Sdílení kalendáře v Microsoftu 365

Vylepšujeme způsob, jakým jsou sdílené kalendáře v Microsoft 365 synchronizované v různých aplikacích. Tento článek je určený pro správce IT, kterým má pomoci pochopit zaváděné změny.

Tato vylepšení plánujeme jenom u kalendářů sdílených mezi uživateli používajícími Exchange Online. Nebyly provedeny žádné změny pro sdílené kalendáře, pokud je kalendář některého z uživatelů hostován na místním serveru Exchange.

Po dokončení všech vylepšení mohou správci IT a uživatelé v jejich organizacích očekávat:

Na těchto vylepšeních se stále pracuje. Tento článek se zaměřuje na změny, které vidíte dnes, a obsahuje podrobnosti o budoucích plánech. Rychlý přehled plánů najdete v části Časová osa vylepšení kalendářů v různých klientech dále v tomto článku.

Nejste správce IT? Pokud nejste správce IT a jenom hledáte informace o sdílení nebo delegování kalendáře, přečtěte si následující články:

Sdílení kalendáře

První vylepšením je, že uživatelé můžou sdílet své kalendáře z libovolné verze Outlooku a mít ve všech verzích stejná oprávnění. Níže uvedená tabulka zobrazuje aktuální stav práce na vylepšeních usnadňujících sdílení kalendářů.

Aplikace Outlook

Lze sdílet kalendáře

Konzistentní a jednoduchá oprávnění při sdílení

Poznámky

Outlook pro PC

Dostupné od verze 1805.

Outlook pro Mac

Dostupné od verze 16.23.326.1.

Outlook na webu

Outlook pro iOS

Outlook pro Android

Outlook Kalendář pro Windows 10

✔ Viz poznámky

Sdílení kalendáře je povolené jen pro Windows 10 na počítači a nebude vydáno pro Windows 10 Mobile.

Přijetí sdíleného kalendáře

Druhým vylepšením je, že uživatelé mohou snadněji přijímat pozvánky ke sdíleným kalendářům z jakékoli aplikace Outlook a zobrazovat tyto sdílené kalendáře ve všech svých zařízeních. Níže uvedená tabulka zobrazuje aktuální stav práce na vylepšeních usnadňujících přijímání pozvánek ke sdíleným kalendářům.

Aplikace Outlook

Lze přijímat sdílené kalendáře

Po přijetí je sdílený kalendář synchronizovaný se všemi zařízeními

Poznámky

Outlook pro PC

Dostupné od verze 1805.

Outlook pro Mac

Dostupné od verze 16.23.326.1.

Outlook na webu

Outlook pro iOS

Outlook pro Android

Outlook Kalendář pro Windows 10

✔ Viz poznámky

Není dosud povoleno pro všechny uživatele Windows 10 Mobile.

Synchronizace a úpravy sdílených kalendářů

Třetím vylepšením je, že si uživatelé mohou zobrazit svoje sdílené kalendáře na jakémkoli zařízení nebo v kalendářové aplikaci. Pokud někdo změní sdílený kalendář, všichni ostatní uživatelé sdílející příslušný kalendář ihned uvidí provedené změny. Uživatelé také zaznamenají vylepšený výkon při prohlížení a úpravách sdílených kalendářů. Používání sdíleného kalendáře bude stejně rychlé a spolehlivé jako správa vlastního kalendáře uživatele.

Pokud dnes uživatel nasdílí svůj kalendář s dalšími uživateli, po přijetí pozvánky lidé uvidí vylepšený sdílený kalendář. Pokud ale uživatel nasdílel lidem kalendář před povolením těchto změn, neuvidí lidé tato vylepšení automaticky.

Pokud chcete upgradovat existující sdílené kalendáře na nové funkce sdílených kalendářů, požádejte uživatele, aby postupovali podle pokynů v části Upgrade existujícího sdíleného kalendáře na nový model dále v tomto článku. Poté co uživatelé upgradují na nový model, budou sdílené kalendáře synchronizovány s jejich mobilními telefony. V budoucnu se budou existující sdílené kalendáře upgradovat automaticky, ale zatím není stanoven žádný plán pro tento automatický proces upgradu.

S povolenou okamžitou synchronizací se ve sdíleném kalendáři okamžitě projeví změny provedené ostatními uživateli. V současné době některé typy sdílených kalendářů okamžitou synchronizaci nepodporují. Následující části popisují typy sdílených kalendářů a kalendářové aplikace, které okamžitou synchronizaci podporují.

