Tato kapitola popisuje režim navigace a čtení, který se označuje jako režim procházení. Režim procházení umožňuje navigovat v aplikacích, e-mailech a na webových stránkách pomocí šipkových kláves. Budete také moct používat běžné klávesové zkratky pro čtení textu a přechod přímo na nadpisy, odkazy, tabulky a orientační body

Základní informace o režimu procházení

Režim skenování zapnete a vypnete stisknutím předčítání + mezerník.

Tip: Klávesa Předčítání je modifikační klávesa v příkazech Předčítání. Klávesy Caps Lock i Insert slouží ve výchozím nastavení jako klávesa Předčítání. Další informace o klávese Předčítání najdete v části Kapitola 2: Základy předčítánínebo Dodatek B: Klávesové příkazy a dotyková gesta předčítání.

Pokud je režim procházení zapnutý, umožňuje procházet aplikace a webové stránky pomocí kláves se šipkami nahorua dolů. Stisknutím klávesy Enter nebo mezerníku aktivujete položku, kterou chcete použít, jako je tlačítko v aplikaci, odkaz na webové stránce nebo textové pole. 

Režim skenování se automaticky zapne, když používáte Pošta, Outlook, Microsoft Edge, Google Chrome a Firefox. Zapne se také automaticky, když otevřete libovolnou Windows aplikaci, ve které jste ji předtím zapnuli.  

Pokud režim procházení u některé aplikace vypnete, zůstane v dané aplikaci vypnutý do té doby, než ho znovu zapnete. Režim procházení se automaticky vypne v textových polích pro úpravy, abyste mohli zadávat text. Opětovným stisknutímšipky nahoru nebo dolů textové pole pro úpravy opustíte a vrátíte se do režimu procházení.

Příkazy režimu procházení

Když je režim procházení zapnutý, můžete k procházení aplikací a webových stránek používat následující klávesy.

Poznámka: Pokud v režimu procházení slyšíte tiché přestávky, může to být způsobeno tím, že se Předčítání zastavuje na interpunkčních znaménkách. Pokud chcete, aby vám Předčítání o dané interpunkci řeklo, zvyšte úroveň podrobností interpunkce stisknutím předčítání + Alt + levá hranatá závorka ([) nebo Předčítání + Alt + pravá hranatá závorka (]).

