Pomocí funkce Excel vytvářet a upravovat připojení k externím zdrojům dat, které jsou uložené v sešitu nebo v souboru připojení. Tato připojení můžete snadno spravovat, včetně vytváření, úprav a odstraňování pomocí aktuálního podokna Dotazy & Připojení nebo dialogového okna Připojení sešitu (dostupné v předchozích verzích).

Poznámka: Připojení k externím datům mohou být v počítači momentálně zakázaná. Abyste se mohli k datům při otevření sešitu připojit, musíte datová připojení povolit pomocí panelu Centrum zabezpečení nebo musíte sešit uložit do důvěryhodného umístění. Další informace najdete v tématu Přidání,odebrání nebo změna důvěryhodného umístění souborů , Přidání, odebránínebo zobrazení důvěryhodného vydavatele a Zobrazení možností a nastavení v Centru zabezpečení.

Data v sešitu Excel pocházejí ze dvou různých umístění. Data mohou být uložená přímo v sešitu nebo mohou být uložena v externím zdroji dat, jako je textový soubor, databáze nebo datová krychle OLAP (Online Analytical Processing). Externí zdroj dat je k sešitu připojený prostřednictvím datového připojení, což je sada informací, které popisují, jak najít, přihlásit se, dotazovat a získat přístup k externímu zdroji dat.

Když jste připojení k externímu zdroji dat, můžete také provést operaci aktualizace a načíst aktualizovaná data. Při každé aktualizaci dat se zobrazí nejnovější verze dat, včetně všech změn provedených v datech od poslední aktualizace.

Informace o připojení je možné uložit v sešitu nebo v souboru připojení, například v souboru ODC (Office Data Connection) nebo v souboru UDC (Universal Data Connection) (.udcx). Soubory připojení jsou zvlášť užitečné pro konzistentní sdílení připojení a usnadnění správy zdrojů dat.

Pokud pro připojení ke zdroji dat použijete soubor připojení, Excel zkopíruje informace o připojení ze souboru připojení do Excel sešitu. Při změně pomocí dialogového okna Vlastnosti připojení upravujete informace o datovém připojení, které jsou uložené v aktuálním sešitu Excel, a ne původní soubor datového připojení, který se mohl použít k vytvoření připojení, označený názvem souboru zobrazeným ve vlastnosti Soubor připojení. Po úpravě informací o připojení (s výjimkou vlastností Název připojení a Popis připojení) se odkaz na soubor připojení odebere a vlastnost Soubor připojení se odstraní.

Pomocí dialogového okna Vlastnosti připojení nebo Průvodce datovým připojením můžete pomocí Excel vytvořit soubor Office Datové připojení (ODC). Další informace najdete v tématu Vlastnosti připojení a Sdílení dat pomocí odc.

 1. Udělejte jednu z těchto věcí:

 2. Informace o připojení uložte do souboru připojení kliknutím na Exportovat soubor připojení na kartě Definice dialogového okna Vlastnosti připojení a zobrazte tak dialogové okno Uložit soubor a uložte aktuální informace o připojení do souboru ODC.

Poznámka:    Podokno Dotazy & připojení je dostupné v Microsoft Office 365 pro Excel a Excel samostatnou verzi 2019 nebo novější. Nahradilo dialogové okno Připojení sešitu, které je dostupné v samostatných verzích 2010, 2013 Excel 2016.

The Queries & Connections pane (Select Data > Queries & Connections) Na jednom místě se dostanete ke všem informacím a příkazům, které potřebujete pro práci s externími daty. Toto podokno má dvě karty:

 • DotazyZobrazí všechny dotazy v sešitu. Kliknutím pravým tlačítkem myši na dotaz zobrazíte dostupné příkazy. Další informace najdete v tématu Správa dotazů.

 • Připojení    Zobrazí všechna připojení v sešitu. Kliknutím pravým tlačítkem myši na připojení zobrazíte dostupné příkazy. Další informace najdete v tématu Vlastnosti připojení.

Poznámka:    Dialogové okno Připojení sešitu je dostupné v samostatných verzích 2010, 2013 Excel 2016, ale v aplikaci Microsoft Office 365 pro Excel Excel samostatnou verzi 2019 nahradilo podokno Dotazy & Připojení.