Okamžitá synchronizace je povolená jen v případě, pokud oba uživatelé jsou ve stejném tenantovi Microsoft 365 nebo pokud je kalendář sdílen uživatelem Outlook.com.

Následující tabulka obsahuje informace o typech konfigurace, které podporují okamžitou synchronizaci. V budoucnu bude okamžitá synchronizace povolena pro všechny kalendáře sdílené mezi uživateli Microsoft 365 a Outlook.com.

Vlastník kalendáře

Příjemce sdíleného kalendáře

Okamžitá synchronizace povolena

Poznámky

Microsoft 365

Microsoft 365
(stejný tenant)

Microsoft 365

Microsoft 365
(odlišný tenant)

Synchronizace probíhá přibližně každé 3 hodiny.

Pokud pro tenanta vlastníka kalendáře není povolené externí sdílení, má se za to, že kalendář je sdílen s uživatelem třetí strany.

Microsoft 365

Outlook.com nebo
služba třetí strany, například Gmail.com

Tato konfiguraci aktuálně vygeneruje adresu URL odběru internetového kalendáře (ICS). Příjemce sdíleného kalendáře přidá sdílený kalendář pomocí adresy URL ICS. Načasování synchronizace je poté určováno kalendářovou službou příjemce.

Pokud například příjemce používá Outlook.com, kalendář se bude aktualizovat přibližně každé 3 hodiny. Pokud příjemce používá Gmail.com, může být kalendář aktualizovaný každých 24–48 hodin.

Outlook.com

Outlook.com

Outlook.com

Microsoft 365

Outlook.com

Služba třetí strany, například Gmail.com

Tato konfiguraci aktuálně vygeneruje adresu URL ICS. Příjemce přidá sdílený kalendář pomocí adresy URL ICS. Načasování synchronizace je poté určováno kalendářovou službou příjemce.

Pokud například příjemce používá Outlook.com, kalendář se bude aktualizovat přibližně každé 3 hodiny. Pokud příjemce používá Gmail.com, může být kalendář aktualizovaný každých 24–48 hodin.

Následující tabulka obsahuje informace o aplikacích, které podporují okamžitou synchronizaci.

Aplikace

Podpora okamžité synchronizace

Poznámky

Outlook pro PC

Podívejte se na poznámky ve verzi Preview.

Okamžitá synchronizace byla vydaná jako náhled u uživatelů Microsoft 365 používajících Aktuální kanál.

Outlook pro Mac

Dostupné od verze 16.23.326.1.

Outlook na webu

Outlook pro iOS

Outlook pro Android

Outlook Kalendář pro Windows 10

Aplikace REST

Aplikace Exchange ActiveSync

Poznámka: Exchange Web Services (EWS) API nebude okamžitou synchronizaci podporovat.

Outlook na webu, pro iOS a Android: Pokud uživatel k prohlížení používá Outlook na webu, Outlook pro iOS nebo Outlook pro Android, použije se nový model synchronizace.

Outlook pro Mac: Pokud uživatel prohlíží sdílený kalendář v Outlooku pro Mac, zobrazí se mu nový model synchronizace v případě, že daný kalendář byl přidán přijetím pozvánky ke sdílení nebo pokud uživatel přidal sdílený kalendář přes Soubor > Otevřít složku jiného uživatele. Pokud ale uživatel přidal daný účet jako účet delegáta, bude se používat starý model synchronizace. V Outlooku na webu, Outlooku pro iOS a Outlooku pro Android se změny můžou objevit rychleji.

Outlook pro PC: Uživatel může náhled vylepšení ve sdíleném kalendáři povolit podle pokynů uvedených v tomto článku. Po přihlášení se k náhledu by měl uživatel vidět náhled vedle sdíleného kalendáře. Pokud náhled není zobrazen, bude také potřeba upgradovat kalendář – postupujte podle pokynů v tématu Upgrade existujícího sdíleného kalendáře na nový model.

Technické podrobnosti vylepšení sdílených kalendářů

Tato část popisuje, jak byla tato vylepšení provedena a co se změnilo v architektuře sdílených kalendářů v Microsoft 365.

Terminologie

Tady jsou některé termíny, které v této části použijeme:

 • Sdílený kalendář: Kalendář sdílený s oprávněními pro zobrazení, úpravy nebo delegování

 • Vlastník: Osoba, která kalendář sdílí

 • Příjemce: Osoba, které je kalendář nasdílen

 • Starý model: Staré chování sdílených kalendářů

 • Nový model: Nové chování sdílených kalendářů

Tato vylepšení platí jen u kalendářů sdílených mezi uživateli používajícími Exchange Online. Nebyly provedeny žádné změny pro sdílené kalendáře, pokud je kalendář některého z uživatelů hostován na místním serveru Exchange.

