidat komentáře k připomenutí, které rozšiřují povědomí o problémech s přístupností, a podpořit použití kontroly přístupnosti. Další informace najdete v části Použití připomenutí přístupnosti k upozornění autorů na problémy s přístupností.

Začátek stránky

Vytváření snímků s přístupnou přístupnou přístupnou

Následující postupy popisují, jak zajistit přístup k snímkům v PowerPoint prezentacích. Další informace najdete v tématu Video: Vytváření přístupných snímků a Video: Návrhy snímků pro uživatele s dyslexií.

Použití šablony s přístupnou prezentací

Použijte jednu z přístupných šablon PowerPoint, abyste se ujistili, že váš návrh snímku, barvy, kontrast a písma jsou přístupné pro všechny cílové skupiny. Navržené motivy také umožňují čtečkám obrazovky jednoduše číst obsah snímku.

 1. Pokud chcete najít šablonu s přístupnostmi , vyberte >Nový.

 2. Do textového pole Hledat online šablony a motivy zadejte přístupné šablony a stiskněte Enter.

 3. Ve výsledcích hledání vyberte vhodnou šablonu.

 4. V náhledu šablony vyberte Vytvořit.

Začátek stránky

Dejte každému snímku název

Jedním z jednoduchých kroků směrem k inkluzivitě je jedinečný popisný název na každém snímku, i když není viditelný. Osoba s vizuálním postižením, která používá čtečku obrazovky, se spoléhá na názvy snímků, aby věděl, který snímek je který.

Na pásu karet Přístupnost se ujistěte, že každý snímek má název. Pokyny najdete v článku Nadpis snímku arozbalte oddíl Použití pásu karet přístupnosti k nadpisu snímku.

Začátek stránky

Skrytí nadpisu snímku

Nadpis můžete umístit mimo snímek. Snímek tak bude mít název pro přístupnost, ale ušetříte místo na snímku pro další obsah. Pokyny najdete v článku Nadpis snímku arozbalte oddíl Umístit nadpis na snímek, ale jeho název je neviditelný.

Pokud chcete, aby se všechny názvy snímků nebo jejich počet skryly, můžete předlohu snímků upravit. Pokyny najdete v článku Nadpis snímku arozbalte oddíl Systematické skrytí názvů snímků.

Začátek stránky

Obnovení návrhu snímku

Pokud jste přesunuli nebo upravovali zástupný symbol na snímku, můžete snímek obnovit do původního návrhu. Veškeré formátování (například písma, barvy, efekty) se vrátí k tomu, co bylo v šabloně přiřazeno. Obnovení návrhu vám taky může pomoct najít zástupné symboly nadpisů, které potřebují jedinečný název.

 1. Všechny zástupné symboly vybraného snímku obnovíte tak, že na kartě Domů ve skupině Snímky vyberete Obnovit.

Začátek stránky

Nastavení pořadí čtení obsahu snímků

Někteří lidé s postižením zraku používají ke čtení informací na snímku čtečku obrazovky. Když vytváříte snímky, je důležité, aby uživatelé čtečky obrazovky porozuměli snímku tak, aby objekty byly v logickém pořadí čtení. 

Pomocí kontroly přístupnosti a podokna Pořadí čtení můžete nastavit pořadí, ve kterém čtečky obrazovky přečtou obsah snímku. Když čtečka obrazovky přečte snímek, přečte objekty v pořadí, ve které jsou uvedené v podokně Pořadí čtení. 

Podrobné pokyny k nastavení pořadí čtení najdete v tématu Usnadnění čtení snímků pomocí podokna Pořadí čtení.

Začátek stránky

Použití předdefinových návrhů snímků pro inkluzivní pořadí čtení, barvy a další

PowerPoint obsahuje předdefinované návrhy snímků, které obsahují zástupné symboly pro text, videa, obrázky a další. Obsahují také veškeré formátování, například barvy motivu, písma a efekty. Abyste se ujistili, že jsou vaše snímky přístupné, jsou předdefinovaná rozložení navržená tak, aby pořadí čtení bylo stejné pro uživatele, kteří používají technologie pro podporu, jako jsou čtečky obrazovky a lidé, kteří je vidí. Další informace najdete v části Video: Použití přístupných barev a stylů na snímcích.

 1. Na kartě Zobrazení vyberte Normální.

 2. Na kartě Návrh proveďte jednu nebo obě následující akce:

  • Rozbalte galerii Motivy a vyberte rozložení snímku, které chcete. PowerPoint automaticky použije toto rozložení u prezentace.

  • Vyberte Návrhy designu a vyberte jeden z předkonstruovaných návrhů.

Začátek stránky

Vyhněte se používání tabulek

Obecně platí, že pokud je to možné, vyhněte se tabulkám a prezentujte data jiným způsobem, třeba odstavce s nadpisy. Tabulky s pevnou šířkou můžou být pro uživatele, kteří používají Lupu, obtížně čitelné, protože takové tabulky nutí obsah na určitou velikost. Písmo je proto velmi malé, což přinutí uživatele Lupy k vodorovnému posouvání, zejména na mobilních zařízeních.

Pokud potřebujete tabulky používat, použijte následující pokyny, abyste měli jistotu, že vaše tabulka bude co nejsnádhodnější:

 • Vyhněte se tabulkám s pevnou šířkou.

 • Ujistěte se, že se tabulky vykreslují správně na všech zařízeních, včetně telefonů a tabletů.

 • Pokud máte v tabulce hypertextové odkazy, upravte texty odkazů, aby měly smysl a neporušily střední větu.

 • Zkontrolujte, jestli je obsah snímku snadno čitelný pomocí Lupy. Podívejte se na mobilní zařízení, abyste se ujistili, že třeba lidé nebudou muset snímek na telefonu vodorovně posouvat.

 • Používejte záhlaví tabulek.

 • Otestujte přístupnost pomocí Asistivní čtečka.

Začátek stránky 

Použití záhlaví tabulky

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není. Použijte jednoduchou strukturu tabulky jenom pro data a zadejte informace záhlaví sloupce. Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Pokud chcete zajistit, aby tabulky neobsahují rozdělené buňky, sloučené buňky nebo vnořené tabulky, použijte Kontrolu přístupnosti.

 1. Umístěte kurzor kamkoliv do tabulky.

 2. Na kartě Návrh tabulky ve skupině Možnosti stylů tabulek zaškrtněte políčko Řádek záhlaví.

 3. Zadejte záhlaví sloupců.

Začátek stránky

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům

Alternativní text pomáhá lidem, kteří používají čtečky obrazovky, pochopit, co je důležité ve vizuálech na snímcích. Mezi vizuální prvky patří obrázky, obrázky SmartArt, obrazce, skupiny, grafy, vložené objekty, rukopis a videa.

V alternativním textu stručně popište obrázek, jeho záměr a důležité informace o obrázku. Čtečky obrazovky přečtou popis uživatelům, kteří nevidí obsah.

Tip: Dobrý alternativní text se vyznačuje tím, že přesně vyjadřuje obsah a účel obrázku výstižným a jednoznačným způsobem. Alternativní text by neměl být delší než jedna nebo dvě krátké věty, většinou postačí několik dobře promyšlených vybraných slov. Jako alternativní text neopakujte obsah okolního textu ani nepoužívejte fráze, které odkazují na obrázek, například „obrázek něčeho“ nebo „vyobrazení něčeho“. Další informace o tom, jak psát alternativní text, najdete v tématu Všechno, co potřebujete vědět, abyste napsali efektivní alternativní text.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud používáte obrázky s textem v nich, zopakujte text na snímku. V alternativním textu těchto obrázků zmiňte existenci textu a jeho záměr. 

