Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Klávesové zkratky v OneNote

Mnoho uživatelů zjistí, že použití externí klávesnice s klávesovou zkratkou pro OneNote jim pomáhá pracovat efektivněji. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykové obrazovky a je důležitou alternativou k používání myši.

Poznámky: 

 • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Znaménko plus (+) v klávesové zkratkě znamená, že musíte stisknout více kláves najednou.

 • Znak čárky (,) v klávesové zkratkě znamená, že je potřeba stisknout více kláves v pořadí.

Tento článek obsahuje seznam klávesových zkratek pro OneNote pro Windows plochu.

Poznámky: 

 • Informace o rozdílech mezi verzemi aplikací najdete v OneNote verzí?

 • Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít Vyhledávání. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F a zadejte hledaný text.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

Akce

Stiskněte

Otevřete nové OneNote okno.

Ctrl+M

Vytvoření rychlé poznámky

Ctrl+Shift+M nebo Alt+Windows klávesa s logem+N

Ukotvte OneNote okno.

Ctrl+Alt+D

Vrácení předchozí akce zpět

Ctrl+Z

Pokud je to možné, můžete předchozí akci znovu provést.

Ctrl+Y

Výběr všech položek na aktuální stránce

Ctrl + A

Pokud chcete výběr rozbalit, stiskněte znovu kombinaci kláves Ctrl+A.

Vyjmutí vybraného textu nebo položky

Ctrl+X

Zkopírování vybraného textu nebo položky do schránky

Ctrl + C

Vložení obsahu ze schránky

Ctrl+V

Přesunutí na začátek řádku

Home

Přesunutí na konec řádku

End

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva.

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava.

Ctrl+Šipka doprava

Odstranění jednoho znaku vlevo.

Backspace

Odstranění jednoho znaku vpravo

Delete

Odstranění jednoho slova vlevo

Ctrl+Backspace

Odstranění jednoho slova vpravo

Ctrl+Delete

Vložení konce řádku bez zahájení nového odstavce

Shift+Enter

Kontrola pravopisu

F7

Otevření tezauru pro aktuálně vybrané slovo

Shift+F7

Zobrazení místní nabídky aktuálně zaměřeného objektu

Shift+F10 nebo Windows Nabídka

Akce navrhovaná na informačním panelu proveďte, když se zobrazí v horní části stránky.

Ctrl+Shift+W

Přehrání vybraného zvukového záznamu

Ctrl+Alt+P

Zastavení přehrávání zvukového záznamu

Ctrl+Alt+S

Aktuální záznam zvuku přeskočte zpět o 10 sekund.

Ctrl+Alt+Y

Přeskočte aktuální záznam zvuku dopředu o 10 sekund.

Ctrl+Alt+U

Začátek stránky

Formátování poznámek

Akce

Stiskněte

Zvýrazněte vybraný text.

Ctrl+Alt+H

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Zkopírujte formátování vybraného textu (Kopírovat formát).

Ctrl+Shift+C

Vložte formátování do vybraného textu (Kopírovat formát).

Ctrl+Shift+V

Otevření hypertextového odkazu

Zadání v textu hypertextového odkazu

Použití nebo odebrání tučného formátování

Ctrl+B

Použití nebo odebrání formátování kurzívou

Ctrl+I

Použití nebo odebrání formátování podtržení

Ctrl+U

Použití nebo odebrání formátu přeškrtnutí

Ctrl+spojovník (-)

Použití nebo odebrání formátování horního indexu

Ctrl+Shift+Rovnítek ( = )

Použití nebo odebrání formátování dolního indexu

Ctrl+znaménko rovná se ( = )

Použití nebo odebrání formátování seznamu s odrážkami

Ctrl+tečka (.)

Použití nebo odebrání formátování číslovaných seznamu

Ctrl+Lomítko (/)

Použití stylu Nadpis 1 u aktuální poznámky

Ctrl+Alt+1

Použití stylu Nadpis 2 u aktuální poznámky

Ctrl+Alt+2

Použití stylu Nadpis 3 u aktuální poznámky

Ctrl+Alt+3

Použití stylu Nadpis 4 u aktuální poznámky

Ctrl+Alt+4

Použití stylu Nadpis 5 u aktuální poznámky

Ctrl+Alt+5

Použití stylu Nadpis 6 u aktuální poznámky

Ctrl+Alt+6

Vymazání veškerého formátování použitého pro vybraný text (Použití stylu Normální .)

Ctrl + Shift + N

Zvětšení odsazení odstavce

Alt+Shift+šipka vpravo nebo klávesa Tab, když je na začátku řádku

Zmenšení odsazení odstavce

Alt+Shift+Šipka vlevo nebo Shift+Tab na začátku řádku

Zarovnejte odstavec doleva.

Ctrl+L

Zarovnejte odstavec doprava.

Ctrl+R

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu.

Ctrl+Shift+Pravá hranatá závorka (>)

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu.

Ctrl+Shift+Levá lomí závorka (<)

Zobrazení nebo skrytí řádků pravidla na aktuální stránce

Ctrl+Shift+R

Začátek stránky

Vložení položek na stránku

Akce

Klávesa

Vložení dokumentu nebo souboru na aktuální stránku

Alt+V, J1

Vložení dokumentu nebo souboru jako výtisku na aktuální stránku

Alt+V, Ý

Zobrazení nebo skrytí výtisků dokumentu na aktuální stránce při aktivaci režimu vysokého kontrastuWindows 10 nebo jednoho z motivů kontrastu naWindows 11 stránky.

Alt+Shift+P

Vložení obrázku ze souboru

Alt+V, F

Vložte nálepku.

Alt+V, F

Vložení výřezu obrazovky

Poznámka: Ikona OneNote musí být aktivní na hlavním Windows panelu oznamovací oblast.

Windows klávesy s logem+Shift+S a pak Ctrl+V

V OneNote 2007 a 2010 Windows klávesa s logem+S

Vložení aktuálního data

Alt+Shift+D

Vložení aktuálního data a času

Alt+Shift+F

Vložení aktuálního času

Alt+Shift+T

Vložení konce řádku

Shift+Enter

Spuštění matematické rovnice nebo převod vybraného textu na matematický vzorec

Alt+Rovnítek ( = )

Začátek stránky

Práce s tabulkami

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření tabulky

Klávesa Tab po zadání nového řádku textu

Vytvoření dalšího sloupce v tabulce s jedním řádkem

Klávesa Tab

Vytvoření dalšího řádku u koncové buňky v tabulce

Enter

Poznámka: Vytvoření tabulky dokončíte opakovaným stisknutím klávesy Enter.

