Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Použití čtečky obrazovky ke čtení stránek ve OneNotu

Tento článek je určen lidem se zrakovým nebo kognitivním postižením, kteří s produkty Microsoft 365 používají program pro čtení obrazovky, jako je Microsoft Předčítání, JAWS nebo NVDA. Tento článek je součástí sady obsahu Podpora čtečky obrazovky pro Microsoft 365, kde najdete další informace o přístupnosti v našich aplikacích. Pokud potřebujete obecnou pomoc, navštivte domovskou stránku podpory Microsoftu.

Ke čtení OneNote stránek používejte OneNote s klávesnicí a čtečkou obrazovky. Aplikaci jsme otestovali s programy Předčítání, JAWS a NVDA, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky. Pomocí čtečky obrazovky snadno rozpoznáte seznamy a nadpisy. Můžete také zjistit popisy obrázků v alternativním textu (pokud je k dispozici).

Poznámky: 

V tomto tématu

Přečtení stránky vOneNote

Čtečka obrazovky čte nahlas stránku v OneNote, oznamuje obrázky, seznamy a položky seznamu, obsah buněk tabulky, nadpisy a hypertextové odkazy.

 1. Stisknutím klávesy F11 přepnete do režimu zobrazení na celou obrazovku pro snadnější navigaci.

 2. Přejděte na stránku, kterou chcete přečíst, a udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud v Předčítání neuslyšíte,že jste na bloku obsahu, za ním číslo bloku obsahu a pak "Úpravy", stiskněte při otevření stránky opakovaně klávesy Alt+Šipka dolů, dokud to neuslyšíte. Pomocí kláves se šipkami můžete jeden po druhém přejít k čitelným prvkům. Pokud program Předčítání nepřečte aktuální řádek automaticky, stiskněte klávesu čtečky obrazovky +I.

  • Pokud u čteček JAWS uslyšíte "Název stránky", přejděte stisknutím alt+šipka dolů na první blok obsahu na stránce. Pak stiskněte Insert+Šipka dolů a uslyšíte celou stránku. Také můžete použít šipky s klávesami a přecházet z jednoho prvku, který se dá přečíst, na další. Informace o dalších příkazech pro čtení s použitím čteček JAWS najdete v tématu Příkazy pro čtení s použitím čtečky JAWS.

  • Pokud u zařízení NVDA uslyšíte název stránky, přejděte stisknutím kláves Alt+Šipka dolů na první blok obsahu na stránce. Pak stiskněte klávesu čtečky obrazovky + šipku dolů, abyste si poslechli celou stránku. Také můžete použít šipky s klávesami a přecházet z jednoho prvku, který se dá přečíst, na další.

 3. Pokud chcete čtení kdykoli zastavit, stiskněte klávesu Ctrl nebo zadejte jakýkoli jiný příkaz.

Čtení alternativního textu obrázků

Pokud vaše OneNote stránka obsahuje obrázky s názvy a popisy v alternativním textu (alternativní text), čtečka obrazovky při přechodu na obrázek pomocí kláves se šipkami přečte popis. Pokud používáte režim nepřetržitého čtení u čteček JAWS nebo NVDA, uslyšíte u čtečky JAWS popis objektu obrázku a alternativního textu, ale ne u zařízení NVDA. Předčítání nečte v režimu nepřetržitého čtení, proto místo toho použijte klávesy se šipkami.

Pokud má váš obrázek popis i název, můžete si ho přečíst takto:

 1. Přejděte na obrázek a stiskněte Shift+F10 nebo klávesu Nabídka Windows. Zobrazí se místní nabídka.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o alternativní text. Pak stiskněte klávesu Enter. V programu Předčítání uslyšíte, že jste v okně Alternativní text, název, textové pole, a pak text názvu.

  U čteček JAWS uslyšíte "Leaving menus, Alternative Text dialog, Alternative Text" (Opuštění nabídek, dialogové okno Alternativní text, Alternativní text) a "Title, edit" (Název, upravit). 