PowerPoint pc v Microsoft 365 automaticky vygeneruje alternativní texty pro fotky, obrázky akcií a ikonyPowerPoint pomocí inteligentních služeb v cloudu. Vždy zkontrolujte automaticky vygenerované alternativní texty, abyste měli jistotu, že předá správnou zprávu. V případě potřeby upravte text. U grafů, smartartů, obrazovek obrazovky nebo obrazců musíte alternativní texty přidat ručně.

Podrobné pokyny k přidávání nebo úpravám alternativního textu najdete v článku Přidání alternativního textu k obrazci, obrázku, grafu, obrázku SmartArtnebo jinému objektu a Video: Zlepšení přístupnosti obrázků v PowerPoint.

Tipy: 

 • V podokně Alternativní text jsou pravopisné chyby označené červenou čárou pod slovem. Pokud chcete pravopis opravit, klikněte pravým tlačítkem myši na slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

 • V podokně Alternativní text můžete taky vybrat Generovat popis, aby Microsoft inteligentní služby využívající cloudové služby za vás vytvořily popis. Výsledek se zobrazí v alternativním textovém poli. Nezapomeňte odstranit všechny komentáře, PowerPoint tam přidané, například "Popis se automaticky vygeneroval".

Pokud chcete najít chybějící alternativní text, použijte Kontrolu přístupnosti.

Poznámka:  Zvukový obsah a videoobsah obsahuje, kromě alternativního textu, skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Začátek stránky

Vytvoření textu s přístupným hypertextovým odkazem a přidání popisů

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Nepoužívejte třeba texty odkazů, například "Klikněte sem", "Zobrazit tuto stránku", Přejít sem nebo "Další informace". Místo toho zahrňte celý název cílové stránky. Můžete taky přidat popisy ovládacích prvků, které se zobrazí po najetí myší na text nebo obrázky s hypertextovým odkazem.

Tip:  Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu odpovídá názvu na cílové stránce: Vytvoření dalších položek pomocí šablon Microsoftu.

Podrobné pokyny k vytváření hypertextových odkazů a popisů najdete v tématu Přidání hypertextového odkazu na snímek.

Začátek stránky

Použití formátu a barvy přístupných písem

Přístupné písmo nevylučuje ani nezpomaluje rychlost čtení každého, kdo čte snímek, včetně osob s postižením zraku nebo čtení nebo nevidomých lidí. Správné písmo zlepšuje čitelnost a čitelnost textu v prezentaci.

Podrobné pokyny ke změně písem v aplikaci PowerPoint přejděte na Změna písem v prezentaci nebo Změna výchozího písma v PowerPoint.

Začátek stránky

Použití přístupnějšího formátu písma

Pokud chcete snížit zátěž při čtení, vyberte známá bezširifová písma, jako je Arial nebo Calibri. Nepoužívejte velká písmena a příliš často kurzívu nebo podtržení.

Osoba s postižením zraku by mohla přijít o význam, který je vyjadřován určitými barvami. Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Začátek stránky

Použití přístupnější barvy písma

Tady je několik tipů:

 • Text v prezentaci by měl být čitelný v režimu vysokého kontrastu. Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují barvoslepým lidem rozlišení textu a obrazce.

 • Pokud chcete mít jistotu, že navržený snímek bude přístupný, použijte předdefinované motivy Office. Pokyny najdete v tématu Použití šablony s přístupnou prezentací nebo Použití předdefinných návrhů snímků pro inkluzivní pořadí čtení, barvy a další funkce.

 • K analýze prezentace a zjištění případného nedostatečného barevného kontrastu použijte Kontrolu přístupnosti. Najde nedostatečný barevný kontrast v textu se zvýrazněnými nebo hypertextovými odkazy v obrazcích, tabulkách nebo obrázku SmartArt s plnými neprůhlednou barvou. V jiných případech, jako je text v průhledném textovém poli nebo zástupný symbol na pozadí snímku nebo problémy s barevným kontrastem v netextovém obsahu, nenajde nedostatečný barevný kontrast.

Začátek stránky

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

PowerPoint podporuje přehrávání videa s více zvukovými stopami. Podporuje také titulky a skryté titulky, které jsou integrované ve videosouborech.

V současné době podporuje PowerPoint proWindows a přehrávání skrytých titulků, které jsou uložené v souborech oddělených od videa. U všech ostatních edicí PowerPoint (například PowerPoint pro macOS nebo mobilních edicí) musí být skryté titulky před vložením do PowerPoint zakódované do videa.

Podporované formáty videa pro titulky a skryté titulky se liší podle používaného operačního systému. Každý operační systém má nastavení, ve kterém můžete upravit zobrazení titulků nebo skrytých titulků. Další informace najdete v tématu Typy souborů skrytého titulku podporované PowerPoint.

Skryté titulky, titulky a alternativní zvukové stopy se při použití funkcí Komprimovat média nebo Optimalizovat kompatibilitu médií nezachovají. Při přeměně prezentace na video se do uloženého videa nezahrnou skryté titulky, titulky nebo alternativní zvukové stopy.

Při použití příkazu Uložit multimédia jako pro vybrané video se titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy, které jsou do tohoto videa vložené, v ukládaném videosouboru zachovají. 

Pokud chcete, aby PowerPoint prezentace s videi přístupné, zajistěte následující:

 • Mezi videa patří zvuková stopa s popisy videa v případě potřeby pro nevidomé nebo nevidomé uživatele.

 • Mezi videa, která obsahují dialog, patří také skryté titulky, skryté titulky v pásmu, otevřené titulky nebo titulky v podporovaném formátu pro neslyšící nebo neslyšící.

Další informace najdete v článku Přidání skrytých titulků do médií v PowerPoint

Začátek stránky

Uložení prezentace v jiném formátu

Prezentaci můžete uložit ve formátu, který čtečka obrazovky snadno čte nebo ji pře přenosí do braillského písma. Pokyny najdete v článku Video: Uložení prezentace v jiném formátu nebo Vytvoření přístupných souborů PDF. Před převodem prezentace do jiného formátu se ujistěte, že jste spouštěli Kontrolu přístupnosti a opravíte všechny nahlášené problémy.

Začátek stránky

Testování přístupnosti pomocí čtečky obrazovky

Až bude prezentace připravená a spustíte Kontrolu přístupnosti, abyste měli jistotu, že je inkluzivní, můžete zkusit snímky provigovat pomocí čtečky obrazovky, například Předčítání. Předčítání je Windows, takže není potřeba nic instalovat. To je další způsob, jak například vyřešit problémy v navigačním pořadí.

 1. Spusťte čtečku obrazovky. Pokud chcete třeba spustit Předčítání, stiskněte Ctrl+Windows klávesa s logem+Enter.

 2. Stiskněte klávesu F6, dokud fokus, modrý obdélník, nebude v oblasti obsahu snímku.

 3. Stisknutím klávesy Tab přejděte k prvkům na snímku a v případě potřeby opravte pořadí navigace. Pokud chcete přesunout fokus mimo obsah snímku, stiskněte Esc nebo F6.

 4. Ukončete čtečku obrazovky. Pokud třeba chcete předčítání ukončit, stiskněte Ctrl+Windows klávesa s logem+Enter.

Začátek stránky

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Všechno, co potřebujete vědět o psaní efektivního alternativního textu

Použití připomenutí přístupnosti k upozorní autory na problémy s přístupností

Použití čtečky obrazovky k účasti PowerPoint živé relace v Microsoft Teams 

Zpřístupnění wordového dokumentu uživatelům s postižením

Zpřístupnění excelového dokumentu uživatelům s postižením

Zpřístupnění e-mailu Outlook uživatelům s postižením

Typy souborů se skrytými titulky podporované v PowerPointu

Mac: Doporučené postupy pro zpřístupnění powerpointových prezentací

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření PowerPoint prezentací, které jsou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Jak to najít

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům přidejte alternativní text.

