Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Forms

Ozdobná ikona. Obsah pro čtečky obrazovky

Tento článek je určený pro osoby s poruchami zraku, které používají program pro čtení obrazovky s produkty Office a je součástí sady obsahu Přístupnosti Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory Microsoftu.

S klávesnicí a čtečkou obrazovky můžete v Microsoft Forms provádět základní úkoly jako otevřít formulář nebo kvíz, upravit název nebo změnit nastavení formuláře nebo kvízu. Microsoft Edge jsme otestovali s programy Předčítání a JAWS, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky a prohlížeči, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky.

Poznámky: 

V tomto tématu

Otevření a přihlášení k Microsoft Forms

 1. Ve webovém prohlížeči přejděte na https://forms.microsoft.com.

 2. Pokud uslyšíte úvod k Microsoft Forms, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se nedostanete k tlačítku Začínáme, a stiskněte Enter.

 3. Otevře se dialogové okno přihlášení. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro zadání e-mailu, telefonu nebo Skypu, a zadejte uživatelské jméno svého účtu Microsoft. Až budete hotovi, opakovaným stisknutím klávesy Tab přejděte na tlačítko Další. Potom stiskněte klávesu Enter.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Heslo“. Zadejte heslo k vašemu účtu Microsoft.

 5. Až budete hotovi, stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přihlášení“. Pak stiskněte Enter.

  V závislosti na typu vašeho účtu budete možná muset před přihlášením použít dodatečné metody ověřování.

  Otevře se hlavní stránka Microsoft Forms.

Otevření existujícího formuláře nebo kvízu

Až budete na hlavní stránce Microsoft Forms, udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pokud chcete otevřít formulář nebo kvíz, který jste vytvořili, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název požadovaného formuláře nebo kvízu, a pak stiskněte Enter.

 • Pokud chcete otevřít formulář nebo kvíz, který s vámi někdo sdílí, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Moje formuláře“. Pak stiskněte klávesu šipka doprava, abyste se přesunuli na kartu Sdílené se mnou, a pak stiskněte Enter. Pak stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název požadovaného formuláře nebo kvízu, a stiskněte Enter.

 • Pokud chcete otevřít formulář skupiny, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Moje formuláře“, pak stiskněte klávesu šipka doprava, abyste se přesunuli na kartu Formuláře skupiny, a stiskněte Enter. Pak stiskněte opakovaně Tab, dokud neuslyšíte název požadovaného formuláře, a stiskněte Enter.

Změna názvu formuláře nebo kvízu

Název a podnadpis formuláře nebo kvízu můžete změnit. Všechny změny, které uděláte, se automaticky uloží.

 1. Přejděte k formuláři nebo kvízu, jehož název chcete změnit, a otevřete ho.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte aktuální název kvízu a následně „Návrhář názvu kvízu“. Pak stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: „Název formuláře, upravit.“

 3. Zadejte nový název.

 4. Pokud chcete změnit podnadpis, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Podnadpis formuláře“ a aktuální podnadpis. Zadejte nový podnadpis.

 5. Režim úprav ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Odstranění otázky

Nepotřebné otázky ve formuláři nebo kvízu můžete odstranit.

 1. Přejděte k formuláři nebo kvízu, ve kterém chcete odstranit otázku, a otevřete ho.

 2. Ve formuláři nebo kvízu přejděte na otázku, kterou chcete odstranit.

 3. Na požadované otázce stiskněte Enter.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se nedostanete na tlačítko Odstranit otázku. Potom stiskněte Enter.

Úprava nastavení formuláře nebo kvízu

Nastavení můžete změnit tak, aby bylo možné řídit například to, kdo může odpovídat na formulář nebo kvíz a jak dlouho. Můžete také změnit pořadí otázek, upravit poděkování a mnoho dalšího.

 1. Přejděte k formuláři nebo kvízu, ve kterém chcete upravit nastavení, a otevřete ho.

 2. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift + Tab, dokud neuslyšíte „Další možnosti“, a pak stiskněte Enter.

 3. Uslyšíte: „Nastavení, položka nabídky.“ Stisknutím klávesy Enter otevřete nabídku Nastavení.

 4. Pokud chcete procházet možnosti nabídky, stiskněte klávesu čtečky obrazovky + šipkovou klávesu nahoru nebo dolů. Možnost vyberte stisknutím mezerníku.

