Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového formuláře v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového formuláře v Microsoft Forms

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Použijte Microsoft Forms s klávesnicí a čtečkou obrazovky k vytvoření nového formuláře. Otestovali jsme to s programy Předčítání a JAWS v aplikaci Microsoft Edge, ale může to fungovat i s jinými čtečkami obrazovky a prohlížeči, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky. Naučíte se pojmenovat formulář, přidat do něj otázky a sdílet ho za účelem získání odpovědí.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vytvoření nového kvízu

 1. Na hlavní stránce Microsoft Forms stiskněte klávesu Tab nebo Shift+Tab, až uslyšíte, že jste na Novém formuláři, a pak stiskněte Enter. Uslyšíte, že se jedná o: Formulář bez názvu.

 2. Pokud chcete přidat k formuláři název, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o „Formulář bez názvu, Návrhář názvu formuláře“, a stiskněte klávesu Enter. Zadejte název kvízu.

 3. Pokud chcete přidat popis formuláře, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost „Podnadpis formuláře“, a zadejte popis formuláře.

 4. Pokud chcete do formuláře přidat otázku, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte možnost „Přidat nový“ a potom stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte, že se jedná o: Volbu.

 5. Pokud chcete vybrat typ otázky, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vybrat otázku Volba, stiskněte Enter.

  • Pokud chcete vybrat otázku Text, Hodnocení nebo Datum, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte požadovaný typ, a pak stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete získat přístup k dalším možnostem na konci nabídky Přidat nový, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o sbalené tlačítko „Další“, a stiskněte klávesu Enter. Možnosti si můžete projít pomocí klávesy se šipkou dolů a šipkou nahoru a požadovanou možnost vyberete stisknutím klávesy Enter.

 6. Uslyšíte, že se jedná o: Název otázky. Zadejte otázku.

 7. Pokud jste vybrali otázku Volba, přidejte k otázce první dvě možnosti. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost „Text možnosti volby“, a zadejte text možnosti. Opakujte pro druhou možnost.

  Pokud chcete přidat další možnosti, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost „Přidat možnost“, stiskněte klávesu Enter a pak přidejte text možnosti podle výše uvedených pokynů.

 8. Chcete-li upravit otázky, můžete provést jednu nebo více následujících akcí:

  • Pokud chcete povolit respondentům, aby u otázky Volba mohli vybrat více možností, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Více odpovědí“, a pak stiskněte mezerník.

  • Pokud chcete povolit respondentům, aby u otázky Text mohli zadat více řádků textu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Dlouhá odpověď“, a pak stiskněte mezerník.

  • Pokud chcete, aby bylo zodpovězení otázky povinné, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost „Povinné“, a stiskněte mezerník.

 9. Pokud chcete dokončit úpravy otázky, stiskněte klávesu Esc.

 10. Pokud chcete přidat další otázky, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte možnost „Přidat nový“ a potom stiskněte klávesu Enter. Podle potřeby potom opakujte postup od kroku 5.

Náhled formuláře

Než budete formulář sdílet s respondenty, zkontrolujte ho v náhledu. Formulář si také můžete vyplnit sami a ujistit se, že všechno funguje, jak má.

 1. Ve formuláři, který chcete zkontrolovat, stiskněte opakovaně klávesy Shift+Tab, dokud se nedostanete na tlačítko Náhled, a pak stiskněte klávesu Enter.

 2. Stisknutím klávesy Tab nebo Shift+Tab procházejte pole v náhledu formuláře.

 3. Pokud si chcete formulář otestovat sami, odpovězte na otázky a odešlete formulář podle pokynů v tématu Použití čtečky obrazovky k vyplnění formuláře nebo odpovědi na kvízové otázky v Microsoft Forms.

 4. Pokud chcete náhled zavřít, stiskněte opakovaně klávesy Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku „Zpět“, a pak stiskněte Enter.

