Funkce SOUČIN.SOUČIN vrátí součet součinů odpovídajících rozsahů nebo matic. Výchozí operace je násobení, ale je možné také sčítání, odčítání a dělení.

V tomto příkladu použijeme funkce SUMPRODUCT k vrácení celkových prodejů pro danou položku a velikost:

Příklad použití funkce SUMPRODUCT k vrácení celkových prodejů, pokud je k dispozici název produktu, velikost a hodnoty jednotlivých prodejů pro každý z nich.

Funkce SOUČIN.SOUČIN ODPOVÍDÁ všem výskytům položky Y/Velikost M a sečte je, takže v tomto příkladu se 21 plus 41 rovná 62.

Syntaxe

Použití výchozí operace (násobení):

=SOUČIN.SOUČIN(matice1; [matice2]; [matice3]; ...)

Syntaxe funkce SOUČIN.SKALÁRNÍ obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

matice1   

Povinný

Jedná se o první argument ve formě matice, jejíž jednotlivé položky chcete násobit a poté sečíst.

[matice2], [matice3],...    

Nepovinný

Jedná se o 2. až 255. argument ve formě matice, jejíž jednotlivé položky chcete násobit a poté sečíst.

Provedení dalších aritmetických operací

Jako obvykle použijte funkce SOUČIN.SOUČIN, ale nahraďte středníky oddělující maticové argumenty aritmetickými operátory , které chcete (*, /, +, -). Po provedení všech operací se výsledky sečtou jako obvykle.

Poznámka: Pokud používáte aritmetické operátory, zvažte uzavření maticových argumentů do závorek a použití závorek k seskupení maticových argumentů k řízení pořadí aritmetických operací.

Poznámky

  • Argumenty matice musí mít stejnou dimenzi. Pokud nemají, vrátí funkce SOUČIN.SKALÁRNÍ chybovou hodnotu #HODNOTA!. Například =SOUČIN.SOUČIN(C2:C10;D2:D5) vrátí chybu, protože oblasti nejsou stejné velikosti.

  • Funkce SOUČIN.SOUČIN ZACHÁZÍ S nečíslovými položkami matice jako s nulami.

  • Pro nejlepší výkon by se funkce SUMPRODUCT neměla používat s odkazy na celý sloupec. Zvažte =SOUČIN.SOUČIN(A:A;B:B), tady funkce vynásobí buňky 1 048 576 ve sloupci A 1 048 576 buňkami ve sloupci B před jejich přidáním. 

Příklad 1

Příklad funkce SOUČIN.SOUČIN. Slouží k vrácení součtu prodaných položek, pokud jsou zadané jednotkové náklady a množství.

Pokud chcete vytvořit vzorec pomocí našeho ukázkového seznamu výše, zadejte =SOUČIN.SOUČIN(C2:C5;D2:D5) a stiskněte Enter. Každá buňka ve sloupci C se vynásobí odpovídající buňkou ve stejném řádku ve sloupci D a výsledky se sečtou. Celková částka nákupu je 78,97 Kč.

Pokud chcete napsat delší vzorec, který vám poskytne stejný výsledek, zadejte =C2*D2+C3*D3+C4*D4+C5*D5 a stiskněte Enter. Po stisknutí klávesy Enter bude výsledek stejný: 78,97 Kč. Buňka C2 se vynásobí hodnotou D2 a její výsledek se přidá k výsledku buňky C3 krát buňky D3 a tak dále.

Příklad 2

V následujícím příkladu se funkce SUMPRODUCT používá k vrácení celkových čistých prodejů podle prodejního agenta, kde máme jak celkové prodeje, tak výdaje podle agenta. V tomto případě používáme tabulku Excel, která místo standardních Excel odkazů používá strukturované odkazy. Tady uvidíte, že oblasti Prodej, Výdaje a Agent jsou odkazované podle názvu.

Příklad funkce SOUČIN.SKALÁR pro vrácení celkových prodejů podle prodejního zástupce, pokud jsou k dispozici prodeje a výdaje pro každý z nich.

Vzorec je: =SOUČIN.SOUČIN(((Tabulka1[Prodej])+(Tabulka1[Výdaje]))*(Tabulka1[Agent]=B8)) a vrátí součet všech prodejů a výdajů agenta uvedeného v buňce B8.

Příklad 3

V tomto příkladu chceme vrátit součet určité položky prodávané v dané oblasti. Kolik třešní se v tomto případě prodalo v oblasti Východ?

Zkouška použití funkce SUMPRODUCT k vrácení součtu položek podle oblasti V tomto případě se jedná o počet třešní prodávaných ve východní oblasti.

Tady je vzorec: =SOUČIN.SOUČIN((B2:B9=B12)*(C2:C9=C12)*D2:D9). Nejdřív vynásobí počet výskytů východu počtem odpovídajících výskytů třešní. Nakonec sečte hodnoty odpovídajících řádků ve sloupci Prodej. Pokud chcete zjistit, Excel vzorec vypočítává, vyberte buňku vzorce a pak přejděte na Vzorce > Vyhodnocení vzorce > Vyhodnotit.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Viz také

Provádění podmíněných výpočtů s oblastmi buněk

Součet založený na více kritériích pomocí funkce SUMIFS

Počet na základě více kritérií pomocí funkce COUNTIFS

Průměr založený na více kritériích s rozhraním AVERAGEIFS

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×