  U zařízení NVDA uslyšíte "Dialogové okno Alternativní text" a popis účelu alternativního textu.

 3. U zařízení NVDA uslyšíte alternativní textový název tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na vybraném názvu pro úpravy a text nadpisu. 

 4. Okno Alternativní text opustíte tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK. Pak stiskněte klávesu Enter.

Použití režimu procházení Předčítání

Pokud OneNote nepodporuje příkaz v oblasti s fokusem, předčítání řekne, že se nejedná o zkoumaný text. V takovém případě můžete použít k navigaci a čtení textu režim procházení programu Předčítání.

 1. Režim procházení zapnete stisknutím klávesy čtečky obrazovky + mezerník. Uslyšíte, že se jedná o kontrolu. Další informace o režimu procházení najdete v tématu Použití režimu procházení.

Úprava úrovně podrobností u čtečky obrazovky

Úroveň podrobností, kterou čtečka obrazovky poskytuje u vlastností textu OneNote stránky, můžete změnit.

 1. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete upravit úroveň podrobností Předčítání, stiskněte opakovaně klávesu čtečky obrazovky+V, dokud neuslyšíte požadovanou úroveň. Můžete si vybrat z pěti různých úrovní, od poslechu pouze textu až po poslech podrobných informací o formátování. Další informace o úrovních podrobností Předčítání najdete v tématu Čtení textu.

  • Pokud chcete upravit úroveň podrobností čtečky JAWS, stiskněte klávesu čtečky obrazovky +V. Pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na podrobnostech uživatele, za kterou následuje aktuální úroveň. Opakovaně stiskněte mezerník, dokud neuslyšíte požadovanou úroveň. Existují tři úrovně podrobností: Úroveň Začátečník poskytuje maximální množství mluvených informací, zatímco další dvě úrovně, Středně pokročilí a Pokročilí, poskytují méně podrobností. Po dokončení zavřete stisknutím klávesy Enter okno Rychlé nastavení .

  • Pokud chcete upravit podrobnost nvda, stiskněte klávesu čtečky obrazovky+Control+D. Potom stisknutím klávesy Tab procházejte jednotlivá nastavení a stisknutím mezerníku zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka. Po dokončení zavřete stisknutím klávesy Enter okno Nastavení nvDA . Další informace najdete v uživatelské příručce k NVDA 2022.3.2.

Viz také

Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Přiblížení nebo oddálení poznámek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a procházení OneNotu

Ke čtení OneNote stránek můžete používat OneNote pro Mac s klávesnicí a čtečkou obrazovky VoiceOver integrovanou v macOS. Čtečka obrazovky umožňuje snadno rozpoznat seznamy a hypertextové odkazy. Můžete také zkontrolovat popisy obrázků a připojených souborů tak, že si přečtete alternativní texty (pokud jsou k dispozici).

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

V tomto tématu

Čtení stránky

Čtečka obrazovky čte nahlas stránku v OneNote pro Mac, oznamuje texty, obrázky a jejich alternativní popisy textu (pokud jsou k dispozici), obsah buněk tabulky, položky seznamu a hypertextové odkazy. Uslyšíte také, jestli jsou na stránce připojené soubory a jejich popisy alternativním textem (pokud je k dispozici).

 1. Pokud chcete přejít na stránku, kterou chcete přečíst, stiskněte kombinaci kláves Control+Command+G. Fokus se přesune na seznam stránek. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadované stránky.

 2. Stisknutím klávesy Return přesunete fokus do upravitelné oblasti obsahu stránky. Uslyšíte, že se jedná o blok obsahu, za ním číslo bloku obsahu a pak "Upravit text".

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přečíst celou stránku od začátku, stiskněte Kombinaci kláves Control+Option+A.

   Poznámka: VoiceOver při čtení celé stránky přeskočí grafiku.

  • Pokud chcete přečíst další řádek nebo položku, stiskněte klávesu Šipka dolů. Pokud VoiceOver čáru automaticky nepřečte, stiskněte Kombinaci kláves Control+Option+L.