Sdílení formuláře pro získání odpovědí

Až bude formulář hotový, nasdílejte odkaz na formulář s respondenty.

 1. Ve formuláři, který chcete sdílet, stiskněte opakovaně klávesy Shift+Tab, dokud se nedostanete na tlačítko Sdílet, a stiskněte klávesu Enter.

 2. Uslyšíte aktuální možnost oprávnění ke sdílení. Pokud chcete tuto možnost změnit, stiskněte mezerník, stiskněte opakovaně šipku nahoru nebo dolů, dokud se neozve požadovaná možnost, a pak proveďte výběr stisknutím klávesy Enter.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Kopírovat“, a stiskněte Enter. Odkaz na formulář se zkopíruje do schránky.

 4. Vložte odkaz třeba do kanálu aplikace Microsoft Teams nebo do e-mailové zprávy.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového kvízu v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k aplikování tématu nebo přidání obrázků do formulářů a kvízů v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vyplnění formuláře nebo odpovědi na kvízové otázky v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky ke kontrole a sdílení formuláře nebo výsledků kvízu v Microsoft Forms

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Forms

V aplikaci Microsoft Forms můžete pracovat s klávesnicí a čtečkou obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému macOS, v Safari a vytvořit nový formulář. Naučíte se pojmenovat formulář, přidat do něj otázky a sdílet ho za účelem získání odpovědí.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

V tomto tématu

Vytvoření nového formuláře

 1. Na hlavní stránce Microsoft Forms stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti „Nový formulář“, a pak stiskněte Return. Uslyšíte, že se jedná o: Formulář bez názvu.

 2. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Control + Option + šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o „Formulář bez názvu, Návrhář názvu formuláře“, a stisknutím kláves Control + Option + mezerník upravte název formuláře. Zadejte název formuláře.

 3. Pokud chcete přidat podnadpis formuláře, stiskněte dvakrát klávesu Tab. Uslyšíte, že se jedná o: tlačítko, na kterém se momentálně nacházíte. Zadejte podnadpis formuláře.

 4. Pokud chcete dokončit úpravy názvu formuláře, stiskněte klávesu Esc.

 5. Pokud chcete do formuláře přidat otázku, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte možnost „Přidat nový“ a potom stiskněte klávesu Return. Uslyšíte, že se jedná o: Volbu.

 6. Pokud chcete vybrat typ otázky, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vybrat otázku Volba, stiskněte Enter.

  • Pokud chcete vybrat otázku Text, Hodnocení nebo Datum, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte požadovaný typ, a pak stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete získat přístup k dalším možnostem na konci nabídky Přidat nový, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o sbalené tlačítko „Další“, a stiskněte klávesu Enter. Možnosti si můžete projít pomocí klávesy se šipkou dolů a šipkou nahoru a požadovanou možnost vyberete stisknutím klávesy Return.

 7. Uslyšíte, že se jedná o: Název otázky. Zadejte otázku.

 8. Pokud jste vybrali otázku Volba, přidejte k otázce první dvě možnosti. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost „Text možnosti volby“, a zadejte text možnosti. Opakujte pro druhou možnost.

  Pokud chcete přidat další možnosti, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost „Přidat možnost“, stiskněte klávesu Return a pak přidejte text možnosti podle výše uvedených pokynů.

 9. Chcete-li upravit otázky, můžete provést jednu nebo více následujících akcí:

  • Pokud chcete povolit respondentům, aby u otázky Volba mohli vybrat více možností, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Více odpovědí“, a pak stiskněte mezerník.

  • Pokud chcete povolit respondentům, aby u otázky Text mohli zadat více řádků textu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Dlouhá odpověď“, a pak stiskněte mezerník.

  • Pokud chcete, aby bylo zodpovězení otázky povinné, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost „Povinné“, a stiskněte mezerník.

 10. Pokud chcete dokončit úpravy otázky, stiskněte klávesu Esc. Opakováním těchto pokynů od kroku 5 teď můžete přidat další otázky.