  Pokud chcete například určit, kdo může na formulář odpovědět, stiskněte opakovaně klávesu čtečky obrazovky + šipku nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte buď „Odpovědět může kdokoliv s odkazem“ nebo „Odpovědět můžou jenom uživatelé v organizaci“. Stisknutím mezerníku vyberete možnost.

  Pokud chcete přestat přijímat odpovědi, například po dosažení určitého data nebo počtu odpovědí, stiskněte opakovaně klávesu čtečky obrazovky + šipku nahoru nebo dolů, dokud se nedostanete na zaškrtávací políčko Přijmout odpovědi, a pak stisknutím mezerníku zrušte zaškrtnutí políčka.

 5. Stisknutím klávesy Esc zavřete nabídku Nastavení.

Odstranění formuláře nebo kvízu

Když formulář nebo kvíz odstraníte, přesune se nejdříve do koše. Pokud chcete položku trvale odstranit, vyprázdněte koš.

 1. Na hlavní stránce Microsoft Forms přejděte na formulář nebo kvíz, který chcete odstranit.

 2. Na formuláři nebo kvízu opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se nedostanete na tlačítko Další možnosti. Pak stiskněte Enter.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odstranit“, a pak stiskněte Enter.

 4. Zobrazí se výzva k potvrzení přesunutí položky do koše. Stisknutím klávesy Enter možnost potvrďte.

 5. Pokud chcete koš vysypat a trvale položku odstranit, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Koš“. Pak stiskněte Enter. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se nedostanete na tlačítko Vysypat koš. Potom stiskněte Enter.

 6. Zobrazí se výzva k potvrzení akce. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odstranit všechny formuláře“, a pak stiskněte Enter.

 7. Pokud se chcete vrátit na hlavní stránku Microsoft Forms, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte možnost vrátit se zpět na vaši stránku formulářů. Pak stiskněte Enter.

Další informace

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového formuláře v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového kvízu v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vyplnění formuláře nebo odpovědi na kvízové otázky v Microsoft Forms

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Forms

S klávesnicí a vestavěnou čtečkou obrazovky VoiceOver pro macOS můžete v Safari s Microsoft Forms provádět základní úkoly jako otevřít formulář nebo kvíz, upravit název nebo změnit nastavení formuláře nebo kvízu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

V tomto tématu

Otevření a přihlášení k Microsoft Forms

 1. Ve webovém prohlížeči přejděte na https://forms.microsoft.com.

 2. Pokud uslyšíte úvod k Microsoft Forms, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se nedostanete k tlačítku Začínáme a stiskněte klávesu Return.

 3. Otevře se dialogové okno přihlášení. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro zadání e-mailu, telefonu nebo Skypu, a zadejte uživatelské jméno svého účtu Microsoft. Až budete hotovi, opakovaným stisknutím klávesy Tab přejděte na tlačítko Další. Potom stiskněte klávesu Enter.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Heslo“. Zadejte heslo k vašemu účtu Microsoft.

 5. Až budete hotovi, stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přihlášení“. Pak stiskněte klávesu Return.

  V závislosti na typu vašeho účtu budete možná muset před přihlášením použít dodatečné metody ověřování.

  Otevře se hlavní stránka Microsoft Forms.

Otevření existujícího formuláře nebo kvízu

Až budete na hlavní stránce Microsoft Forms, udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pokud chcete otevřít formulář nebo kvíz, který jste vytvořili, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název požadovaného formuláře nebo kvízu, a pak stiskněte Enter.

 • Pokud chcete otevřít formulář nebo kvíz, který s vámi někdo sdílí, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Moje formuláře“. Pak stiskněte klávesu šipka doprava, abyste se přesunuli na kartu Sdílené se mnou, a pak stiskněte Enter. Pak stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název požadovaného formuláře nebo kvízu, a stiskněte Enter.

 • Pokud chcete otevřít formulář skupiny, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Moje formuláře“, pak stiskněte klávesu šipka doprava, abyste se přesunuli na kartu Formuláře skupiny, a stiskněte Enter. Pak stiskněte opakovaně Tab, dokud neuslyšíte název požadovaného formuláře, a stiskněte Enter.

Změna názvu formuláře nebo kvízu

Název a podnadpis formuláře nebo kvízu můžete změnit. Všechny změny, které uděláte, se automaticky uloží.

 1. Přejděte k formuláři nebo kvízu, jehož název chcete změnit, a otevřete ho.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte aktuální název kvízu a následně „Návrhář názvu kvízu“. Pak stiskněte klávesu Return. Uslyšíte: „Název formuláře, upravit.“

 3. Zadejte nový název.

 4. Pokud chcete změnit podnadpis, stiskněte dvakrát klávesu Tab a pak stiskněte jednou klávesu šipka dolů. Uslyšíte aktuální podnadpis. Zadejte nový podnadpis.