Vložení řádku pod aktuální řádek

Ctrl+Enter v buňce tabulky

Vytvoření dalšího odstavce ve stejné buňce v tabulce

Alt+Enter

Vytvoření sloupce vpravo od aktuálního sloupce v tabulce

Ctrl+Alt+R

Vytvoření sloupce vlevo od aktuálního sloupce v tabulce

V OneNote 2010, Ctrl+Alt+E

Vytvořte řádek nad aktuálním řádkem v tabulce.

Zadejte, když je kurzor na začátku libovolného řádku, s výjimkou prvního řádku.

Vytvoření nové buňky nebo řádku

Klávesa Tab v poslední buňce tabulky

Odstraňte aktuální prázdný řádek v tabulce.

Odstranit a potom znovu odstranit, když je kurzor na začátku řádku

Začátek stránky

Výběr textu a objektů

Když chcete udělat toto

Klávesová zkratka

Výběr všech položek na aktuální stránce

Ctrl + A

Pokud chcete výběr rozbalit, stiskněte znovu kombinaci kláves Ctrl+A.

Výběr na konec řádku z aktuálního umístění kurzoru

Shift+End

Vyberte celý řádek.

Shift+Šipka dolů, když je kurzor na začátku řádku

Přechod na název stránky a výběr názvu

Ctrl+Shift+T

Zrušit výběr osnovy nebo stránky

Esc

Přesunutí vybraných odstavců nahoru

Alt+Shift+šipka nahoru

Přesunutí vybraných odstavců směrem dolů

Alt+Shift+Šipka dolů

Zvětšení odsazení odstavce

Alt+Shift+Šipka vlevo

Zmenšení odsazení odstavce

Alt+Shift+Šipka vpravo

Výběr aktuálního odstavce a podřízených odstavců

Ctrl+Shift+spojovník (-)

Odstranění vybrané poznámky nebo objektu

Delete

Přesunutí na začátek řádku

Home

Přesunutí na konec řádku

End

Návrat na poslední navštívenou stránku

Alt+šipka vlevo

Přechod na další navštívenou stránku

Alt+šipka vpravo

Začátek stránky

Značky poznámek

Akce

Stiskněte

Použijte, vyberte nebo zrušte zaškrtnutí To Do značky.

Ctrl+1

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí značky Důležité .

Ctrl+2

Použití nebo vymazání značky Otázka

Ctrl+3

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zapamatovat si pro pozdější použití značky.

Ctrl+4

Použití nebo vymazání značky Definice

Ctrl+5

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí značky Zvýraznit .

Ctrl+6

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí značky Kontakt.

Ctrl+7

Použití nebo vymazání značky Adresa

Ctrl+8

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí Telefon značky.

Ctrl+9

Odeberte všechny vybrané značky poznámek.

Ctrl+0

Začátek stránky

Použití osnov

Akce

Stiskněte

Sbalení vybrané osnovy na úroveň 1

Alt+Shift+1

Rozbalte osnovu na úroveň 2.

Alt+Shift+2

Rozbalte osnovu na úroveň 3.

Alt+Shift+3

Rozbalte osnovu na úroveň 4.

Alt+Shift+4

Rozbalte osnovu na úroveň 5.

Alt+Shift+5

Rozbalte osnovu na úroveň 6.

Alt+Shift+6

Rozbalte osnovu na úroveň 7.

Alt+Shift+7

Rozbalte osnovu na úroveň 8.

Alt+Shift+8

Rozbalte osnovu na úroveň 9.

Alt+Shift+9

Rozbalte všechny úrovně osnovy.

Alt+Shift+0

Rozbalte vybraný nadpis.

Alt+Shift+Rovnítek ( = )

Sbalení vybraného nadpisu

Alt+Shift+Pomlčka (-)

Zvětšení odsazení o jednu úroveň

Klávesa Tab

Zmenšení odsazení o jednu úroveň

Shift+Tab

Rozbalení vybrané sbalené osnovy

Alt+Shift+znaménko plus (+)

Sbalení vybrané rozbalené osnovy

Alt+Shift+znaménko minus (-)

Začátek stránky

Určení jazykového nastavení

Poznámka: Pokud chcete změnit směr psaní poznámek, musíte nejdřív povolit jeden nebo více jazyků se zápisem zprava doleva v části Nastavení Office jazykových předvoleb. Pokyny najdete v článku Přidání jazyka pro úpravy nebo vytváření obsahu nebo nastavení jazykových předvoleb v Office.

Akce

Klávesa

Nastavení směru psaní zleva doprava

Ctrl+Šipka vlevo

Nastavení směru psaní zprava doleva

Ctrl+Šipka vpravo

Zvětšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

Klávesa Tab

Zmenšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

Shift+Tab

Začátek stránky

Práce se stránkami

Akce

Stiskněte

Povolte nebo zakažte zobrazení na celou stránku.

F11

Otevřete nové OneNote okno.

Ctrl+M

Vytvoření rychlé poznámky

Ctrl+Shift+M

Rozbalení nebo sbalení skupiny stránek v navigačním podokně stránky

Ctrl+Shift+Hvězdička (*)

Tisk aktuální stránky

Ctrl+P

Přidání nové stránky na konec vybraného oddílu

Ctrl+N

Zvětšete šířku navigačního podokna stránky.

Ctrl+Shift+levá hranatá závorka ([)

Zmenšení šířky navigačního podokna stránky

Ctrl+Shift+pravá hranatá závorka (])

Zmenšení úrovně odsazení aktuální stránky v navigačním podokně stránky

Ctrl+Alt+Levá hranatá závorka ([)

Zvýšení úrovně odsazení aktuální stránky v navigačním podokně stránky

Ctrl+Alt+Pravá hranatá závorka (])

Vytvoření nové podstránky pod aktuální stránkou

Ctrl+Shift+Alt+N

Výběr všech položek

Ctrl + A

Pokud chcete výběr rozbalit, stiskněte znovu kombinaci kláves Ctrl+A.

Výběr aktuální stránky

Ctrl+Shift+A

Pokud je vybraná stránka součástí skupiny, stisknutím kombinace kláves Ctrl+A vyberte všechny stránky ve skupině.

Přesunutí vybrané stránky v navigačním podokně stránky nahoru

Alt+Shift+šipka nahoru

Přesunutí vybrané stránky v navigačním podokně stránky dolů

Alt+Shift+Šipka dolů

Přechod na název stránky

Ctrl+Shift+T

Přejděte na první stránku v aktuálně viditelné sadě stránek v navigačním podokně stránky.