Atribut

Starý model

Nový model

Jak je sdílený kalendář ukládán

Položka (podobně jako hypertextový odkaz) se ukládá do poštovní schránky příjemce. Položka odkazuje na poštovní schránku vlastníka, ale neukládá žádná data kalendáře do poštovní schránky příjemce.

Nový kalendář se vytvoří v poštovní schránce příjemce a tento kalendář obsahuje kopii kalendáře vlastníka (počínaje jedním rokem před datem přijetí).

Jak příjemce přistupuje ke sdílenému kalendáři

Příjemce čte a zapisuje přímo v poštovní schránce vlastníka.

Příjemce čte a zapisuje v místní kopii sdíleného kalendáře uložené v poštovní schránce příjemce.

Jak sdílený kalendář synchronizuje změny

Aplikace se pravidelně dotazuje poštovní schránky vlastníka na změny, které synchronizuje.

Služba okamžitě synchronizuje změny do místní kopie příjemce. To spustí nabízené oznámení do aplikace, která okamžitě synchronizuje změny.

Aplikace, které příjemce může použít pro práci se sdíleným kalendářem

 • Outlook pro PC

 • Outlook pro Mac

 • Outlook na webu

 • Outlook pro PC

 • Outlook pro Mac

 • Outlook na webu

 • Outlook pro iOS

 • Outlook pro Android

 • Outlook Kalendář pro Windows 10

 • Všechny aplikace REST a EAS

Další informace najdete v části Funkční rozdíly v novém modelu sdílených kalendářů dále v tomto článku.

Uživatelé, kteří přijmou pozvánku do nového sdíleného kalendáře z aktualizované verze Outlooku, začnou automaticky používat nový model sdílení kalendářů.

Nejjednodušší způsob, jak si uživatel může ověřit, jestli využívá vylepšení (to znamená nový model sdílení kalendářů), je zkontrolovat, zda se sdílený kalendář zobrazuje v jeho mobilním telefonu. Pokud ano, je sdílený kalendář už upgradovaný na nový model.

Pokud dáváte přednost použití MFCMapi, musíte potvrdit, že jsou splněny následující podmínky:

 • Místní složka pro sdílený kalendář se zobrazuje v podstromu Kalendář.

 • V tabulce Společná zobrazení > Přidružený obsah existuje jistá položka. Název pojmenované vlastnosti položky je SharingCalendarGroupEntryAssociatedLocalFolderId a bude odkazovat na ID místní složky sdíleného kalendáře.

Pokud uživatel chce využít těchto vylepšení pro sdílené kalendáře, měl by sdílený kalendář znovu vytvořit použitím jedné ze dvou následujících možností:

 1. Požádat vlastníka kalendáře, aby mu znovu nasdílel kalendář. Uživatel to může udělat z libovolné aplikace Outlook, včetně aplikace Outlook pro iOS nebo Outlook pro Android. Uživatel by pak měl přijmout pozvánku do sdíleného kalendáře pomocí aktualizované verze Outlooku. Je důležité, aby uživatel přijal pozvánku z aktualizované verze Outlooku. Jestliže uživatel přijme pozvánku pomocí starší verze Outlooku, nebudou pro sdílený kalendář tato vylepšení povolena. Existující sdílené kalendáře nemusí být před opětovaným přijetím odebrány.

 2. Odebrat a otevřít kalendář znovu. Tato možnost nevyžaduje, aby vlastník znovu nasdílel kalendář. Stačí, když uživatel odebere a otevře sdílený kalendář znovu pomocí aktualizované verze Outlooku, což kalendář automaticky upgraduje. Pokud uživatel provádí tuto akci v Outlooku pro PC, musí se taky přihlásit k náhledu, který je popsaný v tomto článku.

  Poznámka: Možnost přidání sdíleného kalendáře je v Outlooku pro iOS a Android dostupná v modulu kalendáře: Kliknutím na profilový obrázek vlevo nahoře zobrazte seznam kalendářů, klikněte vlevo nahoře na ikonu + a vyberte Přidat sdílené kalendáře.

V budoucnu budou sdílené kalendáře upgradovány na nový model bez ohledu na to, jakou metodu uživatel zvolí. Časový plán ale ještě není k dispozici.