Mezi vizuální prvky patří obrázky, obrázky SmartArt, obrazce, skupiny, grafy, vložené objekty, rukopis a videa.

Pokud chcete vyhledat chybějící alternativní text, použijte Kontrolu přístupnosti.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nevidí obrazovku, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem v prezentaci, zopakujte tento text v prezentaci. V alternativním textu popište stručně obrázek, uveďte text na obrázku a vysvětlete, co znamená.

Přidání alternativního textu k vizuálním Microsoft 365

Přidání alternativního textu k vizuálním Office 2019

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 2016

Zajistěte, aby se obsah snímku dal číst v zamýšleném pořadí.

Snímky s možnými problémy s pořadím čtení vyhledáte Kontrolou přístupnosti.

Když si chce běžný uživatel přečíst snímek, obvykle čte prvky, třeba text nebo obrázek, v pořadí, v jakém se tyto prvky na snímku zobrazují. Oproti tomu čtečka obrazovky čte prvky snímku v pořadí, v jakém se na snímek přidaly, což se může velmi lišit od pořadí, v jakém se prvky zobrazují.

Aby se zajistilo, že se daný obsah bude číst v zamýšleném pořadí ve všech situacích, je důležité zkontrolovat pořadí čtení.

Nastavení pořadí čtení obsahu snímků

Při vytváření nového snímku používejte předdefinované návrhy snímků.

PowerPoint obsahuje předdefinová rozložení snímků, která můžete použít u libovolného snímku. Když je použijete pro nový snímek, automaticky se u těchto rozložení ověřuje, jestli bude dané pořadí čtení fungovat pro všechny.

Použití předdefinovaných rozložení snímků pro inkluzivní pořadí čtení

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu a popisy ovládacích prvků.

Pokud chcete zjistit, jestli text odkazu dává smysl jako samostatná informace a jestli poskytuje čtenářům přesné údaje o cíli, prohledejte vizuálně snímky prezentace.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky. Adresu URL stránky můžete použít i v případě, že je krátká a popisná, například www.microsoft.com.

Tip: Můžete taky přidat popisy ovládacích prvků, které se zobrazí po najetí myší na text nebo obrázky s hypertextovým odkazem.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Povolte filtr barev ve stupních šedé v předvolbách systému > přístupnosti > zobrazení > barevných filtrů. Ve starších verzích macOS přejděte na Předvolby systému > přístupnosti > zobrazení a zkontrolujte stupně šedé. Vizuálně naskenujte snímky v prezentaci.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Pokud chcete najít nedostatečný barevný kontrast, použijte Kontrolu přístupnosti.

Můžete také hledat text v tabulce, který se těžko čte nebo odlišuje od pozadí.

Mezi textem a pozadím musí být velký kontrast, aby obsah viděli i lidé se zhoršeným zrakem. Používejte tmavý text na bílém nebo velmi světlém pozadí, nebo naopak bílý text na tmavém pozadí.

Černobílá schémata také usnadňují rozlišování textu a obrazců barvoslepým uživatelům.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Přidejte na každý snímek jedinečný nadpis.

Pokud chcete najít snímky, které nemají nadpisy, použijte Kontrolu přístupnosti.

Nevidomí a osoby se zhoršeným zrakem nebo potížemi se čtením se při navigaci spoléhají právě na nadpisy snímků. Seznam nadpisů snímků si můžou rychle prohlédnout zběžným projitím nebo pomocí čtečky obrazovky a pak můžou rovnou přejít na požadovaný snímek.

Použití jedinečných nadpisů snímku

Skrytí nadpisu snímku

Používejte jednoduchou strukturu tabulky jenom pro data a zadejte informace záhlaví sloupce.

Pokud chcete zajistit, aby tabulky neobsahují rozdělené buňky, sloučené buňky nebo vnořené tabulky, použijte Kontrolu přístupnosti.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Pokud chcete vyhledat potenciální potíže související s písmem nebo prázdným místem, zkontrolujte, jestli vaše snímky neobsahují přeplněné nebo nečitelné oblasti.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem snižte zátěž při čtení. Můžou například využívat známá bezširifová písma, jako je Arial nebo Calibri. Nepoužívejte velká písmena a příliš často kurzívu nebo podtržení. Mezi věty a odstavte vložte dostatek volného místa.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Formátování textu pro zpřístupnění

Zpřístupněte videa zrakově nebo sluchově postiženým uživatelům.

Titulky obvykle obsahují přepis (nebo překlad) dialogu.

Skryté titulky obvykle popisují také doprovodný zvuk, třeba hudbu nebo zvukové efekty, ke kterým dochází mimo obrazovku.

Popis videa je namluvený popis důležitých vizuálních prvků videa. Tento popis se vkládá do přirozených pauz v dialogu daného programu. Pro uživatele, kteří jsou nevidomí nebo zrakově postižení, je video s popisem přístupnější.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

Přidání alternativního textu k vizuálním Microsoft 365

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text k vizuálním PowerPoint v Microsoft 365:

Poznámky: 

 • Do audiovizuálního obsahu zahrňte kromě alternativního textu i skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

 • Pokud chcete na počítači Mac povolit kliknutí pravým tlačítkem myši, zkontrolujte, že máte v Předvolbách systému vybranou možnost Sekundární kliknutí.

Tip: Dobrý alternativní text se vyznačuje tím, že přesně vyjadřuje obsah a účel obrázku výstižným a jednoznačným způsobem. Alternativní text by neměl být delší než jedna nebo dvě krátké věty, většinou postačí několik dobře promyšlených vybraných slov. Jako alternativní text neopakujte obsah okolního textu ani nepoužívejte fráze, které odkazují na obrázek, například „obrázek něčeho“ nebo „vyobrazení něčeho“.

Přidání alternativního textu k obrázkům

PowerPoint negeneruje alternativní texty automaticky pro obrázky. Pokud chcete přidat obrázek, který je ikonou, snímkem obrazovky nebo jiným obrázkem, který není fotka, musíte alternativní texty přidat ručně.

 1. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek. Vyberte Upravit alternativní text....

   Místní nabídka pro obrázky s vybranou možností alternativního textu
  • Vyberte obrázek. Vyberte Formát obrázku > Alternativní text.

   Tlačítko Alternativní text na pásu karet pro obrázek v PowerPoint pro Mac.

  Na pravé straně snímku se otevře podokno Alternativní text.

 2. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují obrázek a jeho kontext nevidomému uživateli.

Alternativní text v PowerPointu pro Mac

Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Přidání alternativního textu k obrazcům

 1. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši. Vyberte Upravit alternativní text....

   Místní nabídka pro obrazce s vybranou možností alternativního textu

   Tip: Musíte kliknout pravým tlačítkem myši někam do rámečku, který obklopuje celý obrazec, ne uvnitř jedné z jeho částí.

  • Vyberte obrazec. Vyberte Formát obrazce > Alternativní text.

   Alt Text button on the ribbon for a shape in PowerPoint pro Mac.

  Na pravé straně snímku se otevře podokno Alternativní text.

 2. Pokud chcete popsat obrazec a jeho kontext někomu, kdo ho nevidí, zadejte 1 až 2 věty.

  Podokno alternativního textu pro obrazce v PowerPoint pro Mac Office 365

Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

 1. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek SmartArt. Vyberte Upravit alternativní text....

