Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Použití čtečky obrazovky k exportu accessové tabulky do textového souboru

Tento článek je určený pro uživatele, kteří používají program pro čtení obrazovky, jako jsou Windows Předčítání, JAWS nebo NVDA s produkty Microsoft 365. Tento článek je součástí sady obsahu Podpora čtečky obrazovky pro Microsoft 365, kde najdete další informace o přístupnosti v našich aplikacích. Pokud potřebujete obecnou pomoc, navštivte podporu Microsoftu.

Pomocí Access s klávesnicí a čtečkou obrazovky můžete exportovat data z Access desktopové databáze do textového souboru (*.txt). Aplikaci jsme otestovali s programy Předčítání, JAWS a NVDA, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky. Dozvíte se, jak pomocí Průvodce exportem exportovat data, jako je tabulka, dotaz, formulář, sestava nebo vybrané záznamy v zobrazení s více záznamy, například datový list, do souboru s prostým textem, abyste je mohli použít v jiných aplikacích, které přímo nepodporují Access data.

Poznámky: 

V tomto tématu

Příprava dat na export

Před exportem dat si na chvíli prohlédněte data a rozhodněte se, jak je chcete exportovat.

 • Ujistěte se, že data neobsahují žádné indikátory chyb nebo chybové hodnoty. V opačném případě může během exportu dojít k problémům a v textovém souboru se můžou zobrazit hodnoty null. Informace o řešení potíží najdete v části Řešení potíží s chybějícími a nesprávnými hodnotami v textovém souboru v tématu Export dat do textového souboru.

 • Zvolte cílový textový soubor a kódování textu. Pokud exportujete tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu s formátováním do existujícího textového souboru, soubor se přepíše. Data nemůžete připojit k existujícímu textovému souboru.

Export dat s formátováním a rozložením

Pokud exportujete formulář, sestavu nebo datový list obsahující podformuláře, podsestavy nebo podřízené datové listy, je exportován pouze hlavní formulář, sestava nebo datový list. Operaci exportu je nutné zopakovat pro každý podformulář, podsestavu a datový list, které chcete exportovat do textového souboru.

V rámci jedné operace exportu lze vyexportovat pouze jeden objekt databáze.

Při exportu dat s formátováním a rozložením do textového souboru se Access pokusí znovu vytvořit rozložení tabulky pomocí pomlček (-) a svislých pruhových znaků (|).

 1. Po otevření zdrojové databáze přejděte do navigačního podokna stisknutím klávesy F6, dokud neuslyšíte, že jste na navigačním podokně nebo na názvu Access objektu.

 2. Pokud chcete vybrat objekt, který chcete exportovat, přejděte stisknutím klávesy Tab do seznamu objektů a pak pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte na požadovaný objekt. Pokud je objektem tabulka, dotaz nebo formulář a chcete exportovat jenom část dat, otevřete objekt v zobrazení Datový list a vyberte požadované záznamy.

  Poznámky: 

  • Část sestavy nejde exportovat. Můžete ale vybrat nebo otevřít tabulku nebo dotaz, na které je sestava založená, a pak exportovat část dat v daném objektu.

  • Pokud chcete objekt otevřít v zobrazení Datový list, otevřete ho stisknutím klávesy Enter, když jste na objektu v navigačním stromu. Opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že jste na stavovém řádku, a název aktuálního zobrazení. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo nebo Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že se jedná o zobrazení datového listu, a pak ho vyberte stisknutím klávesy Enter. Pokud možnost Zobrazení Datový list není k dispozici, musíte pro objekt povolit zobrazení. Pokyny najdete v článku Povolení zobrazení Datový list pro objekt.

 3. Průvodce exportem textového souboru spustíte stisknutím kláves Alt+X, T. Zobrazí se dialogové okno Exportovat – textový soubor .

 4. V dialogovém okně udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete data exportovat do nového textového souboru, přesuňte stisknutím alt+F fokus do textového pole Název souboru . Access navrhne název zdrojového objektu jako název souboru exportovaného souboru. Pokud chcete změnit název, odstraňte navrhovaný název a zadejte nový název.

  • Pokud máte existující textový soubor, do kterého chcete exportovat data, otevřete stisknutím alt+R dialogové okno Uložit soubor a vyhledejte požadovaný soubor. Až budete na souboru, vyberte ho stisknutím klávesy Enter. Dialogové okno se zavře a fokus se vrátí do dialogového okna Exportovat – textový soubor .