Alt+Page up

Přejděte na poslední stránku v aktuálně viditelné sadě stránek v navigačním podokně stránky.

Alt+Page down

Posun nahoru v rámci aktuální stránky

Page Up

Posun dolů v rámci aktuální stránky

Page Down

Posun na horní okraj aktuální stránky

Ctrl+Home

Posun na dolní okraj aktuální stránky

Ctrl+End

Přechod na další odstavec

Ctrl+Šipka dolů

Přechod na předchozí odstavec

Ctrl+Šipka nahoru

Přesuňte kurzor nahoru na aktuální stránce nebo rozbalte stránku nahoru.

Ctrl + Alt + Šipka nahoru

Přesuňte kurzor na aktuální stránce dolů nebo rozbalte stránku dolů.

Ctrl + Alt + Šipka dolů

Přesuňte kurzor doleva na aktuální stránce nebo rozbalte stránku doleva.

Ctrl + Alt + Šipka vlevo

Přesuňte kurzor doprava na aktuální stránce nebo rozbalte stránku doprava.

Ctrl + Alt + Šipka vpravo

Přechod na kontejner další poznámky

Alt+šipka dolů

Přechod na začátek řádku

Home

Přechod na konec řádku

End

Přejděte na předchozí navštívenou stránku.

Alt+šipka vlevo

Pokud je to možné, přejděte na další navštívenou stránku.

Alt+šipka vpravo

Zvětšení

Alt+Ctrl+znaménko plus (+) na numerické klávesnici nebo Alt+Ctrl+Shift+znaménko plus (+)

Zmenšení

Alt+Ctrl+znaménko minus (-) na numerické klávesnici nebo Alt+Ctrl+Shift+Pomlčka (-)

Synchronizujte poznámkový blok.

Poznámka: Během OneNote se poznámky automaticky ukládají při každé změně. Poznámky není nutné ukládat ručně.

Ctrl+S

Začátek stránky

Práce s poznámkovými bloky a oddíly

Akce

Stiskněte

Otevřete OneNote.

Windows klávesa s logem+Shift+N

Otevření poznámkového bloku

Ctrl+O

Otevření oddílu

Ctrl+Alt+Shift+O

Otevřete oznámení, která chcete odeslat OneNote nástroji.

Windows klávesa s logem+N

Vytvoření nového oddílu

Ctrl+T

Přechod na další oddíl

Ctrl+Tab

Přechod na předchozí oddíl

Ctrl+Shift+Tab

Přechod na další stránku v oddílu

Ctrl+Page down

Přechod na předchozí stránku v oddílu

Ctrl+Page up

Přechod na první stránku v oddílu

Alt+Home

Přechod na poslední stránku v oddílu

Alt+End

Přechod na první stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

Alt+Page up

Přechod na poslední stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

Alt+Page down

Přesun nebo kopírování aktuální stránky

Ctrl+Alt+M

Zvýraznění aktuální karty stránky

Ctrl+Alt+G

Výběr aktuální karty stránky

Ctrl+Shift+A

Zvýraznění aktuální karty oddílu

Ctrl+Shift+G

Přesunutí aktuálního oddílu

Ctrl+Shift+G a pak Shift+F10 nebo Windows Menu, M

Přepnutí na jiný poznámkový blok na navigačním panelu

Ctrl+G, pomocí klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru vyberte poznámkový blok a stiskněte Enter.

Začátek stránky

Hledání v poznámkách

Akce

Stiskněte

Přesuňte se do vyhledávacího pole a prohledat všechny poznámkové bloky.

Ctrl+E

Zobrazení náhledu dalšího výsledku při vyhledávání ve všech poznámkových blocích

Šipka dolů

Při hledání ve všech poznámkových blocích přejděte na vybraný výsledek a hledání zavřete.

Enter

Změna oboru vyhledávání

Ctrl+E, klávesa Tab, mezerník

Otevřete podokno Výsledky hledání.

Alt+O po vyhledávání

Prohledat aktuální stránku

Ctrl+F

Přechod na další výsledek při vyhledávání na aktuální stránce

Enter

F3

Přechod na předchozí výsledek při vyhledávání na aktuální stránce

Shift+F3

Zavřete hledání a vraťte se na stránku.

Esc

Začátek stránky

Sdílení poznámek

Akce

Stiskněte

Odeslání vybraných stránek v e-mailové zprávě

Ctrl+Shift+E

Vytvořte úkol Outlook z vybrané poznámky.

Ctrl+Shift+1

Vytvořte úkol Outlook z vybrané poznámky.

Ctrl+Shift+2

Vytvoření úkoluOutlook z vybrané poznámky

Ctrl+Shift+3

Vytvořte úkol Outlook z vybrané poznámky.

Ctrl+Shift+4

Vytvořte úkol bezOutlook z vybrané poznámky.

Ctrl+Shift+5

Otevřete vybraný Outlook úkol.

Ctrl+Shift+K

Označte vybraný Outlook jako dokončený.

Ctrl+Shift+9

Odstranění vybraného Outlook úkolu

Ctrl+Shift+0

Synchronizace změn v aktuálním sdíleném poznámkovém bloku

Shift+F9

Synchronizujte změny ve všech sdílených poznámkových blocích.

F9

Označte aktuální stránku jako nepřečtenou.

Ctrl+Q

Začátek stránky

Ochrana poznámek

Akce

Klávesy

Uzamčení všech oddílů chráněných heslem

Ctrl+Alt+L

Začátek stránky

Viz taky

OneNote nápovědu & učení

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a procházení OneNote

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Podpora čtečky obrazovky pro OneNote

Tento článek obsahuje seznam klávesových zkratek pro OneNote pro Windows 10.

Poznámky: 

 • Informace o rozdílech mezi verzemi aplikací najdete v OneNote verzí?

 • Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít Vyhledávání. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F a zadejte hledaný text.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

Tato tabulka uvádí seznam nejčastěji používaných klávesových zkratek v aplikaci OneNote pro Windows 10.

Akce

Stiskněte

Umístěte fokus na aktuální oddíl.

Ctrl+Shift+G

Otevřete místní nabídku.

Shift+F10 nebo Windows Nabídka

Přidání nové stránky na konec vybraného oddílu

Ctrl+N

Otevření poznámkového bloku

Ctrl+O

Na navigačním panelu přepněte do jiného poznámkového bloku.