  • Pokud chcete přečíst předchozí řádek nebo položku, stiskněte klávesu Šipka nahoru. Pokud VoiceOver čáru automaticky nepřečte, stiskněte Kombinaci kláves Control+Option+L.

   Tip: Pokud chcete přečíst všechno viditelné v okně, například všechny prvky a kontejnery, stiskněte Control+Option+Shift+W.

 4. Jestliže budete chtít nepřerušované čtení kdykoliv zastavit, stiskněte klávesu Control nebo zadejte jakýkoliv jiný příkaz.

Čtení alternativního textu obrázků

Pokud vaše OneNote stránka obsahuje obrázky s alternativním textem (alternativní text), VoiceOver při přechodu na obrázek pomocí kláves se šipkami přečte popis nebo název alternativního textu.

 1. Pokud chcete přejít na stránku, kterou chcete přečíst, stiskněte kombinaci kláves Control+Command+G. Fokus se přesune na seznam stránek. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadované stránky.

 2. Stisknutím klávesy Return přesunete fokus do upravitelné oblasti obsahu stránky. Uslyšíte, že se jedná o blok obsahu, za ním číslo bloku obsahu a pak "Upravit text".

 3. K přechodu na obrázek použijte klávesy se šipkami. Uslyšíte popis nebo název alternativního textu a za ním "položka rozložení". Pokud není k dispozici žádný alternativní text, uslyšíte název souboru a za ním "položka rozložení".

Úprava úrovně podrobností u čtečky obrazovky

Úroveň podrobností, kterou poskytuje čtečka obrazovky, můžete změnit ve vlastnostech textu stránky aplikace OneNote pro Mac. Ve VoiceOveru si můžete vybrat mezi třemi různými úrovněmi od čtení pouhého textu po čtení podrobných informací o formátování.

 1. Pokud chcete upravit úroveň podrobností VoiceOveru, stiskněte Kombinaci kláves Control+Option+F8. Uslyšíte, že se jedná o otevření nástroje VoiceOver.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů a pak jednou stiskněte klávesu Šipka dolů. Uslyšíte, že jste na podrobnostech.

 3. Stiskněte jednou klávesu Tab a pak opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vlevo, dokud neuslyšíte aktuální úroveň podrobností, za kterou následuje výchozí úroveň podrobností řeči, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Pomocí kláves Šipka dolů a Šipka nahoru procházejte možnosti a stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník je vyberte.

 5. Okno nástroje VoiceOver zavřete stisknutím kombinace kláves Command+Q.

Další informace o přizpůsobení nastavení hlasu VoiceOveru najdete v tématu Přizpůsobení VoiceOveru.

Viz také

Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Přiblížení nebo oddálení poznámek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a procházení OneNotu

Ke čtení OneNote stránek použijte OneNote pro iOS čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v iOSu. Pomocí čtečky obrazovky snadno rozpoznáte seznamy a nadpisy. Popisy grafiky můžete zkontrolovat také tak, že si přečtete alternativní texty (pokud jsou k dispozici).

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Čtení stránky

Čtečka obrazovky čte nahlas stránku v OneNote pro iOS, oznamuje obrázky, odkazy a položky seznamu.

 1. Otevřete stránku, kterou chcete přečíst. Potom potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte nadpis stránky a text nadpisu.

 2. Když potáhnete dvěma prsty dolů, začne se číst celá stránka od nadpisu. VoiceOver nejprve přečte textový obsah stránky a oznámí odkazy a alternativní texty.

 3. Čtení kdykoliv ukončíte jedním klepnutím dvěma prsty.

Čtení alternativního textu obrázků

Pokud má vaše OneNote pro iOS stránka obrázky s popisem nebo názvem alternativního textu, VoiceOver oznámí alternativní text, když narazíte na obrázek.

 1. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Přečtěte si celou stránku podle pokynů v části Čtení stránky.