   Místní nabídka pro obrazce s vybranou možností alternativního textu

   Tip: Musíte kliknout pravým tlačítkem myši někam do rámečku, který obklopuje celý obrázek SmartArt, ne uvnitř jedné z jeho částí.

  • Vyberte obrázek SmartArt. Vyberte Formát > Alternativní text.

   Alt Text button on the ribbon for a SmartArt in PowertPoint for Mac.

  Na pravé straně snímku se otevře podokno Alternativní text.

 2. Pokud chcete popsat obrázek SmartArt a jeho kontext někomu, kdo ho nevidí, zadejte 1 až 2 věty.

  Podokno alternativního textu pro obrazce v PowerPoint pro Mac Office 365

Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Přidání alternativního textu ke grafům

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na graf.

  Tip: Musíte kliknout pravým tlačítkem do okraje, který obklopuje celý graf, a ne do jeho jednotlivých částí.

 2. Vyberte Upravit alternativní text.... Na pravé straně snímku se otevře podokno Alternativní text.

  Místní nabídka pro grafy s vybranou možností Alternativní text
 3. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují graf a jeho kontext nevidomému uživateli.

  Podokno Alternativní text pro grafy ve formátu PPT for Mac v Office 365.

Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Dekorativní vizuální prvky

Pokud má prezentace vizuální prvky, které jsou čistě dekorativní, můžete je označit jako takové, aniž byste potřebovali psát alternativní text. Když čtečka obrazovky najde takový obrázek, jednoduše oznámí, že je ozdobný, takže uživatel ví, že jim chybí žádné informace.

 1. K otevření podokna Alternativní text použijte některou z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na vizuální objekt. Vyberte Upravit alternativní text....

  • Vyberte vizuál. Vyberte kartu Formát ve vizuálním > Alternativní text.

 2. Zaškrtněte políčko Označit jako dekorativní . Textové pole bude nedostupné (zobrazené šedě).

  Alt text decorative image in PowerPoint pro Mac in Office 365.

Přidání alternativního textu k vizuálním Office 2019

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text k vizuálním PowerPoint v Office 2019:

Poznámky: 

 • Do audiovizuálního obsahu zahrňte kromě alternativního textu i skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

 • Pokud chcete na počítači Mac povolit kliknutí pravým tlačítkem myši, zkontrolujte, že máte v Předvolbách systému vybranou možnost Sekundární kliknutí.

Tip: Dobrý alternativní text se vyznačuje tím, že přesně vyjadřuje obsah a účel obrázku výstižným a jednoznačným způsobem. Alternativní text by neměl být delší než jedna nebo dvě krátké věty, většinou postačí několik dobře promyšlených vybraných slov. Jako alternativní text neopakujte obsah okolního textu ani nepoužívejte fráze, které odkazují na obrázek, například „obrázek něčeho“ nebo „vyobrazení něčeho“.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Pokud chcete, aby prezentace byly přístupné širším posluchačům, přidejte k obrázkům na snímcích alternativní texty. PowerPoint automaticky nevygeneruje alternativní texty.

 1. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek. Vyberte Upravit alternativní text....

   Místní nabídka pro obrázky s vybranou možností alternativního textu
  • Vyberte obrázek. Vyberte Formát obrázku > Alternativní text.

   Tlačítko Alternativní text na pásu karet pro obrázek v PowerPoint pro Mac.

  Na pravé straně snímku se otevře podokno Alternativní text.

 2. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují obrázek a jeho kontext nevidomému uživateli.

Alternativní text v PowerPointu pro Mac

Tip: Můžete taky vybrat Generovat popis, aby vám cloudové inteligentní služby Microsoftu vytvořily popis. Chvíli to trvá, než se výsledek zobrazí v poli pro zadávání textu. Nezapomeňte odstranit všechny komentáře PowerPoint které tam byly přidány, například "Popis vygenerovaný s vysokou spolehlivostí".

Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Přidání alternativního textu k obrazcům

 1. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši. Vyberte Upravit alternativní text....

   Místní nabídka pro obrazce s vybranou možností alternativního textu

   Tip: Musíte kliknout pravým tlačítkem myši někam do rámečku, který obklopuje celý obrazec, ne uvnitř jedné z jeho částí.

  • Vyberte obrazec. Vyberte Formát obrazce > Alternativní text.

   Alt Text button on the ribbon for a shape in PowerPoint pro Mac.

  Na pravé straně snímku se otevře podokno Alternativní text.

 2. Pokud chcete popsat obrazec a jeho kontext někomu, kdo ho nevidí, zadejte 1 až 2 věty.

  Podokno alternativního textu pro obrazce v PowerPoint pro Mac Office 365

Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

 1. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek SmartArt. Vyberte Upravit alternativní text....

   Místní nabídka pro obrazce s vybranou možností alternativního textu

   Tip: Musíte kliknout pravým tlačítkem myši někam do rámečku, který obklopuje celý obrázek SmartArt, ne uvnitř jedné z jeho částí.

  • Vyberte obrázek SmartArt. Vyberte Formát > Alternativní text.

   Alt Text button on the ribbon for a SmartArt in PowertPoint for Mac.

  Na pravé straně snímku se otevře podokno Alternativní text.

 2. Pokud chcete popsat obrázek SmartArt a jeho kontext někomu, kdo ho nevidí, zadejte 1 až 2 věty.

  Podokno alternativního textu pro obrazce v PowerPoint pro Mac Office 365

Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Přidání alternativního textu ke grafům

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na graf.

  Tip: Musíte kliknout pravým tlačítkem do okraje, který obklopuje celý graf, a ne do jeho jednotlivých částí.

 2. Vyberte Upravit alternativní text.... Na pravé straně snímku se otevře podokno Alternativní text.

  Místní nabídka pro grafy s vybranou možností Alternativní text
 3. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují graf a jeho kontext nevidomému uživateli.

  Podokno Alternativní text pro grafy ve formátu PPT for Mac v Office 365.

Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Dekorativní vizuální prvky

Pokud má prezentace vizuální prvky, které jsou čistě dekorativní, můžete je označit jako takové, aniž byste potřebovali psát alternativní text. Když čtečka obrazovky najde takový obrázek, jednoduše oznámí, že je ozdobný, takže uživatel ví, že jim chybí žádné informace.

 1. K otevření podokna Alternativní text použijte některou z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na vizuální objekt. Vyberte Upravit alternativní text....

  • Vyberte vizuál. Vyberte kartu Formát ve vizuálním > Alternativní text.

 2. Zaškrtněte políčko Označit jako dekorativní . Textové pole bude nedostupné (zobrazené šedě).

  Alt text decorative image in PowerPoint pro Mac in Office 365.

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 2016

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text k vizuálním PowerPoint v Office 2016:

Poznámka:  Zvukový obsah a videoobsah obsahuje, kromě alternativního textu, skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte k obrázkům, jako jsou snímky obrazovky a obyčejné obrázky, alternativní text. Čtečka obrazovky pak může popsat obrázky uživatelům, kteří obrázky nevidí.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek.

 2. Vyberte Formát obrázku.

 3. V podokně Formát obrázku vyberte Velikost a vlastnosti.

 4. Vyberte Alternativní text a zadejte popis obrázku.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrázku s poli alternativního textu s popisem vybraného obrázku

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek SmartArt.

