Použití čtečky obrazovky ke čtení stránek ve OneNotu

Obsah pro čtečku obrazovky Obsah pro čtečky obrazovky

Tento článek je určený pro osoby s poruchami zraku, které produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma Přístupnosti Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory Microsoftu.

Pomocí OneNote klávesnice a čtečky obrazovky můžete číst OneNote stránkách. Aplikaci jsme otestovali s programy Předčítání, JAWS a NVDA, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky. Pomocí čtečky obrazovky snadno rozpoznáte seznamy a nadpisy. Můžete také zkontrolovat popisy grafiky v alternativním textu (pokud jsou k dispozici).

Poznámky: 

V tomto tématu

Čtení stránky v OneNote

Čtečka obrazovky čte nahlas stránku v aplikaci OneNote, oznamuje obrázky, seznamy a položky seznamu, tabulky a jejich obsah, nadpisy a hypertextové odkazy.

 1. Když budete chtít přepnout do režimu celé obrazovky kvůli jednodušší navigaci, stiskněte klávesu F11.

 2. Přejděte na stránku, kterou chcete přečíst. Potom postupujte jedním z následujících způsobů:

  • Pokud při používání programu Předčítání při otevření poznámkového bloku neuslyšíte „Blok s obsahem, úpravy“, stiskněte několikrát klávesu Šipka dolů, dokud tento text neuslyšíte. Pak stiskněte kombinaci kláves PRO+Ctrl+R. Předčítání začne číst dál od aktuálního místa. Případně se pomocí kláves se šipkami přesuňte na další nebo předchozí řádek, například do OneNote stránky.

  • Pokud si chcete poslechnout celou stránku ve čtečce JAWS, stiskněte klávesy Insert+šipka dolů. Také můžete použít šipky s klávesami a přecházet z jednoho prvku, který se dá přečíst, na další. Informace o dalších příkazech pro čtení s použitím čteček JAWS najdete v tématu Příkazy pro čtení s použitím čtečky JAWS.

 3. Pokud budete chtít nepřerušované čtení kdykoliv zastavit, stiskněte klávesu CTRL nebo zadejte jakýkoliv jiný příkaz.

Čtení alternativního textu obrázků

Pokud má OneNote stránka obrázky s názvy a popisy alternativního textu (alternativní text), Předčítání při přechodu na obrázek pomocí kláves se šipkami přečte popis. V režimu nepřetržitého čtení vám program Předčítání oznámí objekt obrázku, ale nepřečte vám jeho nadpis ani popis. Čtečka JAWS jenom oznámí objekt obrázku a nadpis, ale nepřečte alternativní text.

 1. Přejděte na obrázek a stiskněte kombinaci kláves Shift+F10. Zobrazí se místní nabídka.

 2. V nabídce stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte: Alternativní text. Pak stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Alternativní text, vlastní název, úpravy", za nímž následuje text názvu.

  U čtecí zařízení JAWS uslyšíte: "Leaving menu, Alternative Text" (Opuštění nabídky, Alternativní text), za nímž následuje text názvu a Název, upravit.

 3. Na popis alternativního textu přejdete stisknutím klávesy se šipkou dolů. Uslyšíte text popisu.

  U čtecí zařízení JAWS uslyšíte: "Description, edit" (Popis, úpravy) a popis.

 4. Okno Alternativní text ukončíte tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK. Pak stiskněte klávesu Enter.

Použití režimu procházení

Pokud OneNote nepodporuje příkaz v oblasti, na které se zaměřujete, Předčítání: "Not an explorable text". V takovém případě můžete použít k navigaci a čtení textu režim procházení programu Předčítání.

Režim skenování zapnete stisknutím klávesy PRO+mezerník. Další informace o režimu procházení najdete v tématu Použití režimu procházení.

Úprava úrovně podrobností u čtečky obrazovky

Úroveň podrobností, kterou čtečka obrazovky poskytuje, můžete změnit na charakteristikách textu OneNote stránky.