Ctrl+G, potom klávesa Šipka dolů nebo Šipka nahoru pro výběr jiného poznámkového bloku a pak Enter

Vytvoření nového oddílu

Ctrl+T

Vytvoření nové podstránky pod aktuální stránkou

Ctrl+Alt+Shift+N

Povolte nebo zakažte zobrazení na celou stránku.

F11

Umístěte fokus na aktuální kartu stránky.

Ctrl+Alt+G

Přesun nebo kopírování aktuální stránky

Ctrl+Alt+M

Výběr aktuální stránky

Ctrl+Shift+A

Přeskočte na název stránky a vyberte ho.

Ctrl+Shift+T

Otevřete vyhledávací pole a prohledejte všechny aktuálně otevřené poznámkové bloky.

Ctrl+E

Začátek stránky

Navigace OneNote pro Windows 10 jenom pomocí klávesnice

V tabulce níže najdete seznam klávesových zkratek, které můžete použít k navigaci v aplikaci OneNote pro Windows 10.

Akce

Stiskněte

Přechod mezi panelem karet, navigačním podoknem a plátnem stránky

F6

Přechod na pás karet z karty pásu karet

Šipka dolů

Můžete se pohybovat mezi kartami pásu karet nebo mezi možnostmi na pásu karet.

Klávesa Šipka doleva nebo Šipka doprava

Provedení aktuálně vybraného příkazu na pásu karet

Enter

Přechod mezi položkami na hlavním řádku nabídek

Tab nebo Shift+Tab

Přesuňte fokus na pás karet a otevřete ho.

Alt

Přesuňte fokus na kartu Domů na pásu karet a otevřete ji.

Alt+Ů

Přesuňte fokus na kartu Vložit pás karet a otevřete ji.

Alt+V

Přesuňte fokus na kartu Kreslení na pásu karet a otevřete ji.

ALT+V

Přesuňte fokus na kartu Zobrazení na pásu karet a otevřete ji.

Alt+O

Začátek stránky

Psaní a úpravy poznámek

Akce

Stiskněte

Otevřete nové OneNote okno.

Ctrl+M

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Zopakování poslední akce

Ctrl+Y

Výběr všech položek na aktuální stránce

Ctrl + A

Pokud chcete výběr rozbalit, stiskněte znovu kombinaci kláves Ctrl+A.

Vyjmutí vybraného textu nebo položky do schránky

Ctrl + X

Zkopírování vybraného textu nebo položky do schránky

Ctrl + C

Vložení obsahu ze schránky

Ctrl+V

Přesunutí na začátek řádku

Home

Přesunutí na konec řádku

End

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva.

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava.

Ctrl+Šipka doprava

Odstranění jednoho znaku vlevo.

Backspace

Odstranění jednoho znaku vpravo

Delete

Odstranění jednoho slova vlevo

Ctrl+Backspace

Odstranění jednoho slova vpravo

Ctrl+Delete

Vložení konce řádku bez zahájení nového odstavce

Shift+Enter

Otevřete místní nabídku objektu v fokusu.

Shift+F10 nebo Windows Nabídka

Pokud se akce zobrazí v horní části stránky, proveďte akci navrženou na informačním panelu.

Ctrl+Shift+W

Vložte jméno autora a naposledy změněné časové razítko.

Ctrl+Shift+M

Začátek stránky

Formátování poznámek

Akce

Stiskněte

Zvýrazněte vybraný text.

Ctrl+Shift+H nebo Ctrl+Alt+H

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Zkopírujte formátování vybraného textu (Kopírovat formát).

Ctrl+Shift+C

Vložte formátování do vybraného textu (Kopírovat formát).

Ctrl+Shift+V

Otevření hypertextového odkazu

Zadání v textu hypertextového odkazu

Použití nebo odebrání tučného formátování

Ctrl+B

Použití nebo odebrání formátování kurzívou

Ctrl+I

Použití nebo odebrání formátování podtržení

Ctrl+U

Použití nebo odebrání formátu přeškrtnutí

Ctrl+spojovník (-)

Použití nebo odebrání formátování horního indexu

Ctrl+Shift+Rovnítek ( = )

Použití nebo odebrání formátování dolního indexu

Ctrl+znaménko rovná se ( = )

Použití nebo odebrání formátování seznamu s odrážkami

Ctrl+tečka (.)

Použití nebo odebrání formátování číslovaných seznamu

Ctrl+Lomítko (/)

Použití stylu Nadpis 1 u aktuální poznámky

Ctrl+Alt+1

Použití stylu Nadpis 2 u aktuální poznámky

Ctrl+Alt+2

Použití stylu Nadpis 3 u aktuální poznámky

Ctrl+Alt+3

Použití stylu Nadpis 4 u aktuální poznámky

Ctrl+Alt+4

Použití stylu Nadpis 5 u aktuální poznámky

Ctrl+Alt+5

Použití stylu Nadpis 6 u aktuální poznámky

Ctrl+Alt+6

Vymazání veškerého formátování použitého pro vybraný text (Použití stylu Normální .)

Ctrl + Shift + N

Zvětšení odsazení odstavce

Alt+Shift+šipka vpravo nebo klávesa Tab, když je na začátku řádku

Zmenšení odsazení odstavce

Alt+Shift+Šipka vlevo nebo Shift+Tab na začátku řádku

Zarovnání vybraného odstavce doprava

Ctrl+R

Zarovnání vybraného odstavce doleva

Ctrl+L

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu.

Ctrl+Shift+Pravá hranatá závorka (>)

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu.

Ctrl+Shift+Levá lomí závorka (<)

Zobrazení nebo skrytí řádků pravidla na aktuální stránce

Ctrl+Shift+R

Začátek stránky

Přidání položek na stránku

Akce

Stiskněte

Zkopírování výřezu obrazovky do schránky (vyžaduje aktualizaciWindows 10 Creators Update).

Klávesa s logem Windows+Shift+S

Vložení aktuálního data

Alt+Shift+D

Vložení aktuálního data a času

Alt+Shift+F

Vložení aktuálního času

Alt+Shift+T

Vložení konce řádku

Shift+Enter

Spusťte matematickou rovnici nebo převeďte vybraný text na matematickou rovnici.

Alt+Rovnítek ( = )

Začátek stránky

Práce s tabulkami

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření tabulky

Klávesa Tab po zadání nového řádku textu

Vytvoření dalšího sloupce v tabulce s jedním řádkem

Klávesa Tab

Vytvoření dalšího řádku u koncové buňky v tabulce

Enter

Poznámka: Vytvoření tabulky dokončíte opakovaným stisknutím klávesy Enter.