 5. Režim úprav ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Odstranění otázky

Nepotřebné otázky ve formuláři nebo kvízu můžete odstranit.

 1. Přejděte k formuláři nebo kvízu, ve kterém chcete odstranit otázku, a otevřete ho.

 2. Ve formuláři nebo kvízu přejděte na otázku, kterou chcete odstranit.

 3. Na požadované otázce stiskněte klávesu Return.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se nedostanete na tlačítko Odstranit otázku. Potom stiskněte klávesu Return.

Úprava nastavení formuláře nebo kvízu

Nastavení můžete změnit tak, aby bylo možné řídit například to, kdo může odpovídat na formulář nebo kvíz a jak dlouho. Můžete také změnit pořadí otázek, upravit poděkování a mnoho dalšího.

 1. Přejděte k formuláři nebo kvízu, ve kterém chcete upravit nastavení, a otevřete ho.

 2. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift + Tab, dokud neuslyšíte „Další možnosti“, a pak stiskněte klávesu Return.

 3. Uslyšíte: „Nastavení, položka nabídky.“ Stisknutím klávesy Return otevřete nabídku Nastavení.

 4. Další možnosti v nabídce můžete procházet opakovaným stisknutím klávesy Tab nebo kláves Shift + Tab. Možnost vyberte stisknutím mezerníku.

  Pokud chcete například určit, kdo může na formulář odpovědět, stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo Shift + Tab, dokud neuslyšíte buď „Odpovědět může kdokoliv s odkazem“ nebo „Odpovědět můžou jenom uživatelé v organizaci“. Stisknutím mezerníku vyberete možnost.

  Pokud chcete přestat přijímat odpovědi, například po dosažení určitého data nebo počtu odpovědí, stiskněte opakovaně klávesu stiskněte Tab nebo Shift + Tab, dokud se nedostanete na zaškrtávací políčko Přijmout odpovědi, a pak stisknutím mezerníku zrušte zaškrtnutí políčka.

 5. Stisknutím klávesy Esc zavřete nabídku Nastavení.

Odstranění formuláře nebo kvízu

Když formulář nebo kvíz odstraníte, přesune se nejdříve do koše. Pokud chcete položku trvale odstranit, vyprázdněte koš.

 1. Na hlavní stránce Microsoft Forms přejděte na formulář nebo kvíz, který chcete odstranit.

 2. Na formuláři nebo kvízu opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se nedostanete na tlačítko Další možnosti. Pak stiskněte klávesu Return.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odstranit“, a pak stiskněte klávesu Return.

 4. Zobrazí se výzva k potvrzení přesunutí položky do koše. Stisknutím klávesy Return potvrďte požadovanou možnost.

 5. Pokud chcete koš vysypat a trvale položku odstranit, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Koš“. Pak stiskněte klávesu Return. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se nedostanete na tlačítko vysypání koše. Potom stiskněte klávesu Return.

 6. Zobrazí se výzva k potvrzení akce. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift + Tab, dokud neuslyšíte „Odstranit všechny formuláře“, a pak stiskněte klávesu Return.

 7. Pokud se chcete vrátit na hlavní stránku Microsoft Forms, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte možnost vrátit se zpět na vaši stránku formulářů. Pak stiskněte klávesu Return.

Další informace

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového formuláře v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového kvízu v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vyplnění formuláře nebo odpovědi na kvízové otázky v Microsoft Forms

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Forms

S vestavěnou čtečkou obrazovky VoiceOver pro iOS můžete v Safari s Microsoft Forms provádět základní úkoly jako otevřít formulář nebo kvíz, upravit název nebo změnit nastavení formuláře nebo kvízu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Otevření a přihlášení k Microsoft Forms

 1. V prohlížeči přejděte na adresu https://forms.office.com.

 2. Pokud uslyšíte „Začínáme“, poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: „Další.“

 3. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste v poli „E-mail, telefon nebo Skype“. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. K zadání uživatelského jména vašeho účtu Microsoft použijte klávesnici na obrazovce. Až to budete mít, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti „Další“, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste v poli hesla se zabezpečeným textem, a pak poklepejte na obrazovku.

 6. S použitím klávesnice na obrazovce zadejte heslo ke svému účtu Microsoft. Až to budete mít, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti „Přihlásit se“, a potom poklepejte na obrazovku.