Metody synchronizace sdílených kalendářů

Tato část pojednává o tom, kde a kdy probíhá okamžitá synchronizace v aktuálním stavu naší práce. Následující tabulka uvádí typy synchronizace existující pro sdílené kalendáře v novém modelu.

Metoda aktualizace

Jak se změny synchronizují

Podporované kalendáře (aktuálně)

Okamžité aktualizace

Změny jsou synchronizovány okamžitě. To platí pro kalendáře sdílené mezi uživateli ve stejném tenantovi Microsoft 365 nebo sdílené uživatelem používajícím Outlook.com.

 • Sdíleno uživatelem používajícím Outlook.com s uživatelem používajícím Outlook.com nebo Microsoft 365.

 • Sdíleno přímo mezi uživateli používajícími Microsoft 365 ve stejném tenantovi.

Pravidelné aktualizace

Změny jsou pravidelně synchronizovány (ve většině případů do tří hodin). Příjemci neuvidí změny ve sdíleném kalendáři okamžitě, ale kopie bude aktualizována každých několik hodin.

 • Sdíleno mezi uživateli Microsoft 365 v odlišných tenantech s povoleným externím sdílením.

Odběr ICS

Při sdílení kalendáře je vygenerována adresa URL odběru internetového kalendáře (ICS). Příjemce může pomocí této adresy URL přidat sdílený kalendář do jakékoli kalendářové služby, kterou používá. Při použití adresy URL ICS je to kalendářová služba příjemce, která určuje, kdy se má kalendář synchronizovat a přijímat nové aktualizace. Pokud příjemce používá Outlook.com, bude synchronizace probíhat přibližně každé tři hodiny.

 • Sdíleno mezi uživateli Microsoft 365 v odlišných tenantech se zakázaným externím sdílením.

 • Sdíleno uživatelem používajícím Microsoft 365 s uživatelem používajícím Outlook.com.

 • Sdíleno uživatelem používajícím Microsoft 365 nebo Outlook.com s uživatelem, který používá kalendářovou službu třetí strany, například Gmail.

Okamžitá synchronizace pro sdílení mimo tenanta není v současné době podporována. I když můžete sdílet v těchto konfiguracích, synchronizace bude probíhat v pravidelných intervalech. Existují dva typy sdílení mezi tenanty:

 • Uživatel Microsoft 365 jinému uživateli Microsoft 365 (pokud je povoleno externí sdílení).

  Vytvoří se plně sdílený kalendář, ale synchronizace bude probíhat přibližně každé tři hodiny. Okamžitá synchronizace bude nakonec pro toto nastavení povolena.

 • Uživatel Microsoft 365 uživateli Outlook.com. Pokud je externí sdílení zakázáno, sdílení jinému uživateli Microsoft 365 také spadá do této skupiny.

  Při sdílení je generována adresa URL odběru internetového kalendáře (ICS), kterou může příjemce použít k přidání kalendáře do jakékoli kalendářové služby. Při odběru internetového kalendáře (ICS) je to kalendářová služba příjemce, která určuje, kdy se má odběr ICS synchronizovat a přijímat nové aktualizace. Pokud příjemce používá Outlook.com nebo Microsoft 365, bude synchronizace probíhat přibližně každé tři hodiny.

Sdílení s uživatelem externí služby, jako je Gmail, představuje jiný druh sdílení kalendáře. V těchto scénářích se vygeneruje adresa URL odběru internetového kalendáře (ICS), která odkazuje na kalendář vlastníka. Příjemci mohou pomocí této adresy URL zobrazit kalendář ve webovém prohlížeči nebo jej přidat do své vlastní kalendářové služby přidáním internetového kalendáře pomocí adresy URL ICS. Při odběru internetového kalendáře (ICS) je to kalendářová služba příjemce, která určuje, kdy se má odběr ICS synchronizovat a přijímat nové aktualizace. Pokud příjemce používá Outlook.com, bude synchronizace probíhat přibližně každé tři hodiny. Pokud příjemce používá jinou kalendářovou službu, například Gmail.com, synchronizace nemusí probíhat tak často.

Funkční rozdíly v novém modelu sdílených kalendářů

Sdílené kalendáře, které používají nový model, se liší od starého modelu v několika oblastech funkčnosti, včetně připomenutí, oprávnění, delegovaných schůzek a klientů třetích stran.