Vložení řádku pod aktuální řádek

Ctrl+Enter v buňce tabulky

Vytvoření dalšího odstavce ve stejné buňce v tabulce

Alt+Enter

Vytvoření sloupce vpravo od aktuálního sloupce v tabulce

Ctrl+Alt+R

Vytvořte řádek nad aktuálním řádkem v tabulce.

Zadejte, když je kurzor na začátku libovolného řádku, s výjimkou prvního řádku.

Vytvoření nové buňky nebo řádku

Klávesa Tab v poslední buňce tabulky

Odstraňte aktuální prázdný řádek v tabulce.

Odstranit a potom znovu odstranit, když je kurzor na začátku řádku

Začátek stránky

Výběr poznámek a objektů

Akce

Klávesová zkratka

Výběr všech položek na aktuální stránce

Ctrl + A

Pokud chcete výběr rozbalit, stiskněte znovu kombinaci kláves Ctrl+A.

Přechod na konec řádku

Shift+End

Přeskočte na název stránky a vyberte ho.

Ctrl+Shift+T

Zrušení výběru osnovy nebo stránky

Esc

Přesunutí aktuálního nebo vybraného odstavce nahoru

Alt+Shift+šipka nahoru

Přesunutí aktuálního nebo vybraného odstavce dolů

Alt+Shift+Šipka dolů

Zvětšení odsazení odstavce

Alt+Shift+Šipka vpravo

Zmenšení odsazení odstavce

Alt+Shift+Šipka vlevo

Výběr aktuálního odstavce a podřízených odstavců

Ctrl+Shift+spojovník (-)

Odstranění vybrané poznámky nebo objektu

Delete

Přesunutí na začátek řádku

Home

Přesunutí na konec řádku

End

Přechod na předchozí navštívenou stránku

Alt+šipka vlevo

Pokud je to možné, přejděte na další navštívenou stránku.

Alt+šipka vpravo

Vytvoření nového zvukového záznamu

Ctrl+Alt+A

Přehrání vybraného zvukového záznamu

Ctrl+Alt+P

Zastavení přehrávání zvukového záznamu

Ctrl+Alt+S

Aktuální záznam zvuku přeskočte zpět o 10 sekund.

Ctrl+Alt+Y

Přeskočte aktuální záznam zvuku zpět o 5 minut.

Ctrl+Alt+T

Přeskočte aktuální záznam zvuku dopředu o 10 sekund.

Ctrl+Alt+U

Přeskočte aktuální záznam zvuku dopředu o 5 minut.

Ctrl+Alt+I

Začátek stránky

Značky poznámek

Akce

Stiskněte

Použijte, vyberte nebo zrušte zaškrtnutí To Do značky.

Ctrl+1

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí značky Důležité .

Ctrl+2

Použití nebo vymazání značky Otázka

Ctrl+3

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zapamatovat si pro pozdější použití značky.

Ctrl+4

Použití nebo vymazání značky Definice

Ctrl+5

Odebrání všech značek z vybraných poznámek

Ctrl+0

Začátek stránky

Použití osnov

Akce

Stiskněte

Zobrazit až úroveň 1.

Alt+Shift+1

Rozbalte na úroveň 2.

Alt+Shift+2

Rozbalte na úroveň 3.

Alt+Shift+3

Rozbalte na úroveň 4.

Alt+Shift+4

Rozbalte na úroveň 5.

Alt+Shift+5

Rozbalte na úroveň 6.

Alt+Shift+6

Rozbalte na úroveň 7.

Alt+Shift+7

Rozbalte na úroveň 8.

Alt+Shift+8

Rozbalte na úroveň 9.

Alt+Shift+9

Rozbalení všech úrovní

Alt+Shift+0

Zvětšení odsazení o jednu úroveň

Klávesa Tab

Zmenšení odsazení o jednu úroveň

Shift+Tab

Rozbalení sbalené osnovy

Alt+Shift+znaménko plus (+)

Sbalení rozbalené osnovy

Alt+Shift+znaménko minus (-)

Začátek stránky

Určení jazykového nastavení

Poznámka: Pokud chcete změnit směr psaní poznámek, musíte nejdřív povolit jeden nebo více jazyků se zápisem zprava doleva v části Nastavení Office jazykových předvoleb. Pokyny najdete v článku Přidání jazyka pro úpravy nebo vytváření obsahu nebo nastavení jazykových předvoleb v Office.

Akce

Stiskněte

Nastavte směr psaní zleva doprava.

Ctrl+Šipka vlevo

Nastavte směr psaní zprava doleva.

Ctrl+Šipka vpravo

Zvětšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

Klávesa Tab

Zmenšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

Shift+Tab

Začátek stránky

Práce se stránkami

Akce

Stiskněte

Povolte nebo zakažte zobrazení na celou stránku.

F11

Otevřete nové OneNote okno.

Ctrl+M

Rozbalení nebo sbalení vybrané skupiny stránek

Ctrl+Shift+Hvězdička (*)

Otevřete podokno Kontrola přístupnosti a zkontrolujte problémy s přístupností.

Ctrl+Shift+F

Tisk aktuální stránky

Ctrl+P

Přidání nové stránky na konec vybraného oddílu

Ctrl+N

Vytvořte novou stránku na stejné úrovni pod aktuální stránkou.

Ctrl+Alt+N

Vytvoření nové podstránky pod aktuální stránkou

Ctrl+Alt+Shift+N

Výběr všech položek

Ctrl + A

Pokud chcete výběr rozbalit, stiskněte znovu kombinaci kláves Ctrl+A.

Výběr aktuální stránky

Ctrl+Alt+G

Přesunutí vybrané stránky nahoru

Alt+Shift+šipka nahoru

Přesunutí vybrané stránky dolů

Alt+Shift+Šipka dolů

Přesuňte kurzor na název stránky.

Ctrl+Shift+T

Posuňte se nahoru na aktuální stránce.

Page Up

Posuňte se dolů na aktuální stránce.

Page Down

Posun na horní okraj aktuální stránky

Ctrl+Home

Posun na dolní okraj aktuální stránky

Ctrl+End

Přechod na další odstavec

Ctrl+Šipka dolů

Přechod na předchozí odstavec

Ctrl+Šipka nahoru

Přechod na kontejner další poznámky

Alt+šipka dolů

Přechod na začátek řádku

Home

Přechod na konec řádku

End

Zpět na poslední navštívenou stránku.

Alt+šipka vlevo

Přejděte dál na další navštívenou stránku.

Alt+šipka vpravo

Označte aktuální stránku jako přečtenou nebo nepřečtenou.