V programu Předčítání si můžete vybrat mezi šesti různými úrovněmi od čtení pouhého textu po čtení podrobných informací o formátování. Další informace o úrovních podrobností v programu Předčítání najdete v tématu Čtení textu.

Pokud chcete Předčítání podrobností, stiskněte opakovaně klávesu SR+V, dokud neuslyšíte úroveň, kterou chcete.

Pokud chcete upravit podrobností čtečky JAWS, stiskněte klávesu SR+V. Potom stiskněte klávesu se šipkou dolů a přejděte tak na nastavení podrobností.

Viz také

Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v OneNote

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Pomocí OneNote pro Mac klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému macOS, vám pomůže číst stránky. Pomocí čtečky obrazovky snadno rozpoznáte seznamy, hypertextové odkazy a nadpisy. Z alternativních textů (pokud jsou k dispozici) také zjistíte popis obrázků a přiložených souborů.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

V tomto tématu

Čtení stránky

Čtečka obrazovky vám přečte nahlas stránku aplikace OneNote pro Mac a bude vás informovat o textu, obrázcích a jejich popisech alternativním textem (pokud je k dispozici), tabulkách a jejich obsahu, položkách seznamů, nadpisech a hypertextových odkazech. Uslyšíte také, jestli jsou na stránce připojené soubory a jejich popisy alternativním textem (pokud je k dispozici).

 1. Když budete chtít přepnout do režimu celého plátna kvůli jednodušší navigaci, stiskněte klávesu F6, až uslyšíte, že jste na tlačítku pro odstranění právě napsaného textu. Potom stiskněte Control+Option+šipka vlevo nebo šipka vpravo, až uslyšíte, že jste na tlačítku pro režim celého plátna, a stiskněte Control+Option+mezerník. Oddíl a podokna stránek jsou teď skryté.

 2. Přejděte na stránku, kterou chcete číst podle pokynů v článku Práce s poznámkovými bloky a oddíly a na stránce proveďte jednu z těchto akcí:

  • Pokud chcete přečíst celou stránku od vaší aktuální polohy, stiskněte Control+Option+A.

  • Pokud chcete přečíst další řádek nebo položku, stiskněte Control+Option+šipka dolů.

  • Pokud chcete přečíst předchozí řádek nebo položku, stiskněte Control+Option+šipka nahoru.

  • Pokud chcete přečíst další slovo, stiskněte Control+Option+šipka vpravo.

  • Pokud chcete přečíst předchozí slovo, stiskněte Control+Option+šipka vlevo.

   Tip: Pokud chcete přečíst všechno viditelné v okně, například všechny prvky a kontejnery, stiskněte Control+Option+Shift+W.

 3. Jestliže budete chtít nepřerušované čtení kdykoliv zastavit, stiskněte klávesu Control nebo zadejte jakýkoliv jiný příkaz.

Úprava úrovně podrobností u čtečky obrazovky

Úroveň podrobností, kterou poskytuje čtečka obrazovky, můžete změnit ve vlastnostech textu stránky aplikace OneNote pro Mac. Ve VoiceOveru si můžete vybrat mezi třemi různými úrovněmi od čtení pouhého textu po čtení podrobných informací o formátování.

Jestli chcete upravit úroveň podrobností VoiceOveru, stiskněte Control+Option+V. Uslyšíte, že jste na úpravě úrovně podrobností pro rozpoznávání řeči. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte úroveň podrobností, kterou byste chtěli používat. Požadovanou možnost vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

Popis možných úrovní podrobností najdete v článku Přizpůsobení VoiceOveru.

Viz také

Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v OneNote

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Pomocí OneNote pro iOS čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v iOSu, můžete číst OneNote stránkách. Pomocí čtečky obrazovky snadno rozpoznáte seznamy a nadpisy. Můžete také zjistit popisy obrázků v alternativním textu (pokud je k dispozici).

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Čtení stránky

Čtečka obrazovky vám přečte nahlas stránku aplikace OneNote pro iOS a bude vás informovat o obrázcích a odkazech.

 1. Přejděte na stránku, kterou chcete přečíst. Potom potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte nadpis stránky a text nadpisu.

