Ztráceli jste spánek a zjistili jste, jak nejlépe maximalizovat výnosnost a minimalizovat riziko pro investice do vaší firmy? Přestaňte chátát a otáčet. Odpočiňte si a odpočiňte si.

Hotovost, to znamená. Podívejte se na svůj peněžní tok nebo na to, co se děje a co jde z vaší firmy. Kladný peněžní tok je míra přicházejících peněz (prodeje, vytvořené úroky, burzovní záležitosti atd.), zatímco záporný peněžní tok je míra procházených peněz (nákupy, mzdy, daně atd.). Čistý peněžní tok je rozdíl mezi vaším kladným peněžním tokem a záporným peněžním tokem a odpovídá na nejdůležitější obchodní otázky: Kolik peněz zbývá v pokladně?

Pokud chcete svou firmu rozvíjet, musíte se rozhodnout, kam své peníze dlouhodobě investovat. Microsoft Excel vám pomůže porovnat možnosti a udělat správné rozhodnutí, abyste si mohli odpočinout ve dne i v noci.

Kladení otázek týkajících se projektů týkajících se kapitálových investic

Pokud chcete vynávat peníze z podniku, udělat z něj provozní kapitál a investovat je do projektů, které tvoří vaši firmu, musíte se na tyto projekty zeptat na některé otázky:

  • Bude nový dlouhodobý projekt ziskový? Kdy?

  • Investují se peníze lépe do jiného projektu?

  • Mám do probíhajícího projektu investovat ještě víc, nebo je čas snížit ztráty?

Teď se na každý z těchto projektů podívejte zblízka a zeptejte se:

  • Jaké jsou záporné a kladné peněžní toky pro tento projekt?

  • Jaký dopad bude mít velká počáteční investice a kolik toho bude moc?

Na konci, co opravdu potřebujete, jsou čísla se spodním řádem, která můžete použít k porovnání možností projektu. Abyste se tam ale dostali, musíte do analýzy zahrnout časovou hodnotu peněz.

Můj otec mi jednou řekl: "Synu, je lepší, aby se vaše peníze dostaly co nejdřív a co nejrychleji si je podržíte." Později v životě jsem se dozvěděl proč. Tyto peníze můžete investovat za složenou úrokovou sazbu, což znamená, že vaše peníze znamenají, že vám znamenají víc peněz – a pak i některé. Jinými slovy, když hotovost vyjde nebo přijde, je stejně důležitá jako to, kolik peněz přijde nebo přijde.

Odpovídání na otázky pomocí funkce NPV a IRR

Existují dvě finanční metody, které vám pomůžou odpovědět na všechny tyto otázky: čistá současná hodnota (NPV) a vnitřní míra výnosu (IRR). Jak ČISTÁ,TAK IRR se označují jako metody diskontovaných peněžních toků, protože do vyhodnocení vašeho investičního projektu přisoudí časovou hodnotu peněz. Jak ČISTÁ,TAK IRR jsou založená na řadě budoucích plateb (záporného peněžního toku), příjmu (kladného peněžního toku), ztrát (záporných peněžních toků) nebo "bez-gainerů" (nulového peněžního toku).

ČISTÁ.V.V.

Čistá hodnota čistá hodnota peněžních toků – vyjádřená v dnešních dolarech. Vzhledem k časové hodnotě peněz má dnešní příjem dolaru větší hodnotu než příjem dolaru zítra. Funkce ČISTÁ HODNOTA vypočítá současnou hodnotu pro každou řadu peněžních toků a sečte je dohromady, aby se docílily čisté současné hodnoty.

Vzorec pro ČISTÁ.SOUV je:

Rovnice

Kde n je počet peněžních toků a i je úroková nebo diskontní sazba.

IRR

Funkce IRR je založená na ČISTÁ. Můžete si to představit jako zvláštní případ ČISTÁ. Jedná se o úrokovou sazbu odpovídající čisté současné hodnotě 0 (nula).

NPV(IRR(values),values) = 0

Pokud všechny záporné peněžní toky nastanou dříve v pořadí než všechny kladné peněžní toky nebo pokud posloupnost peněžních toků projektu obsahuje jenom jeden záporný peněžní tok, vrátí funkce IRR jedinečnou hodnotu. Většina investic do kapitálu začíná velkým záporným peněžním tokem (předem investicí) a následným posloupností pozitivních peněžních toků, a proto mají jedinečnou návratnost investic. Někdy ale může být více než jeden přijatelný IRR nebo někdy vůbec žádný.

Porovnání projektů

Čistá úroková sazba určuje, jestli projekt získá více nebo méně, než je požadovaná míra výnosu (označuje se také jako míra překážky), a je dobré zjistit, jestli bude projekt ziskový. Míra návratnosti investic jde o krok dál než ČISTÁ. Určuje konkrétní míru výnosu projektu. Funkce NPV i IRR vám poskytují čísla, která můžete použít k porovnání konkurenčních projektů a k nejlepší volbě pro vaši firmu.