Ctrl+Q

Zvětšení

Ctrl+Alt+znaménko plus (+) na numerické klávesnici nebo Ctrl+Alt+Shift+znaménko plus (+)

Zmenšení

Ctrl+Alt+znaménko minus (–) na numerické klávesnici nebo Ctrl+Alt+Shift+Pomlčka (-)

Synchronizujte poznámkový blok.

Poznámka: Během OneNote se poznámky automaticky ukládají při každé změně. Poznámky není nutné ukládat ručně.

Ctrl+S

Začátek stránky

Práce s poznámkovými bloky a oddíly

Akce

Stiskněte

Otevření poznámkového bloku

Ctrl+O

Vytvoření nového oddílu

Ctrl+T

Přechod na další oddíl

Ctrl+Tab

Přechod na předchozí oddíl

Ctrl+Shift+Tab

Přechod na další stránku v oddílu

Ctrl+Page down

Přechod na předchozí stránku v oddílu

Ctrl+Page up

Přechod na první stránku v oddílu

Alt+Home

Přechod na poslední stránku v oddílu

Alt+End

Přesun nebo kopírování aktuální stránky

Ctrl+Alt+M

Zvýraznění aktuální karty stránky

Ctrl+Alt+G

Zvýraznění aktuální karty oddílu

Ctrl+Shift+G

Na navigačním panelu přepněte do jiného poznámkového bloku.

Ctrl+G, potom klávesa Šipka dolů nebo Šipka nahoru pro výběr jiného poznámkového bloku a pak Enter

Otevřete místní nabídku pro aktuální oddíl.

Ctrl+Shift+G a pak Shift+F10 nebo Windows Nabídka

Začátek stránky

Hledat v poznámkách

Akce

Stiskněte

Otevřete vyhledávací pole a prohledejte všechny aktuálně otevřené poznámkové bloky.

Ctrl+E

Otevřete vyhledávací pole a prohledejte aktuální stránku.

Ctrl+F

Zobrazení náhledu dalšího výsledku při vyhledávání ve všech poznámkových blocích

Šipka dolů

Při hledání ve všech poznámkových blocích přejděte na vybraný výsledek.

Enter

Změna oboru vyhledávání

Ctrl+E, klávesa Tab dvakrát a potom klávesa Šipka dolů

Zavřete hledání a vraťte se na stránku.

Esc

Začátek stránky

Sdílení poznámek

Akce

Stiskněte

Otevřete dialogové okno Odeslat odkaz.

Ctrl+Shift+E

Synchronizujte aktuální poznámkový blok.

Ctrl+S nebo Shift+F9

Synchronizace všech poznámkových bloků

F9

Začátek stránky

Ochrana poznámek

Akce

Klávesy

Uzamčení všech oddílů chráněných heslem

Ctrl+Alt+L

Začátek stránky

Viz taky

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a procházení OneNote

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Podpora čtečky obrazovky pro OneNote

Tento článek obsahuje seznam klávesových zkratek pro OneNote pro Mac.

Poznámky: 

 • Nastavení v některých verzích operačního systému a některých aplikacích můžou být v konfliktu s klávesami a operacemi funkčních kláves v Microsoft 365 pro Mac. Informace o změně přiřazení kláves pro klávesovou zkratku najdete v nápovědě k operačnímu systému pro vaši verzi macOS nebo vaší utility aplikace.

 • Pokud tady nenajdete klávesovou zkratku, která vyhovuje vašim potřebám, můžete vytvořit vlastní klávesovou zkratku. Pokyny najdete v tématu Vytvoření vlastní klávesové zkratky pro Office pro Mac.

 • Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít Vyhledávání. Stiskněte Command+F a zadejte hledaný text.

V tomto tématu

Povolení úplného přístupu pomocí klávesnice

Pokud chcete používat klávesnici na pásu karet co nejlépe, povolte klávesnici pro přístup ke všem ovládacím prvkům.

 1. Pokud chcete otevřít Předvolby systému, proveďte jednu z těchto akcí:

  • Stisknutím kláves Control+F2 přesuňte fokus na řádek nabídek a stiskněte mezerník. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud se nedosáhnete možnosti Předvolby systému, a pak stiskněte mezerník.

  • Stiskněte Command+mezerník, zadejte předvolby systému a stiskněte Return.

 2. V předvolbách systému vyberte Přístupnost .

 3. V dialogovém okně Přístupnost vyberte kartu Navigace.

 4. Zaškrtněte políčko Povolit úplný přístup pomocí klávesnice.

Začátek stránky 

Často používané klávesové zkratky

V této tabulce jsou uvedené nejčastěji používané klávesové zkratky v OneNote pro Mac.

Akce

Stiskněte

Vytvoření nové stránky.

PŘÍKAZ+N

Vrácení předchozí akce zpět

PŘÍKAZ+Z

Pokud je to možné, můžete předchozí akci znovu provést.

PŘÍKAZ+Y

Vyjmutí vybraného obsahu do schránky

PŘÍKAZ+X

Zkopírujte vybraný obsah do schránky.

PŘÍKAZ+C

Vložení obsahu ze schránky

PŘÍKAZ+V

Otevření poznámkového bloku

PŘÍKAZ+O

Zadejte nebo ukončete režim celé obrazovky.

PŘÍKAZ+Control+F

Zavřete aktuální poznámkový blok.

PŘÍKAZ+Shift+W

Synchronizace tohoto poznámkového bloku

PŘÍKAZ+S

Synchronizace všech poznámkových bloků

PŘÍKAZ+Shift+S

Výběr všech položek na aktuální stránce

PŘÍKAZ+A

Pokud chcete rozšířit obor výběru, stiskněte PŘÍKAZ+A.

Výběr nadpisu stránky

PŘÍKAZ+Shift+T

Zvětšení odsazení odstavce

Klávesa Tab, když je na začátku řádku nebo PŘÍKAZ+pravá hranatá závorka (])

Zmenšení odsazení odstavce

Shift+Tab, když je na konci řádku nebo PŘÍKAZ+levá hranatá závorka ([)

Zvětšení

PŘÍKAZ+znaménko plus (+)

Zmenšení

PŘÍKAZ+znaménko minus (-)

Resetujte zvětšení lupy.

PŘÍKAZ+0

Sbalení rozbalené osnovy

Control+Shift+znaménko plus (+)

Rozbalení sbalené osnovy

Control+Shift+znaménko minus (-)

Otevřete vybraný odkaz.

Return nebo Shift+Return

Zkopírujte vybrané formátování.