  • Na stránce, kterou chcete přečíst, opakovaně potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte popis nebo název alternativního textu obrázku. Pokud není alternativní text k dispozici, uslyšíte název souboru obrázku.

Viz také

Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Přiblížení nebo oddálení poznámek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a procházení OneNotu

Ke čtení OneNote stránek použijte OneNote pro Android čtečku obrazovky TalkBack, která je integrovaná v Androidu. Čtečka obrazovky umožňuje snadno rozpoznat tabulky a odkazy. Popisy grafiky můžete zkontrolovat také tak, že si přečtete alternativní texty (pokud jsou k dispozici).

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • Před spuštěním aplikace OneNote pro Android se ujistěte, že je zapnutá aplikace TalkBack.

Čtení stránky

Čtečka obrazovky čte nahlas stránku v OneNote pro Android a oznamuje obrázky, odkazy a tabulky.

 1. Přejděte na stránku, kterou chcete přečíst, a potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o datum a čas stránky.

 2. Pokud chcete přečíst veškerý textový obsah na stránce, potáhněte prstem doprava. Uslyšíte "Content block" (Blok obsahu) a TalkBack začne číst text na stránce. 

  Tip: Pokud chcete zastavit nepřetržité čtení, klepněte na obrazovku dvěma prsty.

 3. Pokud chcete přečíst další prvky na stránce, opakovaně potáhněte prstem doprava. Uslyšíte následující:

  • U obrázků čtečka TalkBack oznámí popis alternativního textu (alternativní text) nebo název alternativního textu následovaný textem "Obrázek". Pokud není k dispozici žádný alternativní text, uslyšíte název souboru a "Obrázek".

  • U odkazů čtečka TalkBack oznámí "Odkaz" a text odkazu.

  • U tabulek čtečka Talkback oznámí "Entering table" (Zadání tabulky), za kterou následuje počet řádků a sloupců a obsah buňky.

Viz také

Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Přiblížení nebo oddálení poznámek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a procházení OneNotu

Ke čtení OneNote stránek používejte OneNote pro Windows 10 s klávesnicí a čtečkou obrazovky. Aplikaci jsme otestovali s programy Předčítání, JAWS a NVDA, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky.

Pomocí čtečky obrazovky snadno rozpoznáte seznamy a nadpisy v OneNote. Dozvíte se také, jak zkontrolovat popisy grafiky v alternativních textech (pokud jsou k dispozici).

Poznámky: 

V tomto tématu

Čtení stránky

Čtečka obrazovky vám přečte nahlas stránku aplikace OneNote pro Windows 10 a bude vás informovat o obrázcích, seznamech a nadpisech.

 1. Přejděte na stránku, kterou chcete přečíst, a udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud v Předčítání neuslyšíte,že jste na bloku obsahu, za ním číslo bloku obsahu a pak "Úpravy", stiskněte při otevření stránky opakovaně klávesy Alt+Šipka dolů, dokud to neuslyšíte. Pak stiskněte klávesu čtečky obrazovky +Ctrl+R. Předčítání začne číst z vašeho aktuálního umístění. Stisknutím klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru přejděte na další nebo předchozí řádek. Pokud program Předčítání nepřečte aktuální řádek automaticky, stiskněte klávesu čtečky obrazovky +I.

   Poznámka: Pokud OneNote pro Windows 10 nepodporuje příkaz v oblasti s fokusem, sdělí vám program Předčítání, že se nejedná o text, ve kterém se dá vyhledávat. V takovém případě můžete použít k navigaci a čtení textu režim procházení programu Předčítání. Režim procházení zapnete stisknutím klávesy čtečky obrazovky + mezerník. Uslyšíte, že se jedná o kontrolu.

  • Pokud u čteček JAWS uslyšíte "Název stránky", přejděte stisknutím alt+šipka dolů na první blok obsahu na stránce. Pak stiskněte Insert+Šipka dolů a uslyšíte celou stránku. Také můžete použít šipky s klávesami a přecházet z jednoho prvku, který se dá přečíst, na další. Informace o dalších příkazech pro čtení s použitím čteček JAWS najdete v tématu Příkazy pro čtení s použitím čtečky JAWS.