  V závislosti na typu vašeho účtu budete možná muset před přihlášením použít dodatečné metody ověřování.

  Otevře se hlavní stránka Microsoft Forms.

Otevření existujícího formuláře nebo kvízu

Na hlavní stránce Microsoft Forms udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pokud chcete otevřít formulář nebo kvíz, který jste vytvořili, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného formuláře nebo kvízu, a pak poklepejte na obrazovku.

 • Pokud chcete otevřít formulář nebo kvíz, který s vámi někdo sdílí, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Moje formuláře, navigace“. Pak poklepejte a podržte prst na obrazovce, dokud neuslyšíte zvukový signál. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce „Sdílené se mnou“, a potom poklepejte na obrazovku. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného formuláře nebo kvízu, a pak poklepejte na obrazovku.

 • Pokud chcete otevřít formulář skupiny, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Moje formuláře, navigace“. Pak poklepejte a podržte prst na obrazovce, dokud neuslyšíte zvukový signál. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce „Formuláře skupiny“, a potom poklepejte na obrazovku. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného formuláře, a pak poklepejte na obrazovku.

Změna názvu formuláře

Název nebo podnadpis formuláře můžete změnit. Všechny změny, které uděláte, se automaticky uloží.

 1. Přejděte k formuláři, jehož název chcete změnit, a otevřete ho.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte aktuální název požadovaného formuláře, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: „Název formuláře, textové pole.“

 3. Poklepejte na obrazovku a pomocí klávesnice na obrazovce zadejte nový název.

 4. Pokud chcete změnit podnadpis, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte možnost „Podnadpis formuláře“. Pak poklepejte na obrazovku. K zadání nového podnadpisu použijte klávesnici na obrazovce.

 5. Až budete hotovi, klepněte čtyřmi prsty na horní okraj obrazovky. Fokus se přesune na horní část obrazovky. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte možnost „Hotovo“, a pak poklepejte na obrazovku.

 6. Fokus se přesune na stránku formulářů. Když se budete chtít vrátit na hlavní stránku Microsoft Forms, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte možnost „Zpět“, a potom poklepejte na obrazovku.

Odstranění otázky

Nepotřebné otázky ve formuláři nebo kvízu můžete odstranit.

 1. Přejděte k formuláři nebo kvízu, ve kterém chcete odstranit otázku, a otevřete ho.

 2. Ve formuláři přejděte na otázku, kterou chcete odstranit.

 3. Na požadované otázce poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odstranit otázku, a pak poklepejte na obrazovku.

Úprava nastavení formuláře nebo kvízu

Nastavení formuláře nebo kvízu můžete například změnit tak, aby bylo možné řídit to, kdo může odpovídat na kvíz a jak dlouho. Můžete také změnit pořadí otázek, upravit poděkování a mnoho dalšího.

 1. Pokud chcete upravit nastavení formuláře, přepněte na desktopovou verzi podle pokynů v části Přepnutí do desktopové verze.

 2. Přejděte k formuláři nebo kvízu, ve kterém chcete upravit nastavení, a otevřete ho.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku „Další možnosti“, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Uslyšíte: „Vybrané, Nastavení, položka nabídky.“ Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Nastavení.

 5. Potažením prstem doprava můžete procházet možnosti v nabídce. Poklepáním na obrazovku možnost vyberte.

  Pokud chcete například určit, kdo může na formulář odpovědět, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte buď „Odpovědět může kdokoliv s odkazem“ nebo „Odpovědět můžou jenom uživatelé v organizaci“. Poklepáním na obrazovku vyberete možnost.

  Pokud chcete přestat přijímat odpovědi, například po dosažení určitého data nebo počtu odpovědí, potahujte prstem doprava, dokud se nedostanete na možnost „Přijmout odpovědi“, a pak poklepáním na obrazovku zrušte zaškrtnutí políčka.

 6. Až budete chtít nabídku Nastavení zavřít, přejeďte přes obrazovku tam a zpět dvěma prsty.

Odstranění formuláře nebo kvízu

Když formulář nebo kvíz odstraníte, přesune se nejdříve do koše. Pokud chcete položku trvale odstranit, vyprázdněte koš.

 1. Přejděte na formulář nebo kvíz, který chcete odstranit.

 2. Na formuláři nebo kvízu pak potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku „Další možnosti“, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti „Odstranit“, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Zobrazí se výzva k potvrzení přesunutí položky do koše. Poklepáním na obrazovku možnost potvrďte.

