Kapitola 3: Práce s režimem procházení

Tato kapitola popisuje režim navigace a čtení, který se označuje jako režim procházení. Režim procházení umožňuje navigovat v aplikacích, e-mailech a na webových stránkách pomocí šipkových kláves. Budete také moct používat běžné klávesové zkratky pro čtení textu a přechod přímo na nadpisy, odkazy, tabulky a orientační body

Základní informace o režimu procházení

Když chcete zapnout nebo vypnout režim procházení, stiskněte klávesy Předčítání + Mezerník.

Když je zapnutý režim skenování, navigace mezi aplikacemi a webové stránky pomocí šipek nahoru a dolů Stisknutím klávesy Enter nebo mezerníku aktivujete položku, kterou chcete použít, jako je tlačítko v aplikaci, odkaz na webové stránce nebo textové pole.

Režim procházení se zapne automaticky, když k prohlížení webu použijete Poštu, Outlook, Microsoft Edge Google Chrome nebo Firefox. Také se automaticky zapne, když otevřete jakoukoli aplikaci pro Windows, ve které jste ho dříve zapnuli.

Pokud režim procházení u některé aplikace vypnete, zůstane v dané aplikaci vypnutý do té doby, než ho znovu zapnete. Režim procházení se automaticky vypne v textových polích pro úpravy, abyste mohli zadávat text. Opakovaným stisknutím klávesy šipka nahoru nebo šipka dolů necháte pole pro úpravy opustit režim kontroly.

Příkazy režimu procházení

Když je režim procházení zapnutý, můžete k procházení aplikací a webových stránek používat následující klávesy.

Poznámka: Pokud v režimu procházení slyšíte tiché přestávky, může to být způsobeno tím, že se Předčítání zastavuje na interpunkčních znaménkách. Pokud chcete, aby vás Předčítání informovalo o interpunkci, můžete podrobnost čtení interpunkce zvýšit stisknutím klávesové zkratky Předčítání + Alt + Plus (+) nebo Minus (-).

Stisknuté klávesy

Akce

Předčítání + Mezerník

Zapnutí nebo vypnutí režimu procházení

Zadejte
Stisknut

Primární akce

SHIFT + ENTER
SHIFT + MEZERNÍK

Sekundární akce

HOME

Přechod na první znak na řádku a jeho přečtení

END

Přechod na poslední znak na řádku a jeho přečtení

P

Přečtení dalšího odstavce

Shift + P

Přečtení předchozího odstavce

CTRL + ŠIPKA DOLŮ

Přečtení dalšího řádku

CTRL + ŠIPKA NAHORU

Přečtení předchozího řádku

CTRL + ŠIPKA VPRAVO

Přečtení dalšího slova

CTRL + ŠIPKA VLEVO

Přečtení předchozího slova

ŠIPKA VPRAVO

Přečtení dalšího znaku

ŠIPKA VLEVO

Přečtení předchozího znaku

CTRL + HOME

Přechod na první řádek textu a jeho přečtení

CTRL + END

Přechod na poslední řádek textu a jeho přečtení

Šipka dolů

Přechod na další text nebo položku

Šipka nahoru

Přechod na předchozí text nebo položku

1

Přeskočení na další nadpis na úrovni 1

Shift + 1

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 1

2

Přeskočení na další nadpis na úrovni 2

Shift + 2

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 2

3

Přeskočení na další nadpis na úrovni 3

Shift + 3

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 3

4

Přeskočení na další nadpis na úrovni 4

Shift + 4

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 4

5

Přeskočení na další nadpis na úrovni 5

Shift + 5

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 5

6

Přeskočení na další nadpis na úrovni 6

Shift + 6

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 6

7

Přeskočení na další nadpis na úrovni 7

Shift + 7

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 7

8

Přeskočení na další nadpis na úrovni 8

Shift + 8

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 8

9

Přeskočení na další nadpis na úrovni 9

Shift + 9

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 9

B

Přeskočení na další tlačítko

Shift + B

Přeskočení na předchozí tlačítko

C

Přeskočení na další pole se seznamem

Shift + C

Přeskočení na předchozí pole se seznamem

D

Přeskočení na další orientační bod

Shift + D

Přeskočení na předchozí orientační bod

E

Přeskočení na další textové pole

Shift + E

Přeskočení na předchozí textové pole

F

Přeskočení na další pole formuláře

Shift + F

Přeskočení na předchozí pole formuláře

H

Přechod na další nadpis

Shift + H

Přechod na předchozí nadpis

I

Přeskočení na další položku

Shift + I

Přeskočení na předchozí položku

K

Přechod na další odkaz

Shift + K

Přechod na předchozí odkaz

R

Přeskočení na další přepínač

Shift + R

Přeskočení na předchozí přepínač

T

Přechod na následující tabulku

Shift + T

Přechod na předchozí tabulku

X

Přeskočení na další zaškrtávací políčko

Shift + X

Přeskočení na předchozí zaškrtávací políčko

Výběr textu v režimu procházení

Tyto příkazy používejte, když chcete zkopírovat text z oblastí s obsahem, například z webů nebo e-mailů.

Stisknuté klávesy

Akce

Shift + Šipka vpravo

Výběr aktuálního znaku

Shift + Šipka vpravo

Výběr předchozího znaku

Ctrl + Shift + Šipka vpravo

Výběr aktuálního slova

Ctrl + Shift + Šipka vlevo

Výběr předchozího slova

Shift + Šipka dolů

Výběr aktuálního řádku

Shift + Šipka nahoru

Výběr předchozího řádku

Ctrl + Shift + Šipka dolů

Výběr aktuálního odstavce

Ctrl + Shift + Šipka nahoru

Výběr předchozího odstavce

Shift + Home

Výběr až k začátku řádku

Shift + End

Výběr až do konce řádku

Ctrl + Shift + Home

Výběr až k začátku dokumentu

Ctrl + Shift + End

Výběr až do konce dokumentu

Shift + Page Down

Výběr aktuální stránky

Shift + Page Up

Výběr předchozí stránky

F9

Označení začátku nebo konce bloku textu

F10

Výběr veškerého textu mezi značkou a aktuálním bodem

CTRL + C

Kopírování výběru

CTRL + X

Vyjmutí výběru

CTRL + V

Vložení výběru

CTRL + A

Výběr veškerého obsahu

Předčítání + Shift + Šipka dolů

Přečtení výběru

Předčítání + Shift + dvakrát rychle Šipka dolů

Hláskování výběru


Další: Kapitola 4: čtení textu

Zpátky na Obsah

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×