  • Pokud u zařízení NVDA uslyšíte název stránky, přejděte stisknutím kláves Alt+Šipka dolů na první blok obsahu na stránce. Pak stiskněte klávesu čtečky obrazovky + šipku dolů, abyste si poslechli celou stránku. Také můžete použít šipky s klávesami a přecházet z jednoho prvku, který se dá přečíst, na další.

 2. Pokud chcete čtení kdykoli zastavit, stiskněte klávesu Ctrl nebo zadejte jakýkoli jiný příkaz.

Čtení alternativního textu obrázků

Pokud má vaše OneNote pro Windows 10 stránka obrázky s alternativním textem(alternativní text), čtečka obrazovky přečte název a popis alternativního textu, když přejdete na obrázek.

 1. Udělejte něco z tohoto:

  • K přechodu na obrázek použijte klávesy se šipkami. V programu Předčítání uslyšíte název a popis alternativního textu a za ním "Obrázek". U čteček JAWS a NVDA uslyšíte název a popis alternativního textu následovaný textem "Grafika vybrána". Pokud není alternativní text k dispozici, uslyšíte název souboru obrázku.

  • Se čtečkou JAWS můžete také použít režim nepřetržitého čtení. Stisknutím kláves Insert+Šipka dolů uslyšíte celou stránku. ČTEČKA JAWS oznamuje alternativní texty pro obrázky (pokud jsou k dispozici).

   Poznámka: Zařízení NVDA a Program Předčítání obrázky přeskočí v režimu nepřetržitého čtení.

Úprava úrovně podrobností u čtečky obrazovky

Úroveň podrobností, kterou poskytuje čtečka obrazovky, můžete změnit ve vlastnostech textu stránky aplikace OneNote pro Windows 10.

 1. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete upravit úroveň podrobností Předčítání, stiskněte opakovaně klávesu čtečky obrazovky+V, dokud neuslyšíte požadovanou úroveň. Můžete si vybrat z pěti různých úrovní, od poslechu pouze textu až po poslech podrobných informací o formátování. Další informace o úrovních podrobností Předčítání najdete v tématu Čtení textu.

  • Pokud chcete upravit úroveň podrobností čtečky JAWS, stiskněte klávesu čtečky obrazovky +V. Pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na podrobnostech uživatele, za kterou následuje aktuální úroveň. Opakovaně stiskněte mezerník, dokud neuslyšíte požadovanou úroveň. Existují tři úrovně podrobností: Úroveň Začátečník poskytuje maximální množství mluvených informací, zatímco další dvě úrovně, Středně pokročilí a Pokročilí, poskytují méně podrobností. Po dokončení zavřete stisknutím klávesy Enter okno Rychlé nastavení .

  • Pokud chcete upravit podrobnost nvda, stiskněte klávesu čtečky obrazovky+Control+D. Potom stisknutím klávesy Tab procházejte jednotlivá nastavení a stisknutím mezerníku zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka. Po dokončení zavřete stisknutím klávesy Enter okno Nastavení nvDA . Další informace najdete v uživatelské příručce k NVDA 2022.3.2.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Přiblížení nebo oddálení poznámek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a procházení OneNotu

Ke čtení OneNote stránek používejte OneNote pro web s klávesnicí a čtečkou obrazovky.  Testovali jsme ho s Programem Předčítání v Microsoft Edge a jaws a NVDA v Prohlížeči Chrome, ale může fungovat s jinými čtečkami obrazovky a webovými prohlížeči, pokud se řídí běžnými standardy a technikami přístupnosti. Čtečka obrazovky umožňuje rozpoznat nadpisy, odkazy a seznamy. Můžete také zjistit popisy obrázků v alternativním textu (pokud je k dispozici).

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu Jak čtečky obrazovky fungují s Microsoft 365.