 2. Když potáhnete dvěma prsty dolů, začne se číst celá stránka od nadpisu.

 3. Čtení kdykoliv ukončíte jedním klepnutím dvěma prsty.

Čtení alternativního textu obrázků

Pokud má vaše stránka aplikace OneNote pro iOS obrázky s názvy a popisy v alternativním textu (alt text), VoiceOver přečte název a popis a řekne „Obrázek“, když v režimu čtení narazíte na obrázek.

Viz také

Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Pomocí OneNote pro Android čtečky obrazovky Android, která je integrovaná v Androidu, můžete číst OneNote stránkách. Pomocí čtečky obrazovky snadno rozpoznáte seznamy a nadpisy. Můžete také zjistit popisy obrázků v alternativním textu (pokud je k dispozici).

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • Před spuštěním aplikace OneNote pro Android se ujistěte, že je zapnutá aplikace TalkBack.

V tomto tématu

Čtení stránky

Čtečka obrazovky vám přečte nahlas stránku aplikace OneNote pro Android a bude vás informovat o obrázcích a odkazech.

 1. Přejděte na stránku, kterou chcete číst, a potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o název stránky, <název>, pole pro úpravy. Potom potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte datum stránky.

 2. Pokud chcete přečíst celý obsah na stránce, potáhněte prstem doprava. TalkBack začne číst text nebo odkazy na stránce.

  • Pokud si chcete obrázky přečíst, potáhněte prstem doprava. TalkBack je oznámí jako "<Alternativní text>, obrázek", pokud je k dispozici alternativní text, nebo "<název souboru>, obrázek", pokud alternativní text není k dispozici.

  • Když budete chtít čtení zastavit, klepněte na displej jedním prstem.

Čtení alternativního textu obrázků

Pokud má vaše stránka aplikace OneNote pro Android obrázky s názvy a popisy v alternativním textu (alt text), oznámí TalkBack, když v režimu čtení narazíte na obrázek, název a popis obrázku a že se jedná o obrázek.

Viz také

Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Pomocí OneNote pro Windows 10 klávesnice a čtečky obrazovky můžete číst OneNote stránkách. Aplikaci jsme otestovali jsme s programy Předčítání a JAWS, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky.

Pomocí čtečky obrazovky můžete snadno rozpoznat seznamy a nadpisy v OneNote. Dozvíte se také, jak zkontrolovat popisy grafiky v alternativních textech (pokud jsou k dispozici).

Poznámky: 

V tomto tématu

Čtení stránky

Čtečka obrazovky vám přečte nahlas stránku aplikace OneNote pro Windows 10 a bude vás informovat o obrázcích, seznamech a nadpisech.

Poznámka: Pokud jste se při posledním použití aplikace OneNote pro Windows 10 neodhlásili, otevře se aplikace bez výzvy k přihlášení.

 1. Přejděte na stránku, kterou chcete přečíst. Potom postupujte jedním z následujících způsobů:

  • Pokud při používání programu Předčítání při otevření poznámkového bloku neuslyšíte „Blok s obsahem, úpravy“, stiskněte několikrát klávesu Šipka dolů, dokud tento text neuslyšíte. Pak stiskněte kombinaci kláves PRO+Ctrl+R. Předčítání začne číst dál od aktuálního místa. Pomocí kláves Šipka dolů nebo Šipka nahoru se můžete přesunout na další nebo předchozí řádek.

   Poznámka: Pokud OneNote pro Windows 10 nepodporuje příkaz v oblasti s fokusem, sdělí vám program Předčítání, že se nejedná o text, ve kterém se dá vyhledávat. V takovém případě můžete použít k navigaci a čtení textu režim procházení programu Předčítání. Režim skenování zapnete stisknutím klávesy PRO+mezerník.

  • U čtecí klávesy JAWS uslyšíte celou stránku stisknutím klávesy SR+Šipka dolů. Také můžete použít šipky s klávesami a přecházet z jednoho prvku, který se dá přečíst, na další. Informace o dalších příkazech pro čtení s použitím čteček JAWS najdete v tématu Příkazy pro čtení s použitím čtečky JAWS.