Dialogové okno Připojení sešitu (Vybrat data > připojení)vám pomůže spravovat jedno nebo více připojení k externím zdrojům dat v sešitu.

Dialogové okno Připojení sešitu

Pomocí tohoto dialogového okna můžete dělat tohle:

 • Vytvářet, upravovat, aktualizovat a odstraňovat připojení, která se v sešitu používají.

 • Ověřit, odkud externí data pocházejí (když třeba připojení definoval jiný uživatel).

 • Zobrazit, kde jsou jednotlivá připojení v aktuálním sešitu použitá.

 • Diagnostikovat chybovou zprávu o připojeních k externím datům.

 • Přesměrovat připojení na jiný server nebo zdroj dat, nebo nahradit soubor připojení pro stávající připojení.

 • Zobrazit dialogové okno Existující připojení a vytvořit nová připojení. Další informace najdete v tématu Připojení (Import) externích dat.

 • Zobrazit dialogové okno Vlastnosti připojení a změnit vlastnosti datového připojení, upravit dotazy nebo změnit parametry. Další informace najdete v článku Vlastnosti připojení.

 • Snadno vytvářet a sdílet soubory připojení s uživateli.

Při správě připojení v aktuálním sešitu můžete udělat jednu nebo víc z těchto věcí:

Identifikace připojení

V horní části dialogového okna se všechna připojení v sešitu zobrazují automaticky s těmito informacemi:

Sloupec

Komentář

Název

Název připojení, který je definovaný v dialogovém okně Vlastnosti připojení.

Popis

Volitelný popis připojení, který je definovaný v dialogovém okně Vlastnosti připojení.

Poslední aktualizace

Datum a čas poslední aktualizace připojení. Pokud je toto pole prázdné, nebylo připojení nikdy aktualizováno.

Přidání připojení

Zobrazení informací o připojení

 • Vyberte připojení a kliknutím na Vlastnosti zobrazte dialogové okno Vlastnosti připojení. Další informace najdete v článku Vlastnosti připojení.

Aktualizace externích dat

 • Klikněte na šipku vedle tlačítka Aktualizovat a potom udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete aktualizovat určitá připojení, vyberte jedno nebo víc připojení a klikněte na Aktualizovat.

  • Pokud chcete aktualizovat všechna připojení v sešitu, zrušte jejich výběr a klikněte na Aktualizovat vše.

  • Pokud chcete získat informace o stavu aktualizace, vyberte jedno nebo víc připojení a klikněte na Stav aktualizace.

  • Pokud chcete zastavit probíhající aktualizaci, klikněte na Zrušit aktualizaci.

Další informace najdete v tématu Aktualizace externího datového připojení v Excel.

Odebrání jednoho nebo víc připojení

 • Vyberte jedno nebo víc připojení, které chcete ze sešitu odebrat, a klikněte na tlačítko Odebrat.

  Poznámky: 

  • Toto tlačítko je zakázané v případě, že je sešit chráněný nebo je chráněný objekt, který toto připojení používá (například sestava kontingenční tabulky).

  • Odebráním připojení se ze sešitu neodebere objekt nebo data.

Důležité informace: Odebráním připojení se přeruší spojení se zdrojem dat a může to způsobit neočekávané důsledky, například jiné výsledky vzorců a možné problémy s dalšími excelovými funkcemi.

Zobrazení umístění jednoho nebo víc připojení v sešitu

 • Vyberte jedno nebo víc připojení a potom v části Umístění, ve kterých jsou v sešitě použita připojení klikněte na odkaz Kliknutím sem zobrazíte umístění, ve kterých jsou použita vybraná připojení..

  Zobrazí se následující informace.

Sloupec

Komentář

List

List, kde je připojení použité.

Název

Název excelového dotazu.

Umístění

Odkaz na buňku, oblast nebo objekt.

Hodnota

Hodnota buňky nebo prázdná hodnota (pro oblast buněk).

Vzorec

Vzorec v buňce nebo v oblasti buněk.

Když v horní části dialogového okna vyberete jiné připojení, vymaže se zobrazení aktuálních informací.

Viz také

Nápověda pro doplněk Power Query pro Excel

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×