PŘÍKAZ+Option+C

Vložte zkopírované formátování.

PŘÍKAZ+Option+V

Najděte text na stránce.

PŘÍKAZ+F

Najděte text ve všech otevřených poznámkových blocích.

PŘÍKAZ+Option+F

Začátek stránky

Navigace na stránkách

Akce

Stiskněte

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva.

Option+šipka vlevo

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava.

Option+šipka vpravo

Přesunutí na začátek řádku

PŘÍKAZ+Šipka vlevo

Přesunutí na konec řádku

PŘÍKAZ+Šipka vpravo

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

PŘÍKAZ+Šipka nahoru nebo Option+Šipka nahoru

Přesunutí o jeden odstavec dolů

PŘÍKAZ+Šipka dolů nebo Option+Šipka dolů

Posun nahoru v rámci aktuální stránky

Page Up

Posun dolů v rámci aktuální stránky

Page Down

Přesunutí kurzoru v aktuální osnově nahoru

PŘÍKAZ+Option+Šipka nahoru

Přesuňte kurzor na název aktuální stránky.

PŘÍKAZ+Shift+T

Začátek stránky

Úprava textu a grafiky

Akce

Stiskněte

Vyjmutí vybraného obsahu do schránky

PŘÍKAZ+X

Zkopírujte vybraný obsah do schránky.

PŘÍKAZ+C

Vložení obsahu ze schránky

PŘÍKAZ+V

Zkopírujte vybrané formátování.

PŘÍKAZ+Option+C

Vložte zkopírované formátování.

PŘÍKAZ+Option+V

Začněte vytvářet seznam s odrážkami.

Hvězdička (*) a pak Control+Option+mezerník

Poznámka: Pokud chcete do textu vložit jednu odrážku, stiskněte Option+8.

Začněte vytvářet čísloovaný seznam.

Zadejte 1. a stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník nebo PŘÍKAZ+Lomítko (/)

Zvýšení úrovně (zvětšit odsazení) položky ze seznamu.

PŘÍKAZ+pravá hranatá závorka (])

Snížit úroveň (zmenšit odsazení) vybrané položky seznamu

PŘÍKAZ+levá hranatá závorka ([)

Použijte formátování horního indexu.

PŘÍKAZ+Shift+Option+Rovnítek ( = )

Použití formátování dolního indexu

PŘÍKAZ+Control+Option+Rovnítek ( = )

Vložení konce řádku

Shift+Return

Vložení aktuálního data

PŘÍKAZ+D

Vložení aktuálního data a času

PŘÍKAZ+Shift+D

Vložení rovnic (nebo převedení vybraného textu na matematickou rovnici)

Control+Rovnítek ( = )

Vybraný text můžete vyhledat pomocí inteligentního vyhledávání podokno úloh.

PŘÍKAZ+Control+Option+L

Vložení emoji

PŘÍKAZ+Control+mezerník

Odstraňte znak nalevo od kurzoru.

Odstranit

Odstraňte znak napravo od kurzoru.

Fn+Delete

Odstraňte slovo nalevo od kurzoru.

Option+Delete

Odstraňte slovo napravo od kurzoru.

Fn+Option+Delete nebo Option+Del

Zvětšení odsazení odstavce

PŘÍKAZ+Option+Šipka vpravo

Zmenšení odsazení odstavce

PŘÍKAZ+Option+Šipka vlevo

Přesunutí vybraného obrázku nebo objektu nahoru

PŘÍKAZ+Option+Šipka nahoru

Přesunutí vybraného obrázku nebo objektu dolů

PŘÍKAZ+Option+Šipka dolů

Začátek stránky

Práce s tabulkami

Akce

Stiskněte

Vytvořte další řádek tabulky.

Vrátí se, když na konci buňky tabulky.

Poznámka: Tabulku dokončíte opakovaným stisknutím klávesy Return.

Vytvořte sloupec tabulky napravo od aktuálního sloupce.

PŘÍKAZ+Control+R

Vytvořte sloupec tabulky nalevo od aktuálního sloupce.

PŘÍKAZ+Control+L

Vytvořte řádek tabulky pod aktuálním řádkem.

PŘÍKAZ+Return

Ve stejné buňce vytvořte další odstavec.

Option+Return

Začátek stránky

Práce s poznámkovými bloky a oddíly

Akce

Klávesová zkratka

Přechod mezi oddíly poznámkového bloku

PŘÍKAZ+Shift+Otevírací složená závorka ({) nebo PŘÍKAZ+Shift+Závěrečná složená závorka (})

Přechod mezi stránkami oddílu

 1. Umístěte kurzor na stránku.

 2. Stisknutím PŘÍKAZ+Control+G přesuňte fokus na seznam stránek.

 3. Stisknutím kláves Control+Option+Šipka nahoru nebo Šipka dolů vyberte předchozí nebo další stránku v oddílu nebo PŘÍKAZ+Page up nebo PŘÍKAZ+Page down.

Otevření jiných poznámkových bloků nebo vytvoření nových

PŘÍKAZ+O

Zkontrolujte seznam otevřených poznámkových bloků.

Control+G

Vytvoření nové stránky poznámkového bloku

PŘÍKAZ+N

Otevřete předvolby OneNote aplikace.

PŘÍKAZ+Čárka (;)

Přesunutí aktuální stránky do jiného umístění

PŘÍKAZ+Shift+M

Zkopírujte aktuální stránku do jiného umístění.

PŘÍKAZ+Shift+C

Přepnutí do režimu na celou obrazovku

PŘÍKAZ+Control+F

Synchronizace tohoto poznámkového bloku

PŘÍKAZ+S

Synchronizace všech poznámkových bloků

PŘÍKAZ+Shift+S

Přesunutí fokusu klávesnice do seznamu stránek

PŘÍKAZ+Control+G

Přesuňte fokus klávesnice do seznamu oddílu.

Control+Shift+G

Začátek stránky

Viz taky

OneNote nápovědu & učení

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a procházení OneNote

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Podpora čtečky obrazovky pro OneNote

Tento článek obsahuje seznam klávesových zkratek pro OneNote pro web.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Microsoft 365 pro web mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít Vyhledávání. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F a zadejte hledaný text.

 • Pokud používáte OneNote pro web, doporučujeme použít Microsoft Edge webový prohlížeč. Protože OneNote pro web ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) se taky vztahují na webový prohlížeč – ne na OneNote pro web.