 • Pokud používáte OneNote pro web, doporučujeme používat Microsoft Edge jako webový prohlížeč. Protože OneNote pro web běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky, jako je F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít), platí pro webový prohlížeč, a ne OneNote pro web.

V tomto tématu

Čtení stránky

Čtečka obrazovky čte nahlas stránku v OneNote pro web a oznamuje obrázky, odkazy, seznamy a nadpisy.

 1. Přejděte na stránku, kterou chcete přečíst. Když otevřete stránku, uslyšíte s Programem Předčítání "Název stránky", pak název stránky a pak "Editing, Editing, Editing area" (Oblast pro úpravy).  U čteček JAWS uslyšíte "Obsah stránky, hlavní oblast, název stránky", za ním název stránky a pak "Upravit". U zařízení NVDA uslyšíte "Obsah stránky, hlavní orientační bod" a název stránky.

 2. Stisknutím klávesy Tab přejděte na první blok obsahu. Uslyšíte: "Canvas area" (Oblast plátna).

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • V programu Předčítání třikrát stiskněte kombinaci kláves Ctrl+A, abyste vybrali veškerý obsah stránky, a pak stiskněte klávesu čtečky obrazovky+ šipku dolů, abyste mohli začít číst nepřetržitě. Pokud uslyšíte "Žádná další položka", stiskněte znovu klávesu čtečky obrazovky + šipku dolů. Případně můžete stisknutím klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru přejít na další nebo předchozí řádek a pak stisknutím klávesy čtečky obrazovky +I přečíst aktuální řádek. Pokud uslyšíte "Příkaz není k dispozici", stiskněte znovu klávesu čtečky obrazovky + I.

  • Pokud si chcete poslechnout celou stránku ve čtečce JAWS, stiskněte klávesy Insert+šipka dolů. Také můžete použít šipky s klávesami a přecházet z jednoho prvku, který se dá přečíst, na další.

  • V nvDA pomocí kláves se šipkami přejděte na čitelné prvky jeden po druhém a pak stiskněte klávesu čtečky obrazovky + šipku dolů, abyste si poslechli aktuální prvek.

 4. Pokud chcete čtení kdykoli zastavit, stiskněte klávesu Ctrl nebo zadejte jakýkoli jiný příkaz.

Čtení alternativního textu obrázků

Pokud má vaše OneNote pro web stránka obrázky s popisem alternativního textu (alternativní text), čtečka obrazovky přečte popis a řekne "Obrázek", když na obrázek přejdete pomocí kláves se šipkami nebo když používáte režim nepřetržitého čtení.

Poznámka: V OneNote a OneNote pro Windows 10 můžete k obrázku přidat dva druhy alternativního textu: název a popis. V OneNote pro web čtečka obrazovky přečte jenom popis alternativního textu. Pokud má obrázek jenom název alternativního textu, program Předčítání oznámí v režimu nepřetržitého čtení "Neoznačené obrázky" a "Obrázek", když použijete klávesy se šipkami. U čteček JAWS a NVDA uslyšíte, že se jedná o obrázek.

Čtení seznamů a nadpisů

Pokud vaše OneNote pro web stránka obsahuje seznamy nebo nadpisy s odrážkami nebo číslování, uslyšíte úrovně seznamu nebo nadpisů.

 1. Udělejte něco z tohoto:

  • Pomocí kláves se šipkami přejděte na položku nebo nadpis seznamu. Uslyšíte úroveň seznamu nebo nadpisu.

  • Používejte režim nepřetržitého čtení s programem Předčítání nebo čtečkou JAWS. Při předčítání uslyšíte úrovně seznamu nebo nadpisů. U čteček JAWS uslyšíte úrovně nadpisů, ale u položek seznamu čtečka JAWS oznámí, že se jedná o dokument.

Viz také

Přiblížení nebo oddálení poznámek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k procházení a procházení OneNotu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Najděte si řešení běžných problémů nebo získejte pomoc od agenta podpory.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×