 2. Vyberte Formát obrázku SmartArt a pak vyberte Možnosti obrazce.

 3. V podokně Formát obrazce vyberte Velikost a vlastnosti.

 4. Vyberte Alternativní text a zadejte popis obrázku SmartArt.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrazce s poli alternativního textu s popisem vybraného obrázku SmartArt

Přidání alternativního textu k obrazcům

Následující postup použijte pro přidání alternativního textu k obrazcům, včetně obrazců v obrázcích SmartArt.

 1. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši.

 2. Vyberte Formát obrazce.

 3. V podokně Formát obrazce vyberte Velikost a vlastnosti.

 4. Vyberte Alternativní text a zadejte popis obrazce.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrazce s poli alternativního textu s popisem vybraného obrazce

Přidání alternativního textu ke grafům

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na graf.

 2. Vyberte Formát oblasti grafu.

 3. V podokně Formát oblasti grafu na kartě Možnosti grafu vyberte Velikost a vlastnosti.

 4. Vyberte Alternativní text a zadejte popis grafu.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky podokna Formát oblasti grafu s poli alternativního textu s popisem vybraného grafu

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů, textů a tabulek

Následující postupy popisují, jak zajistit přístup k hypertextovým odkazům, textu a tabulkám PowerPoint prezentacím.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz, a pak klikněte pravým tlačítkem.

 2. Vyberte Hypertextový odkaz. Vámi vybraný text se zobrazí v poli Zobrazený text. Jedná se o text hypertextového odkazu.

 3. V případě potřeby text hypertextového odkazu změňte.

 4. V poli Adresa zadejte cílovou adresu hypertextového odkazu.

 5. Vyberte tlačítko Popis a do pole Text popisu zadejte popis.

  Tip: Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu se shoduje s názvem na cílové stránce: Šablony a motivy pro Office Online.

 6. Pokud chcete použít změny, vyberte OK > OK.

Snímek obrazovky dialogového okna Vložit hypertextový odkaz

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Použijte jednu z zahrnutých přístupných šablon, abyste se ujistili, že návrh snímku, barvy, kontrast a písma jsou přístupné pro všechny cílové skupiny. Navržené motivy také umožňují čtečkám obrazovky jednoduše číst obsah snímku.

 1. Pokud chcete najít šablonu s přístupnostmi , vyberte >nový ze šablony.

 2. Do textového pole Prohledat všechny šablony zadejte přístupné šablony a stiskněte Return.

 3. Ve výsledcích hledání vyberte vhodnou šablonu.

Stránka Šablony v PowerPoint pro Mac

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Na kartě Návrh tabulky zaškrtněte políčko Řádek záhlaví.

 3. Zadejte záhlaví sloupců.

Snímek obrazovky se zaškrtávacím políčkem Se záhlavím na kartě Návrh tabulky

Formátování textu pro zpřístupnění

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. K formátování textu použijte možnosti, jako je typ písma, jeho velikost, styl a barva.

Snímek obrazovky se skupinou Písmo na kartě Domů

Vytvoření seznamů s odrážkami

 1. Umístěte kurzor kamkoli do snímku.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Vyberte tlačítko Odrážky.

 4. Ke každé odrážce v seznamu zadejte požadovaný text.

Nabídka seznamu s odrážkami rozbalená v PowerPoint pro Mac.

Vytvoření uspořádaných seznamů

 1. Umístěte kurzor kamkoli do snímku.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Vyberte tlačítko Číslování.

 4. Ke každé číslované položce v seznamu zadejte požadovaný text.

Nabídka Číslovaný seznam rozbalená v PowerPoint pro Mac.

Zpřístupnění snímků

Následující postupy popisují, jak zajistit přístup k snímkům v PowerPoint prezentacích. (Související informace najdete v článku Nadpis snímku.)

Použití jedinečných nadpisů snímků

 1. Pokud chcete obnovit všechny zástupné symboly vybraného snímku, vyberte na kartě Domů možnost Obnovit.

 2. Zadejte jedinečný nadpis snímku, který ho popisuje.

Snímek obrazovky příkazu Obnovit ve skupině Snímky na kartě Domů

Skrytí nadpisu snímku

Umístěte nadpis mimo snímek, takže bude neviditelný, ale čtečky obrazovky budou pořád hlasovat.

 1. Na kartě Zobrazení vyberte Lupa a potom snižte procento přiblížení na přibližně 50 %, aby okraje mimo snímek byly viditelné. 

 2. Umístěte ukazatel myši na okraj zástupného pole Název tak, aby se ukazatel myši stal čtyřsměřím ukazatelem pro přesunutí.

 3. Přetáhněte zástupný symbol Nadpis směrem nahoru nebo dolů a potom ho přetáhněte mimo hranici snímku.

  Název snímku PowerPoint který se přesune mimo okraj snímku v systému macOS

Nastavení pořadí čtení obsahu snímků

Pomocí podokna výběru můžete nastavit pořadí, ve kterém čtečky obrazovky přečtou obsah snímku. Když čtečka obrazovky přečte tento snímek, přečte objekty v opačném pořadí, ve které jsou uvedené v podokně výběru.

 1. Na kartě Domů vyberte Uspořádat.

 2. V nabídce Uspořádat vyberte Podokno výběru.

 3. Pokud chcete změnit pořadí čtení položek, přetáhněte je v podokně výběru na nové místo.

Snímek obrazovky podokna výběru se seznamem všech objektů na snímku v obráceném pořadí

Použití předdefinovaných rozložení snímků pro inkluzivní pořadí čtení

PowerPoint obsahuje předdefinované návrhy snímků, které obsahují zástupné symboly pro text, videa, obrázky a další. Obsahují také veškeré formátování, například barvy motivu, písma a efekty. Kvůli větší přístupnosti snímků jsou předdefinovaná rozložení navržená tak, aby pořadí čtení bylo stejné pro běžné uživatele i pro uživatele, kteří používají nové technologie, jako jsou čtečky obrazovky.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte na Normální.

 2. V podokně miniatur přejděte k místu, kam chcete přidat nový snímek, a klikněte pravým tlačítkem myši.

 3. Vyberte Nový snímek a pak vyberte druh vkládaného snímku.

 4. Na kartě Návrh rozbalte galerii motivů a vyberte požadované rozložení snímku. PowerPoint automaticky použije toto rozložení na nový snímek.

 5. Přejděte na nový snímek a přidejte požadovaný nadpis a obsah.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

PowerPoint podporuje přehrávání videa s více zvukovými stopami. Podporuje také titulky a skryté titulky, které jsou integrované ve videosouborech.

Titulky nebo skryté titulky je nutné do videa zakódovat před jeho vložením do aplikace PowerPoint. PowerPoint nepodporuje titulky nebo skryté titulky, které jsou uložené v samostatném souboru mimo videosoubor.

Podporované formáty videa pro titulky a skryté titulky se liší podle používaného operačního systému. Každý operační systém má nastavení, ve kterém můžete upravit zobrazení titulků nebo skrytých titulků. Další informace najdete v tématu Typy souborů skrytého titulku podporované PowerPoint.

Skryté titulky, titulky a alternativní zvukové stopy se při použití funkcí Komprimovat média nebo Optimalizovat kompatibilitu médií nezachovají. Při přeměně prezentace na video se do uloženého videa nezahrnou skryté titulky, titulky nebo alternativní zvukové stopy.

Při použití příkazu Uložit multimédia jako pro vybrané video se titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy, které jsou do tohoto videa vložené, v ukládaném videosouboru zachovají. 

Pokud chcete, aby PowerPoint prezentace s videi přístupné, zajistěte následující:

 • Videa v případě potřeby obsahují zvukovou stopu s popisem videa pro nevidomé nebo zrakově postižené uživatele.