V minulosti neexistovala konzistentní sada možností úrovní oprávnění v různých klientech Outlooku. V rámci těchto vylepšení budou aktualizovaní klienti Outlooku zobrazovat zjednodušenou a konzistentní sadu úrovní oprávnění pro sdílení.

Starší úrovně oprávnění

Zjednodušené úrovně oprávnění

Nesdílené

Nesdílené

Žádné

Žádné

Volný čas

Pouze dostupnost

Může zobrazit, kdy nemám čas

Volný čas, předmět, místo

Omezené podrobnosti

Může zobrazit názvy a místa

Revidující

Úplné podrobnosti

Může zobrazit všechny podrobnosti

Editor

Může upravovat

Vlastník

Editor – vydavatel

Redaktor – vydavatel

Autor

Redaktor – konzultant

Přispěvatel

Vlastní

Vlastní

Delegát

Delegát

Pokud vlastník použije ke změně oprávnění Outlook na webu,Outlook pro iOS, Outlook pro Androidnebo Outlook pro Mac, kopie kalendáře příjemce se okamžitě znovu synchronizuje s novou úrovní oprávnění.

Pokud vlastník použije ke změně oprávnění jinou aplikaci, kalendář bude znovu synchronizován v průběhu několika příštích hodin, ale synchronizace neproběhne okamžitě.

Pokud vlastník odebere v kalendáři oprávnění některého uživatele, bude tato akce zjištěna během několika hodin a dojde k jedné ze tří věcí:

 • Pokud je příjemce ve stejné organizaci a vlastník kalendáře má pro jakékoli jiné oprávnění než Žádné nastaveného uživatele Moje organizace (výchozí), bude kalendář příjemce aktualizován tak, aby odrážel výchozí úroveň oprávnění uživatele. Sdílený kalendář zůstane v novém modelu, ale může mít jinou úroveň oprávnění.

 • Pokud je příjemce ve stejné organizaci a vlastník kalendáře nesdílí svůj kalendář s uživatelem Moje organizace (výchozí), bude sdílený kalendář odebrán z poštovní schránky příjemce. Příjemce již nadále neuvidí sdílený kalendář ve svém seznamu kalendářů.

 • Pokud je příjemce v jiné organizaci, sdílený kalendář se přestane synchronizovat, ale nebude odstraněn.

Delegáti vždy mohli zobrazit zprávy delegovaných schůzek pomocí svého mobilního telefonu, protože pozvánky jsou přijímány v doručené poště. V minulosti však delegáti neměli žádnou informaci o tom, zda pozvánka na schůzku byla určena pro ně, nebo pro jakéhokoli jiného delegáta.

Pro lepší podporu tohoto scénáře jsme do Outlooku pro iOS a Outlooku pro Android přidali uživatelské rozhraní, aby bylo jasné, pro koho je pozvánka na schůzku určena. Všimněte si například poznámky „Přijato pro uživatele Allan Deyong“ na následujících snímcích obrazovek. Tato poznámka znamená, že pozvánka a pošta jsou pro Allana, ne pro delegáta.

Snímek obrazovky, který zobrazuje pozvánku v kalendáři obrazovce mobilního zařízení. Snímek obrazovky, který zobrazuje položku pošty na obrazovce mobilního zařízení.

Nový model sdílení kalendářů se v poštovních klientech třetích stran liší v několika scénářích, které jsou popsány níže.

 • V klientech EAS uvidí příjemci s oprávněními pouze pro čtení možnost vytvořit schůzku nebo odpovědět na schůzku v tomto kalendáři jen pro čtení. Pokud tak učiní, změny se místně uloží do mezipaměti klienta, následně je však odmítne server. Změny příjemce se neprojeví v kalendáři vlastníka, protože příjemce nemá oprávnění pro úpravy. K tomuto problému dochází, protože klienti EAS nerozlišují mezi oprávněními jen pro čtení a oprávněními pro čtení a zápis ve sdílených kalendářích a považují všechny kalendáře za upravitelné.

 • Logika na straně některých klientů třetích stran je nastavena tak, aby aktuální uživatel byl vždy přidán jako účastník schůzek. Pokud tedy uživatel používá nativní aplikace kalendáře ve svém telefonu a prohlíží si schůzku v kalendáři někoho jiného, může se jeho jméno zobrazit v seznamu účastníků. K tomuto dochází pouze v případě, když si uživatel prohlíží kalendář v kalendářových aplikacích třetích stran. Pokud si stejnou schůzku prohlédne v Outlooku pro iOS nebo Outlooku pro Android, své jméno v seznamu účastníků neuvidí.