Náhled formuláře

Než budete formulář sdílet s respondenty, zkontrolujte ho v náhledu. Formulář si také můžete vyplnit sami a ujistit se, že všechno funguje, jak má.

 1. Ve formuláři, který chcete zkontrolovat, stiskněte opakovaně klávesy Shift+Tab, dokud se nedostanete na tlačítko Náhled, a pak stiskněte klávesu Return.

 2. Stisknutím klávesy Tab nebo Shift+Tab procházejte pole v náhledu formuláře.

 3. Pokud si chcete formulář otestovat sami, odpovězte na otázky a odešlete formulář podle pokynů v tématu Použití čtečky obrazovky k vyplnění formuláře nebo odpovědi na kvízové otázky v Microsoft Forms.

 4. Pokud chcete náhled zavřít, stiskněte opakovaně klávesy Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku „Zpět“, a pak stiskněte Return.

Sdílení formuláře pro získání odpovědí

Až bude formulář hotový, nasdílejte odkaz na formulář s respondenty.

 1. Ve formuláři, který chcete sdílet, stiskněte opakovaně klávesy Shift+Tab, dokud se nedostanete na tlačítko Sdílet, a stiskněte klávesu Return.

 2. Uslyšíte aktuální možnost oprávnění ke sdílení. Pokud chcete tuto možnost změnit, stiskněte mezerník, stiskněte opakovaně šipku nahoru nebo dolů, dokud se neozve požadovaná možnost, a pak proveďte výběr stisknutím klávesy Return.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Kopírovat“, a stiskněte Return. Odkaz na formulář se zkopíruje do schránky.

 4. Vložte odkaz třeba do kanálu aplikace Microsoft Teams nebo do e-mailové zprávy.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového kvízu v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k aplikování tématu nebo přidání obrázků do formulářů a kvízů v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vyplnění formuláře nebo odpovědi na kvízové otázky v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky ke kontrole a sdílení formuláře nebo výsledků kvízu v Microsoft Forms

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Forms

V aplikaci Microsoft Forms můžete pracovat se čtečkou obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému iOS, v Safari a vytvořit nový formulář. Naučíte se pojmenovat formulář, přidat do něj otázky a sdílet ho za účelem získání odpovědí.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Vytvoření nového formuláře

 1. Na hlavní stránce Microsoft Forms potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte možnost „Nový formulář“, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Formulář bez názvu“, a poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete přidat název formuláře, poklepejte na obrazovku a na klávesnici na obrazovce zadejte název. Až to budete mít, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti „Hotovo“, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud chcete přidat podnadpis formuláře, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na podnadpisu formuláře. Poklepejte na obrazovku a na klávesnici na obrazovce zadejte podnadpis. Až to budete mít, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti „Hotovo“, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Pokud chcete dokončit úpravy názvu formuláře, klepněte čtyřmi prsty na horní část obrazovky, pak opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Hotovo“, a poklepejte na obrazovku. Uslyšíte nový název formuláře.

 6. Přepněte do desktopové verze podle pokynů v tématu Přepnutí do desktopové verze, přejděte na formulář, který jste právě vytvořili, a poklepáním ho otevřete.

 7. Pokud chcete do formuláře přidat otázku, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti „Přidat nový“, a poklepejte na obrazovku.

 8. Pokud chcete vybrat typ otázky, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vybrat otázku Volba, poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete vybrat otázku Text, Hodnocení nebo Datum, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadovaný typ, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete získat přístup k dalším možnostem na konci nabídky Přidat nový, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná tlačítko „Další“ na konci, a poklepejte na obrazovku. Možnosti můžete procházet potažením prstem doprava a poklepáním na obrazovku provedete výběr.

 9. Uslyšíte, že se jedná o: Název otázky. Poklepejte na obrazovku a na klávesnici na obrazovce zadejte otázku. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte možnost „Hotovo“, a pak poklepejte na obrazovku.

