Použití čtečky obrazovky k vyplnění formuláře nebo odpovědi na kvízové otázky v Microsoft Forms

Ozdobná ikona. Obsah pro čtečky obrazovky

Tento článek je určený pro osoby s poruchami zraku, které používají program pro čtení obrazovky s produkty Office a je součástí sady obsahu Přístupnosti Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory Microsoftu.

Microsoft Forms vám spolu s klávesnicí a čtečkou obrazovky může pomoct odpovědět na otázky ve formuláři nebo kvízu. Microsoft Edge jsme otestovali s programy Předčítání a JAWS, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky a prohlížeči, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky.

Poznámky: 

Odpovědi na otázky ve formuláři nebo kvízu

 1. Formuláře a kvízy vytvořené v aplikaci Microsoft Forms se sdílí s respondenty v podobě webového odkazu. Pokud chcete začít odpovídat na otázky, otevřete daný odkaz v prohlížeči Microsoft Edge.

 2. Pokud chcete procházet otázky ve formuláři nebo kvízu, stiskněte klávesu Tab nebo Shift+Tab. U každé otázky uslyšíte její číslo a nadpis.

 3. Když jste na otázce, na kterou chcete odpovědět, přesuňte fokus na text otázky stisknutím klávesy Tab. Uslyšíte typ otázky. U povinných otázek také uslyšíte: „Povinná odpověď“. U otázek, které umožňují vybrat jenom jednu možnost odpovědi, uslyšíte, že jste na jedné možnosti. U otázek, které umožňují vybrat více možností odpovědi, uslyšíte, že jste na možnosti Více možností.

 4. V závislosti na typu otázky udělejte jednu z těchto věcí:

  • Ve výběrových otázkách, které umožňují pouze jednu možnost odpovědi, přejděte na požadovanou možnost a vyberte ji, stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na této možnosti, a pak na přepínači. Tato možnost je vybraná.

   Ve výběrových otázkách, které umožňují vybrat více možností odpovědi, přejděte na požadovanou možnost a vyberte ji tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab nebo Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste na této možnosti, a pak ji vyberte stisknutím mezerníku. Opakujte postup pro každou možnost, kterou chcete vybrat.

  • U jednoduchých a víceřádkové textové otázky zadejte odpověď do textového pole.

  • U otázek s hodnocením Předčítání vypněte režim kontroly a opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo nebo Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že jste na hodnocení, které chcete. U čtecí kláves JAWS používejte klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na hodnocení, které chcete.

  • U otázek týkajících se kalendářních dat zadejte požadované datum ve formátu MM/DD/RRRR.

  • U otázek s pořadím můžete procházet prvky v seznamu pomocí klávesy Tab nebo Shift+Tab. Uslyšíte aktuální pořadí prvku, jeho název a "Přesunout možnost nahoru, přesunout možnost dolů".

   Když chcete prvek v pořadí přesunout nahoru, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přesunout možnost nahoru“. Pak stiskněte tolikrát Enter, o kolik pozic chcete položku posunout.

   Když chcete prvek v pořadí přesunout dolů, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přesunout možnost dolů“. Pak stiskněte tolikrát Enter, o kolik pozic chcete položku posunout.

  • U otázek s Likertovou škálou procházejte tvrzení pomocí kláves Tab nebo Shift + Tab.

   U každého příkazu použijte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů k přechodu na tlačítko pro odpověď, kterou chcete. 

  • Když chcete jako odpověď nahrát soubor, stiskněte Enter. Otevře se dialogové okno WindowsOtevřít. Přejděte k souboru, který chcete nahrát, a stiskněte Enter.

  • U otázek Net Promoter Score použijte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů k přechodu na hodnotu, kterou chcete.

 5. Pokud chcete přejít k další otázce, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte danou otázku. Odpovězte na otázku podle výše uvedených pokynů.

 6. Až budete připraveni odeslat odpovědi, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odeslat“. Pak stiskněte Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového formuláře v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového kvízu v Microsoft Forms

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Forms

Microsoft Forms vám spolu s klávesnicí a integrovanou čtečkou obrazovky VoiceOver v systému macOS může pomoct odpovědět na otázky ve formuláři nebo kvízu v prohlížeči Safari.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

Odpovědi na otázky ve formuláři nebo kvízu

 1. Formuláře a kvízy vytvořené v aplikaci Microsoft Forms se sdílí s respondenty v podobě webového odkazu. Pokud chcete začít odpovídat na otázky, otevřete daný odkaz v prohlížeči Safari.

 2. Stisknutím kombinace kláves Control + Option + šipka vlevo a vpravo přejdete do formuláře nebo kvízu. U každé otázky uslyšíte její číslo a nadpis.