V tomto tématu

Navigace na pásu karet a podoknech v režimu zobrazení

Akce

Stiskněte

Přechod z navigace poznámkového bloku do polí prohlížeče

Shift+F6

Přechod mezi příkazy na pásu karet

Klávesa Tab

Provedení aktuálně vybraného příkazu na pásu karet

Enter

Posuňte se na stránce nahoru nebo dolů.

Page up (Stránka nahoru) nebo Page down (Stránka dolů)

Přeposlání stránky v poznámkovém bloku

Ctrl+Page down

Page backward through the notebook.

Ctrl+Page up

Přejděte na první stránku v oddílu.

Alt+Page up

Přejděte na poslední stránku v oddílu.

Alt+Page down

Rozbalí vybraný oddíl.

Enter , když je v oddílu

Při používání předčítání zobrazte přístupové klávesy (příkazy pásu karet) na klasickém pásu karet.

Alt+Tečka (.)

Začátek stránky

Navigace na pásu karet a podoknech v režimu úprav

Akce

Stiskněte

Otevření určité stránky

Ctrl+F6, dokud fokus nebude na navigačním panelu s vybraným aktuálním poznámkovým blokem, pak klávesa Tab, dokud fokus nebude v navigačním podokně stránky, pak pomocí klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru přesuňte fokus na jiné stránky a potom enter a vyberte stránku.

Aktivace jiné karty pásu karet

Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud se nedosáhnete na řádek karet pásu karet, a pak se mezi kartami pásu karet přesuňte pomocí kláves Šipka vpravo nebo Šipka vlevo. Pás karet, na který se zaměřujete, se zobrazí automaticky. 

Přechod mezi příkazy na pásu karet

Klávesou Tab přesuňte fokus z řádku karet na pás karet a potom klávesou Šipka vpravo nebo Šipka vlevo na pásu karet

Aktivace vybraného příkazu na pásu karet

Enter

Přejděte na první stránku v oddílu.

Alt+Page up

Přejděte na poslední stránku v oddílu.

Alt+Page down

Přesunutí aktuální stránky nahoru nebo dolů

Alt+Shift+Šipka nahoru nebo Šipka dolů

Začátek stránky

Navigace na stránkách

Akce

Stiskněte

Přesuňte kurzor z oblasti nadpisu do textu stránky.

Klávesa Tab nebo Enter

Přesuňte kurzor o jedno slovo doprava.

Ctrl+Šipka doprava

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí kurzoru o jeden odstavec nahoru

Ctrl+Šipka nahoru

Přesuňte kurzor o jeden odstavec dolů.

Ctrl+Šipka dolů

Přesuňte kurzor na začátek řádku.

Domů

Přesuňte kurzor na konec řádku.

End

Přesuňte kurzor na začátek osnovy stránky.

Ctrl+Home

Přesuňte kurzor na konec osnovy stránky.

Ctrl+End

Přesuňte kurzor do oblasti nadpisu.

Page up(Page up) nebo Ctrl+A a pak tabulátorem, dokud se nezaškrtne název.

Začátek stránky

Výběr textu a obrázků

Akce

Stiskněte

Vyberte text.

Shift+klávesy se šipkami

Vyberte slovo vpravo.

Ctrl+Shift+Šipka vpravo

Vyberte slovo vlevo.

Ctrl+Shift+Šipka vlevo

Vyberte od aktuální pozice po začátek odstavce.

Shift+Home

Výběr z aktuální pozice na konec odstavce

Shift+End

Vyberte aktuální pozici až po začátek osnovy.

Shift+Ctrl+Home

Vyberte aktuální pozici až po konec osnovy.

Shift+Ctrl+End

Rozbalte výběr.

Stisknutím kombinace kláves Ctrl+A rozbalíte výběr na celý odstavec, osnovu a stránku.

Začátek stránky

Úpravy obsahu

Akce

Stiskněte

Vyjmutí vybraného obsahu do schránky

Ctrl + X

Zkopírujte vybraný obsah do schránky.

Ctrl + C

Vložení obsahu ze schránky

Ctrl + V

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Vrácení předchozí akce zpět

Ctrl+Z

Pokud je to možné, můžete předchozí akci znovu provést.

Ctrl+Y

Přechod na další chybně napsané slovo

Alt+F7

Vytvořte novou osnovu.

Ctrl+Shift+F

Přechod z jednoho obrysu do druhého

Ctrl+A a pak tabulátor

Synchronizujte poznámkový blok.

Poznámka: Když je aplikace OneNote pro web spuštěná, ukládají se poznámky při každé změně automaticky. Poznámky není nutné ukládat ručně.

Ctrl+S

Začátek stránky

Práce s tabulkami

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření tabulky

Klávesa Tab po zadání nového řádku textu

Vytvoření nové buňky

Klávesa Tab v poslední buňce tabulky

Vložení řádku pod aktuální řádek

Ctrl+Enter v buňce tabulky

Začátek stránky

Formátování textu

Poznámka: Pokud je vybrána buňka, sloupec nebo řádek, vztahuje se zarovnání na obsah vybraných buněk. Jestliže je vybrána tabulka, vztahuje se zarovnání na tabulku, ale nemá vliv na zarovnání obsahu buněk.

Akce

Stiskněte

Použití formátu tučného písma

Ctrl+B

Použití formátování kurzívou

CTRL+I

Použití formátu podtržení

CTRL+U

Vytvoření seznamu s odrážkami

Ctrl+tečka (.)

Vytvoření číslování seznamu

Ctrl+Lomítko (/) nebo Ctrl+Shift+O

Zarovnejte odstavec doleva.

Ctrl+L

Zarovnejte odstavec doprava.

Ctrl+R

Zvětšení odsazení odstavce

Alt+Shift+Šipka vpravo

Zmenšení odsazení odstavce

Alt+Shift+Šipka vlevo

Začátek stránky

Značky poznámek

Akce

Stiskněte

Použijte, vyberte nebo zrušte zaškrtnutí To Do značky.

Ctrl+1

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí značky Důležité .

Ctrl+2

Použití nebo vymazání značky Otázka

Ctrl+3

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zapamatovat si pro pozdější použití značky.

Ctrl+4

Použití nebo vymazání značky Definice

Ctrl+5

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí značky Zvýraznit .

Ctrl+6

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí značky Kontakt.

Ctrl+7

Použití nebo vymazání značky Adresa

Ctrl+8

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí Telefon Číslo.

Ctrl+9

Začátek stránky

Viz taky

OneNote nápovědu & učení

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a procházení OneNote

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Podpora čtečky obrazovky pro OneNote

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Najděte si řešení běžných problémů nebo získejte pomoc od agenta podpory.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×