Stisknuté klávesy

Akce

Předčítání + Mezerník

Zapnutí nebo vypnutí režimu procházení

Zadejte
Mezerník

Primární akce

Shift+Enter
Shift + mezerník

Sekundární akce

Home

Přechod na první znak na řádku a jeho přečtení

End

Přechod na poslední znak na řádku a jeho přečtení

P

Přečtení dalšího odstavce

Shift + P

Přečtení předchozího odstavce

CTRL + ŠIPKA DOLŮ

Přečtení dalšího řádku

CTRL + ŠIPKA NAHORU

Přečtení předchozího řádku

CTRL + ŠIPKA VPRAVO

Přečtení dalšího slova

CTRL + ŠIPKA VLEVO

Přečtení předchozího slova

Šipka vpravo

Přečtení dalšího znaku

ŠIPKA VLEVO

Přečtení předchozího znaku

CTRL + HOME

Přechod na první řádek textu a jeho přečtení

CTRL + END

Přechod na poslední řádek textu a jeho přečtení

Šipka dolů

Přechod na další text nebo položku

Šipka nahoru

Přechod na předchozí text nebo položku

1

Přeskočení na další nadpis na úrovni 1

Shift + 1

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 1

2

Přeskočení na další nadpis na úrovni 2

Shift + 2

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 2

3

Přeskočení na další nadpis na úrovni 3

Shift + 3

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 3

4

Přeskočení na další nadpis na úrovni 4

Shift + 4

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 4

5

Přeskočení na další nadpis na úrovni 5

Shift + 5

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 5

6

Přeskočení na další nadpis na úrovni 6

Shift + 6

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 6

7

Přeskočení na další nadpis na úrovni 7

Shift + 7

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 7

8

Přeskočení na další nadpis na úrovni 8

Shift + 8

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 8

9

Přeskočení na další nadpis na úrovni 9

Shift + 9

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 9

B

Přeskočení na další tlačítko

Shift + B

Přeskočení na předchozí tlačítko

C

Přeskočení na další pole se seznamem

Shift + C

Přeskočení na předchozí pole se seznamem

D

Přeskočení na další orientační bod

Shift + D

Přeskočení na předchozí orientační bod

E

Přeskočení na další textové pole

Shift + E

Přeskočení na předchozí textové pole

F

Přeskočení na další pole formuláře

Shift + F

Přeskočení na předchozí pole formuláře

H

Přechod na další nadpis

Shift + H

Přechod na předchozí nadpis

I

Přeskočení na další položku

Shift + I

Přeskočení na předchozí položku

K

Přechod na další odkaz

Shift + K

Přechod na předchozí odkaz

R

Přeskočení na další přepínač

Shift + R

Přeskočení na předchozí přepínač

T

Přechod na následující tabulku

Shift + T

Přechod na předchozí tabulku

X

Přejít na další zaškrtávací políčko

Shift + X

Přejít na předchozí zaškrtávací políčko

Výběr textu v režimu procházení

Tyto příkazy používejte, když chcete zkopírovat text z oblastí s obsahem, například z webů nebo e-mailů.

Stisknuté klávesy

Akce

Shift + Šipka vpravo

Výběr aktuálního znaku

Shift + Šipka vpravo

Výběr předchozího znaku

Ctrl + Shift + Šipka vpravo

Výběr aktuálního slova

Ctrl + Shift + Šipka vlevo

Výběr předchozího slova

Shift + Šipka dolů

Výběr aktuálního řádku

Shift + Šipka nahoru

Výběr předchozího řádku

Ctrl + Shift + Šipka dolů

Výběr aktuálního odstavce

Ctrl + Shift + Šipka nahoru

Výběr předchozího odstavce

Shift + Home

Výběr až k začátku řádku

Shift + End

Výběr až do konce řádku

Ctrl + Shift + Home

Výběr až k začátku dokumentu

Ctrl + Shift + End

Výběr až do konce dokumentu

Shift + Page Down

Výběr aktuální stránky

Shift + Page Up

Výběr předchozí stránky

F9

Označení začátku nebo konce bloku textu

F10

Výběr veškerého textu mezi značkou a aktuálním bodem

CTRL + C

Kopírování výběru

CTRL + X

Vyjmutí výběru

CTRL + V

Vložení výběru

CTRL + A

Výběr veškerého obsahu

Předčítání + Shift + Šipka dolů

Přečtení výběru

Předčítání + Shift + dvakrát rychle Šipka dolů

Hláskování výběru

Další: Kapitola 4: Čtení textu

Zpátky na obsah

Tato kapitola popisuje režim navigace a čtení, který se označuje jako režim procházení. Režim procházení umožňuje navigovat v aplikacích, e-mailech a na webových stránkách pomocí šipkových kláves. Budete také moct používat běžné klávesové zkratky pro čtení textu a přechod přímo na nadpisy, odkazy, tabulky a orientační body

Základní informace o režimu procházení

Když chcete zapnout nebo vypnout režim procházení, stiskněte klávesy Předčítání + Mezerník.

Tip: Klávesa Předčítání je modifikační klávesa v příkazech Předčítání. Klávesy Caps Lock i Insert slouží ve výchozím nastavení jako klávesa Předčítání. Další informace o klávese Předčítání najdete v části Kapitola 2: Základy předčítání nebo v části Dodatek B: Klávesové příkazy a dotyková gesta předčítání.

Pokud je režim procházení zapnutý, umožňuje procházet aplikace a webové stránky pomocí kláves se šipkami nahorua dolů. Stisknutím klávesy Enter nebo mezerníku aktivujete položku, kterou chcete použít, jako je tlačítko v aplikaci, odkaz na webové stránce nebo textové pole.

Režim procházení se zapne automaticky, když k prohlížení webu použijete Poštu, Outlook, Microsoft Edge Google Chrome nebo Firefox. Také se automaticky zapne, když otevřete jakoukoli aplikaci pro Windows, ve které jste ho dříve zapnuli.

Pokud režim procházení u některé aplikace vypnete, zůstane v dané aplikaci vypnutý do té doby, než ho znovu zapnete. Režim procházení se automaticky vypne v textových polích pro úpravy, abyste mohli zadávat text. Opětovným stisknutímšipky nahoru nebo dolů textové pole pro úpravy opustíte a vrátíte se do režimu procházení.

Příkazy režimu procházení

Když je režim procházení zapnutý, můžete k procházení aplikací a webových stránek používat následující klávesy.

Poznámka: Pokud v režimu procházení slyšíte tiché přestávky, může to být způsobeno tím, že se Předčítání zastavuje na interpunkčních znaménkách. Pokud chcete, aby vás Předčítání informovalo o interpunkci, můžete podrobnost čtení interpunkce zvýšit stisknutím klávesové zkratky Předčítání + Alt + Plus (+) nebo Minus (-).

