We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Vytvoření skupiny kontaktů nebo distribučního seznamu v Outlooku pro PC

Skupinu kontaktů (dříve označovanou jako "distribuční seznam") můžete použít k odeslání e-mailu více lidem – projektovým týmům, komisi nebo jenom skupině přátel – bez nutnosti přidávat jednotlivá jména na řádek Komu, Kopie nebo Skrytá.

Informace o skupinách kontaktů pro Mac najdete v tématu Vytvoření skupiny kontaktů v Outlook pro Mac.

 1. Na navigačním panelu klikněte na Lidé.

  Poznámka:  Lidé najdete na jednom ze dvou míst na navigačním panelu.

  Pokud používáte kompaktní navigační panel, klikněte na ikonu Lidé.

  Výběrem ikony Lidé zobrazíte kontakty.

  Pokud používáte rozbalený navigační panel, klikněte na slovo Lidé.

  Vyberte Lidé a zobrazte kontakty.
 2. V části Moje kontakty vyberte složku, do které chcete skupinu kontaktů uložit. Obvykle vyberete Kontakty.

 3. Na pásu karet vyberte Nová skupina kontaktů.

 4. Pojmenujte skupinu kontaktů.

 5. Klikněte na Přidat členy a pak přidejte lidi z adresáře nebo ze seznamu kontaktů.

  Přidání členů do nové skupiny

  Poznámka: Pokud chcete přidat někoho, kdo není ve vašem adresáři nebo kontaktech, vyberte Nový e-mailový kontakt.

 6. Klikněte na Uložit a zavřít.

  Informace o tom, jak používat novou skupinu kontaktů, najdete v tématu Odeslání e-mailové zprávy skupině kontaktů.

Pokud pořád posíláte e-mail stejné skupině lidí, můžete vytvořit skupinu kontaktů (dříve označovanou jako distribuční seznam), která bude obsahovat všechny příjemce pomocí předchozího e-mailu, který jste jim poslali. Pokud potom chcete těmto kontaktům napsat nebo s nimi naplánovat schůzku, můžete celou skupinu kontaktů přidat do pole Komu vaší zprávy, nemusíte tak přidávat jednoho po druhém.

 1. Otevřete e-mail zaslaný lidem, které chcete přidat do skupiny kontaktů.

 2. V poli Komu nebo Kopie pomocí myši zvýrazněte všechna požadovaná jména.

  Výběr lidí z e-mailové zprávy

 3. Klikněte pravým tlačítkem na výběr a pak klikněte na Kopírovat nebo stiskněte Ctrl+C.

 4. V hlavním okně Outlooku (ne v otevřené e-mailové zprávě) klikněte na navigačním panelu na Lidé.

  Klikněte na Lidé

 5. Klikněte na Nová skupina kontaktů.

  Klikněte na položku Nová skupina kontaktů na kartě Domů

 6. Zadejte název skupiny kontaktů, například Zvláštní projekty.

 7. Klikněte na Přidat členy > Z kontaktů aplikace Outlook.

  Přidání členu z kontaktů aplikace Outlook

 8. V nově otevřeném okně klikněte pravým tlačítkem na pole Členové a klikněte na Vložit nebo stiskněte Ctrl+V.

 9. Klikněte na OK.

  Lidé z e-mailu se zobrazí jako seznam členů skupiny kontaktů.

  Vaše nová skupina by teď měla obsahovat vybrané lidi

 10. Klikněte na Uložit a zavřít.

Skupiny kontaktů se zobrazují ve vašem seznamů kontaktů podobně jako jednotliví lidé. Navzájem je od sebe rozeznáte podle ikon, které se zobrazují nalevo od jmen v zobrazení seznamu. Ikona karty značí kontakty jednotlivých lidí, ikona lidí pak označuje skupinu kontaktů.

Ikona lidí označuje skupinu kontaktů, ikona karty pak jednotlivé kontakty

V rámci skupiny kontaktů můžete lidi kdykoli přidat nebo odebrat.

Pokud máte spoustu osobních nebo obchodních kontaktů, které uchováváte v excelové tabulce, můžete je importovat přímo do Outlooku.

Pomocí importovaných informací o kontaktech pak můžete vytvořit skupinu kontaktů (dříve zvanou „distribuční seznam“).

Seznam kontaktů z Excelu bohužel nemůžete importovat přímo do distribučního seznamu, ale kontakty můžete importovat do složky Kontakty a pak z nich podle výše uvedených pokynů vytvořit distribuční seznam.

Informace o importu kontaktů z Excelu najdete v tématu Import kontaktů do Outlooku.

Viz také

Přidání lidí do skupiny kontaktů

Změna položek zobrazených na navigačním panelu

Důležité informace:  Office 2010 se už nepodporuje. Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Vytvoření skupiny kontaktů

 • Vytvoření skupiny kontaktů s novými jmény nebo přidání jmen z adresáře    

  1. Ve složce Kontakty klikněte na kartě Domů ve skupině Nový na Nová skupina kontaktů.

   Příkaz Nová skupina kontaktů na pásu karet

  2. Do pole Název zadejte název skupiny.

  3. Na kartě Skupina kontaktů klikněte ve skupině Členové na Přidat členy a potom klikněte na Z kontaktů aplikace Outlook, Z adresáře nebo na Nový e-mailový kontakt.

  4. Pokud přidáváte nový e-mailový kontakt, zadejte potřebné údaje v dialogovém okně Přidat nového člena.

   Pokud přidáváte člena z kontaktů v Outlooku nebo z adresáře, postupujte takto:

   1. V rozevíracím seznamu Adresář klikněte na adresář obsahující e-mailové adresy, které chcete zahrnout do skupiny kontaktů.