 5. Pokud exportujete tabulku nebo dotaz, přejděte stisknutím alt+O na a vyberte možnost Exportovat data s formátováním a rozložením .

  Poznámka: Pokud exportujete formulář nebo sestavu, je tato možnost vždy vybraná a nemůžete ji zrušit.

 6. Pokud chcete, aby se cílový textový soubor po dokončení exportu automaticky otevřel, přejděte stisknutím alt+A na a vyberte možnost Otevřít cílový soubor po dokončení operace exportu .

 7. Pokud je zdrojový objekt otevřený a před zahájením exportu jste v zobrazení vybrali jeden nebo více záznamů a jedná se o záznamy, které chcete exportovat, přejděte stisknutím alt+S a vyberte možnost Exportovat pouze vybrané záznamy . Pokud chcete exportovat všechny záznamy zobrazené v zobrazení, nevybírejte tuto možnost.

  Poznámka: Pokud nejsou vybrány žádné záznamy, není tato možnost dostupná.

 8. Pokud chcete výběr potvrdit a začít exportovat, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte "OK", a pak ho stisknutím klávesy Enter vyberte. Pokud textový soubor, který jste definovali, už existuje, Access se zeptá, jestli chcete existující soubor nahradit. Pokud chcete soubor přepsat, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte "Ano", a pak ho stisknutím klávesy Enter vyberte. Zobrazí se dialogové okno Zakódovat jako .

 9. Pokud chcete vybrat kódování textu a exportovat soubor, stiskněte opakovaně klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadované kódování, a pak ho stisknutím klávesy Enter vyberte.

 10. Pokud byl export úspěšný, Access vás vyzve k uložení kroků exportu, abyste je mohli rychle zopakovat bez průvodce exportem. Pokud chcete vybrat tuto možnost, stiskněte Alt+V. Pokud chcete kroky exportu pojmenovat, stiskněte Alt+A a zadejte název operace exportu. Postup exportu uložíte stisknutím alt+S.

  Pokud operace exportu selže kvůli chybě, Access zobrazí zprávu popisující příčinu chyby.

  Pokud jste zvolili otevření cílového souboru, můžete teď zkontrolovat výsledky exportu ve výchozím textovém editoru na vašem počítači.

Povolení zobrazení Datový list pro objekt

 1. Když budete na objektu v navigačním stromu, otevřete stisknutím kláves Shift+F10 místní nabídku.

 2. V nabídce stisknutím klávesy D otevřete návrhové zobrazení.

 3. V návrhovém zobrazení otevřete stisknutím klávesy F4 podokno Seznam vlastností .

 4. Stiskněte jednou klávesu F6. Fokus se přesune na řádek vlastností v podokně Seznam vlastností . Uslyšíte číslo řádku následované obsahem buňky vlastnosti.

 5. Pokud chcete přesunout fokus do rozevíracího seznamu Typ výběru , stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o celé pole, za kterou následuje aktuální hodnota a "Úprava se seznamem". Pokud je aktuální hodnota Form, můžete přejít k dalšímu kroku. V opačném případě rozbalte seznam stisknutím alt+šipka dolů a pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte "Formulář", a pak ho stisknutím klávesy Enter vyberte.

 6. V podokně Seznam vlastností opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte aktuálně vybranou položku karty, například "Položka karty Data, vybraná". Pokud je aktuální karta Formát , můžete přejít k dalšímu kroku. V opačném případě stiskněte opakovaně klávesu Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na položce karty Formát. Zobrazí se vlastnosti karty Formát .

 7. Na kartě Formát opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném řádku 4, ne. Fokus je na vlastnosti Povolit zobrazení datových listů . Pokud chcete vlastnost nastavit na Ano, stiskněte kombinaci kláves Alt+Šipka dolů, pak jednou stiskněte klávesu Šipka nahoru a stisknutím klávesy Enter vyberte novou hodnotu.

 8. Podokno Seznam vlastností zavřete stisknutím klávesy F4.

 9. Pokud chcete vybraný objekt otevřít v zobrazení Datový list, stiskněte Alt+J, D, W a pak H.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytváření tabulek v desktopových databázích Accessu

Použití čtečky obrazovky k vytvoření dotazu v desktopových databázích Accessu

Použití čtečky obrazovky k vytvoření formuláře v desktopových databázích Accessu

Klávesové zkratky pro aplikaci Access

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Najděte si řešení běžných problémů nebo získejte pomoc od agenta podpory.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×