 • Mezi videa, která zahrnují dialog, patří také skryté titulky, skryté titulky v pásmu, otevřené titulky nebo titulky v podporovaném formátu pro neslyšící nebo neslyšící.

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Všechno, co potřebujete vědět o psaní efektivního alternativního textu

Použití čtečky obrazovky k účasti PowerPoint živé relace v Microsoft Teams 

Zpřístupnění wordového dokumentu uživatelům s postižením

Zpřístupnění excelového dokumentu uživatelům s postižením

Zpřístupnění e-mailu Outlook uživatelům s postižením

Typy souborů se skrytými titulky podporované v PowerPointu

iOS: Doporučené postupy pro zpřístupnění powerpointových prezentací

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření PowerPoint prezentací, které jsou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům a tabulkám přidejte alternativní text.

Do vizuálního obsahu patří obrázky, obrazce, grafy, vložené objekty, rukopis a videa.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nevidí obrazovku, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem v prezentaci, zopakujte tento text v prezentaci. V alternativním textu popište stručně obrázek, zmiňte text na obrázku a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k obrázkům, tabulkám a obrazcům

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text v prezentaci by měl být čitelný v režimu Vysoký kontrast tak, aby ho všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením, mohli dobře vidět.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují barvoslepým lidem rozlišení textu a obrazce.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte jednoduchou strukturu tabulky jenom pro data a zadejte informace záhlaví sloupce.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem snižte zátěž při čtení. Můžou například využívat známá bezširifová písma, jako je Arial nebo Calibri. Vyhněte se používání velkých písmen a nadbytečné kurzívy nebo podtržení. Mezi věty a odstavte vložte dostatek volného místa.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Formátování textu pro zpřístupnění

Zpřístupněte videa pro zrakově a sluchově postižené uživatele.

Titulky obvykle obsahují přepis (nebo překlad) dialogu.

Skryté titulky obvykle popisují také doprovodný zvuk, třeba hudbu nebo zvukové efekty, ke kterým dochází mimo obrazovku.

Popis videa je namluvený popis důležitých vizuálních prvků videa. Tento popis se vkládá do přirozených pauz v dialogu daného programu. Pro uživatele, kteří jsou nevidomí nebo zrakově postižení, je video s popisem přístupnější.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

Přidání alternativního textu k obrázkům, tabulkám, grafům a obrazcům

Přidejte alternativní text k obrázkům, tabulkám, grafům, obrazcům a dalším vizuálním prvkům, aby čtečky obrazovky mohli číst text, který bude popisovat prvek uživatelům, kteří ho nevidí.

 1. Vyberte některý prvek, například obrázek.

 2. Pokud chcete otevřít související kartu, třeba kartu Obrázek, klepněte na tlačítko Zobrazit pás karet Ikona Upravit.

 3. Klepněte na Alternativní text a zadejte popis prvku. Můžete třeba popsat, co je na obrázku.

Označení vizuálních prvků jako dekorativních

Pokud jsou vizuální prvky čistě dekorativní, to znamená, že mají přitahovat pozornost, ale neobsahují žádnou informaci, můžete je označit jako dekorativní a nemusíte k nim psát alternativní text. Příkladem objektů, které byste měli označit jako dekorativní, jsou stylová ohraničení. Lidé, kteří používají čtečku obrazovky, uslyší, že jde o dekorativní prvky, které neobsahují důležité informace. 

 1. Vyberte vizuál, například obrázek nebo graf.

 2. Pokud chcete otevřít související kartu, například kartu Obrázek , vyberte tlačítko Zobrazit pás karet Ikona Upravit.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Vyberte přepínač Označit jako dekorativní a pak vyberte Hotovo.

Možnost Označit jako ozdobné vybrané v dialogovém okně Alternativní text v PowerPoint pro iOS.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Pokud chcete mít jistotu, že návrh snímku bude přístupný, použijte některý z dodaných motivů snímků. Většina motivů je určená pro přístupné barvy, kontrast a písma. Navržené motivy také umožňují čtečkám obrazovky jednoduše číst obsah snímku.

 1. Vyberte snímek.

 2. Kartu Domů otevřete tak, že klepnete na tlačítko Zobrazit pás karet Ikona Upravit.

 3. Klepněte na Domů > Návrh.

 4. Klepněte na Motivy a vyberte požadovaný motiv.

Nabídka Motivy v PowerPoint pro iOS.

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Kartu Tabulka otevřete tak, že klepnete na tlačítko Zobrazit pás karet Ikona Upravit.

 3. Klepněte na Možnosti stylů a vyberte Se záhlavím.

 4. V tabulce zadejte záhlaví sloupců.

Nabídka záhlaví tabulky v PowerPoint pro iOS.

Formátování textu pro zpřístupnění

 1. Vyberte text.

 2. Kartu Domů otevřete tak, že klepnete na tlačítko Zobrazit pás karet Ikona Upravit.

 3. Na kartě Domů vyberte možnosti formátování textu.

Nabídka Písmo v PowerPoint pro iOS.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

PowerPoint podporuje přehrávání videa s více zvukovými stopami. Podporuje také titulky a skryté titulky, které jsou integrované ve videosouborech.

Titulky nebo skryté titulky je nutné do videa zakódovat před jeho vložením do aplikace PowerPoint. PowerPoint nepodporuje titulky nebo skryté titulky, které jsou uložené v samostatném souboru mimo videosoubor.

Podporované formáty videa pro titulky a skryté titulky se liší podle používaného operačního systému. Každý operační systém má nastavení, ve kterém můžete upravit zobrazení titulků nebo skrytých titulků.

Skryté titulky, titulky a alternativní zvukové stopy se při použití funkcí Komprimovat média nebo Optimalizovat kompatibilitu médií nezachovají. Při přeměně prezentace na video se do uloženého videa nezahrnou skryté titulky, titulky nebo alternativní zvukové stopy.

Při použití příkazu Uložit multimédia jako pro vybrané video se titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy, které jsou do tohoto videa vložené, v ukládaném videosouboru zachovají. 

Pokud chcete, aby PowerPoint prezentace s videi přístupné, zajistěte následující:

 • Videa v případě potřeby obsahují zvukovou stopu s popisem videa pro nevidomé nebo zrakově postižené uživatele.

 • Mezi videa, která zahrnují dialog, patří také skryté titulky, skryté titulky v pásmu, otevřené titulky nebo titulky v podporovaném formátu pro neslyšící nebo neslyšící.

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Všechno, co potřebujete vědět o psaní efektivního alternativního textu

Zpřístupnění wordového dokumentu uživatelům s postižením

Zpřístupnění excelového dokumentu uživatelům s postižením

Zpřístupnění e-mailu Outlook uživatelům s postižením

Typy souborů se skrytými titulky podporované v PowerPointu

Android: Doporučené postupy pro zpřístupnění powerpointových prezentací

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření PowerPoint prezentací, které jsou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Přidejte ke všem obrázkům, obrazcům a tabulkám alternativní text.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří obrazovku nevidí, pochopit důležitý obsah obrázků nebo obrazců.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem v prezentaci, zopakujte tento text v prezentaci. V alternativním textu popište stručně obrázek, zmiňte text na obrázku a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrazcům

Přidání alternativního textu k tabulkám

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text v prezentaci by měl být čitelný v režimu Vysoký kontrast tak, aby ho všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením, mohli dobře vidět.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují barvoslepým lidem rozlišení textu a obrazce.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte jednoduchou strukturu tabulky jenom pro data a zadejte informace záhlaví sloupce.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem snižte zátěž při čtení. Můžou například využívat známá bezširifová písma, jako je Arial nebo Calibri. Vyhněte se používání velkých písmen a nadbytečné kurzívy nebo podtržení. Mezi věty a odstavte vložte dostatek volného místa.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Formátování textu pro zpřístupnění

Zpřístupněte videa pro zrakově a sluchově postižené uživatele.