   2. V seznamu klikněte na požadovaná jména a potom na Členové. Do skupiny kontaktů můžete přidat jména z různých adresářů.

  5. Stejný postup zopakujte u každého, koho chcete do skupiny kontaktů přidat. Nakonec klikněte na OK.

   Skupina kontaktů se uloží do složky Kontakty pod názvem, který jste zadali.

 • Vytvoření skupiny kontaktů zkopírováním jmen z e-mailové zprávy    

  1. V okně zprávy, ze které chcete zkopírovat jména, klikněte na požadovaná jména v polích Komu nebo Kopie.

  2. Klikněte na svůj výběr pravým tlačítkem a pak klikněte na Kopírovat.

  3. Ve složce Pošta na kartě Domů ve skupině Nové klikněte na tlačítko Nové položky, pak na Další položky a nakonec na možnost Skupina kontaktů.

  4. Do pole Název zadejte název skupiny.

  5. Na kartě Skupina kontaktů klikněte ve skupině Členové na Přidat členy a potom klikněte na Z kontaktů aplikace Outlook nebo na Z adresáře.

  6. V dolní části dialogového okna Vybrat členy klikněte pravým tlačítkem do pole Členové a potom klikněte na Vložit.

Poznámka: Člena, kterého přidáváte do skupiny kontaktů, nemusíte mít v adresáři. Při kopírování z původní e-mailové zprávy se vloží jméno a e-mailová adresa člena.

Když dostanete zprávu zahrnující skupinu kontaktů, kterou chcete používat, můžete si ji uložit do kontaktů.

 1. Otevřete zprávu obsahující skupinu kontaktů.

 2. V poli Komu nebo Kopie klikněte na skupinu pravým tlačítkem a potom klikněte na Přidat do kontaktů aplikace Outlook.

Viz také

Sdílení složky kontaktů s ostatními

Důležité informace:  Office 2007 se už nepodporuje. Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Vytvoření distribučního seznamu

Distribuční seznamy se ve výchozím nastavení ukládají do složky Kontakty. Pokud používáte účet Microsoft Exchange, váš Globální adresář může obsahovat globální distribuční seznamy, které jsou k dispozici všem uživatelům dané sítě. Osobní distribuční seznamy, které si vytvoříte ve své složce Kontakty jsou dostupné jenom vám, ale můžete je sdílet tak, že je ostatním pošlete.

Kolik jmen můžu přidat do distribučního seznamu?

Maximální počet jmen, která můžete zahrnout do distribučního seznamu, závisí na velikosti samotných souborů kontaktů (pro jednotlivé kontakty). Neexistují žádná tvrdá a rychlá pravidla, ale obecně může distribuční seznam obsahovat 50 až 70 jmen a e-mailových adres. Maximální počet e-mailových adres s minimální velikostí souboru kontaktů je přibližně 125, což může zahrnovat i další distribuční seznamy.

Další informace najdete v článku znalostní báze Knowledge Base o maximální velikosti distribučních seznamů.

Udělejte jednu z těchto věcí:

 • Vytvoření distribučního seznamu ze jmen v adresáři    

  1. V nabídce Soubor přejděte na Nový a potom klikněte na Distribuční seznam.

  2. Do pole Název zadejte název distribučního seznamu. (Například „Přátelé z politiky“.)

  3. Na kartě Distribuční seznam klikněte na Vybrat členy.

  4. V rozevíracím seznamu Adresář klikněte na adresář obsahující e-mailové adresy, které chcete zahrnout do distribučního seznamu.

   Seznam adresářů

  5. Do pole Hledat zadejte jméno, které chcete přidat do seznamu. Když se hledané jméno zobrazí v níže uvedeném seznamu, klikněte na něj a pak klikněte na Členové.

  6. Stejný postup zopakujte u každého, koho chcete do distribučního seznamu přidat. Nakonec klikněte na OK.

   Pokud chcete přidat delší popis distribučního seznamu klikněte na kartě Distribuční seznam na Poznámky a napište požadovaný text.

   Distribuční seznam se uloží do složky Kontakty pod názvem, který jste zadali.

 • Vytvoření distribučního seznamu zkopírováním jmen z e-mailové zprávy    

  1. V okně zprávy, ze které chcete zkopírovat jména, vyberte požadovaná jména v polích Komu nebo Kopie.

  2. Klikněte na výběr pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce klikněte na Kopírovat.

  3. Klikněte na tlačítko Microsoft 365 Obrázek tlačítka Officea v části Vytvořit novou položku aplikace Outlook klikněte na Distribuční seznam.

  4. Na kartě Distribuční seznam ve skupině Členové klikněte na Vybrat členy.

  5. V dolní části dialogového okna Vybrat členy klikněte pravým tlačítkem do pole Členové a potom v místní nabídce klikněte na Vložit.

   Poznámka: Člena, kterého chcete přidat do distribučního seznamu, nemusíte mít v adresáři. Při kopírování z původní e-mailové zprávy se vloží jméno a e-mailová adresa člena.

  6. Klikněte na OK.

  7. Do pole Název zadejte název distribučního seznamu.

  8. Na kartě Distribuční seznam ve skupině Akce klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Distribuční seznamy se ve výchozím nastavení ukládají do složky Kontakty. Když od někoho dostanete distribuční seznam, můžete si ho uložit do Kontaktů.

 1. Otevřete zprávu obsahující distribuční seznam.

 2. V záhlaví zprávy klikněte pravým tlačítkem na distribuční seznam a v místní nabídce klikněte na Přidat do kontaktů aplikace Outlook.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×