 5. Pokud chcete koš vysypat a trvale odstranit položku, přepněte na desktopovou verzi podle pokynů v části Přepnutí do desktopové verze.

 6. V desktopové verzi potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti „Koš“, a poklepejte na obrazovku. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti „Vysypat koš“, a poklepejte na obrazovku.

 7. Zobrazí se výzva k potvrzení akce. Abyste ji potvrdili, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Odstranit všechny formuláře“, a potom poklepejte na obrazovku.

 8. Když se budete chtít vrátit na hlavní stránku Microsoft Forms, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte možnost vrátit se zpět na vaši stránku formulářů, a potom poklepejte na obrazovku.

Přepnutí do desktopové verze

Pokud chcete získat přístup k více možnostem a funkcím, můžete použít desktopové zobrazení přímo z iPhonu a prohlížeče. Desktopové zobrazení nahrazuje zobrazení na webu v okně prohlížeče.

 1. Na hlavní stránce Microsoft Forms potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na navigačním tlačítku pro ukončení, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Uslyšíte: „Vybrané, Přepnout zpět do desktopové verze.“ Poklepáním na obrazovku přepnete na desktopovou verzi.

 3. Na webové zobrazení se vrátíte tak, že klepnete čtyřmi prsty na horní část obrazovky. Pak potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro opětovné načtení, a poklepejte na obrazovku.

Další informace

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového formuláře v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového kvízu v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vyplnění formuláře nebo odpovědi na kvízové otázky v Microsoft Forms

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Forms

S vestavěnou čtečkou obrazovky TalkBack pro Android můžete v Chromu s Microsoft Forms provádět základní úkoly jako otevřít formulář nebo kvíz, upravit název nebo změnit nastavení formuláře nebo kvízu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

Otevření a přihlášení k Microsoft Forms

 1. V prohlížeči přejděte na adresu https://forms.office.com.

 2. Pokud uslyšíte „Začínáme“, poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: „Další.“

 3. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte výzvu k zadání e-mailové adresy nebo telefonního čísla do textového pole, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. K zadání uživatelského jména vašeho účtu Microsoft použijte klávesnici na obrazovce. Až to budete mít, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti „Další“, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: „Heslo“.

 5. Poklepejte na obrazovku a na klávesnici, která je na obrazovce, zadejte heslo ke svému účtu Microsoft. Až to budete mít, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti „Přihlásit se“, a potom poklepejte na obrazovku.

  V závislosti na typu vašeho účtu budete možná muset před přihlášením použít dodatečné metody ověřování.

Otevření existujícího formuláře nebo kvízu

Až budete na hlavní stránce Microsoft Forms, udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pokud chcete otevřít formulář nebo kvíz, který jste vytvořili, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného formuláře nebo kvízu, a pak poklepejte na obrazovku.

 • Pokud chcete otevřít formulář nebo kvíz, který s vámi někdo sdílí, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbalené rozevírací nabídce Moje formuláře. Pak poklepejte na obrazovku. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce „Sdílené se mnou“, a potom poklepejte na obrazovku.

 • Pokud chcete otevřít formulář skupiny, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbalené rozevírací nabídce Moje formuláře. Pak poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce „Formuláře skupiny“, a potom poklepejte na obrazovku.

Změna názvu formuláře nebo kvízu

Název nebo podnadpis formuláře nebo kvízu můžete změnit. Všechny změny, které uděláte, se automaticky uloží.

Změna názvu formuláře

 1. Přejděte k formuláři, jehož název chcete změnit, a otevřete ho.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte aktuální název požadovaného formuláře, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: „Textové pole, Název formuláře.“

 3. K zadání nového názvu použijte klávesnici na obrazovce.

 4. Pokud chcete změnit podnadpis, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Upravování“ a aktuální podnadpis. Pak poklepejte na obrazovku. K zadání nového podnadpisu použijte klávesnici na obrazovce.

 5. Až to budete mít, potáhněte prstem nahoru a pak dolů. Fokus se přesune na horní část obrazovky. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte možnost „Hotovo“, a pak poklepejte na obrazovku.

 6. Fokus se přesune na stránku formulářů. Potažením prstem dolů a pak doleva se vrátíte na hlavní stránku Microsoft Forms.