Titulky obvykle obsahují přepis (nebo překlad) dialogu.

Skryté titulky obvykle popisují také doprovodný zvuk, třeba hudbu nebo zvukové efekty, ke kterým dochází mimo obrazovku.

Popis videa je namluvený popis důležitých vizuálních prvků videa. Tento popis se vkládá do přirozených pauz v dialogu daného programu. Pro uživatele, kteří jsou nevidomí nebo zrakově postižení, je video s popisem přístupnější.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům a tabulkám

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text k vizuálním a tabulkám v PowerPoint prezentacích.

Poznámka:  Zvukový obsah a videoobsah obsahuje, kromě alternativního textu, skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte alternativní text k obrázkům, jako jsou obrázky a snímky obrazovky, aby čtečky obrazovky mohli text přečíst a popsat ho uživatelům, kteří obrázek nevidí.

 1. Vyberte obrázek.

 2. Otevřete kartu Obrázek tím, že klepnete na tlačítko Zobrazit příkazy Ikona Upravit.

 3. Posuňte se dolů na Alternativní text a klepněte na něj.

 4. Zadejte popis obrázku.

  Dialogové okno Alternativní text obrázku v PowerPoint pro Android.

Přidání alternativního textu k obrazcům

 1. Vyberte obrazec.

 2. Otevřete kartu Obrazec tím, že klepnete na tlačítko Zobrazit příkazy Ikona Upravit.

 3. Posuňte se dolů na Alternativní text a klepněte na něj.

 4. Zadejte popis obrazce.

  Dialogové okno Alternativní text obrazce v PowerPoint pro Android.

Přidání alternativního textu k tabulkám

 1. Klepněte na libovolné místo v tabulce.

 2. Otevře kartu Tabulka tím, že klepnete na tlačítko Zobrazit příkazy Ikona Upravit.

 3. Posuňte se dolů na Alternativní text a klepněte na něj.

 4. Zadejte popis tabulky.

  Alternativní text tabulky v PowerPoint pro Android.

Označení vizuálních prvků jako dekorativních

Pokud jsou vizuální prvky čistě dekorativní, to znamená, že mají přitahovat pozornost, ale neobsahují žádnou informaci, můžete je označit jako dekorativní a nemusíte k nim psát alternativní text. Příkladem objektů, které byste měli označit jako dekorativní, jsou stylová ohraničení. Lidé, kteří používají čtečku obrazovky, uslyší, že jde o dekorativní prvky, které neobsahují důležité informace.

 1. Pokud chcete otevřít podokno Alternativní text , vyberte obrázek.

 2. Pokud chcete otevřít nabídku formátování vizuálu, klepněte na tlačítko Zobrazit příkazy Ikona Upravit.

 3. Posuňte se dolů na Alternativní text a klepněte na něj.

 4. Klepněte na zaškrtávací políčko Dekorativní. Textové pole bude nedostupné (zobrazené šedě).

  Označit jako ozdobné vybrané v dialogovém okně Alternativní text v PowerPoint pro Android.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Pokud chcete mít jistotu, že návrh snímku bude přístupný, použijte některý z dodaných motivů snímků. Většina motivů je určená pro přístupné barvy, kontrast a písma. Navržené motivy také umožňují čtečkám obrazovky jednoduše číst obsah snímku.

 1. Vyberte snímek.

 2. Otevřete kartu Domů tím, že klepnete na tlačítko Zobrazit příkazy Ikona Upravit.

 3. Klepněte na Domů > Návrh.

 4. Klepněte na Motivy a vyberte požadovaný motiv.

  Motivy snímků v PowerPoint pro Android.

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Otevře kartu Tabulka tím, že klepnete na tlačítko Zobrazit příkazy Ikona Upravit.

 3. Klepněte na Možnosti stylů a vyberte Se záhlavím.

  Tip: Pokud už je možnost vybraná, je zašedlá.

 4. V tabulce zadejte záhlaví sloupců.

  Nabídka styly řádků záhlaví tabulky v PowerPoint pro Android.

Formátování textu pro zpřístupnění

 1. Vyberte text.

 2. Otevřete kartu Domů tím, že klepnete na tlačítko Zobrazit příkazy Ikona Upravit.

 3. Na kartě Domů vyberte možnosti formátování textu.

  Nabídka Písmo v PowerPoint pro Android.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

PowerPoint podporuje přehrávání videa s více zvukovými stopami. Podporuje také titulky a skryté titulky, které jsou integrované ve videosouborech. 

Titulky nebo skryté titulky je nutné do videa zakódovat před jeho vložením do aplikace PowerPoint. PowerPoint nepodporuje titulky nebo skryté titulky, které jsou uložené v samostatném souboru mimo videosoubor.

Podporované formáty videa pro titulky a skryté titulky se liší v závislosti na operačním systému, který používáte. Každý operační systém obsahuje nastavení, pomocí kterého se dá zobrazení titulků nebo skrytých titulků upravit. 

Skryté titulky, titulky a alternativní zvukové stopy se při použití funkcí Komprimovat média nebo Optimalizovat kompatibilitu médií nezachovají. Při přeměně prezentace na video se do uloženého videa nezahrnou skryté titulky, titulky nebo alternativní zvukové stopy.

Při použití příkazu Uložit multimédia jako pro vybrané video se titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy, které jsou do tohoto videa vložené, v ukládaném videosouboru zachovají.  

Pokud chcete, aby PowerPoint prezentace byly přístupné, zajistěte následující:

 • Videa v případě potřeby obsahují zvukovou stopu s popisem videa pro nevidomé nebo zrakově postižené uživatele.

 • Mezi videa, která zahrnují dialog, patří také skryté titulky, skryté titulky v pásmu, otevřené titulky nebo titulky v podporovaném formátu pro neslyšící nebo neslyšící.

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Všechno, co potřebujete vědět o psaní efektivního alternativního textu

Zpřístupnění wordového dokumentu uživatelům s postižením

Zpřístupnění excelového dokumentu uživatelům s postižením

Zpřístupnění e-mailu Outlook uživatelům s postižením

Office Online: Doporučené postupy pro zpřístupněníPowerPoint pro web prezentací

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření powerpointových prezentací, které usnadní přístup osobám s postižením.

Co se má opravit

Jak to najít

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům a tabulkám přidejte alternativní text.

Vizuální obsah zahrnuje obrázky, obrázky SmartArt, obrazce, skupiny, vložené objekty a videa.

Pokud chcete vyhledat chybějící alternativní text, použijte Kontrolu přístupnosti.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nevidí obrazovku, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem v prezentaci, zopakujte tento text v prezentaci. V alternativním textu popište stručně obrázek, zmiňte text na obrázku a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

Přidání alternativního textu k obrazcům nebo vloženým videím

Přidání alternativního textu k tabulkám

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu.

Pokud chcete zjistit, jestli text odkazu dává smysl jako samostatná informace a jestli poskytuje čtenářům přesné údaje o cíli, prohledejte vizuálně snímky prezentace.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky. Adresu URL stránky můžete použít i v případě, že je krátká a popisná, například www.microsoft.com.

Přidání textu hypertextového odkazu

Změna textu hypertextového odkazu

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Přejděte na Windows nastavení a povolte filtr ve stupních šedé v Nastavení > usnadnění přístupu > filtry barev. Vizuálně naskenujte každý snímek v prezentaci, pokud chcete zobrazit barevné kódování.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Důležité informace raději zakroužkujte nebo použijte animaci. Nespoléhejte na laserová ukazovátka ani na barvy.