 • Nepodporujeme vylepšení sdílených kalendářů pro klienty založené na EWS, takže vylepšení nejsou k dispozici v žádné kalendářové aplikaci, která používá EWS, jako je tomu například v systému Mac OS X.

  Poznámky: 

  • Outlook pro Mac aktuálně používá EWS a zobrazuje starší sdílené kalendáře, které nemají tato vylepšení.

  • Aplikace Kalendář v systému Mac OS X používá EWS a zobrazuje starší sdílené kalendáře, které nemají tato vylepšení.

Časté otázky

Kdy budou tato vylepšením v Outlooku pro PC ve výchozím nastavení?

Časovou osu zatím ještě nemáte, ale pro tým Outlook kalendáře má pořád jednu z nejvyšších priorit. Zákazníci, kteří ve svojí organizaci nasadili verzi s náhledem, byli spokojení a jsme hrdí na to, že můžeme vylepšení zapnout ve výchozím nastavení.

Kdy se tato vylepšení dostanou do Outlooku pro PC používající Půlroční kanál?

Aktualizace vydaná v lednu 2021 poskytne uživatelům možnost přihlásit se k náhledu.

Nechci, aby se kalendáře uživatelů synchronizovaly s mobilními telefony. Jaká nastavení můžu použít k zákazu této funkce?

Nemáme žádné plány, jak umožnit zákaz vylepšení sdílených kalendářů pro tenanty.

Moji uživatelé mají obavy ohledně spotřeby dat při synchronizaci sdílených kalendářů s mobilními telefony. Co jim mám říct?

Pokud zrušíte zaškrtnutí sdílených kalendářů v seznamu kalendářů, Outlook pro iOS, Outlook pro Android, a Windows 10 Mobile nebudou synchronizovat kalendáře, které nejsou vybrány. Toto chování by měla umožňovat také většina mobilních kalendářových aplikací.

Týkají se tato vylepšení také kalendářů prostředků?

Pro tato vylepšení je vhodný každý kalendář, který lze sdílet. Pokud uživatel sdílí svůj kalendář, kalendář sdílené poštovní schránky nebo kalendář poštovní schránky prostředků a příjemce k přijetí sdílení použije Outlook na webu, Outlook pro iOS nebo Outlook pro Android, začnou se mu tato vylepšení zobrazovat.

U poštovních schránek prostředků však existují určité nekonzistence ve způsobu, jakým se oprávnění zobrazují v seznamu oprávnění Outlooku v porovnání se seznamem oprávnění centra pro správu. Pracujeme na tom, aby se oprávnění zobrazovala konzistentně. Funkce sdíleného kalendáře však pro kalendáře poštovních schránek prostředků funguje výše popsaným způsobem a příjemce bude moci zobrazit kalendář prostředků na svém mobilním telefonu.

Podporujete nyní sdílení kalendáře se skupinami Microsoft 365?

Ještě ne, ale je to vysoko na našem seznamu. Aktuálně můžete sdílet jenom kalendáře s jednotlivými uživateli nebo se skupinami zabezpečení.

Zjednoduší tyto změny scénář, ve kterém má jedna osoba více delegátů kalendáře?

Tato vylepšení, zejména rychlejší synchronizace, zjednoduší scénář, ve kterém více lidí spravuje stejný kalendář. Scénář s více delegáty není cílem těchto vylepšení. Aby se vám co nejlépe pracovalo, doporučujeme, aby sdílený kalendář spravoval jen jeden delegát.

Časová osa vylepšení kalendářů v různých klientech

Níže je souhrn současného stavu vylepšení kalendářů. Časové osy uvedené níže se můžou změnit.

Vylepšení

Web

PC*

Mac*

iOS

Android

Windows 10 Mobile

Sdílení kalendáře se zjednodušenými oprávněními

✔**

✔***

Neplánováno

Přijetí kalendáře tak, aby byl v novém modelu

✔**

✔***

Okamžitá synchronizace prostřednictvím nového modelu

V náhledu

✔***

*Platí pouze pro zákazníky, kteří si zakoupili Microsoft Office jako měsíční nebo roční předplatné.

**Dostupné od verze 1805.

***Dostupné od verze 16.23.326.1.

Související témata

Sdílení kalendáře v Outlooku na webu pro firmy
Delegování kalendáře v Outlooku na webu pro firmy
Správa kalendáře jiné osoby v Outlooku na webu

Předplatné, které vám umožní maximálně využít váš čas

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×