 2. Pokud budete chtít nepřerušované čtení kdykoliv zastavit, stiskněte klávesu CTRL nebo zadejte jakýkoliv jiný příkaz.

Čtení alternativního textu obrázků

Pokud má stránka v aplikaci OneNote pro Windows 10 obrázky s názvy a popisy využívajícími alternativní text (alt text) a pomocí kláves se šipkami přejdete na obrázek, přečte vám program Předčítání jeho název a popis.

Aplikace JAWS přečte název a popis, když přejdete na obrázek, ale v nepřerušovaném režimu čtení obrázky vynechá.

Úprava úrovně podrobností u čtečky obrazovky

Úroveň podrobností, kterou poskytuje čtečka obrazovky, můžete změnit ve vlastnostech textu stránky aplikace OneNote pro Windows 10.

V programu Předčítání si můžete vybrat mezi šesti různými úrovněmi od čtení pouhého textu po čtení podrobných informací o formátování. Další informace o úrovních podrobností v programu Předčítání najdete v tématu Čtení textu.

Pokud chcete Předčítání podrobností, stiskněte opakovaně klávesu SR+V, dokud neuslyšíte úroveň, kterou chcete.

Pokud chcete upravit podrobností čtečky JAWS, stiskněte klávesu SR+V. Pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na aktuální úrovni, a pak opakovaně stiskněte mezerník, dokud neuslyšíte úroveň, kterou chcete. Stisknutím klávesy Enter nabídku Rychlé Nastavení zavřete.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Klávesové zkratky v OneNote

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Pomocí OneNote pro web klávesnice a Předčítání, integrované čtečky Windows obrazovky, můžete číst OneNote pro web stránky. Pomocí čtečky obrazovky snadno rozpoznáte seznamy a nadpisy. Můžete také zjistit popisy obrázků v alternativním textu (pokud je k dispozici).

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Pokud používáte OneNote pro web, doporučujeme použít Microsoft Edge webový prohlížeč. Protože OneNote pro web ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) se taky vztahují na webový prohlížeč – ne na OneNote pro web.

V tomto tématu

Čtení stránky

Čtečka obrazovky čte nahlas stránku v OneNote pro web, oznamuje obrázky, seznamy a nadpisy.

 1. Přejděte na stránku, kterou chcete přečíst. Když otevřete stránku, uslyšíte název poznámkového bloku následovaný sdělením, že jste v oblasti úprav u hlavního orientačního bodu a nadpisu. Podle toho poznáte, že je fokus na oblasti nadpisu.

 2. Stisknutím klávesy Tab přejděte na první blok obsahu. Předčítání přečte první řádek textu.

 3. Stisknutím klávesy sr+Ctrl+R Předčítání začít číst nepřetržitě z aktuálního umístění. Pomocí kláves Šipka dolů nebo Šipka nahoru se můžete přesunout na další nebo předchozí řádek.

 4. Pokud budete chtít nepřerušované čtení kdykoliv zastavit, stiskněte klávesu CTRL nebo zadejte jakýkoliv jiný příkaz.

Čtení alternativního textu obrázků

Pokud má stránka OneNote pro web obrázky s popisy alternativního textu (alternativního textu), Předčítání přečte popis a při přechodu na obrázek pomocí kláves se šipkami nebo při použití režimu nepřetržitého čtení řekne "Obrázek".

Poznámka: V OneNote a OneNote pro Windows 10 můžete k obrázku přidat dva typy alternativního textu: název a popis. V OneNote pro web je popis všech alternativních textů, které přidáte. Předčítání nemusí číst názvy alternativních textů v OneNote pro web.

Čtení seznamů a nadpisů

Pokud má OneNote pro web stránka odrážky nebo číslování seznamů nebo nadpisů, Předčítání při přechodu na položku seznamu nebo nadpisu pomocí kláves se šipkami oznámí úroveň seznamu nebo nadpisu. Oznámí také nadpisy, když budete používat režim nepřetržitého čtení.

Viz také

Přiblížení a oddálení poznámek v OneNote pro web

Klávesové zkratky v OneNote

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×