 10. Pokud jste vybrali otázku Volba, přidejte k otázce první dvě možnosti. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se nacházíte na textu možnosti volby, a pak poklepejte na obrazovku. K zadání textu možnosti použijte klávesnici na obrazovce. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte možnost „Hotovo“, a pak poklepejte na obrazovku. Opakujte pro druhou možnost.

  Pokud chcete do otázky přidat další možnosti, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost „Přidat možnost“. Poklepejte na obrazovku a přidejte text možnosti podle pokynů výše.

 11. Chcete-li upravit otázky, můžete provést jednu nebo více následujících akcí:

  • Pokud chcete povolit respondentům, aby u otázky Volba mohli vybrat více možností, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o přepínač „Více odpovědí“, a pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete povolit respondentům, aby u otázky Text mohli zadat více řádků textu, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o přepínač „Dlouhá odpověď“, a pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete, aby byla otázka povinná, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači „Povinné“, a poklepejte na obrazovku.

 12. Pokud chcete přidat další otázky, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti „Přidat nový“, a poklepejte na obrazovku. Kroky 8 a 9 opakujte pro každou novou otázku.

Náhled formuláře

Než budete formulář sdílet s respondenty, zkontrolujte ho v náhledu. Formulář si také můžete vyplnit sami a ujistit se, že všechno funguje, jak má.

 1. Přepněte do desktopové verze podle pokynů v části Přepnutí do desktopové verze.

 2. Ve formuláři, který chcete zkontrolovat, klepněte čtyřmi prsty na horní část obrazovky, pak opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Náhled“, a poklepejte na obrazovku.

 3. Potažením prstem doprava můžete procházet pole v náhledu formuláře.

 4. Pokud chcete náhled zavřít, klepněte čtyřmi prsty na horní část obrazovky, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko „Zpět“, a poklepejte na obrazovku.

Sdílení formuláře pro získání odpovědí

Až bude formulář hotový, nasdílejte odkaz na formulář s respondenty.

 1. Přepněte do desktopové verze podle pokynů v části Přepnutí do desktopové verze.

 2. Ve formuláři, který chcete sdílet za účelem získání odpovědí, klepněte čtyřmi prsty na horní část obrazovky, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Sdílet“, a poklepejte na obrazovku.

 3. Uslyšíte aktuální možnost oprávnění ke sdílení. Pokud chcete změnit možnost, poklepejte na obrazovku a podržte na ní prst, dokud neuslyšíte zvukový signál. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a poklepejte na obrazovku.

 4. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Kopírovat“, a poklepejte na obrazovku. Odkaz na formulář se zkopíruje do schránky.

 5. Vložte odkaz třeba do kanálu aplikace Microsoft Teams nebo do e-mailové zprávy.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového kvízu v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k aplikování tématu nebo přidání obrázků do formulářů a kvízů v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vyplnění formuláře nebo odpovědi na kvízové otázky v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky ke kontrole a sdílení formuláře nebo výsledků kvízu v Microsoft Forms

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Forms

V aplikaci Microsoft Forms můžete pomocí čtečky obrazovky TalkBack integrované v Androidu, vytvořit v Chromu nový formulář. Naučíte se pojmenovat formulář, přidat do něj otázky a sdílet ho za účelem získání odpovědí.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vytvoření nového formuláře

 1. Přepněte do desktopové verze podle pokynů v části Přepnutí do desktopové verze.

 2. Na hlavní stránce Microsoft Forms potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte možnost „Nový formulář“, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Formulář bez názvu, Návrhář názvu formuláře“, a poklepejte na obrazovku.

 4. Na klávesnici na obrazovce zadejte název formuláře. Až to uděláte, zavřete klávesnici potažením prstem dolů a pak doleva.

 5. Pokud chcete přidat podnadpis formuláře, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na upravitelném poli podnadpisu formuláře. Poklepejte na obrazovku a na klávesnici na obrazovce zadejte podnadpis. Až to uděláte, zavřete klávesnici potažením prstem dolů a pak doleva.