 3. Stisknutím kláves Control + Option + šipka vpravo přesunete fokus na text otázky. Uslyšíte typ otázky. U povinných otázek také uslyšíte: „Povinná odpověď“.

 4. V závislosti na typu otázky udělejte jednu z těchto věcí:

  • U otázek s výběrem můžete procházet přepínače u odpovědí pomocí kombinace kláves Control + Option + šipka vlevo a vpravo. Požadovanou možnost vyberete stisknutím mezerníku.

   Pokud otázka umožňuje vybrat více možností, procházejte zaškrtávací políčka pomocí kombinace kláves Control + Option + šipka vlevo nebo vpravo. Požadované možnosti vyberte stisknutím mezerníku.

  • U otázek s jednoslovnou a víceslovnou odpovědí zadejte odpověď do textového pole.

  • U otázek na určení pořadí můžete posuvník pořadí ovládat pomocí kombinace kláves Control + Option + Shift + šipka dolů. Šipkou vlevo nebo vpravo pak vyberete požadované pořadí.

  • U otázek týkajících se kalendářních dat zadejte buď požadované datum ve formátu MM/DD/RRRR, nebo stiskněte opakovaně kombinaci kláves Control + Option + šipka vpravo, dokud neuslyšíte „Výběr data“. Stiskněte Return a pomocí kláves se šipkami vyberte v tomto prvku požadované datum. Stisknutím klávesy Return zavřete výběr data a vrátíte se k otázce.

  • U otázek na určení pořadí přesunete fokus dovnitř okna se seznamem pořadí tak, že stisknete Control + Option + Shift + šipku dolů. Prvky v seznamu můžete procházet kombinací kláves Control + Option + šipka vlevo a vpravo. Když chcete prvek v pořadí přesunout nahoru, stiskněte jednou klávesu Tab a pak stiskněte tolikrát klávesu Return, o kolik pozic chcete prvek posunout. Když chcete prvek v pořadí přesunout dolů, stiskněte dvakrát klávesu Tab a pak stiskněte tolikrát klávesu Return, o kolik pozic chcete prvek posunout. Stisknutím kombinace kláves Control + Option + Shift + šipka nahoru přesunete fokus z okna se seznamem.

  • U otázek s Likertovou škálou přejdete do tabulky pomocí kombinace kláves Control + Option + šipka vlevo a vpravo. U jednotlivých tvrzení přejděte k přepínači u požadované odpovědi a vyberte ho stisknutím mezerníku.

  • Když chcete jako odpověď nahrát soubor, stiskněte Return. V systému macOS se otevře dialog Otevřít. Přejděte k souboru, který chcete nahrát, a stiskněte Return.

  • U otázek s metrikou Net Promoter Score opakovaně stiskněte šipku vlevo nebo vpravo, dokud neuslyšíte požadovanou hodnotu.

 5. Stisknutím kláves Control + Option + šipka vpravo přesunete fokus na text otázky. Pak zopakujte kroky 3 a 4.

 6. Až budete připravení odeslat odpovědi, opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control + Option + šipka vpravo, dokud neuslyšíte „Odeslat“. Pak stiskněte klávesu Return.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového formuláře v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového kvízu v Microsoft Forms

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Forms

Microsoft Forms vám spolu s integrovanou čtečkou obrazovky VoiceOver v systému iOS může pomoct odpovědět na otázky ve formuláři nebo kvízu v prohlížeči Safari.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

Odpovědi na otázky ve formuláři nebo kvízu

 1. Formuláře a kvízy vytvořené v aplikaci Microsoft Forms se sdílí s respondenty v podobě webového odkazu. Pokud chcete začít odpovídat na otázky, otevřete daný odkaz v prohlížeči Safari.

 2. Potažením doprava nebo doleva přejdete do formuláře nebo kvízu. U každé otázky uslyšíte její číslo a nadpis.

 3. Potažením doprava přesunete fokus na text otázky. Uslyšíte typ otázky. U povinných otázek také uslyšíte: „Povinná odpověď“.

 4. V závislosti na typu otázky udělejte jednu z těchto věcí:

  • U otázek s volbou uslyšíte jednotlivé volby a po nich „Přepínač“. Možnosti můžete procházet potažením prstem doprava nebo doleva. Požadovanou z nich pak vyberete poklepáním na obrazovku.

   Pokud otázka umožňuje vybrat více možností, uslyšíte jednotlivé možnosti a po nich „Zaškrtávací políčko“. Možnosti můžete procházet potažením prstem doprava nebo doleva. Požadovanou z nich pak vyberete poklepáním na obrazovku.

  • U otázek s jednoslovnou a víceslovnou odpovědí zadejte odpověď do textového pole pomocí klávesnice na obrazovce.