Pokud k označení stavu používáte barvy, přidejte obrazce. Pokud třeba označujete správný výsledek zelenou barvou, přidejte k němu symbol zaškrtnutí, a k nesprávnému výsledku označenému červeně přidejte velké X.

Formátování textu pro zpřístupnění

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Pokud chcete najít nedostatečný barevný kontrast, hledejte text snímku, který jde špatně přečíst nebo jde špatně odlišit od pozadí.

Text v prezentacích by měl být čitelný, aby ho mohli dobře vidět všichni, včetně osob se zrakovou postižením.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují barvoslepým lidem rozlišení textu a obrazce.

Vyhněte se použití oranžové, červené a zelené barvy v šabloně a textu.

Ke zvýraznění bodů zájmu použijte v grafech místo barev vzorky.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Přidejte na každý snímek jedinečný nadpis.

Pomocí kontroly přístupnosti můžete najít snímky, které nemají názvy.

Lidé používající čtečky obrazovky a další technologie usnadnění uslyší čtení textů, obrazců a obsahu v určitém pořadí. Proto je vhodné používat rozložení snímků v aplikaci PowerPoint pro web, které zajistí, aby čtečky obrazovky četly obsah v logickém pořadí.

Nevidomí a osoby se zhoršeným zrakem nebo potížemi se čtením se při navigaci spoléhají právě na nadpisy snímků. Seznam nadpisů snímků si můžou rychle prohlédnout zběžným projitím nebo pomocí čtečky obrazovky a pak můžou rovnou přejít na požadovaný snímek.

Použití logického pořadí čtení

Použití jedinečných nadpisů snímku

Používejte jednoduchou strukturu tabulky jenom pro data a zadejte informace záhlaví sloupce.

Abyste zajistili, že tabulky neobsahují rozdělené buňky, sloučené buňky nebo vnořené tabulky, použijte Kontrolu přístupnosti.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Pokud chcete vyhledat potenciální potíže související s písmem nebo prázdným místem, zkontrolujte, jestli vaše snímky neobsahují přeplněné nebo nečitelné oblasti.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem snižte zátěž při čtení. Můžou například využívat známá bezširifová písma, jako je Arial nebo Calibri. Nepoužívejte velká písmena a příliš často kurzívu nebo podtržení. Mezi věty a odstavte vložte dostatek volného místa.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Formátování textu pro zpřístupnění

Poznámka: Kontrola přístupnosti zkontroluje v prezentaci všechny problémy, které je možné opravit v prohlížeči. Pokud chcete provést úplnou kontrolu, otevřete prezentaci v desktopové aplikaci a použijte kontrolu přístupnosti plochy pro Windowsnebo Mac.

Přidání alternativního textu k obrázkům a tabulkám

Následující postupy popisují, jak obrázkům a tabulkám v powerpointových prezentacích přidat alternativní text.

Poznámka:  Zvukový obsah a videoobsah obsahuje, kromě alternativního textu, skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

 1. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek. Vyberte Upravit alternativní text....

   Místní nabídka obrázku zobrazující možnost Upravit alternativní text v PowerPoint Online.
  • Vyberte obrázek. Vyberte Formát > Alternativní text.

   Alt Text button on the ribbon for an image in PowerPoint Online.
 2. Vyberte Alternativní text a zadejte popis obrázku.

Dialogové okno Alternativní text v PowerPoint Online.

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

 1. Vyberte obrázek SmartArt.

 2. Vyberte Návrh > Alternativní text.

 3. Zadejte popis obrázku SmartArt.

Alt Text button on the ribbon for a SmartArt in PowerPoint Online.

Přidání alternativního textu k obrazcům nebo vloženým videím

 1. Vyberte obrazec nebo video.

 2. Vyberte Formát > Alternativní text.

 3. Zadejte popis obrazce nebo videa.

Alt Text button on the ribbon for a shape and video in PowerPoint Online.

Přidání alternativního textu k tabulkám

 1. Umístěte kurzor do buňky v tabulce.

 2. Vyberte Rozložení > Alternativní text.

 3. Zadejte popis tabulky.

Alt Text button on the ribbon for a table in PowerPoint Online.

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů a tabulek

V následujících postupech je popsané, jak v powerpointových prezentacích vytvářet přístupnější hypertextové odkazy a tabulky.

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Na kartě Nástroje tabulky vyberte Návrh.

 3. Vyberte Se záhlavím a zadejte do tabulky nadpisy sloupců.

Snímek obrazovky skupiny Možnosti stylu tabulky v Nástrojích tabulky na kartě Návrh s vybranou možností Řádek záhlaví

Zpřístupnění snímků

Následující postupy popisují, jak vytvářet přístupnější snímky powerpointových prezentací.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Použijte jeden z zahrnutých přístupných motivů a šablon, abyste se ujistili, že váš návrh snímku, barvy, kontrast a písma jsou přístupné pro všechny cílové skupiny. Navržené motivy také umožňují čtečkám obrazovky jednoduše číst obsah snímku.

 1. V prohlížeči přejděte na Přístupná PowerPoint vzorkovač šablon.

 2. Na stránce PowerPoint šablony vyberteStáhnout. Vzorkovač šablon se stáhne do vašeho zařízení.

 3. Otevřete vzorkovač v PowerPoint, vyberte vhodný návrh snímku a uložte ho.

 4. Otevřete PowerPoint pro web v prohlížeči, otevřete vybraný návrh a vytvořte prezentaci.

Použití logického pořadí čtení

Pomocí podokna výběru můžete nastavit pořadí, ve kterém čtečky obrazovky přečtou obsah snímku. Když čtečka obrazovky přečte tento snímek, přečte objekty v opačném pořadí, ve které jsou uvedené v podokně výběru.

 1. Na kartě Domů vyberte Uspořádat > podokno výběru.

 2. Pokud chcete změnit pořadí čtení položek, přetáhněte je v podokně výběru na nové místo.

Formátování textu pro zpřístupnění

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Možnosti formátování můžete vybrat ve skupině Písmo.

Skupina Písmo v PowerPointu Online

Použití jedinečných nadpisů pro snímky

 1. Vyberte snímek bez nadpisu.

 2. Na kartě Domů vyberte Rozložení.

 3. V dialogovém okně Rozložení snímku vyberte rozložení snímku, které obsahuje zástupné symboly nadpisů, a pak vyberte Změnit rozložení. Nové rozložení se použije na snímcích.

 4. Do zástupného symbolu nadpisu zadejte jedinečný název.

Poznámka: Aby byl nadpis přístupný, nemusí být nutně viditelný. Například uživatelé, kteří používají čtečku obrazovky, uslyší nadpis snímku, i když není viditelný. V PowerPoint desktopové verzi můžete pomocí podokna Výběr zapnout nebo vypnout viditelnost názvů a jiných objektů na snímku.

Tlačítko Rozložení na pásu karet Domů v PowerPoint Online.

Viz také

Zlepšení přístupnosti pomocí Kontroly přístupnosti

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Všechno, co potřebujete vědět o psaní efektivního alternativního textu

Použití čtečky obrazovky k účasti PowerPoint živé relace v Microsoft Teams 

Zpřístupnění wordového dokumentu uživatelům s postižením

Zpřístupnění excelového dokumentu uživatelům s postižením

Zpřístupnění e-mailu Outlook uživatelům s postižením

Typy souborů se skrytými titulky podporované v PowerPointu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×