 6. Pokud chcete do formuláře přidat otázku, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti „Přidat nový“, a poklepejte na obrazovku.

 7. Pokud chcete vybrat typ otázky, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vybrat otázku Volba, poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete vybrat otázku Text nebo Hodnocení, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadovaný typ, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete vybrat otázku Datum, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbalené možnosti „Další“, a poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o: Datum. Pokud chcete možnost vybrat, poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete získat přístup k dalším možnostem na konci nabídky Přidat nový, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o sbalenou možnost „Další“, a poklepejte na obrazovku. Možnosti můžete procházet potažením prstem doprava a poklepáním na obrazovku provedete výběr.

 8. Uslyšíte, že se jedná o: Název otázky. Poklepejte na obrazovku a na klávesnici na obrazovce zadejte otázku. Potáhněte prstem dolů a pak doleva. Tím zavřete klávesnici.

 9. Pokud jste vybrali otázku Volba, přidejte k otázce první dvě možnosti. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se nacházíte na upravitelném poli textu možnosti volby, a pak poklepejte na obrazovku. K zadání textu možnosti použijte klávesnici na obrazovce. Potáhněte prstem dolů a pak doleva. Tím zavřete klávesnici. Opakujte pro druhou možnost.

  Pokud chcete do otázky přidat další možnosti, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost „Přidat možnost“. Poklepejte na obrazovku a přidejte text možnosti podle pokynů výše.

 10. Chcete-li upravit otázky, můžete provést jednu nebo více následujících akcí:

  • Pokud chcete povolit respondentům, aby u otázky Volba mohli vybrat více možností, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o přepínač „Více odpovědí“, a pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete povolit respondentům, aby u otázky Text mohli zadat více řádků textu, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o přepínač „Dlouhá odpověď“, a pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete, aby byla otázka povinná, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači „Povinné“, a poklepejte na obrazovku.

 11. Pokud chcete přidat další otázky, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti „Přidat nový“, a poklepejte na obrazovku. Kroky 8 a 9 opakujte pro každou novou otázku.

Náhled formuláře

Než budete formulář sdílet s respondenty, zkontrolujte ho v náhledu. Formulář si také můžete vyplnit sami a ujistit se, že všechno funguje, jak má.

 1. Přepněte do desktopové verze podle pokynů v části Přepnutí do desktopové verze.

 2. Ve formuláři, který chcete zkontrolovat, potáhněte prstem nahoru a potom dolů, potom potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Náhled“, a poklepejte na obrazovku.

 3. Potažením prstem doprava můžete procházet pole v náhledu formuláře.

 4. Pokud chcete náhled zavřít, potáhněte prstem nahoru a potom dolů, potom potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko „Zpět“, a poklepejte na obrazovku.

Sdílení formuláře pro získání odpovědí

Až bude formulář hotový, nasdílejte odkaz na formulář s respondenty.

 1. Přepněte do desktopové verze podle pokynů v části Přepnutí do desktopové verze.

 2. Ve formuláři, který chcete sdílet za účelem získání odpovědí, potáhněte prstem nahoru a potom dolů, potom potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Sdílet“, a poklepejte na obrazovku.

 3. Uslyšíte aktuální možnost oprávnění ke sdílení. Pokud chcete možnost změnit, poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a poklepejte na obrazovku.

 4. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Kopírovat“, a poklepejte na obrazovku. Odkaz na formulář se zkopíruje do schránky.

 5. Vložte odkaz třeba do kanálu aplikace Microsoft Teams nebo do e-mailové zprávy.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového kvízu v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k aplikování tématu nebo přidání obrázků do formulářů a kvízů v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k vyplnění formuláře nebo odpovědi na kvízové otázky v Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky ke kontrole a sdílení formuláře nebo výsledků kvízu v Microsoft Forms

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Forms

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Forms

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×