  • U otázek týkajících se kalendářních dat zadejte datum ve formátu MM/DD/RRRR pomocí klávesnice na obrazovce. Nebo otevřete ovládací prvek Výběr data tím, že potáhnete prstem doprava a poklepete na obrazovku. Ve výběru dat potáhněte doprava nebo dolů, najděte požadované datum a vyberte ho poklepáním na obrazovku.

  • U otázek s Likertovou škálou uslyšíte jednotlivá tvrzení, po kterých budou následovat přepínače s možnostmi odpovědi. Opakovaně potáhněte prstem doleva nebo doprava, a až najdete požadovanou odpověď, poklepejte na obrazovku.

  • U otázek, u kterých je třeba jako odpověď nahrát soubor, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Nahrát soubor“. Pak poklepejte na obrazovku. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte zdroj, odkud chcete soubor nahrát, a pak poklepejte na obrazovku. Vyhledejte soubor, který chcete nahrát, a vyberte ho poklepáním na obrazovku.

  • U otázek s metrikou Net Promoter Score opakovaně potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte požadovanou hodnotu. Pak ji vyberte poklepáním na obrazovku.

 5. Potažením doprava přejděte na další otázku a zopakujete krok 3 a 4.

 6. Až budete připraveni odeslat odpovědi, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Odeslat“. Pak poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového formuláře v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového kvízu v Microsoft Forms

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Forms

Microsoft Forms vám spolu s integrovanou čtečkou obrazovky TalkBack v Androidu může pomoct odpovědět na otázky ve formuláři nebo kvízu v prohlížeči Chrome.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

Odpovědi na otázky ve formuláři nebo kvízu

 1. Formuláře a kvízy vytvořené v aplikaci Microsoft Forms se sdílí s respondenty v podobě webového odkazu. Pokud chcete začít odpovídat na otázky, otevřete daný odkaz v prohlížeči Chrome.

 2. Potažením doprava nebo doleva přejdete do formuláře nebo kvízu. U každé otázky uslyšíte její číslo a nadpis.

 3. Potažením doprava přesunete fokus na text otázky. Uslyšíte typ otázky. U povinných otázek také uslyšíte: „Povinná odpověď“.

 4. V závislosti na typu otázky udělejte jednu z těchto věcí:

  • U otázek s volbou uslyšíte jednotlivé volby a po nich „Přepínač“. Možnosti můžete procházet potažením prstem doprava nebo doleva. Požadovanou z nich pak vyberete poklepáním na obrazovku.

   Pokud otázka umožňuje vybrat více možností, uslyšíte jednotlivé možnosti a po nich „Zaškrtávací políčko“. Možnosti můžete procházet potažením prstem doprava nebo doleva. Požadovanou z nich pak vyberete poklepáním na obrazovku.

  • U otázek s jednoslovnou a víceslovnou odpovědí zadejte odpověď do textového pole pomocí klávesnice na obrazovce.

  • U otázek týkajících se kalendářních dat zadejte datum ve formátu MM/DD/RRRR pomocí klávesnice na obrazovce. Nebo otevřete ovládací prvek Výběr data tím, že potáhnete prstem doprava a poklepete na obrazovku. Ve výběru dat potáhněte doprava nebo dolů, najděte požadované datum a vyberte ho poklepáním na obrazovku.

  • U otázek na určení pořadí přecházejte mezi položkami v seznamu potažením doleva nebo doprava. Pokud chcete změnit pořadí položek, poklepejte na obrazovku, jakmile uslyšíte, že se jedná o položku, kterou chcete přesunout nahoru nebo dolů. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Posunout položku nahoru“ nebo „Posunout položku dolů“. Když chcete položku posunout nahoru nebo dolů o jednu pozici, poklepejte na obrazovku.

  • U otázek s Likertovou škálou uslyšíte jednotlivá tvrzení, po kterých budou následovat přepínače s možnostmi odpovědi. Opakovaně potáhněte prstem doleva nebo doprava, a až najdete požadovanou odpověď, poklepejte na obrazovku.

  • U otázek, u kterých je třeba jako odpověď nahrát soubor, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Nahrát soubor“. Pak poklepejte na obrazovku. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte zdroj, odkud chcete soubor nahrát, a pak poklepejte na obrazovku. Vyhledejte soubor, který chcete nahrát, a vyberte ho poklepáním na obrazovku.

  • U otázek s metrikou Net Promoter Score opakovaně potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte požadovanou hodnotu. Pak ji vyberte poklepáním na obrazovku.

 5. Potažením doprava přejděte na další otázku a zopakujete krok 3 a 4.

 6. Až budete připraveni odeslat odpovědi, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Odeslat“. Pak poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového formuláře v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového kvízu v Microsoft Forms

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Forms

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×