Změna názvu kvízu

 1. Přejděte ke kvízu, jehož název chcete změnit, a otevřete ho.

 2. Uslyšíte aktuální název kvízu. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: „Textové pole, Název formuláře.“

 3. K zadání nového názvu použijte klávesnici na obrazovce.

 4. Pokud chcete změnit podnadpis, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte aktuální podnadpis a oznámení, že jste na textovém poli. Poklepejte na obrazovku a na klávesnici, která je na obrazovce, zadejte nový podnadpis.

 5. Až to uděláte, skryjte klávesnici potažením prstem dolů a pak doleva.

 6. Potažením prstem dolů a pak doleva se vrátíte na hlavní stránku Microsoft Forms.

Odstranění otázky

Nepotřebné otázky ve formuláři nebo kvízu můžete odstranit.

 1. Pokud chcete odstranit otázku ve formuláři, přepněte na desktopovou verzi podle pokynů v části Přepnutí do desktopové verze.

 2. Přejděte k formuláři nebo kvízu, ve kterém chcete odstranit otázku, a otevřete ho.

 3. Ve formuláři nebo kvízu přejděte na otázku, kterou chcete odstranit.

 4. Na požadované otázce poklepejte na obrazovku.

 5. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odstranit otázku, a pak poklepejte na obrazovku.

Úprava nastavení formuláře nebo kvízu

Nastavení můžete změnit tak, aby bylo možné řídit například to, kdo může odpovídat na formulář nebo kvíz a jak dlouho. Můžete také změnit pořadí otázek, upravit poděkování a mnoho dalšího.

 1. Pokud upravujete nastavení formuláře, přepněte na desktopovou verzi podle pokynů v části Přepnutí do desktopové verze.

 2. Přejděte k formuláři nebo kvízu, ve kterém chcete upravit nastavení, a otevřete ho.

 3. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném rozevíracím tlačítku Další možnosti. Poklepejte na obrazovku.

 4. Uslyšíte: „Nastavení, položka nabídky.“ Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Nastavení.

 5. Potažením prstem doprava můžete procházet možnosti v nabídce. Poklepáním na obrazovku možnost vyberte.

  Pokud chcete například určit, kdo může na formulář nebo kvíz odpovědět, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte buď „Odpovědět může kdokoliv s odkazem“ nebo „Odpovědět můžou jenom uživatelé v organizaci“. Poklepáním na obrazovku vyberete možnost.

  Pokud chcete přestat přijímat odpovědi, například po dosažení určitého data nebo počtu odpovědí, potahujte prstem doprava, dokud se nedostanete na možnost „Přijmout odpovědi“, a pak poklepáním na obrazovku zrušte zaškrtnutí políčka.

 6. Potáhněte prstem dolů a doleva a zavřete tak nabídku Nastavení.

Odstranění formuláře nebo kvízu

Když formulář nebo kvíz odstraníte, přesune se nejdříve do koše. Pokud chcete položku trvale odstranit, vyprázdněte koš.

 1. Přejděte na formulář nebo kvíz, který chcete odstranit.

 2. Na položce pak potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku „Další možnosti“, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti „Odstranit“, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Zobrazí se výzva k potvrzení přesunutí položky do koše. Poklepáním na obrazovku možnost potvrďte.

 5. Pokud chcete koš vysypat a trvale odstranit položku, přepněte na desktopovou verzi podle pokynů v části Přepnutí do desktopové verze.

 6. V desktopové verzi potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti „Koš“, a poklepejte na obrazovku. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti „Vysypat koš“, a poklepejte na obrazovku.

 7. Zobrazí se výzva k potvrzení akce. Abyste ji potvrdili, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Odstranit všechny formuláře“, a potom poklepejte na obrazovku.

 8. Potažením prstem dolů a pak doleva se vrátíte na hlavní stránku Microsoft Forms.

Přepnutí do desktopové verze

Pokud chcete získat přístup k více možnostem a funkcím, můžete použít desktopovou verzi přímo z vašeho telefonu a prohlížeče. Desktopové zobrazení nahrazuje zobrazení na webu v okně prohlížeče.

 1. Na hlavní stránce Microsoft Forms potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Další možnosti, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Uslyšíte: „Přepnout zpět do desktopové verze.“ Poklepáním na obrazovku přepnete na desktopovou verzi.

 3. Pokud se chcete vrátit na webové zobrazení, potáhněte prstem nahoru a dolů. Fokus se přesune na horní část obrazovky. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku „Další možnosti“, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti „Aktualizovat“, a poklepejte na obrazovku.

Další informace

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového formuláře v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového kvízu v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vyplnění formuláře nebo odpovědi na kvízové otázky v Microsoft Forms

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Forms

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×