Stisknuté klávesy

Akce

Předčítání + Mezerník

Zapnutí nebo vypnutí režimu procházení

Zadejte
Mezerník

Primární akce

Shift+Enter
Shift + mezerník

Sekundární akce

Home

Přechod na první znak na řádku a jeho přečtení

End

Přechod na poslední znak na řádku a jeho přečtení

P

Přečtení dalšího odstavce

Shift + P

Přečtení předchozího odstavce

CTRL + ŠIPKA DOLŮ

Přečtení dalšího řádku

CTRL + ŠIPKA NAHORU

Přečtení předchozího řádku

CTRL + ŠIPKA VPRAVO

Přečtení dalšího slova

CTRL + ŠIPKA VLEVO

Přečtení předchozího slova

Šipka vpravo

Přečtení dalšího znaku

ŠIPKA VLEVO

Přečtení předchozího znaku

CTRL + HOME

Přechod na první řádek textu a jeho přečtení

CTRL + END

Přechod na poslední řádek textu a jeho přečtení

Šipka dolů

Přechod na další text nebo položku

Šipka nahoru

Přechod na předchozí text nebo položku

1

Přeskočení na další nadpis na úrovni 1

Shift + 1

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 1

2

Přeskočení na další nadpis na úrovni 2

Shift + 2

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 2

3

Přeskočení na další nadpis na úrovni 3

Shift + 3

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 3

4

Přeskočení na další nadpis na úrovni 4

Shift + 4

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 4

5

Přeskočení na další nadpis na úrovni 5

Shift + 5

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 5

6

Přeskočení na další nadpis na úrovni 6

Shift + 6

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 6

7

Přeskočení na další nadpis na úrovni 7

Shift + 7

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 7

8

Přeskočení na další nadpis na úrovni 8

Shift + 8

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 8

9

Přeskočení na další nadpis na úrovni 9

Shift + 9

Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 9

B

Přeskočení na další tlačítko

Shift + B

Přeskočení na předchozí tlačítko

C

Přeskočení na další pole se seznamem

Shift + C

Přeskočení na předchozí pole se seznamem

D

Přeskočení na další orientační bod

Shift + D

Přeskočení na předchozí orientační bod

E

Přeskočení na další textové pole

Shift + E

Přeskočení na předchozí textové pole

F

Přeskočení na další pole formuláře

Shift + F

Přeskočení na předchozí pole formuláře

H

Přechod na další nadpis

Shift + H

Přechod na předchozí nadpis

I

Přeskočení na další položku

Shift + I

Přeskočení na předchozí položku

K

Přechod na další odkaz

Shift + K

Přechod na předchozí odkaz

R

Přeskočení na další přepínač

Shift + R

Přeskočení na předchozí přepínač

T

Přechod na následující tabulku

Shift + T

Přechod na předchozí tabulku

X

Přejít na další zaškrtávací políčko

Shift + X

Přejít na předchozí zaškrtávací políčko

Výběr textu v režimu procházení

Tyto příkazy používejte, když chcete zkopírovat text z oblastí s obsahem, například z webů nebo e-mailů.

Stisknuté klávesy

Akce

Shift + Šipka vpravo

Výběr aktuálního znaku

Shift + Šipka vpravo

Výběr předchozího znaku

Ctrl + Shift + Šipka vpravo

Výběr aktuálního slova

Ctrl + Shift + Šipka vlevo

Výběr předchozího slova

Shift + Šipka dolů

Výběr aktuálního řádku

Shift + Šipka nahoru

Výběr předchozího řádku

Ctrl + Shift + Šipka dolů

Výběr aktuálního odstavce

Ctrl + Shift + Šipka nahoru

Výběr předchozího odstavce

Shift + Home

Výběr až k začátku řádku

Shift + End

Výběr až do konce řádku

Ctrl + Shift + Home

Výběr až k začátku dokumentu

Ctrl + Shift + End

Výběr až do konce dokumentu

Shift + Page Down

Výběr aktuální stránky

Shift + Page Up

Výběr předchozí stránky

F9

Označení začátku nebo konce bloku textu

F10

Výběr veškerého textu mezi značkou a aktuálním bodem

CTRL + C

Kopírování výběru

CTRL + X

Vyjmutí výběru

CTRL + V

Vložení výběru

CTRL + A

Výběr veškerého obsahu

Předčítání + Shift + Šipka dolů

Přečtení výběru

Předčítání + Shift + dvakrát rychle Šipka dolů

Hláskování výběru


Další: Kapitola 4: Čtení textu

Zpátky na obsah

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse

Zeptejte se komunity >

Získat podporu

KONTAKTUJTE NÁS >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×