Důležité    V příští verzi SharePointu se odeberou služby Access Services 2010 a Access Services 2013. Doporučujeme, abyste nevytvářeli nové webové aplikace a abyste migrovali existující aplikace na alternativní platformu, jako je třeba Microsoft Power Apps.

Uspořádání dat pomocí aplikace pro Access je rychlé, a ještě rychlejší bude v případě, kdy v začátcích využijete šablonu. Když zvolíte vytvoření aplikace ze šablony, Access sestaví aplikaci obsahující tabulky, které byste do ní pravděpodobně přidali sami, pokud byste aplikaci vytvářeli od začátku ručně.

Poznámka:  Vytvořenou aplikaci si vždy můžete přizpůsobit nezávisle na tom, jestli byla vytvořená na základě šablony nebo kliknutím na tlačítko Vlastní webová aplikace na úvodní obrazovce..

  1. Na úvodní obrazovce Accessu 2013 se posuňte dolů, kde jsou uvedené vybrané šablony. V seznamu se na prvním místě zobrazují nejoblíbenější aplikace, například Správa projektu, Sledování majetku a Kontakty.

    Šablony aplikací na úvodní obrazovce Accessu 2013.

    Poznámka:  Šablony, jejichž názvy začínají slovem „Desktop“, vytvoří klientskou desktopovou databázi, která není kompatibilní se službami Access Services. Hledejte ikonu aplikace, abyste měli jistotu, že jde o šablonu aplikace pro Access.

  2. Klikněte na šablonu a do pole Název aplikace zadejte název.

    Vyplňování polí při vytváření nové aplikace.

  3. Vyberte umístění nové aplikace v seznamu nebo ho zapište do pole Webové umístění. Ve vybraném umístění musí být spuštěné služby Access Services, například web Microsoft 365 nebo server se spuštěným Microsoft SharePoint Serverem.

  4. Klikněte na Vytvořit. Access vytvoří aplikaci a zobrazí ji. Jestliže ji chcete začít používat okamžitě v prohlížeči, klikněte na Domů > Spustit aplikaci.

Co dál?

Začněte v aplikaci otevřené v prohlížeči zadávat data. Do každé položky vložte pár řádků a poté vyzkoušejte, jak vypadají různá zobrazení. Vybírejte hodnoty v rozvíracích seznamech nebo nechte proběhnout automatické dokončení hodnot v ovládacích prvcích a sledujte, jak rychle se dá proklikat k souvisejícím datům bez nutnosti přidávat nové ovládací prvky nebo makra.

Pokud už v tabulce máte data, můžete je zkopírovat a vložit do jednoho ze zobrazení datového listu v nové aplikaci za předpokladu, že máte sloupce tabulky uspořádané ve stejném pořadí, v jaké má datový list aplikace, a datové typy jednotlivých sloupců jsou kompatibilní s těmi v aplikaci. Aby bylo možné položku uložit, je možné, že některé sloupce v datovém listu aplikace potřebují zadanou hodnotu. To znamená trochu víc vyčištění tabulky, ale až budete mít všechno nastavené, data by se měla vložit do aplikace.

Můžete taky importovat data z accessové databáze do accessové webové aplikace. Importem vytvoříte novou tabulku, která není automaticky integrovaná s ostatními tabulkami v aplikaci, ale relace s jinými tabulkami můžete snadno vytvořit pomocí přidaných vyhledávacích polí. Když třeba vytvoříte tabulku Zaměstnanci importem dat do aplikace, ve které už je tabulka Úkoly, přidejte vyhledávací pole do tabulky Úkoly, abyste mohli přiřadit úkoly k lidem v nové tabulce Zaměstnanci.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×