Volba příslušné Excel funkce

hich Office Excel funkcí, které můžete použít k výpočtu ČISTÁ. Existuje pět: funkce NPV, funkce XNPV, funkce IRR, funkce XIRRa funkce MIRR. Ten, který zvolíte, závisí na tom, jakou finanční metodu chcete použít, na tom, jestli se peněžní toky vyskytují v pravidelných intervalech a zda jsou peněžní toky periodické.

Poznámka: Peněžní toky jsou zadané jako záporné, kladné nebo nulové hodnoty. Při použití těchto funkcí věnujte zvláštní pozornost tomu, jak zacházet s okamžitými peněžními toky, ke kterým dochází na začátku prvního období, a na všechny ostatní peněžní toky, ke kterým dochází na konci období.

Syntaxe funkce

Použít, když chcete

Komentáře

Funkce ČISTÁ.SOUV (sazba, hodnota1, [hodnota2], ...)

Určete čistou současnou hodnotu pomocí peněžních toků, které se vyskytují v pravidelných intervalech, například měsíčně nebo ročně.

Každý peněžní tok zadaný jako hodnotanastane na konci období.

Pokud je na začátku prvního období dodatečný peněžní tok, měl by být přičten k hodnotě vrácené funkcí ČISTÁ. Viz příklad 2 v tématu nápovědy k funkci NPV.

Funkce XNPV (sazba, hodnoty, kalendářní data)

Určete čistou současnou hodnotu pomocí peněžních toků, které se vyskytují v nepravidelných intervalech.

Každý peněžní tok zadaný jako hodnotanastane k plánovanému datu platby.

Funkce IRR (hodnoty, [odhad])

Určete interní výnosnost pomocí peněžních toků, které se vyskytují v pravidelných intervalech, například měsíčně nebo ročně.

Každý peněžní tok zadaný jako hodnotanastane na konci období.

Funkce IRR se vypočítá pomocí iterativního vyhledávacího postupu, který začíná odhadem IRR ( zadaným jako odhad ) a pak opakovaně mění hodnotu, dokud nedosáhlo správné funkce IRR. Zadání argumentu odhadu je nepovinné. Excel jako výchozí hodnotu používá 10 %.

Pokud existuje více než jedna přijatelná odpověď, vrátí funkce IRR jenom tu první, která najde. Pokud záznam IRR nenajde žádnou odpověď, vrátí #NUM! chybová hodnota. Pro odhad použijte jinou hodnotu, pokud se zobrazí chyba nebo pokud výsledek není to, co jste očekávali.

Poznámka:    Jiný odhad může vrátit jiný výsledek, pokud existuje více než jedna možná vnitřní míra výnosu.

Xirr (hodnoty, kalendářní data, [odhad])

Pomocí peněžních toků, které se vyskytují v nepravidelných intervalech, určete vnitřní míru výnosu.

Každý peněžní tok zadaný jako hodnotaprobíhá k plánovanému datu platby.

Funkce XIRR se vypočítá pomocí iterativního vyhledávacího postupu, který začíná odhadem IRR ( zadaným jako odhad ) a pak opakovaně mění hodnotu, dokud nedosáhlo správné funkce XIRR. Zadání argumentu odhadu je nepovinné. Excel jako výchozí hodnotu používá 10 %.

Pokud existuje více než jedna přijatelná odpověď, vrátí funkce XIRR jenom tu první, která najde. Pokud funkce XIRR nenajde žádnou odpověď, vrátí #NUM! chybová hodnota. Pro odhad použijte jinou hodnotu, pokud se zobrazí chyba nebo pokud výsledek není to, co jste očekávali.

Poznámka:     Jiný odhad může vrátit jiný výsledek, pokud existuje více než jedna možná vnitřní míra výnosu.

Funkce MIRR (hodnoty, finance_rate, reinvest_rate)

Určete modifikovanou interní míru výnosu pomocí peněžních toků, které se vyskytují v pravidelných intervalech, například měsíčně nebo ročně, a zvažte jak náklady na investice, tak úrok, který je přijatý při reinvestici hotovosti.

Každý peněžní tok zadaný jako hodnota nastane na konci období s výjimkou prvního peněžního toku, který určuje hodnotu na začátku období.

Úroková sazba, kterou platíte za peníze použité v peněžních tocích, je uvedená v finance_rate. Úroková sazba, kterou dostanete z peněžních toků při opětovném investování, je uvedená v reinvest_rate.

Další informace

Další informace o používání čistá výnosová míra a míra výnosu najdete v kapitole 8 , "Evaluating Investments with Net Present Value Criteria" Microsoft Excel Chapter 9, "Internal Rate of Return" (Interní míra výnosu) v tématu Analýza dat Microsoft Excel Obchodní modelování od Wayna L. Winstona. další informace o této knize.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×