Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tip: Zkuste použít novou funkci XLOOKUP, což je vylepšená verze funkce VVYHLEDAT, která funguje v libovolném směru a ve výchozím nastavení vrací přesné shody, což zaručuje snadnější a pohodlnější používání, než jeho předchůdce.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce VVYHLEDAT v Microsoft Excelu.

Popis

Vyhledá danou hodnotu v horním řádku tabulky nebo v Matice a vrátí hodnotu buňky z určeného řádku stejného sloupce. Funkce VVYHLEDAT se používá k vyhledávání hodnot v tabulce s nadepsanými sloupci. K vyhledávání hodnot v tabulce s popisy řádků se používá funkce SVYHLEDAT.

První písmeno V v názvu funkce VVYHLEDAT vyjadřuje, že funkce vyhledává hodnoty vodorovně (v řádcích).

Syntaxe

HVYHLEDAT(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])

Syntaxe funkce VVYHLEDAT obsahuje následující argumenty:

 • Lookup_value    Povinný argument. Hodnota, kterou chcete vyhledat v prvním řádku tabulky. Může to být hodnota, odkaz nebo textový řetězec.

 • Tabulka:    Povinný argument. Prohledávaná tabulka. Můžete použít odkazy na oblast nebo názvy oblastí.

  • Hodnoty na prvním řádku oblasti tabulka můžou být textové, číselné nebo logické.

  • Pokud má argument typ hodnotu PRAVDA, musí být hodnoty prvního řádku oblasti tabulka vzestupně uspořádané: ...-2, -1, 0, 1, 2,... , A-Z, NEPRAVDA, PRAVDA, jinak může funkce VVYHLEDAT vrátit nesprávnou hodnotu. Pokud má argument typ hodnotu NEPRAVDA, nemusí být první řádek tabulky uspořádaný.

  • Funkce nerozlišuje malá a velká písmena.

  • Hodnoty seřaďte ve vzestupném pořadí zleva doprava. Další informace najdete v tématu Řazení dat v oblasti nebo tabulce.

 • Row_index_num    Povinný argument. Číslo řádku v table_array, ze kterého bude vrácena odpovídající hodnota. Row_index_num s hodnotou 1 vrátí hodnotu prvního řádku v table_array, row_index_num s hodnotou 2 vrátí hodnotu druhého řádku v table_array atd. Pokud je row_index_num menší než 1, funkce HVYHLEDAT vrátí chybovou hodnotu #HODNOTA!. Pokud je row_index_num větší než počet řádků v table_array, funkce HVYHLEDAT vrátí chybovou hodnotu #ODKAZ!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Typ:    Nepovinný argument. Logická hodnota, která určuje, jestli funkce VVYHLEDAT bude vyhledávat přesnou nebo přibližnou shodu. Pokud má argument hodnotu PRAVDA nebo když je vynechaný, je vrácená hodnota přibližné shody. To znamená, že pokud nebyla nalezená přesná shoda, vrátí funkce největší možnou hodnotu, která je menší než hodnota argumentu hledat. Pokud je hodnota argumentu NEPRAVDA, bude funkce VVYHLEDAT hledat pouze přesnou shodu. Pokud shoda neexistuje, vrátí funkce chybovou hodnotu #N/A.

Poznámka

 • Pokud funkce VVYHLEDAT nenajde hodnotu argumentu hledat a argument typ je PRAVDA, vrátí největší menší hodnotu, než je hodnota argumentu hledat.

 • Pokud je argument co menší než nejmenší hodnota z prvního řádku oblasti tabulka, vrátí funkce VVYHLEDAT chybovou hodnotu #N/A.

 • Pokud argument typ nabývá hodnoty NEPRAVDA a argument hledat je text, můžete v argumentu hledat použít zástupné znaky otazník (?) a hvězdička (*). Otazník zastupuje jeden libovolný znak, hvězdička zastupuje jakoukoli posloupnost libovolných znaků. Jestli chcete vyhledat skutečný otazník nebo hvězdičku, vložte před ně tildu (~).

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Auta

Bagry

Buldozery

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Vzorec

Popis

Výsledek

=VVYHLEDAT("Auta";A1:C4;2;PRAVDA)

Vyhledá "Auta" v řádku 1 a vrátí hodnotu z řádku 2, která je ve stejném sloupci (sloupec A).

4

=VVYHLEDAT("Bagry";A1:C4;3;NEPRAVDA)

Vyhledá "Bagry" v řádku 1 a vrátí hodnotu z řádku 3, která je ve stejném sloupci (sloupec B).

7

=VVYHLEDAT("B";A1:C4;3;PRAVDA)

Vyhledá "B" v řádku 1 a vrátí hodnotu z řádku 3, která je ve stejném sloupci. Protože se nenašla přesná shoda, použila se největší hodnota na řádku 1, která je menší než "B": "Auta", ve sloupci A.

5

=VVYHLEDAT("Buldozery";A1:C4;4)

Vyhledá "Buldozery" v řádku 1 a vrátí hodnotu z řádku 4, která je ve stejném sloupci (sloupec C).

11

=VVYHLEDAT(3; {1,2,3;"a","b","c";"d","e","f"}; 2; PRAVDA)

Vyhledá číslo 3 v třířádkové maticové konstantě a vrátí hodnotu z řádku 2 ve stejném sloupci (v tomto případě třetím). V této maticové konstantě jsou tři řádky hodnot oddělené od sebe středníkem (;). Protože se “c” našlo v řádku 2 a ve stejném sloupci jako 3, vrátí hodnotu “c”.

c

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×